Diamantproject – eerste crowdsourcingdag in Antwerpen

Op 8 juni 2019 organiseert Amsab-ISG voor het project A World of Diamond een crowdsourcingdag in Antwerpen in samenwerking met Briljante Kempen en DIVA.
We stellen het project A World of Diamond: Diamond Workers in The Netherlands, Belgium and France, 1895-2000 voor aan de erfgoedgemeenschap zelf. We gaan op zoek naar de verhalen achter de grote geschiedenis en laten de diamantarbeiders zelf aan het woord. Welke anekdotes zijn hen bijgebleven? Welke gebruiken waren kenmerkend voor de diamantbewerking? De interviews zullen als oral history geregistreerd worden en toegevoegd worden aan het reeds bestaande beschikbare online erfgoed.

Noteer alvast in de agenda:
A World of Diamond Eerste Crowdsourcingdag
8 juni 2019, 14.00 – 17.00 uur
DIVA – Museum voor diamant, juwelen en zilver in het historische hart van Antwerpen
Suikerrui 17/19, 2000 Antwerpen

Deze crowdsourcingdag is de eerste van drie projectdagen waarin we op zoek gaan naar het lokale immateriële diamanterfgoed. Op 5 oktober 2019 gaan we naar Saint-Claude in de Jura en op 30 november 2019 zijn we te gast in Amsterdam.

Foto: www.amsab.be

Zwaluwbeek zal minder overstromen dankzij komst van groot pompstation in Zwijndrecht

 

In Zwijndrecht stroomt de Zwaluwbeek geregeld over, tot groot ongenoegen van de omwonenden die daardoor heel wat wateroverlast te verduren kregen. Op 29 maart huldigde gedeputeerde voor waterbeleid Jan De Haes een gloednieuw innovatief pompstation in. Dit ingenieus pompstation aan de monding van de Zwaluwbeek in de Schelde moet overstromingen helpen trotseren. Ook werd er extra (natuurlijke) bufferruimte gecreëerd om de overmaat aan water te kunnen opvangen.

Jan de Haes, gedeputeerde voor Leefmilieu wil iedereen droge voeten geven. “Bijna een vijfde van het provinciaal grondgebied is effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. In woon- of landbouwgebieden kan het teveel aan water voor veel ellende zorgen. Het veranderend klimaat zorgt voor meer extremen in het weerbeeld zoals kortere maar meer intense neerslagperioden. De provincie investeert en anticipeert op deze uitdagingen onder andere door het aanleggen van bufferruimtes en pompstations.”
 
Al jaren wateroverlast
De Zwaluwbeek die al vanuit Oost-Vlaanderen gevoed wordt, zorgt voor de afvoer van water van een groot deel van Zwijndrecht tussen de E17 en de Schelde. Maar de Schelde is een getijderivier. Bij hoogtij kan de Zwaluwbeek haar water niet kwijt. Ook de weinig waterdoorlatende kleigrond en de aanwezigheid van veel verharde oppervlakte zorgen ervoor dat het regenwater onvoldoende kan infiltreren. Wanneer het veel regent, stroomt de beek dus over. Dat zorgt voor problemen op het kruispunt van de Krijgsbaan en de Kruibeeksesteenweg. Zeker 20 gezinnen in de Krijgsbaan kreunden onder het water in hun achtertuinen en bergingen.
 
Elke pomp spuwt duizend liter water per seconde van de Zwaluwbeek in de Schelde
De provincie liet na een grondige studie een automatisch pompstation bouwen. Didier Soens, directeur dienst Integraal Waterbeleid, legt uit: “Wanneer de Zwaluwbeek het ingestelde peil overschrijdt, schieten drie pompen in actie. Met een snelheid van duizend liter per seconde per pomp spuwen ze het water in de Schelde. Omdat dit spectaculaire proces zich onder water afspeelt, ga je van de hele animatie niets kunnen zien. Spuwende pompen kan je elders in onze provincie wel bewonderen, bv. in Lier, waar de Itterbeek in de Nete uitmondt.”

Foto:  provinciaal gedeputeerde Jan De Haes mocht het pompstation officieel in werking stellen (Provincie Antwerpen)

De Filmweek Lier

 

De filmweek: 7 films in 4 verschillende talen 4 dagen lang
 
‘Met vrienden een gezellige filmavond beleven in een andere taal, daarna genieten van een lekker glaasje, … Ook dat hoort bij het taalonderwijs van CVO VTI.’ zegt Inge Duchesne, directeur van het centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Lier-Antwerpen. ‘Al vier jaar op rij zetten onze taalleerkrachten de werking van het CVO in de aandacht met de organisatie van de Filmweek.’
 
Met dit vierdaagse filmfestival wil CVO VTI Lier-Antwerpen een breed publiek warm maken om bij hen een cursus te volgen. 

Van 1 tot 4 april 2019 kan u ’s middags om 14 uur of ‘s avonds om 19 uur een (ondertitelde) film in Spaans, Frans, Engels of Italiaans komen bekijken in CC Vredeberg in Lier. Dit jaar staan onder meer Todos lo saben en Little voice op het programma.

Om een zo groot mogelijk publiek aan te spreken tracht “De Filmweek” zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Een filmticket kost dan ook slechts 3 euro in voorverkoop. Op de dag van de voorstelling zelf betaalt u 5 euro. Voor de echte filmfans is er ook een abonnement: voor 10 euro krijgt u toegang tot alle films. Alle tickets zijn inclusief een gratis drankje in de foyer.

Meer informatie over de filmweek vindt u op www.defilmweek.be

Foto: www.defilmweek.be

Kom tot rust in de aartsbisschoppelijke tuin in Mechelen

 

Het Aartsbisschoppelijk Paleis en de bijhorende tuin werden in 1818 in beheer gegeven aan de provincie Antwerpen. Daartoe trad een nieuw beheersplan voor de komende 20 jaar in voege. De provincie Antwerpen treedt op als aanbestedende en coördinerende overheid en investeert 7,5 miljoen euro. De restauratie van het gebouw en de tuin maken hier deel van uit. Voor de publieke openstelling van de tuin werkten het aartsbisdom Mechelen-Brussel, de provincie Antwerpen en de stad Mechelen samen. Iedereen kan tot rust komen in de tuin op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag.

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Erfgoed: “De openstelling van de tuin is een mooi voorbeeld van hoe we door de goede zorg voor erfgoed niet alleen een gedeeld verleden in stand houden, maar ook bijdragen aan een algemeen welzijn. De restauratie van de tuin beperkt zich niet tot een verbetering van de leefomgeving in het centrum van Mechelen, maar breidt zich uit tot een verbetering van de leefkwaliteit in deze mooie stad.”

Burgemeester beaamt dit volmondig: “Dit project kadert natuurlijk ook in het parkenplan van onze stad. De voorbije jaren kwamen er in Mechelen liefst negen parken en tuinen bij. Deze opening bijt de spits af van het tweede groot parkenplan. Ook de volgende jaren gaan we nieuwe parken en tuinen aanleggen en bestaande parken uitbreiden. Net als hier zijn het groene longen, vaak in dichtbevolkte stadswijken. Zij bieden ontspanning, speelruimte of letterlijk een plek om op adem te komen. Ontpitting door het creëren van publiek groen is een surplus bij de stedelijke beleving waarvoor Mechelen geldt als voorbeeld voor andere steden in Vlaanderen.”

Aartsbisschop Jozef De Kesel herkent de nood van de Mechelaars om tot rust te komen: “In onze soms zo jachtige samenleving hunkeren velen naar wat rust, stilte en ongedwongen eenvoud. In de tuin behorend bij het Aartsbisschoppelijke Paleis zijn die nog volop te vinden. Ik ben dan ook echt verheugd dat we die voortaan toegankelijk kunnen maken voor het grote publiek. Het behoort tot het DNA van de katholieke geloofsgemeenschap om bij te dragen aan een leefbare samenleving. Dat doen we hier in Mechelen o.a. via onderwijs, zorg, jongerenwerking, opvang van migranten enzovoort. En nu dus ook via het openstellen van deze groene long in het hart van de stad.”

Samenwerking tussen de provincie Antwerpen en stad Mechelen

De provincie Antwerpen investeert in de restauratie van het paleis en de tuin 7,5 miljoen euro. Inmiddels zijn de conciërgewoning en westelijke paleisvleugel reeds gerestaureerd. Ook de tuinmuren en –bergingen, Lourdesgrot en het bidpaviljoen zijn met de steun van de stad Mechelen aangepakt. De stad maakte hiervoor 391.000 euro vrij. De restauratie van het paleis ontvangt ook subsidies van Onroerend Erfgoed van 60% op de subsidieerbare werken. De komende jaren worden de gevels alsook andere vleugels van het paleis aangepakt. Tenslotte staat dus ook de heraanleg van de tuin op de planning. Mechels schepen van Parken en Tuinen Patrick Princen spreekt van een nieuwe stilteplek in Mechelen en versterkt de heraanleg het parkenplan van de stad Mechelen: “Anderhalf jaar geleden stelde ik, toen nog als gemeenteraadslid, voor om alle stilteplekken in Mechelen in kaart te brengen. Ondertussen hebben onze inwoners al meer dan 50 openbare plaatsen geregistreerd als luwteplek in de online luwteatlas. Naast kerken, musea, pleinen en de vele andere parken is deze prachtige tuin opnieuw een schitterende oase van rust te midden van onze dynamische stad.”  

Tuinaanleg

Volgens het provinciale beheersplan dat loopt van 2018 tot 2038 wordt de historische tuinaanleg hersteld en dit met oog voor het stille en besloten karakter van de tuin. Ook na de openstelling blijft de tuin een groene stilteplek voor de Mechelaar. Om de toegankelijkheid te verhogen werd een extra toegangspoort in de Schoutestraat voorzien. Oorspronkelijk sneed de Melaan de tuin in twee delen, tot deze in 1914 gedempt werd. Na een grondig onderzoek bleek een openlegging van de vliet onmogelijk gezien de hoofdriolering zich in de historische bedding bevindt en 100-jarige bomen gekapt moesten worden.

Als historische verwijzing is er daarom geopteerd voor de latere aanleg van een HA-HA-muur tussen het publieke en private deel van de tuin. Dit is een muur verzonken in een gracht, een landschappelijk element dat voorkomt in landschapstuinen. Enerzijds biedt dit een afscheiding zonder het doorzicht in de tuin te verstoren, anderzijds is er een visuele verwijzing naar de Melaan.

De tuin is open voor publiek op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag.

Foto: Burgemeester Bart Somers, aartsbisschop Jozef de Kesel en gedeputeerde Luk Lemmens in de tuin

‘De Dorpsraad Koningshooikt doet het weer en wel GRATIS’

Bij het begin van dit jaar pakken we graag uit met iets nieuws.

Op 31/3/2019 richten we met de dorpsraad een dansnamiddag in met niemand minder dan Eddy Smets, Letty Lanka en hun orgelist.
Eddy weet als geen ander zijn publiek te vermaken. Sinds hij in 1965 ‘Ondek de ster’ op BRT won is hij niet weg te slaan van het podium.
We moesten er dan ook vroeg bij zijn om hem naar Koningshooikt te halen.
 
De deuren van parochiezaal Koningshof zwaaien open om 13.00u waarna om 14.30u Eddy en zijn gezelschap eraan beginnen.
Wij zorgen voor de drankjes en taart, de inkom is bovendien weer GRATIS.
 
Zo proberen we met de Dorpsraad steeds voor iedereen van Koningshooikt iets te organiseren.
 
Dus verzamel u, zeg het verder en heel graag tot dan!

Eddy Smets & Letty Lanka
Zondag 31/3/2019 – Parochiezaal Koningshof Koningshooikt

dorpsraad@koningshooikt.be
0478/93 88 06

Foto: Dorpsraad Koningshooikt vzw

Ruddy Berghmans

Opnieuw & Co Lier sluit de deuren

Kringloopwinkel Opnieuw & Co sluit haar filiaal op de Antwerpsesteenweg in Lier op zaterdag 23 februari 2019. Gratis ophalingen en andere diensten die Opnieuw & Co aanbiedt, blijven wel beschikbaar voor de inwoners van Lier. Alle werknemers van Opnieuw & Co Lier krijgen een nieuwe plek in een van de andere filialen.

23 jaar geleden begon het kringloopverhaal van Opnieuw & Co met een pand in de F. Peltzerstraat in Lier. Nu, jaren later, heeft Opnieuw & Co ook filialen in Mortsel, Duffel, Kontich en Kessel. De winkel in Lier, die je tegenwoordig op de Antwerpsesteenweg vindt, zal op zaterdag 23 februari definitief sluiten. “Onze huurovereenkomst liep af en aangezien de eigenaars al hadden aangegeven de ruimte zelf nodig te hebben, is onze zoektocht naar een nieuw pand in een stroomversnelling terechtgekomen. Voorlopig hebben we nog geen geschikt pand gevonden”, aldus Koen Goemans, directeur van Opnieuw & Co.

Klanten van de kringloopwinkel hoeven zich geen zorgen te maken. Goemans benadrukt dat de winkel in Lier tot en met de laatste dag een volwaardige winkel zal blijven die dagelijks bevoorraad wordt. “De goederen die na 23 februari nog in de winkel staan, zullen dan herverdeeld worden over de andere filialen.”

Ook de diensten die Opnieuw & Co aanbiedt, blijven beschikbaar. Inwoners van Lier kunnen dus nog steeds bij Opnieuw & Co terecht voor een gratis ophaling of voor een inboedelservice. Ook servies en partytafels huren blijft nog steeds mogelijk.

Klanten die graag op zoek gaan naar kringloopschatten of hun herbruikbare goederen willen komen brengen, zijn altijd welkom in de vier andere filialen van Opnieuw & Co in Kessel, Mortsel, Duffel en Kontich. Die zijn allemaal vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en liggen tussen 8 en maximum 13 kilometer van de Grote Markt in Lier.

###

Over vzw Opnieuw & Co

 

Opnieuw & Co is een kringloopcentrum dat herbruikbare goederen opnieuw in omloop brengt aan zachte prijzen. Het gaat dan om producten zoals meubelen, kleding, huisraad, boeken, speelgoed, elektro en fietsen. De vzw werd in 1995 in Lier opgericht door stichter en directeur Koen Goemans. Ondertussen groeide Opnieuw & Co uit tot een grote organisatie met meer dan 400 werknemers en winkels in Lier, Duffel, Mortsel, Kontich en Kessel. Het multiculturele bedrijf zorgt er niet enkel voor dat tweedehands creatief, leuk en ecologisch wordt, maar zet ook in op sociaal verantwoord ondernemen. Zo creëert Opnieuw & Co kansen voor tewerkstelling voor kortgeschoolden en langdurig werklozen.

 

Winkelvestigingen en geefpunten Opnieuw & Co:

 

Ma tot zat van 10u tot 18u

Opnieuw & Co vzw, Grote Steenweg 55, 2560 Kessel (Nijlen)

Opnieuw & Co vzw, Hondiuslaan 46, 2570 Duffel

Opnieuw & Co vzw, Borsbeeksebinnenweg 51, 2640 Mortsel

Opnieuw & Co vzw, Antwerpsesteenweg 387, 2500 Lier

Opnieuw & Co vzw, Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kontich

Opnieuw & Co vzw, Vredebaan 76, 2640 Mortsel (enkel geefpunt)

 

Ma tot vrij van 9u tot 17u

Outletshop De Kilomeet, Vredebaan 77, 2640 Mortsel

 

 

www.opnieuwenco.be - www.facebook.com/opnieuwenco

KOEN GOEMANS

Directeur

GSM 0478 66 66 05

TEL 03 488 38 83

info@opnieuwenco.be

www.opnieuwenco.be

 

 

Nog praktische info nodig? Neem dan contact op met de dienst marketing en communicatie:

 

 

info@opnieuwenco.be

TEL 0472 50 61 53

 

 

 

KERST IN PLOPSA DE PANNE 2018

Blankenberge - Uitbaters Pand 18 slaken noodkreet

Sinds deze avond hangt aan het al maanden gesloten Pand 18, op de Grote Markt van Blankenberge, een Open Brief van uitbaters Linda Doms en Adrien Vandekerkhove. Daarin schreeuwt het koppel een noodkreet uit omwille van de patstelling waarvan zij het slachtoffer van zijn.

In juni 2017 moest het populaire café al een eerste keer op bevel van het Hof van Beroep de deuren sluiten, met een dwangsom van 1.000 euro per dag dat de zaak nog geopend was. Begin augustus 2017 durfden de uitbaters het aan om hun zaak toch enkele dagen per week te openen. In juni 2018 viel echter definitief het doek over Pand 18, want er hing hen een dwangsom van 200.000 euro boven hun hoofd.

Vandaag schrijven Linda en Adrien in hun brief dat de kosten van alle procedures en schadevergoedingen intussen dreigen op te lopen tot meer dan 350.000 euro en dat zij intussen door de verplichte sluiting niet enkel al hun spaarcenten hebben opgesoupeerd maar bovendien nu al maanden ook zonder inkomen zitten. Maar de uitbaters geven tegelijkertijd grif toe "dat er fouten zijn gemaakt in het verleden", maar er de voorbije 5 jaar GEEN ENKELE overtreding meer was voor geluidsoverlast.

Daarom doet het koppel nu een ultiem voorstel aan de eigenaars van de bovenliggende appartementen, de VME Residentie Progres, waarbij gevraagd wordt om akkoord te gaan, in afwachting van de nakende verkoop van de zaak aan een nieuwe horeca-uitbater, de zaak tijdelijk en op beperkte wijze verder te mogen uitbaten als dagzaak, zodat beiden opnieuw een inkomen hebben.

Hierbij valt op dat, ondanks alle holle retoriek in de pers van het Open VLD-N-VA-stadsbestuur omtrent de sluiting van deze drukke handelszaak in het hart van onze stad, de dames en heren van het stadhuis laf uitblinken in afwezigheid. Nochtans zijn de leden van het college van burgmeester en schepenen, vanuit hun verplichte bezorgdheid omtrent de nood aan een bloeiend handelsgebeuren in het centrum van onze stad en vanuit hun bestuurlijke autoriteit als overheid, zeer goed geplaatst om in deze zaak tussen de verschillende partijen te onderhandelen en te bemiddelen.

Hopelijk komt er dan ook dringend een oplossing in deze jarenlange juridische strijd. Niemand heeft er immers baat bij dat een dergelijke grote zaak op een topligging, maandenlang of zelfs jarenlang zou gesloten zijn. Niet de klanten, niet de leveranciers, niet de personeelsleden, niet de uitbaters, maar evenmin iedereen die een bruisend Blankenberge een warm hart toedraagt.

Bron : Facebook - BlankenbergeLeeft.be 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTWERPSEN DAG BLANKENBERGE 2015 FOTOREPORTAGE

3de EDITIE ANTWERPSEN DAG BLANKENBERGE FILMREPORTAGE