Graag U reservatie mailen naar galerie@dezwartepanter.be

of bellen naar Adriaan op 0474 54 54 72.

Uitzonderlijk registratie ter plekke.

Graag U reservatie mailen naar galerie@dezwartepanter.be

of bellen naar Adriaan op 0474 54 54 72.

Uitzonderlijk registratie ter plekke.

Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74
B-2000 Antwerpen (Belgium)
tel +32 (0)3 233 13 45
Mob.+32(0)474545472
Adriaan Raemdonck

Vrienden van De Zwarte Panter    Hoogstraat 70-74 2000 Antwerpen

PANTERNIEUWSJES April – Juni 2021

De tentoonstellingen van Marc Kennes, The Hidden Truth en Roger Van Akelyen, Resumé starten tijdens het openingweekend van zaterdag 10 en zondag 11 april van 11u00 tot 19u00 en eindigen op zondag 13 juni.

MARC KENNES: “THE HIDDEN TRUTH”. In 1988 heeft de toen jonge kunstenaar Marc Kennes (Wilrijk 1962), oud-student van de Antwerpse Academie en van het Nationaal Hoger Instituut, zijn eerste expo gehad in de Galerie De Zwarte Panter te Antwerpen. Dit was de start voor een blijvende samenwerking met deze galerie, waar hij inmiddels biënnaal of triënnaal exposeerde, telkens met diverse invalshoeken. De titels van zijn expo’s in het voorbije decennium geven hiervan een beeld: Requiem for M. (2011), Shostakovich (2013), Bright Absent (2015), Territorium (2018), telkens met catalogus en bijhorende essays. Al zijn de invalshoeken verschillend, het basisthema blijft steeds hetzelfde: de zoektocht van de kunstenaar naar zichzelf. Het nu reeds omvangrijk oeuvre van Marc Kennes moet je plaatsen binnen de artistieke en intellectuele stromingen van zijn tijd. Opvallend aan de startperiode – de jaren tachtig – is dat niet alleen bij de Duitse neo-expressionisten (Neue Wilden), maar ook in Vlaanderen en internationaal een hernieuwde belangstelling ontstond voor de schilderkunst, en dit zowel voor de figuratieve als voor de abstracte richting. Marc Kennes heeft resoluut voor de figuratie gekozen. De picturale grenzen van wat met kleur en vorm te bereiken valt, heeft hij de voorbije decenina drastisch verlegd. Zo heeft hij binnen die nieuwe figuratieve schilderkunst een eigen positie ingenomen met een herkenbare stijl. De vrijheid van schilderen uit zich in ongedwongen streken en felle kleuren waarmee hij zijn innerlijke gevoelswereld weergeeft. Zijn constante bekommernis bestaat erin om door te dringen tot de diepe zin van het leven en om na te gaan wat zich achter de representaties afspeelt. Een kunstenaar als Marc Kennes durft zich bij uitstek blootstellen aan fundamentele vragen. Het wezen van zijn kunst is misschien wel het bezweren van de existentiële menselijke angst. Met zijn schilderijen, tekeningen en grafiek houdt hij zichzelf en de toeschouwer een spiegel voor: soms heel rechtstreeks, rauw en confronterend, soms indirect, subtiel en gevoelig. Zijn existentieel expressionisme verwijst naar la condition humaine, het menselijk tekort zoals André Malraux dit schetste in zijn roman “La condition humaine” (Prix Goncourt 1933). Kenmerkend voor Marc Kennes is bovendien zijn zoektocht naar de essentie van de schilderkunst en van het beeld. Dit alles komt nog intenser tot uiting in de huidige expositie 2021, getiteld “The hidden truth”, vertrekkend van drie uitgangspunten, die hij zeer persoonlijk interpreteert. Vooreerst de Metamorfosen van Ovidius. Marc Kennes heeft het Metamorfosenboek van Ovidius niet letterlijk picturaal vertaald, maar een eenentwintigste eeuwse versie gegeven, met taferelen die getuigen van een moderne mensvisie en hierdoor bijdragen tot de ontsluiting van het essentiële. De thematiek van de metamorfose, van de transformatie – mens, dier, natuur -, ontsluit bij de kunstenaar de diepste processen die hij in de mens aanwezig acht. De mens die een evenwicht zoekt tussen orde en verbeelding in een complexe realiteit. De mens die steeds op weg is, in voortdurende evolutie, immer op zoek naar meerwaarden. Een tweede uitgangspunt: de moderne en invloedrijke Franse filosoof Georges Bataille, in Parijs vriend van de surrealisten, heeft in zijn boek “Les larmes d’Eros” (1961) een bijzondere moderne visie gegeven over eros en thanatos, over liefde en dood. Em. prof. dr. Willem Elias acht Georges Bataille als de basisfiguur van de voorbije eeuw voor het erotisme als filosofie. Voor Bataille is het erotisme de bevestiging van het leven tot in de dood. En Marc Kennes zet dit om in pakkende, naakte, kwetsbare beelden, met attributen van sterfelijkheid. En dan is er als derde element de introspectie in het landschap, dat hij persoonlijk vertaalt. Het landschap wordt door de kunstenaar gezien als een paradox van schoonheid en verval. Zijn werk heeft in de voorbije decennia ook internationale belangstelling gekregen met tentoonstellingen in Nederland, Duitsland, Japan, China, maar vooral Zwitserland door Espace Nicolas Schilling et Galerie te Neuchâtel. Besluit: de reflectie van Marc Kennes op Ovidius’ Metamorfosen, op de begrippen van Georges Bataille rond eros en thanatos, op het landschap, versterkten het thema van zijn persoonlijke zoektocht naar zelfkennis in zijn werk. André Malraux heeft dit kernachtig omschreven in zijn essaybundel “Les voix du silence” (1951) waarin hij stelt: “La biographie d’un artiste, c’est sa biographie d’artiste, l’histoire de sa faculté transformatrice”. En deze stelling is volkomen van toepassing voor de huidige evolutie in het oeuvre van Marc Kennes. Ernest Van Buynder, erevoorzitter MuHKA. Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt een catalogus uitgegeven door de Vrienden van de Zwarte Panter. Een bibliofiele editie op 20 exemplaren bevat twee ingekleurde etsen van Marc Kennes. ROGER VAN AKELYEN: “RESUMÉ”. Roger Van Akelyen (Antwerpen 1948) was een klasgenoot van Adriaan Raemdonck op de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Dit was de start van een vriendschappelijke samenwerking die tot op de dag van vandaag duurt. In de oude Zwarte Panter hielden in 1969 Anton Van Omme en Roger Van Akelyen een expositie, met affiche, waarvoor de kunstenaars de etstechniek gebruikten. Anton Van Omme en Jos Hendrickx waren de docenten grafiek op de Antwerpse Academie. Die expo werd geopend door Stanislas Van der Brempt, docent kunstgeschiedenis op dezelfde Academie. Roger Van Akelyen drukte ter gelegenheid van de opening van de Galerie De Zwarte Panter in de SintJulianuskapel, Hoogstraat te Antwerpen in 1970 “Map 1” met 4 etsen van Wilfried Pas, Jan Vermeiren, Wilfried Genard en Maurice Van Den Dries, meteen de start van het etsatelier Panter Print. De Panter Print werkt als het gravureatelier van de Galerie De Zwarte Panter tot op heden in een belendend pand onder zijn leiding verder. In dit atelier verzorgde hij als een meester-drukker dus ook prints voor Fred Bervoets en een reeks andere kunstenaars. In de catalogus “Schilders & Schrijvers – vijftig jaar Galerie De Zwarte Panter in druk – 1968-2018”, uitgegeven ter gelegenheid van de jubileumtentoonstelling in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen, staat een volledig overzicht van de bibliofiele edities van de galerie, met telkens aanduiding van de drukker. Uit deze ‘catalogue raisonné’ blijkt de grote betekenis van de Panter Print voor de ontwikkeling van de grafiek. Roger Van Akelyen heeft inmiddels een persoonlijk oeuvre uitgebouwd, dat regelmatig in de Galerie De Zwarte Panter en elders werd getoond. Hij is daarbij steeds gewoon zijn eigen weg gegaan: als meestergraficus met prachtige etsen, al dan niet met kleur opgehoogd, als tekenaar met onder meer schitterende pastels, als driedimensioneel kunstenaar met verrassende kijkkastjes. De kunstenaar introduceerde bevreemdende, absurdistische elementen in zijn evocaties van de menselijke ellende, maar ook van het humane geluk. De huidige expositie werd “Resumé” genoemd en geeft een overzicht van recent werk rond tekeningen met kleurpastel en met Conté-potlood enerzijds en kijkkastjes anderzijds. Ieder werk heeft een eigen verhaal. Zo geeft de kunstenaar in een pastel zijn persoonlijke versie van het Cyrano de Bergerac-verhaal van Edmond Rostand. Een andere pastel is een pakkende hommage aan Jan Cox. Er is ook een ‘Thuiskomst’, een Welcome Home. Hij is – zo blijkt andermaal – een kunstenaar met een eigen invalshoek, een open geest. De tentoonstelling van Tom Liekens, Dog Years, loopt nog tot en met zondag 4 april en de galerie is uitzonderlijk geopend vanaf 11u00 tot 18u00. MONO. Come up and see my prints! In het Jakob Smitmuseum in Mol, cureert Tom Liekens een tentoonstelling van hedendaagse kunstenaars en tijdgenoten van Smits die elk op hun manier het medium grafiek heruitvinden. Felicien Rops - Fred Bervoets - Caroline Coolen - Jan Decleir – James Ensor - Camille Dufour – Johan Gelper – Hadassah Emmerich - Tom Liekens – Roger Van Akeleyen - Gert & Uwe Thobias – Lieven Segers – Jules Smalzigaug – Floris Jespers – Peter Rogiers – Adriaan Marin - Idun Baltzersen – Stephan Balleux – Jakob Smits De tentoonstelling loopt nog tot 18 april. Jakob Smitsmuseum, Sluis 155a, 2400 Mol /jakobsmits@gemeentemol.be Reserveren is noodzakelijk, via www.jakobsmits.be of 014 31 74 35 Het museum is open van dinsdag tot en met zondag van 13 tot 17u. ZOOLOGY Jardin Zoologique de Gand Zebrastraat Gent Dit project gaat in op de voormalige dierentuin van Gent en de algemene dynamieken van de zoo. In de tentoonstellingszalen van de Zebrastraat komt een dialoog tot stand tussen het werk van internationale hedendaagse beeldende kunstenaars en diverse archivalia. De expositie toon werk van Alexi Williams Wynn (VK), Carsten Höller (BE), Chaim van Luit (NL) - Filip Van Dingenen (BE) - Guy Slabbinck (BE) - Katleen Vinck (BE) - Maarten Vanden Eynde (BE) - Maya Zack (IL) - Nick Ervinck (BE) - Shikh Sabbir Alam (BD) - Tom Liekens (BE) - Wesley Meuris (BE). Zoology wordt gecureerd door Benedict Vandaele in samenwerking met Stichting Liedts-Meesen. Van 24 april tot en met 9 mei 2021 in Zebrastraat, open zaterdag en zondag van 10u tot 18u. Gratis toegang. www.zebrastraat.be Antwerp Art Weekend 2021 De Zwarte Panter neemt deel aan het Antwerp Art Weekend van donderdag 13 mei tot zondag 16 mei