DE ZWARTE PANTER

Hoogstraat  70-74

B 2000 Antwerpen

tel: 0032(0)3 -233 13 45

fax: 0032(0)3-231 38 12 

dezwartepanter.com galerie@dezwartepanter.be

PANTERNIEUWSJES

Maart-april 2019

De tentoonstelling Fred Bervoets wordt verlengd tot en met zondag 28 april.

De voorstelling van het boek en de bibliofiele editie Fred Bervoets, 2015-2019 door Ernest Van Buynder, erevoorzitter van het M HKA, vindt plaats op zaterdag 6 april te 18u00.

Het boek Fred Bervoets 2015 – 2019, tweetalige editie, Nederlands-Engels, met een voorwoord van Ernest Van Buynder en een tekst van Prof. dr. em. Paul Huvenne, eredirecteur Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen, uitgegeven door Hannibal in een vormgeving van Dooreman.

Er verschijnt tevens een bibliofiele editie in een foedraal met twee bijgekleurde etsen van Fred Bervoets, Het atelier en Driedubbel zelfportret, in een oplage van 36 exemplaren, genummerd van 1 tot 36, uitgegeven doorde Vrienden van de Zwarte Panter, ook in een vormgeving van Dooreman en uitgevoerd door Handboekbinderij Jansen, Edegem. De gewone editie is verkrijgbaar in de galerie en de boekhandel aan 35,95 € (excl. verzendingskosten). De intekenprijs voor de bibliofiele editie bedraagt 500 € te storten op rekeningnummer IBAN: BE96 0682 0095 2705 van De Vrienden van De Zwarte Panter.

De Grotesken, een fascinerende fantasiewereld – Plantin Moretus Museum

Grillig, bizar, monsterachtig, maar ook karikaturaal en lachwekkend. Grotesken van de renaissance tot nu.

Vrijdag 5 april tot zondag 15 september, telkens van 10u00 tot 17u00.

Aan het einde van de 15de eeuw herontdekt men in Rome de ondergrondse ruïnes van het beroemde keizerlijke paleis van Nero: het Domus Aurea. Op de muren vinden de nieuwsgierigen ongeziene, bonte muurschilderingen met overdadige, symmetrische versieringen. Daartussen wemelt het van bizarre dieren en fabelwezens. De decoraties gaan de geschiedenis in als 'grotesken', naar hun vindplaats in 'grotachtige' ruïnes.

Tijdens de renaissance zijn deze antieke grotesken een inspiratiebron voor vele kunstenaars. Het centrale luik van de tentoonstelling illustreert hoe Antwerpse prentkunstenaars als Hans Vredeman De Vries en Cornelis Floris deze uitbundige en fantasierijke ornamentvorm introduceerden in de Lage Landen in de16de eeuw. In de tentoonstelling tonen we ook een recent in de collectie opgedoken, ongekende serie ontwerptekeningen voor grotesk meubilair van Paul Vredeman de Vries - de weinig bestudeerde zoon van Hans Vredeman de Vries. Al gauw gebruikt men de term 'grotesk' niet meer alleen voor deze aan de oudheid ontleende ornamentvorm, maar meer in het algemeen voor al wat betrekking heeft tot het bizarre, monsterachtige, inventieve, karikaturale en bespottelijke - connotaties die wij tot op vandaag nog steeds met het begrip 'grotesk' associëren. Een tweede luik van de tentoonstelling toont hoe dergelijke 'grillige' vormen steeds tot de verbeelding van kunstenaars hebben gesproken. In de zestiende-eeuwse Nederlanden zijn Bosch en Bruegel met hun drollerieën, de grote pioniers. Moderne en hedendaagse kunstenaars treden in hun voetspoor en werken van James Ensor, Fred Bervoets en René De Coninck tonen aan dat de aantrekkingskracht van het groteske tot op vandaag doorleeft in de kunst.

Vijf werken van de internationaal in de prijzen vallende illustrator Carll Cneut - geïnspireerd op onze groteksen-collectie - tonen hoe grotesken en het groteske tot op vandaag een blijvende aantrekkingskracht uitoefenen op kunstenaars.

In de tentoonstelling ontdek je prenten van Vredeman de Vries en Frans Floris, een uitzonderlijke reeks zestiende-eeuwse ontwerptekeningen van Paul Vredeman de Vries en prentkunst van Bosch, Bruegel, Ensor ... tot Bervoets, De Coninck en Cneut.

Tijdelijke expo in het voorjaar 2019, van 5 april tot 15 september, telkens van dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 17 uur en ook te bezichtigen op paasmaandag 22 april en pinkstermaandag 10 juni.

Gesloten op 1 mei en 30 mei. Ticketprijzen: 8€ / 6€ / 0€ (zie www.museumplantinmoretus.be)

Early Works ’60-’80 – Fred Bervoets

Tot en met zondag 30 juni loopt nog een unieke tentoonstelling met monumentale topwerken van Fred Bervoets in het Maurice Verbaet Center, Mechelsesteenweg 64, 2018 Antwerpen.

Open op zaterdag en zondag, van 13u00 tot 18u00. www.verbaet.com

Nacht van de geschiedenis in het Museum van Deinze en de Leiestreek. Info: wwwmudel.be

De tentoonstelling Vlaams Meesterschap, selectie uit de privécollectie Nokere loopt nog ot en met 21 april.

De collectie toont een 50-tal kunstenaars uit verschillende stromingen en verschillende technieken. Met o.a.

James Ensor, Panamarenko, José Vermeersch, Emiel Hoorne, Raoul De Keyser en Fred Bervoets.

That’s all Folks ! – Angel Vergara, Fred Bervoets en Stefan De Jaeger

For his sixteenth project OV is bringing back together old friends, who share the same attraction and love for painting. OV project room, Van Eyckstraat 57, 1050 Brussel. Info: www.ovproject.com

Souvenirs III & Intermezzo – Lucienne Stassaert

Op zaterdagavond 30 maart te 20u30 zal Lucienne Stassaert twee boeken voorstellen : het derde deel van haar Souvenirs alsook een nieuwe dichtbundel Intermezzo. Peter Holvoet-Hanssen zal een aantal van zijn favoriete Intermezzo-gedichten voordragen. Johan Van Cauwenberghe zal het proces inleiden. De boeken zijn een uitgave van uitgeverij P die een receptie aanbiedt.

Voorstelling monografie Els Vos

Op vrijdag 29 maart te 20u00 stelt uitgeverij P het kunstboek Els Vos met teksten van Johan Van Cauwenberge en Marc Ruyters voor.

Johan Van Cauwenberge stelt het boek voor en uitgever Leo Peraer overhandigt de eerste exemplaren.

Onderzoeker opent café De File volgens een anekdote van Marcel van Maele

Idris Sevenans (°1991), onderzoeker aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en docent aan deAARS (Antwerp Artist Run School) opent café De File, volgens een anekdote van Marcel van Maele.

Ik kan niet komen want ik zit in de file.’ Marcel van Maele droomde ervan dit plan werkelijk uit te voeren. Dit staat nu te gebeuren op zijn verjaardag, op 10 april 2019. In het café zal een kleine tentoonstelling te zien zijn met onder meer archiefmateriaal dat afkomstig is van Marcel Van Maeles echtgenote Carine Lampens. Tevens is er de presentatie van het boekwerk De Veroordeling van Marcel van Maele door Marcel van Maele, gevolgd door een verrassende vrijspraak. (toneelstuk uit 1966, uitg. J Sonneville nu

heruitgegeven door Troebel Neyntje). Hans Theys (°1963), promotor van het onderzoek van Sevenans, zal hierbij de rol van de veroordeelde Marcel van Maele op zich nemen, waarbij hij de hele avond tijdens de opening van het café op een stoel zal zitten, volledig omringd door met helium opgeblazen ballonnen.

Café De File, Grote Pieter Potstraat 6, 2000 Antwerpen. Opening woensdag 10 april 2019 om 20u.

Marcel van Maele/Deus ex Machina

Het literaire tijdschrift Deus Ex Machina wijdt zijn jongste nummer aan Marcel van Maele. Tien jaar na het overlijden van deze dichter, performer en beeldend kunstenaar bogen redactrices Sylvie Marie en Anneleen van Offel zich over zijn nalatenschap. Conclusie: Marcel van Maele leeft nog steeds, misschien zelfs meer dan ooit. Over de erfenis van Marcel van Maele getuigen onder anderen Lucienne Stassaert, Kila van der Starre, Roel Richelieu Van Londersele en Patrick Conrad. Meer dan in andere nummers is in deze DEM ruimte voor beeld. Vincent van Meenen, Renaat Ramon en Bert Lezy maakten nieuw werk ter ere van Marcel van Maele.

Om dat te vieren wordt op 12 april - in Marcels verjaardagsweek - om 20 uur in de Zwarte Panter uit het werk van Van Maele en de bijdragen in DEM168 voorgelezen. En dat gebeurt in vlammende Van Maelestijl door onder anderen Didi de Paris. En, heel belangrijk: PAMFLET 1, poëtische nota's over het bewustzijn, wordt ook voorgesteld. Het is een heruitgave van Marcels bundel uit 1960, die nergens meer te vinden was.

Wie blijft napraten doet dat op de plaatjes van multitalent Bert Lezy. Kortom, u bent erbij of u bent erbij. Info: www.deusexmachina.be

Tom Liekens, Het einde van een sombere dag.

Opening zondag 14 april van 15u tot 18u.

De kunstenaar - hoewel geen voorstander - is al jarenlang gefascineerd door de jacht en visvangst en hoe die door de eeuwen heen afgebeeld werden op schilderijen. Hij inspireert zich bijvoorbeeld op barokke jachtstillevens of verwijst naar het fenomeen van de jachttrofee. Op het titelschilderij van de tentoonstelling poseren jagers fier bij hun pas geschoten wild. Hugo Voeten was ook zelf een verwoed jager. Enkele jachttrofeeën uit zijn privécollectie flankeren de doeken van Tom Liekens. De expo Het Einde van een Sombere Dag vermengt pathos en dramatiek, overgoten met een relativerende ironie.

De tentoonstelling loopt van 14 april tot 14 juli en is open op donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00. Art Center Hugo Voeten, Vennen 22, 2200 Herentals. Info: www.artcenter.hugovoeten.org

Pelgrimstafel op donderdag 18 april

De pelgrimstafel, het zo oud en beroemde avondmaal van de Pelgrims vindt naar jaarlijkse traditie plaats in de galerie op Witte donderdag 18 april en kan bezocht worden tussen 10u en 18u.

Meer info, www.stjulianus.be .

4 MY’s + Agnès Guillaume Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel

Hoewel de titel van Agnès Guillaumes tentoonstelling in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in eerste instantie enigmatisch lijkt, is hij in feite vanzelfsprekend. Hij verwijst naar vier projecties [MyNights, MyFears, MyThoughts en My Roots], aangevuld met een vijfde werk, de videotriptiek You said Love is Eternity. De dualiteit van de titel weerspiegelt Guillaumes werk, dat steeds tot contemplatie uitnodigt en een verscheidenheid aan betekenissen oproept.

De video's van Agnès Guillaume hebben een cinematografische kwaliteit en refereren, in hun vorm, aan historieschilderkunst. Deze twee aspecten worden doorheen de tentoonstelling benadrukt door de grote afmetingen van de werken, die de ruimte bewonen en transformeren. De tentoonstelling toont 5 audiovisuele-,7 borduur- en 34 werken op papier. Pierre-Yves Desaive, conservator Hedendaagse Kunst in de KMSKB is de commissaris van de tentoonstelling

Agnès Guillaume stelt op het eerste gezicht beelden voor die figuurlijk, realistisch en romantisch lijken. Beetje bij beetje ontdekken we dat de mensen en de plaatsen, waarvan de kunstenaar de interacties opvat, ons onderdompelen in een diepere wereld van emoties, sensaties en vragen. De wereld van Agnès Guillaume is niet realistisch, en zelfs als ze reëel is, zoals onze innerlijke werelden, zoals in een droom, vertelt ze ons een discrete vreemdheid, dat wat er speelt, zich in de marge bevindt van het dagelijks leven - en zowel nabootsend als betoverend is.

In haar video's, vaak uitgewerkt voor verschillende schermen, combineert de kunstenares de precisie van het inlijsten met het ritme van de montage en het picturale kleurgebruik. De klankbanden, die de kunstenares samenstelt, versterken de innerlijke ervaring.

Agnès' werk draait om zelfbewustzijn. De kunstenares, fysiek aanwezig in het merendeel van haar video's, speelt met haar eigen identiteit. Ze houdt de toeschouwer een spiegel voor met een veel substantiëlere identiteit, een identiteit die van constantheid van bepaalde menselijke realiteiten uitgaat. Een identiteit waarin iedereen zich herkent, waarmee iedereen zich identificeert en waarop iedereen zijn eigen ervaringen projecteert.

Vanuit haar video's ontwikkelt Agnès Guillaume gemengde werken op papier die een nieuwe laag geven aan het bewegend beeld. Voor de serie ontleend aan My Roots, werkt de kunstenaar met organisch materiaal en pigmenten. Agnès Guillaume verruimt haar werk ook met andere dragers: JustMen is een serie met getekend borduurwerk van mannelijke naakten.

Agnès Guillaume (1962, Leuven) woont en werkt in Brussel en Parijs. Na haar studies rechten enfilosofie [UCL) en een muzikale zangopleiding aan de Koninklijke Conservatoria van Brussel en Antwerpen, speelde Agnès Guillaume tien jaar lang vele concerten doorheen Europa. Hierna evolueerde ze naar het theater waar ze zowel actrice, als regisseur en auteur was.

Sinds 2010 heeft de kunstenares een tiental videowerken geproduceerd en geregisseerd. Vergezeld door een team van technici, zorgt ze voor de enscenering van de beelden, hun opnames, de postproductie en de klankmontage. Ook maakt ze werken op papier,

gebaseerd op haar video's. Onlangs breidde ze haar oeuvre uit met borduurwerk. Haar werken zijn opgenomen in privécollecties in België, Frankrijk, Italië, Portugal en Nederland. Onder andere in de Stichting Liedts-Meesen in Gent.

Recente tentoonstellingen: 2019: "Days after Days" Clermont-Ferrand, festival VidéoFormes/

"4 MY's +" Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel/« Labyrinthes » Kasteel van Chimay/ 2016/17 "lnsight Out", galerie De Zwarte Panter, Antwerpen.

2016: “Fantastique”, Bordeaux galerie des beaux arts, Musée des Beaux Arts.

Van 23 april tot en met 28 juli in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Patio 0/1. Gesloten op maandag en op 1mei

Dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17u. Zaterdag tot en met zondag van 11 tot 18u.

Info: www.fine-arts-museum.be @FineArtsBelgium#agnesguillaume

HD-beelden via: http://down.fine-arts-museum.be/expo-agnes-guillaume.zip

Gratis toegang na aankoop van een ticket voor de permanente collectie

  1. 10 volwassen, € 8 senior [+65 jaar), € 3 student [-26 jaar] Belgische leerkrachten/ persoon met een beperking/ begeleider, € 0 kinderen [-19 jaar]/ Vrienden van de Musea/ Pers/ ICOM

Online ticketing: https://onlineticketing.fine-arts-museum.be

Days after Days – Agnès Guillaume bij VideoFormes, Clermont-Ferrand

Nog tot 30 maart presenteert Agnès Guillaume een nieuwe video in Chapelle de l’Oratoire in Clermont-Ferrand, gemaakt als artist in residency tijdens het VideoFormes Festival.

Info: www.festival2019.videoformes.com g VideoFormes Festival, a platform for Digital and Video Art hosted by the DRAC Auvergne-Rhône-Alpes and the Clermont Auvergne Métropole regions, was created in 1986 and welcomes artists to exhibit every year during their international festival.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------