11  JULI 2021

't Is weer zover, de zoveelste Vlaamse Feestdag. Met nog zovele onopgeloste problemen. Nu wordt de corona toestand de zondebok. Veel politiekers hopen met hun zinkende partijen toch nog de veilige oever te bereiken. België én Vlaanderen hebben een tekort aan leidende figuren. Zodra de gelegenheid zich voordoet vluchten ze naar Europa. Veilig. Voor hen althans. 

Merk dat daar weinig gepresteerd wordt, met onze centen gespeeld, veel afwezigheid is en de Belgen daar staan met weinig uitstraling. Mooi politiek einde, goed gespekte bankrekening.
Zo denkt er onze 'man in de straat' over.
Enfin, ondanks alles blijft deze dag een 'Feestdag' (in spe). Zo dacht mijn vader er vroeger ook al over.
'Ze zullen hem niet temmen ... etc'. In onze onze huidige tweede taal : wishful thinking !
Toch nog een prettige zondag/feestdag  ! Ik open met Paul van Vliet 'Als ik vrij wil zijn ga ik naar Vlaanderen'.
 
3 MINUTEN RADIO 2
Radio 2 is zo'n beetje de huisradio geworden. Met de mengeling van berichtgeving en muziek die me aan vroeger doet denken. En dat mag ook wel eens. Vroeger ...
Waren er deze week enkele gesprekken met bekende Vlamingen. Ging onder andere over de vroegere politieke  werking in 't Stad, de fifties, toen onze lokale leiders nog niks afwisten van ruimtelijke ordening. Die is er maar dankzij Bob Cools gekomen.
Beelden die jarenlang ons stadsbeeld sierden werden afgebroken en/of vernietigd. Te veel om op te noemen.
Zo vermeldde ook onze stadsgids en ex 'Snor van 't Stad' Tanguy Ottomer. Het werd een lange lijst, die van de Antwerpse beeldenstorm. Schande.
Heeft onze vriend groot gelijk. Maar.
Waar waren de stadsgidsen toen Bob Cools in de kranten meldde dat het schepencollege (schepen voor toerisme) van plan was de 'nodige veranderingen' (ten behoeve van de passagiers van de cruise schepen)  aan het Steen aan te brengen. De geboorteplek van 't Stad, het enige wat ons nog overblijft  van de stichting van 'Aan het Werf'. De betonmolens waren besteld.
Bob's commentaren leverden niks op. Nada. 
Nu vernam ik via Tanguy en Radio 2 hoeveel en welke beelden op het stort liggen of gewoon waren weggehaald (gestolen) door onbekenden. 
Had men tijdens die 3 minuten niet héél eventjes het Steen vermeld, de laatste aanslag op de geschiedenis van Antwerpen ? Alleen maar om aan te halen dat hier nog met 'Kennes' van zaken fout gehandeld wordt.
Nochtans werd er door duizenden Sinjoren en anderen geprotesteerd tegen deze aanslag.
Bij deze sluit ik het onderwerp Steen af en berust in schaamte.
 
COMEDIA DEL ARTE BELGICA
Het is nog niet gedaan met de typisch Belgische comedia's. Heb het over ' tussen kruis en hoofddoek' Dit is geen titel van een bestseller over Kruisvaarders of een nieuwe Hollywood film met Matthias Schoenaerts.
Iets dat me geweldig stoort is het al jarenlange verbod van het plaatsen van kruisen in onze gerechtshoven. Een teken van godsdienst die een invloed zou kunnen hebben op uitspraken van het hof.
Maar dan komt de klap op de vuurpijl. Hoofddoek aan winketten van stadsdiensten krijgen verbod
zijnde eveneens beinvloedbaar. Tot men plots besliste dat een moslima de job van regeringscommissaris krijgt, en dan nog wel die van ' Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen ' en zij er een punt van maakt ostentatief een hoofddoek te dragen. 'Nou breekt mijn klomp' , zou mijn Nederlandse vriend zeggen ...
Gelukkig is er een eind gekomen aan deze Belgische grap, 'zij' heeft haar ontslag aangeboden. 
En onze kruisen, sinds 1830 aan de muren , blijven nu op de zolders en in de kelders liggen. Binnenkort verkocht als ' antiek '  ?
 
ZUSTERS KAPUCINESSEN
Nu we er toch de godsdienst bijhalen even naar het verleden, naar Snorren en Zusters Kapucinessen.
Jawel !
We schrijven 1997. De zoveelste 'Snor van het Jaar' zal gevierd worden. Ditmaal is het de vertegenwoordiger van brouwerij Moortgat vertegenwoordiger Nick de Belder.
Ik had ooit gehoord dat als je eieren draagt naar de Zusters Kapucinessen, zij zorgen via 'Ons Heer', voor een goeie afloop van één of andere feestelijkheid. Dus : op woensdagnamiddag met enkele snorren en een mandje met 24 eieren aanbellen bij de zusters , die hun klooster hadden in de nabijheid van de gevangenis in de Begijnenstraat.
Vrijdag ontving ik via de post volgend schrijven van de kloosterlingen : ' De Zusters Kapucinessen danken hartelijk ( en dan een mooie tekening van man met snor ) de Snorrenclub voor de smakelijke vele eieren !!! Zij bidden voor een zonnige, geslaagde optocht op zaterdag 7 juni 1997.
Ik kan je verzekeren, we hebben nog nooit zo'n slecht weer gehad als op die dag. Rond 14  uur stak een orkaan de Schelde over en kwam op de Brouwersvliet waar alles opgesteld stond wegblazen of vernielen.
We waren vergaten dat ' de Snor ' werkte voor Moortgat waar ook de DUVEL gebrouwen wordt. En die liet zich niet doen door de medewerking van de nonnen ... Dus stuurde hij met al zijn kracht die orkaan over tent, Snorrereus, old-timers en dies meer op de Brouwersvliet en café De Snor. Het kwaad was geschied.
Toch is de optocht met receptie op stadhuis doorgegaan en werd 's avonds menig Duveltje gedegusteerd. Enig in de analen van de Antwerpse Snorren.
 
MOSSELEN !
De Antwerpenaar is een liefhebber van mosselen. Het is nu het seizoen van deze Hollandse lekkernij, dus Liliane en ik op de Suikerrui voor 'Mosselen natuur' en een biertje van 't vat. De zon scheen, er was veel volk omgeving Grote Markt op deze 11° juli.
Voor we naar tram 7 gingen (rijdt nog steeds) even kijken of er ergens iets te merken was dat verband hield met het feest van de Vlamingen.
Misschien op een kiosk, op de Grote Markt of ergens anders in 't stad. Wij zagen en hoorden twee ' straatmusici ' ! Eén met een orgel en één ander die op de piano speelde...
Zou ik durven schrijven dat dat de Antwerpenaars 'mosselen ' zijn ? Ik was in elk geval niet in een speciale stemming om aan 1302 te denken ...
Snorrend !
 
OPPERSNOR

L U S 

 
Beste vriend Lus.
We waren een goed team, het bestuur van de Europese Snorrenclub Antwerpen.
Vol idealisme om dat snorrengedoe op niveau te houden. En dat lukte.
Originele evenementen, fiesjes en verbroederingen waarbij we steeds op jou konden rekenen.
Vergaderingen afronden met een stevige pint, dat hoort zo in Vlaanderen.
Ieder had zijn voorkeursdrank, van een Duvel over een Bolleke en voor jou steeds 'ne grote Stella' !
Plots werd jij getroffen door een vreselijke ziekte die je op korte tijd fataal werd. Opname in Sint-Vincentius baatte niet. Op 21 mei heb je ons verlaten.Een leemte achterlatend. Het bestuur was zijn grote kracht kwijt.
We hebben in de Heilige Geest kerk afscheid van je genomen. Onze vlag sierde het altaar. We voelden ons rot...  
Vaarwel Lus, vaarwel goeie vriend, als je 'ginderboven' bent met enkele vrienden, doe ze nog eens vol en voor jou 'nen grote Stella'.
 
J O

 

JO Haazen. Onze eerste Snor van het Jaar in 1979. In den beginne een klein evenement dat dank zij Jo en de toenmalige snorren uitgroeide tot een nieuwe brok in de Vlaamse folklore.
Hij kwam naar onze stad op uitnodiging van Radio Minerva. We verwelkomden hem met een kleine delegatie en een uitgave van Merho's : 'De Snor van Kiekeboe' plus een originele snorpet.
Ook ereburgemeester en tevens ex-Snor van .. . , Bob Cools,was aanwezig.
Het werd een gezellige korte ontmoeting met JO die in Sint-Petersburg ijvert voor de wederopstanding van de muziektradities en een 'Vriend van Rusland' geworden is.
Mijn dank aan Mischa van Gazet van Antwerpen voor het mooie artikel met foto's in de krant.
 
Q R - C O D E
 
Je bent in de tachtig. Is dat niet prachtig ?
Daar heb ik mijn bedenkingen bij. Nu richting 84 komen alle 'oude-man-kwaaltjes' fluistert mij vrouwelijke dokter in mijn hoorapparaat. Bedankt !
Maar andere zaken gaan mijn snorpet te boven.
Ga ik naar een bekend Antwerps restaurant en vraag naar de menu kaart.
Geen kaart, alles werkt via de QR-CODE. Mij gedacht ...
Moet ik via mijn gsm de ganse kaart op het kleine scherm krijgen, van aprtitief tot desserts. En dan mag ik mijn leesbril, ook dat nog, thuis niet vergeten zijn.
De jongeren aan tafel schudden meewarig het hoofd. We leven in 2021.
Maar ik, gewoontegetrouw wil een grote, ouderwetse kaart. Zoals ik ook nog een papieren krant lees, dat voelt aan !
Ook zo die kaart.
Nostalgie ? Ook mogelijk. Mag er misschien toch nog iets 'old fashioned' blijven ?
Nou ja, de keuken was optimaal en de wijn prima.
Maar of ik in de toekomst nog QR ga eten. Weet niet.
 
M A X I  T S J E E F
 
Je moet maar durven. Over twee pagina's in de krant melden dat 'We zijn Tsjeven, hé. We zijn nog te braaf. '
Dixit de heer Coene, voorzitter van CD&V, zijnde ex-CVP en vroegere spotnaam 'Tsjevenpartij'. Voor mijn 'jongere' vrienden die het niet weten.
Als je opzoekt wat Tsjeven betekent kom je niet aan een Geuzennaam, wat bij sommige politici al eens beweedt wordt maar wel dat een 'Tsjevenstreek' synoniem  is voor 'Jezuitenstreek' . Absoluut geen koosnaampje dus.
En ' nog te braaf ' ? Kennen jullie enkele 'brave politici'  ...?
Heb de hoofdredacteur wel eens beloofd niet aan politiek te doen, maar dit vond maar al te gortig.
Misschien volgende uitgave meer ?
 
OPPERSNOR
ONS STEEN
Inderdaad, nogmaals ' Ons Steen ', dat van alle Antwerpenaars. Waar ik  voor altijd zal geconfronteerd zal worden met de grootste bouwkundige miskleun sinds jaren in onze stad. Met ' dank ' aan het architectenbureau 'NoArchitecten' ( met nadruk op NO) en zij die de toelating verleend hebben.
Zonder inspraak van de bewoners van de Koekenstad. Democratie ?
Dan moeten we even 200 jaar teruggaan toen een rijke Antwerpenaar het stadsbestuur toelating vroeg , om op zijn kosten drie nieuwe gevels te plaatsen op de Grote Markt, aan de kant van Den Engel. Toen werd aan alle inwoners gevraagd of ze tevreden waren met de voorgestelde plannen. Geen negatieve reacties en de verbouwingen konden beginnen. Met als resultaat dat wij nu nog genieten van de aanblik van de prachtige Gildehuizen.
2021 : inspraak mag je vergeten. De betonmolens en de bakstenen bestellen plus de vierkante ramen en onze brok verleden kreeg gedeeltelijk het uitzicht van een appartement. Zoals de vele moderne blokken aan de andere zijde van de kaaien.
Tijdens een gesprek met enkele verantwoordelijken op ATV werd de kritiek van de Antwerpenaars weggelachen. Wij zullen dus wel ' te stom ' zijn om de ideeën (progressieve?) te begrijpen.
Bij deze is alle kritiek afgesloten, drinken we een glas op een terrasje en leven verder met het beschadigde monument. Kan ik alleen nog mijn vrienden bezoekers vertellen hoe wij niet hebben kunnen vermijden dat het zo ver gekomen is.
Helaas.
 
ALLE MEISJES AAN DE MACHT ?
Zijn intussen dames geworden.Sommigen met inderdaad veel inspraak. In politiek en vele andere sectoren. Met alle gevolgen van dien.
Voorbeeldjes ?
Intussen de voorpagina's van de kranten, radio en tv gehaald. 'Shame' Sihame wiens boekhouding van 'Let's go Urban' niet erg kosher leek te zijn. Dank zij alle sympathie en enthousiasme van de politiekers. Groot voorbeeld burgemeester  Somers, de 'beste burgemeester ter wereld' ...
En leren we een vrouwelijke collega van Somers kennen, Veerle Heeren uit Sint-Truiden. De pers gehaald dankzij haar vaccin kadokes aan vrienden en kennissen.
Ontslag ? No way. Efkes op een andere bank van de schepenzetels en later terug op haar burgemeesters plaats. Politie vriendjes ...
Gebeurt iets dergelijks in Diest en Middelkerke waar ook de vaccins voortijdig ingespoten worden. De 'schuldigen' zijn geen actieve politiekers, zijn gewoon werknemers en zullen waarschijnlijk ontslagen worden. Waar is de logica ? Ons helpt ons in het Belgische politieke leventje. Zal hier nooit veranderen. Jean-Marie Dedecker treedt hard op. Waarom dat grote verschil met Sint-Truiden ?
God zal het weten.
 
TERRASJES TIME
Eindelijk, het bekende einde van de tunnel is inderdaad in zicht. Mede dank zij het gedrag van de man in de straat (met uitzondering van vele 'jongeren') mogen wij ons kot meer verlaten en stilaan de stress van de corona periode van ons afschudden.
Hebben mijn vrouw en mezelf onze tweede Pfizervaccin gehaald en voelen ons al veel veiliger. Hebben de pandemie overleefd en zijn zelfs in Het Laatste Nieuws 'gehonoreerd' als het meest verliefde koppel in Vlaanderen. Met twee paigina's tekst en foto's op voorpagina en bladzijde 11. Waar wij uiteraard fier op zijn. 
Terwijl ik hier mijn tekst voor 'De Antwerpse Koerier' schrijf stoort de '7° Dag' mij met beelden van icoon van Vooruit Conner Roesseau ,Frank Vandenbroucke (slaapverwekkend) en Marc Van Ranst (nieuwe pull).
Gelukkig wordt daardoor mijn schrijfgedrag niet beinvloed ...
 
Hopen maar dat straks stortregens onze wandeling naar een Mortselse gallerie en met tram 7 (nog steeds) richting Hoogstraat voor de regelmatige corona toer en een een terrasje met een Bolleke.
Volgende week met vrienden een bezoek aan het Koninklijk Paleis op de Meir. Onze nieuwe vrije tijd op niveau houden.
 
Profiteer nog van van je beetje vrijheid !
 
OPPERSNOR

VOORUIT

Neen, we gaan niet op de politieke toer. Ik merk dat de grote leiders van ons landje maar al te graag hun uithangbord veranderen. In het verleden en ook heden ten dage. SPA ( bronwater ) wordt VOORUIT ( cultuur in Gent ). Vlaams Blok  werd een blok aan 't been en is nu Vlaams Belang ( BELANGrijk? ).
Of we er allemaal bij VOORUIT gaan, geloof er de ballen van.
 
Er zijn voorbeelden te over dat in deze digitale tijd alles veel makkelijker gaat. Al zeker niet voor onze ' ouderen van dagen ' die niet zo computer-minded ' zijn. Voorbeeldjes.
De levering aan huis van mijn dagelijkse krant viel plotseling uit. Was jaren terug met domiciliëring via de bank geregeld. Zo begon mijn dag met krant en koffie. Rustig begin. Tot plotseling de brievenbus leeg bleef.
Dan denk je, ik bel even naar de gazet, die lossen dat wel eventjes op, of het moest aan de slechte werking van de bank liggen die de aanbetalingen stopte. No way.
Als je durft te telefoneren naar een redactie of de afdeling ' klachten' wordt je verwezen naar hun site. Computeren dus en daarna toch nog een belletje naar de afdeling klachten. Komt daar niet meer een lieftallige dame aan het apparaat die je verder helpt. Dat ging vroeger zo. Ha neen, het is nu ijskoud een robot die je verdere vragen stelt die je maar half begrijpt als je maar een beetje hardhorig bent. Zeggen, sorry wil u even herhalen? Dat is verleden tijd. Hoort er nog bij dat je bellen moet buiten de zone. Betalen !  Drie telefoontjes, enkele extra berichten via je laptop en je komt te weet dat je enkele dagen later je krant weer in de bus krijgt. Extra kosten aan telefoon en duurdere aankoop in de krantenwinkel. 
En een beetje méér zenuwen in deze vreselijke corona periode.
 
Gaan we het niet hebben over het gebrek, én duurder worden van de ' service ' (nou ja ) van de banken.
En gelukkig ben ik geen horeca man meer, zou me de haren uit de snor trekken : terras of geen terras, plexiglazen wanden of niet, tafels van 4 of 10, regen of zonneschijn ?

 

We hunkeren naar een verdiend verlof, hebben lang geleden geboekt én betaald. En als we de boot missen, krijgen we  dan  al onze centen terug ? Of slechts een gedeelte ?
Maar er is soelaas, de terrasjes blijven open en de tooghangers praten in hun stamcafé over de periode van vereenzaming, over zieke en gestorven vrienden, over al wat ze gemist hebben en dat ze hun 'spuiten' al dan niet gekregen hebben.
De ouderen hebben het niet over VOORUITgang maar wel dat ze ACHTERUIT gaan. En daar is geen vaccin tegen gewassen.
 
Intussen draait ons kleine wereldje verder met de perikelen van 'shame' Siham, een burgemeester (eveneens   een vrouw - in Sint-Truiden), een monument dat zijn aangezicht verloren heeft (zonder inspraak van de Sinjoren), krijgt uitbater Mohamed van de 'Dikke Mee', waar ik een deel van mijn jeugd doorbracht 6 jaar voor drugssmokkel en krijgen de ordehandhavers in Brussel meer slaag dan de betogers zelf ...
Maar zaterdag vanaf 14 uur schijnt weer de zon als we voor een tournee generale op de Grote Markt verschijnen. Mét snor verdoken achter dat verrekte masker. Maar we houden ons wel aan de richtlijnen van codip-19.

 

Wens iedereen een smakelijke frisse pint ( of méér ) op een terras in het zonnetje, onder vrienden. Mét of zonder snor !
 
OPPERSNOR

HET EINDE ?

Inderdaad, het einde van onze miserie ? De corona cijfers, die we dagelijks tussen de soep en de patatten krijgen evolueren gunstig. Aldus de profeten van de covid-19 die hopelijk binnenkort onze tv schermen niet meer teisteren.
En gedaan (alhoewel, het is maar pas begonnen) de dure fratsen van 'Shame' Siham. De slechte voetbal resultaten,  een compromis over de lonen (en minder pensioen), de duurdere vuilophaling, etc.
Het einde ? Zou je vandaag niet zeggen.
Het regent, zware buien met windstoten, het is koud (voor de tijd van het jaar zegt de weervrouw). En wat treft ons hier in huisje/tuintje nog meer ?
De nieuw geplaatste chauffageketel valt uit. De laptop is dringend toe aan deskundig nazicht. En ik ook zo'n beetje ... Plus, héél belangrijk voor mezelf : de krant (abonnee) al drie dagen niet ontvangen. Dan maar naar de klantendienst. Niet zo maar een belletje, wachten op een dame die je vriendelijk te woord staat. Niks van dat. Alles gaat koel, gepland en automatisch. Druk op enkele nummers, een contact met een menselijk wezen bestaat niet meer. Alles is geautomatiseerd. Eindresultaat : nog steeds géén krant, en dat sinds laatst week-end (1 mei). Vooruitgang !
Intussen dan nog, met pijn in het hart de verminking van ons Steen. Komt wel goed zeggen de 'specialisten' van Stadhuis en de NO Architecten. Zegge en schrijve maar :  N O  ! Op ATV wordt dit alles weg gelachen, behalve door de rector van de Antwerpse Univ. Volgens een vriend me komt er in de aanbouw een Aldi ... Zouden wij héél gelukkig mee zijn.
 
 
Denken dan toch, hoop doet leven, aan volgende zaterdag : de terrasjes verwachten ons. Maar of er 's namiddags plaats gaat zijn voor mij, vrouwlief en enkele snorren. Wishfull thinking.
Hebben dus toch een kleine planning gemaakt voor deze V-Day ! 
Grote Markt, aan Den Engel rond 14 uur (plaats ?) dan maar naar De Kleine Tunnel waar we het rouwregister van Pierre Aspe zullen ondertekenen. En hopelijk plaats voor een Omer, het lievelingsbier van Aspe, na een leven van Duvel.
 
Toch nog een lichtpuntje in de huidige duisternis is mijn tweede vaccin nu donderdag in Lint. En dat van vrouwlief volgende week vrijdag.
Klaar voor een verdiende reis met alles erop en eraan ?
Wens jullie allemaal een prettige nabije toekomst mét vaccin en een goeie gezondheid.
 
OPPERSNOR

 

 
 

VANAF VANDAAG REGELMATIG IN ‘ DE ANTWERPSE KOERIER ‘ EEN NIEUWE REEKS BESCHOUWINGEN OP ‘Z’N SNORS’ DOOR WILLY DUPON, VOORZITTER VAN DE ‘ EUROPESE SNORRENCLUB ANTWERPEN ‘ OVER AL HET NEGATIEVE EN POSITIEVE WAT HEM DAGDAGELIJKS GETROFFEN HEEFT.

DES BONS A RIEN

 

‘ LES NOUVEAUX RICHES ‘ ZOALS DE POLITIE IN DE KUSTSTREEK ZE NOEMT , ZIJN DE NIEUWSTE NIETSNUTTEN , FRANSSPREKEND EN NEERKIJKEND OP ‘ LES FLAMANDS ‘ AAN ONZE KUST. OP TV HOOR JE ZE SLOGANS ROEPEN TEGEN ‘ LES FLAMANDS ‘ , DIE FRANSTALIGE BRUSSELAARS DIE ZE IN DE MEDIA GEMAKKELIJKSHALVE ‘ JONGEREN ‘ NOEMEN. DA’S MAAR EEN TE GOEDKOPE BENAMING VOOR DIE ONRUSTZOEKERS EN BALDADIGAARDS .

KNOKKE IS NIET MEER DE KUST GEMEENTE VOOR DE ‘ FRIGO TOERISTEN’ ( ALHOEWEL MET DEZE CORONA CRISIS EN GESLOTEN HORECA ) MAAR DE IDEALE PLAATS VOOR DE BRUSSELSE ‘ BONS A RIEN ‘. WEG ERMEE  !

 

EN NOG VAN ‘SHAME’ SIHAME.

 

HOE VER STAAN WE MET DE DAGELIJKSE BERICHTGEVING EN DE DURE FRATSEN VAN DEZE ‘ ANTWERPSE ‘ STICHTER VAN ‘ LETS’S GO URBAN ‘ ?

ZE IS NOG ALTIJD URBAN MAAR NIET MEER GEFLANKEERD DOOR VAN DE LANOTTE, VERKOZENE DES VOLKS EN ADVOKAAT.

LEES IK IN HET LAATSTE NIEUWS VAN 20 APRIL: ‘ DAT ZE EEN TE NAUWE BAND ZOU HEBBEN GEHAD MET EEN STADSAMBTENAAR  . GEEN NAAM VAN PERSOON NOCH VAN STAD. RAADSEL.

WAT MOET IK MIJ, ALS WELDENKENDE BURGER DAARBIJ DENKEN  ? THE SHOW MUST GO ON …

 

ONS STEEN : EEN RAMP !

 

2016 : EREBURGEMEESTER BOB COOLS IN GAZET VAN ANTWERPEN : ‘ KOM ZEG, EEN BETONNEN BUNKER TEGEN HET STEEN  ! ‘.

VANDAAG EVEN GAAN KIJKEN NAAR DE VOORUITGANG VAN RESTAURATIE EN AANBOUWINGEN VAN HET GEBOUW DAT HET OUDSTE VAN ONZE LOKALE GESCHIEDENIS IS.

AAN DE VOORKANT WERD IK TEGENGEHOUDEN DOOR WERKLUI DIE ME VERBODEN FOTO’S TE NEMEN, DAN MAAR NAAR DE ACHTERKANT. DAAR ZIE JE DIE LELIJKE MUUR MET DE MODERNE VIERKANTE RAMEN. LIJKT ALS EEN NIEUW APPARTEMENT OP DE KAAIEN.

HET STEEN IS LETTERLIJK VERMINKT. DAARVOOR HEBT JE GEEN ARCHITECTEN EN SCHEPEN VOOR NODIG. JAN MODAAL ZIET ZO DAT HET HISTORISCHE GEBOUW GEWOONWEG VERMINKT IS .

EEN GOEIE VRIEND VAN ME, ANTWERPEN LOVER, HEEFT DE FOTO GEZIEN EN OP FB KORT MAAR KRACHTIG GEREAGEERD MET EEN ‘ G V D ‘ .

HEB NOG NIKS VAN STADSGIDS EN EX ‘ SNOR VAN HET JAAR ‘ TANGUY GEHOORD . CURIEUS …

HELAAS, WEER EEN BROK ECHT ANTWAARPS NAAR DE K….N.

 

WINDSOR CASTLE

 

HET OVERLIJDEN VAN PRINCE PHILIP EN DE BEGRAFENIS IN WINDSOR CASTLE HEEFT WEL IEDEREEN AANGEGREPEN. OOK ONZE MENSEN VAN DE EUROPESE SNORRENCLUB WAARVAN ENKELEN IN 1990 OP UITNODIGING VAN DE TOENMALIGE ‘ SNOR VAN HET JAAR ‘ KEVIN BARELL , POLITIEAGENT  BIJ DE METROPOLITAN POLICE , EEN TWEEDAAGSE IN LONDEN HEBBEN DOORGEBRACHT MET BEZOEK AAN HET WINDSOR CASTLE WAAR KEVIN HOOFD VAN DE BEWAKING WAS. HEBBEN WIJ UITERAARD ONDER ZIJN DESKUNDIGE LEIDING GENOTEN VAN EEN ONVERGETELIJKE DAG IN GOOD OLD LONDEN.

 

WACHTEN OP GODOT ?

 

VOOR WIE GODOT NIET KENT : ABSURD TONEELSTUK VAN SAMUEL BECKET. OF IN ANTWERPEN ZEGGEN ZE WEL : WACHTEN OEP ZUSTER ANNA …

WACHTEN OP DAT TERRAS. WACHTEN OP EEN ECHTE ZOEN. WACHTEN OP  DE TOOGHANGERS. WACHTEN OP NOOIIT MEER CORONA CIJFERS.

EN WACHTEN OP WAT HET ONS ALLEMAAL GAAT KOSTEN. WANT ER WORDT NOG WAT UITGEGEVEN AAN ANDERE GOEDE DOELEN.

IK KIJK INTUSSEN NAAR LUIK-BASTENAKEN-LUIK, VALPARTIJ OP 36.1 KM VAN DE AANKOMST. IK BEN ER BIJNA MET MIJN SCHRIJFPARTIJ.

NOG NOOIT ZOVEEL COUREURS GEZIEN ALS TIJDENS ONS CORONA JAAR. 

HOPEN MAAR DAT MIJN SNORRENCLUB NOG DE GEPLANDE DRIE EVENEMENTEN HAALT IN 2021.

 

FOTOKE : DE PLOEG (TOEN NOG MAAR EEN TITS, GEEN VERDERE OUTFIT),  TIJDENS DE GROOTSE LONDON HAPPEN IN 1990.

 

WILLY DUPON