Koerier zonder rijbewijs rookt joint

2020 Antwerpen | Tijdens een toezichtsactie door het wijkteam van het Kiel kregen de inspecteurs een groepje jongeren in het oog in de Zamenhofstraat. Ze zagen hoe de bestuurder van een bestelwagen contact maakte met de jongeren en een sigaret overhandigd kreeg. Toen de man na zijn pauze zijn rit verder zette besloot het team de man aan een speekseltest te onderwerpen. Hij bleek inderdaad onder invloed van drugs. Toen de inspecteurs zijn rijbewijs wilden intrekken, bleek hij dit niet te hebben. Hij zal het bij de politierechter moeten uitleggen. De klanten van het koerierbedrijf moesten wat langer op hun pakje wachten.

 

Dealer met boksijzers

2660 Hoboken | Tijdens een lokale actie heeft het wijkondersteuningsteam van de regio Noord donderdag een dealer gearresteerd. Rond 17 uur kregen ze iemand in de gaten die in zijn auto zat te wachten ter hoogte van Berchmansstraat. Wat later kwam met een snelle pas iemand naar het voertuig gewandeld en stapte in. Het team vermoedde al snel dat er een drugsdeal zou plaatsvinden en ging over tot controle van de twee mannen. De man die achterin ingestapt was, had net cocaïne verkocht aan de bestuurder. Hij werd gearresteerd en overgebracht naar kantoor voor verhoor. Bij een huiszoeking vond de politie twee boksijzers waarvoor een apart proces-verbaal werd opgesteld. De verdachte van 19 jaar werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Aanpak sluikstort

Regio Noord | Het wijkteam van Merksen heeft samen met de stadsdiensten op woensdag 43 sluikstorten opgeruimd in de brede omgeving van de Bredabaan. Het ging onder meer over winkeltassen die gevuld waren met allerlei afval, huisvuilzakken die niet reglementair aangeboden werden, zakken met bouwpuin ... Drie sluikstorters konden geïdentificeerd worden en krijgen een GAS-pv. Een dag later is op de Bredabaan in een winkel een hoeveelheid producten in beslag genomen waarvan gedacht wordt dat het om namaak gaat. Verder onderzoek zal duidelijkheid scheppen. 

 

Controle in fietsstraten

Regio City | Afgelopen woensdag heeft het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio City het verkeer gecontroleerd in de Rotterdamstraat, Van Arteveldestraat, Lange Dijkstraat, Gasstraat en de Kroonstraat. Het gaat om fietsstraten waar je als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig fietsers niet mag inhalen. 30 bestuurders deden dat wel en zijn geverbaliseerd. 13 voertuigen zijn in overtreding genomen omdat ze foutief geparkeerd stonden.

Man verhindert drugstest

2060 Antwerpen | Het fietsteam Orida zag dinsdag een autobestuurder een fietser inhalen in de Rotterdamstraat wat een fietsstraat is. De twee inspecteurs deden de wagen stoppen voor een controle. De politie zag al meteen dat de bestuurder zijn veiligheidsgordel niet om had. Ze vermoedden ook dat de bestuurder onder invloed van drugs reed. Maar liefst vier keer probeerde hij de politie met de test om de tuin te leiden door hem niet te bevochtigen. Nog een laatste keer probeerde hij het met zijn speekseltest in een blikje frisdrank te bevochtigen om de test te doen mislukken. Uiteindelijk slaagde de politie er toch in een juiste test af te nemen. De bestuurder van 23 jaar testte positief op drugs. Zijn rijbewijs is meteen ingetrokken voor 15 dagen. Alles op een rij gezet, stelde de politie een proces-verbaal op voor de inbreuk op de gordeldracht, het inhalen in een fietsersstraat, drugs in het verkeer en het hinderen van vaststellingen door de politie.

 

Fietsendief gevat

Regio Centrum | Gisteren kon het wijkteam van Berchem een vermoedelijke fietsendief (18) arresteren. Een getuige had gezien hoe iemand een fiets, met het slot er nog aan, voort sleepte in de Middelheimlaan. Er volgde een goede beschrijving en binnen de politie werd het signalement verspreid. Ook het wijkteam van Berchem deed nazicht naar de verdachte en konden hem in het bezit van de elektrische fiets aantreffen. Er volgde een huiszoeking en de fiets is in beslag genomen. Het wijkteam is nog op zoek naar de eigenaar van de fiets.

Spookrijder onderschept 

Regio Noord | Het wijkteam van Merksem heeft samen met de mobiele eenheid, het lokale en federale hondenteam, het verkeersondersteuningsteam (VOT), het plaatselijke wijkondersteuningsteam (WOT) en de economische inspectie instellingen gecontroleerd waarover de laatste tijd klachten binnen liepen. Vijf horecazaken zijn gecontroleerd. Er zijn onder meer vaststellingen gedaan rond de camerawetgeving, zwartwerk en uitbatingsvergunning. Twee zaken zijn omwille van problemen met de uitbatingsvergunning tijdelijk gesloten. Verder zijn er nog inbreuken vastgesteld rond de regels op kansspelen. De politie trof onder meer illegale gokmachines en een pokertafel aan. Er zijn ook twee personen aangetroffen die illegaal in het land verblijven. Een iemand had een verboden wapen op zak. Het VOT betrapte een bestuurder die aan het gsm'en was tijdens het rijden, acht foutparkeerders en iemand die te veel gedronken had. Die bestuurder was op de Noorderlaan aan het spookrijden en was zich van geen kwaad bewust. Het rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Er is ook een vermoedelijke dealer gearresteerd.

Gestolen plooifiets gerecupereerd en teruggegeven

2060 Antwerpen | Toen het Orida-fietsteam deze week een fietser controleerde die in de Carnotstraat op het voetpad reed, viel hen meteen op dat de dure plooifiets zonder elektrische ondersteuning reed en dat het slot en de display ontbraken. De bestuurder bleek illegaal in ons land te verblijven en verklaarde de fiets (aankoopwaarde: 2 800 euro) voor zo'n 150 euro te hebben aangekocht. Dankzij de verkoper van de fiets werd de eigenaar achterhaald. Deze was net op weg naar het politiekantoor om aangifte te doen toen de inspecteurs hem contacteerden met de melding dat ze zijn fiets hadden gerecupereerd. De man kon meteen zijn fiets ophalen bij het Orida-fietsteam.

 

Fietsdiefstal voorkomen

2000 Antwerpen | Donderdagnacht merkte een cameratoezichter van de Antwerpse politie een persoon op die op het De Coninckplein aan twee fietsen leek te prutsen. De interventiepatrouilles werden aangestuurd en de man, die nog probeerde te vluchten voor de politie, werd onderschept in de Dambruggestraat. Hij bleek goed gekend bij de politie en verklaarde dat hij de fietsen wilde stelen om cocaïne mee te kopen. De fietsen werden aangetroffen op het plein. De verdachte had met een stalen staaf geprobeerd het slot te forceren. Tijdens de vaststellingen van de politie kwamen de eigenaars ter plaatse. Omdat het slot niet meer opende kwam de technische bijstand ter plaatse om het slot te openen zodat de eigenaars hun fietsen mee naar huis konden nemen.

 

Grote controleactie in Merksem

2170 Merksem | Het wijkteam van Merksem, de mobiele eenheid, de verkeerspolitie en het verkeersondersteuningsteam organiseerden woensdag samen met controleurs van de Vlaamse belastingsdienst, de RSZ en de sociale inspectie een grote controleactie op de Bredaan ter hoogte van de P&R in Merksem. De aandacht ging onder meer uit naar bestelwagens van koerierbedrijven.

Er werd voor maar liefst 25 368 euro aan achterstallige belastingen geïnd. Eén wagen werd getakeld omdat de bestuurder meer dan 7 000 euro in het rood stond.

In een werfcamionette werden 3 illegale mannen aangetroffen die werkten voor een aannemer. Twee van hen waren in het bezit van valse documenten. De 3 werden ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken. Hun werkomstandigheden worden door de politie verder onderzocht. In het voertuig werd ook nog een geseinde nummerplaat aangetroffen.

Verder werden nog 2 niet-verzekerde voertuigen in beslag genomen. 1 technische keuring was al meer dan een jaar vervallen. 6 ladingen van vrachtwagens waren onveilig gezekerd en 2 anderen waren overladen.

Er werden ook verschillende zwartwerkers betrapt, waaronder zelfs een gepensioneerde. 

 

Bakkerij gesloten wegens gebrekkige hygiëne

2180 Ekeren | Tijdens een controleactie van het wijkteam van Ekeren en de FOD Werkgelegenheid werd een dagwinkel met bakkerij bezocht. Meteen viel de gebrekkige hygiëne in de zaak op. Ook de herkomst van de verkochte producten kon niet gecontroleerd worden en de uitbaters beschikten niet over enkele noodzakelijke vergunningen. In het belang van de volksgezondheid werd de zaak meteen gesloten en moesten alle activiteiten stopgezet worden tot na een hercontrole.

 

Controles ADR-transportern

2610 Wilrijk | Donderdag controleerde de verkeerspolitie samen met de VLABEL specifiek op zogenaamde ADR-transporten (wegvervoer van gevaarlijke goederen). Dat gebeurde op de Boomsesteenweg. Er werden 11 ADR-transporten gecontroleerd. Driemaal was de ladingzekering niet in orde. Een keer was de vrachtbrief niet volledig. Bij twee vrachten was de aanduiding niet in orde en een bestuurder beschikte niet over de correcte uitrusting.

De verkeerspolitie controleerde ook nog andere vrachtwagen. Daarbij werden 3 inbreuken tegen de rij- en rusttijden vastgesteld en 5 inbreuken tegen de ladingzekering.

Controles wijkteams

Antwerpen | Het wijkteam van de Stuivenbergwijk organiseerde maandag opnieuw een controleactie. 27 foutparkeerders werden beboet, samen met een wagen die een fietser inhaalde in een fietsstraat. 3 sluikstorters kregen een gasboete. Een fiets die niet op slot stond werd meegenomen om te vermijden dat deze zou gestolen worden.

Het wijkteam van Merksem controleerde dit weekend vooral op verkeersovertredingen. Er werden 28 parkeerboetes uitgeschreven. 48 bestuurders negeerden verbodsborden of het rode licht en kregen ter plaatse de rekening gepresenteerd. 1 bestuurder testte positief op het gebruik van drugs. Tot slot werd ook een sluikstorter betrapt.

Het wijkteam van de Unolaan controleerde kapperszaken in samenwerking met medewerkers van de RSZ. In 6 van de 10 gecontroleerde zaken werden overtredingen vastgesteld. In 4 gevallen ging het om illegale tewerkstelling, bovenop 4 vaststellingen omtrent foutieve inschrijvingen van medewerkers. 1 persoon wordt ook in onderzoek genomen omwille van vermoedens van schijnzelfstandigheid.

 

Truckchauffeur fraudeert met tachograaf

2030 Antwerpen | Maandagvoormiddag controleerde de verkeerspolitie samen met de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD WASO en een mobiel keuringstation GOCA zwaar vrachtvervoer op de Noorderlaan.

Een vrachtwagenbestuurder werd betrapt op fraude met de tachograaf. Hij maakte gebruik van een bestuurderskaart van een andere bestuurder. Op die manier kon hij de verplichte rij- en rusttijden omzeilen.

Verder werden er nog 25 vaststellingen gedaan van overtredingen tegen de rij- en rusttijden. 13 voertuigen wren niet in orde met hun technische eisen. 3 ladingen waren niet correct verzekerd. Er werden voor 9 000 euro aan boetes ter plaatse geïnd. 4 bestuurders kregen een doorrijverbod opgelegd.

Jonge fietser zwaargewond bij ongeval

2100 Deurne | Zondagavond raakte een jonge fietser levensgevaarlijk gewond bij een aanrijding op de kruising van de Bisschoppenhoflaan en de Schijnpoortweg. Een wagen komende van de Bisschoppenhoflaan draaide linksaf richting de oprit van de Antwerpse Ring. Ter hoogte van het fietspad kwam hij in aanrijding met de fietser. Deze moest ter plaatse gereanimeerd worden door de MUG-arts en het personeel van de ziekenwagen en werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens getuigen van het ongeval reed de fietser op het moment van de aanrijding door het rood en was zijn fiets ook niet voorzien van een fietslicht. Voor de familie van het jonge slachtoffer werd slachtofferzorg voorzien. Door het ongeval was de oprit zondagavond enkele uren afgesloten.

 

VOT richt pijlen op zondagse foutparkeerders

2100 Deurne | Het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio Oost controleerde op zondagochtend in Deurne op foutparkeerders. Er werd vooral gekeken in de omgeving van bakkers waar klanten parkeren op het voetpad of in de dubbele file tijdens hun aankopen. Op die manier zorgen ze voor overlast voor de buurtbewoners en creëren ze gevaarlijke situaties. In totaal werden 84 boetes uitgeschreven. 10 personen werden betrapt terwijl ze rondreden met de gsm in hand.

In de namiddag richtte het team twee controleposten in. Aan de Ten Eekhovelei werd een voertuig gecontroleerd met aangedampte ruiten. Dat bleek echter het minste van de bestuurder zijn problemen. Hij was veroordeeld voor twee rijverboden en had een bevel tot gevangenneming openstaan. Hij moest zijn wagen achterlaten en kreeg een lift naar de gevangenis.

 

Bestuurder 'bierkar' kijkt te diep in het glas

Regio Centrum | Tijdens een actie tegen overlast door de wijkteams van de regio Centrum, de mobiele eenheid en het Orida-fietsteam passeerde een 'bierkar' het politiekantoor aan de Quinten Matsijslei. De inspecteurs zagen hoe het voertuig voor de neus van de politie door het rood reed. De bestuurder werd gecontroleerd en bleek zelf gedronken te hebben. Hij mocht niet meer verder rijden en zijn rijbewijs werd ingetrokken. Aangezien geen van de andere passagiers in staat was om met de kar te rijden moesten ze te voet verder. Het verhuurbedrijf kwam de bierkar ophalen.

In de parking onder het Koningin Astridplein werd een man gecontroleerd die geseind stond voor maar liefst 4 bevelen tot gevangenneming. Omdat de man in het bezit was van een damesfiets die duidelijk niet van hem was werd nog een extra pv voor heling opgemaakt.

Er werden ook 10 personen bestuurlijk aangehouden voor onder meer agressief bedelen, openbare dronkenschap, illegaliteit en het inrichten van een slaapplaats op de openbare weg. Ook 1 wildplasser werd beboet.

 

Anonieme patrouilles hebben meermaals 'prijs'

2060 Antwerpen | Het wijkteam van de Stuivenbergwijk hield zaterdag toezicht in burger op gekende overlastlocaties.

In Park Spoor Noord werd een bromfietser gecontroleerd. De jongeman van 15 had uiteraard geen geldig rijbewijs, hij droeg ook geen helm. Tot slot negeerde hij ook het rijverbod voor bromfietsen in het park, allemaal zaken die hem een boete opleverden.

In de Korte Zavelstraat werd een inspecteur die toezicht hield door verschillende personen aangesproken met de vraag of hij drugs verkocht. Dat was niet het geval, maar de inspecteur had wel GAS--boetes voor zoekgedrag in de aanbieding.

Twee vrouwelijke inspecteurs in burger werden het slachtoffer van een jongeman die het een goed idee vond om zijn geslachtsdeel vast te grijpen en zich op die manier op te dringen. Toen de man doorhad dat hij met twee politievrouwen te maken had probeerde hij excuses te zoeken voor zijn gedrag. Voor dat soort gedrag zijn er echter geen excuses mogelijk. Een pv voor aanranding van de eerbaarheid was zijn deel.

Tot slot werden er nog 3 sluikstorters beboet. Er werden ook 32 verkeers- en parkeerboetes uitgeschreven.

Patrouilles Stuivenbergwijk

2060 Antwerpen | Het wijkteam van de Stuivenbergwijk hield de hele week toezicht in hun wijk in samenwerking met de medewerkers van de stad. De prioriteit lag op sluikstort allerhande. Er werden onder meer mensen beboet die hun sigaretten of papiertjes op de grond gooiden terwijl ze zich in de onmiddellijke omgeving van een vuilbak bevonden. De stedelijke diensten konden 13 sluikstorters op heterdaad betrappen. 

Het wijkteam controleerde ook een persoon die geseind stond in een lopend onderzoek met betrekking tot de verkoop van verdovende middelen. De man, die illegaal in ons land verblijft, werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Op het Duinplak werd een man aangesproken die op de grond lag. Omdat de man niet dronken bleek, werd een ziekenwagen gevraagd. De man had een lage suikerspiegel en was er snel weer bovenop. Hij bedankte de politie uitvoerig voor hun snelle tussenkomst.

 

Gestolen bromfiets meteen gerecupereerd

2020 Antwerpen | Toen het wijkteam van het Kiel een bromfiets controleerde op een gekende overlastlocatie, zetten de bestuurder en zijn passagier het plots op een lopen. De bromfiets bleek eerder op de dag gestolen in de Van Peltstraat. Een minderjarige verdachte werd geïdentificeerd en zal verhoord worden over de feiten.

Onhygiënische zaak gesloten

Regio Noord | Het wijkteam van Merksem en de Luchtbal trok op pad met inspecteurs van de FOD WASO. Er werden 8 handelszaken gecontroleerd en maar liefst 16 inbreuken vastgesteld. Het ing onder meer over de verkoop van tabak aan minderjarigen, gebrekkige brandveiligheid, de verkoop van vuilniszakken zonder toestemming, een inbreuk tegen het rookverbod en dergelijke meer. In één zaak werden talloze vaststellingen gedaan rond voedselveiligheid. Er werden maden en ongedierte aangetroffen tussen het eten en de netheid in de zaak liet stevig te wensen over. In opdracht van het FAVV werd de zaak onmiddellijk gesloten. Pas na een hercontrole zal de zaak opnieuw kunnen openen.

Het wijkteam had ook aandacht voor fietsers, steppers en bromfietsers die overtredingen begingen op de Bredabaan. Er werden 13 overtredingen (o.a. rijden tegen de richting) uitgeschreven. Eén bromfietser had geen rijbewijs om het voertuig te besturen.

Ook het wijkteam van Borgerhout controleerde handelszaken in samenwerking met inspecteurs van de RVA. In twee zaken waren illegale zwartwerkers aan het werk. In één zaak was een illegale man zelfs 'verantwoordelijk' voor de hele winkel. Deze werd door de politie dan ook gesloten.

 

Taxibestuurder negeert beroepsverbod

Regio Centrum | Het wijkteam van de Brederodewijk kreeg tijdens hun patrouille een melding via een ANPR-camera dat er een taxibestuurder aan het werk was die een taxiverbod had opgelegd gekregen. De man werd gezien in de Pelikaanstraat terwijl hij klanten oppikte aan het Centraal Station. De man bleek inderdaad belast met een taxiverbod. In opdracht van de magistraat werd zijn wagen in beslag genomen om nieuwe inbreuken te vermijden.

Hetzelfde wijkteam organiseerde ook een actie in samenwerking met de stadstoezichters gericht tegen sluikstorters in hun wijk. Er werden 6 sluikstorters op heterdaad betrapt. Het ging onder meer om betonafval, een salen, kastdeuren, een microgolfover en zelfs een medische ligstoel! Ook een man die wildplaste in de Montignystraat werd beboet.

 

Inhaalmanoeuvre legt waslijst overtredingen bloot

2060 Antwerpen | Toen het Orida-fietsteam een bromfietser onderschepte die in de Lange Dijkstraat (een fietsstraat) een fietser inhaalde (wat daar verboden is), bleek de bestuurder meer op zijn kerfstok te hebben dan deze overtreding. De bromfiets bleek gestolen in Leuven, was niet verzekerd, niet ingeschreven. De bestuurder (25) bleek een gekende veelpleger die nog maar eens tegen de lamp liep.

 

Kind (10) op step zwaargewond bij aanrijding

2100 Deurne | Vrijdagavond raakte een jongen (10) zwaargewond bij een aanrijding. De jongen reed op een elektrische step in de Leeuwlantstraat en wilde linksaf de Kreglingerstraat indraaien. Op dat moment kwam hij in aanrijding met een automobilist die in de Kreglingerstraat rechtdoor reed richting Gallifortlei. Het kind kwam deels onder de wagen terecht en werd bevrijd met de hulp van omstaanders, de brandweer en de medische hulpdiensten. De jongen werd met zware verwondingen maar buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist legde een negatieve alcohol- en drugstest af. Gezien de jonge leeftijd van het slachtoffer en de ernst van de verwondingen kwam een gespecialiseerd team van de federale wegpolitie ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval verder te odnerzoeken. De ouders van de jongen werden opgevangen door de dienst slachtofferzorg van de politie. Ook de bestuurder van de wagen was zwaar onder de indruk van de feiten.

Resultaten flitsmarathon

Antwerpen | De verkeerspolitie van Politiezone Antwerpen nam gisteren deel aan de flitsmarathon. Op twaalf plaatsen zijn bemande controles gevoerd. Op vijf andere locaties zijn hardrijders door politie op de moto uit het verkeer gehaald. Een bestuurder blies 'A' waarna de politie zijn rijbewijs voor drie uur heeft ingehouden. Onder meer op deze plaatsen is op snelheid gecontroleerd: August Vermeylenlaan, Schroeilaan, Vogelzanglaan, Berkenlaan, Binnensingel, Boomsesteenweg, Roderveldlaan, Ruggeveldlaan ... De politie stelde 581 inbreuken vast bij deze controles. Uiteraard zijn ook de onbemande camera's en de trajectcontroles ingezet. Deze vaststellingen worden nog verwerkt.

Bestuurder slipt, brokstukken op rijbaan

2610 Wilrijk | Woensdagavond raakten verschillende voertuigen beschadigd nadat een bestuurder de controle over het stuur verloor op de Boomsesteenweg. Een man die terugdraaide vanop de Boomsesteenweg richting stadscentrum ter hoogte van de Park & Ride Olympiade slipte in de bocht en botste tegen twee geparkeerde wagens ter hoogte van garage Permeke. Het voertuig werd weggeslingerd en belandde tegen de vangrail langs de uitrit van de tunnel van de A12. Enkele brokstukken belandden op de rijbaan waardoor nog eens 5 voertuigen beschadigingen opliepen, gelukkig zonder lichamelijke schade.

 

Voetganger slachtoffer na aanrijding tussen auto en bromfiets

2000 Antwerpen | Op de Ernest Van Dijckkaai vond woensdagochtend een aanrijding plaats tussen een bromfietser op het fietspad en een wagen die de parking ter hoogte van de Voetgangerstunnel wilde indraaien. Volgens een getuige wachtte de automobilist om de fietsers en voetgangers te laten passeren alvorens hij stapvoets de parking opreed. Op dat moment kwam er een bromfietser aan hoge snelheid aangereden. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. De bromfietser (17) kwam ten val. De bromfiets slingerde weg tegen een voetgangster. Zij (37) raakte hierbij zwaargewond. Ook de bromfietser liep verwondingen op.

Dronken bestuurder aangetroffen met gezicht in pakje frieten

2000 Antwerpen | Dinsdagnacht verwittigde een getuige de politie omdat hij had gezien hoe een bestelwagen tegen een betonnen bol op de Ossenmarkt was gereden. Volgens de oproeper was de bestuurder vermoedelijk dronken en wandelde hij na het ongeval een eetgelegenheid binnen op de Ossenmarkt. De politie kwam ter plaatse en trof het voertuig aan geparkeerd op de stoep van de Pieter Van Hobokenstraat. Op de Ossenmarkt vonden ze de bestuurder, deze lag op een bankje te slapen met zijn aangezicht in een pakje frieten. De 25-jarige man werd gewekt en legde een positieve ademtest af. De betonnen bol was uit de grond gekomen en de bestelwagen had een lekke band. De man zal na ontnuchtering verhoord worden over de feiten.