Man gevat die verdacht wordt van overvallen en autodiefstallen

De lokale recherche van Politiezone Antwerpen, team diefstallen met geweld, startte een onderzoek na een poging tot overval op een tankstation in Berchem. 

De verdachte die in beeld kwam, kon gelinkt worden aan een woninginbraak in Essen. Daar werd een voertuig gestolen dat gebruikt werd bij twee feiten aan tankstations in Schoten. Naar aanleiding van één van deze feiten vond er een achtervolging plaats in Antwerpen waarbij het gestolen voertuig werd achtergelaten, maar de verdachte kon ontkomen.

Verder onderzoek deed vermoeden dat dezelfde verdachte in aanmerking kwam voor een woninginbraak in Ekeren waarbij een voertuig werd gestolen. Dat werd nadien gebruikt in Bonheiden, waar opnieuw een tankstation geviseerd werd. Dit gestolen voertuig werd achtergelaten in Mechelen. De lokale recherche kon een ouder feit terugvinden met een gelijkaardige modus operandus, waardoor er een verdachte in beeld kwam.

Een eerste huiszoeking bleef zonder resultaat, maar kort nadien werd een voertuig gestolen in Mortsel dat dezelfde dag na een achtervolging gestopt werd in Antwerpen. De bestuurder betrof de verdachte. Deze kon na een bezoek aan het ziekenhuis ontkomen aan de politie, ondanks een intensieve zoekactie. Een dag later kon de man alsnog gevat worden door ploegen van de PZ Minos en het srt van PZ Antwerpen na een inbraak in een nachtwinkel in Mortsel.

Waslijst aan feiten

Verder onderzoek in samenwerking met PZ Schoten en PZ Bodukap kon de man linken aan meerdere feiten.De verdachte man komt in aanmerking voor 3 woninginbraken waarbij een wagen werd gestolen, 2 overvallen op tankstations, 1 overvalpoging in Berchem, 1 mislukte diefstal van een wagen in Bonheiden, 2 achtervolgingen waarbij heel wat mensen in gevaar werden gebracht, 2 feiten van verboden wapendracht en 2 inbraken in voertuigen. De man van 29 werd gearresteerd, voorgeleid en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

3 verdachten gevat na gewapende overval in stadspark

2018 Antwerpen | Woensdagavond werden drie jonge bezoekers van het stadspark slachtoffer van een gewapende overval. Het trio werd aangesproken door drie personen met de vraag of ze cannabis wilden kopen. Er volgde een negatief antwoord, waarop een van de mannen een mes bovenhaalde en het geld en de gsm-toestellen werden geëist. Er werd ook een stamp uitgedeeld aan een van de slachtoffers. Buit kon er niet gemaakt worden, de drie slachtoffers konden weglopen en de politie verwittigen. Het signalement van de verdachten werd doorgegeven aan de patrouilles en de drie mannen werden in de onmiddellijke omgeving van het park gevat en gearresteerd. Ze werden door hun slachtoffers herkend en overgebracht naar het cellencomplex voor verhoor. Het mes dat zou gebruikt zijn werd niet aangetroffen.

 

Fietsteam controleert fietsstraten

Regio City | Het Orida-fietsteam hield woensdag een oogje in het zeil in de Lange Dijkstraat, de Rotterdamstraat en de Van Arteveldestraat. Dat zijn fietsstraten en dus is het voor automobilisten niet toegelaten om fietsers in te halen. Ze hadden natuurlijk ook oog voor andere overtredingen.

Tijdens de controleactie werden 50 automobilisten beboet voor het inhalen van een fietser. 13 bestuurders met gsm in de hand kregen ook een boete. 5 bestuurders die een verkeersbord negeerden liepen tegen de lamp en 1 bestuurder die aan te hoge snelheid reed werd ook op een boete getrakteerd. Tot slot werd nog 1 iemand beboet voor rijden over de trambedding en kreeg ook 1 foutparkeerder een boete.

Gevangene verdacht van drugsmokkel

2000 Antwerpen | Maandag zorgde een verdacht pakket voor opschudding in de Sint-Rochusstraat. Een leverancier van de gevangenis merkte kort voor het inrijden van de dienstingang een man op die iets leek te bevestigen aan de onderzijde van de vrachtwagen. De bestuurder verwittigde meteen de politie, de verdachte zette het meteen op een lopen. Om alle risico uit te sluiten liet de politie de ontmijningsdienst DOVO ter plaatse komen. Toen er zekerheid was dat er geen sprake was van explosieven kon het pakket opengemaakt worden. Het bevatte onder meer twee gsm-toestellen, cocaïne, heroïne en xtc. Om de bestemmeling van het pakket te achterhalen besloot de directie van de gevangenis in overleg met de politie om een vals pakketje aan de vrachtwagen te bevestigen. De vrachtwagen kon uiteindelijk zijn lading in de gevangenis afzetten en ondertussen werd gekeken wie het pakketje kwam ophalen. Toen dat gebeurde, kwam de politie tussen. De 18-jarige gedetineerde werd meteen verhoord en voorgeleid. Hij zal deze week nog voor de raadkamer verschijnen.

Winkeldieven gevat

2000 Antwerpen | Het team dat in de winkelstraten patrouilleert op zoek naar winkeldieven merkten maandagnamiddag een man op die ze herkenden van eerdere diefstallen. Hij was in het bezit van een zak waarvan vermoed werd dat ze was uitgerust met isolatie om alarmsystemen te omzeilen. De man werd een tijdje in het oog gehouden en na een bezoek aan een kledingzaak gecontroleerd. In de verdachte tas werd aluminiumfolie aangetroffen en 5 kledingstukken met de beveiliging nog aan. Deze werden aan de benadeelde winkel terugbezorgd. De 19-jarige wordt voorgeleid.

Het wijkteam van de historische binnenstad merkte op de Frankrijklei een man op die zich leek te verstoppen. De man was in het bezit van een nieuwe handtas. Het wijkteam besloot de man te controleren. Aan de luxueuze handtas hing nog een prijskaartje en in de zak van de man zat een magneet die gebruikt kan worden om alarmsystemen van kleding te verwijderen. De man (56) bleek al gekend voor een waslijst aan gelijkaardige feiten en verblijft al jarenlang illegaal in ons land. De man werd gearresteerd voor verhoor.

 

Wildplassers beboet

2000 Antwerpen | Het wijkteam van de historische binnenstad patrouilleerde tijdens het weekend en had bijzondere aandacht voor overlast op pleinen en van wildplassers. 6 mannen werden beboet, 4 van hen deden hun behoefte tegen de muur van de erfgoedbibliotheek aan het Conscienceplein, 2 andere personen op de Groenplaats. 1 van de wilplassers kwam zich later op de avond moeien tijdens een politiecontrole na een melding van een gewapend persoon. Omdat de persoon duidelijk te veel gedronken had en weigerde afstand te houden tijdens de controle en de politie ondertussen uitschold, werd hij bestuurlijk aangehouden. Hij mocht zijn roes uitslapen in de cel.

 

Les niet geleerd, voertuig getakeld

Regio Zuid | Het verkeersondersteuningsteam van de regio Zuid merkte maandagnamiddag een gemotoriseerde driewieler op. De bestuurder reed rond zonder helm, had geen identieitskaart op zak, beschikte niet over een rijbewijs maar reed wel rond met een passagier. Meer nog, de 19-jarige was dit weekend al geverbaliseerd door de politie voor dezelfde inbreuken met het voertuig. Omdat hij duidelijk zijn les niet had geleerd werd beslist zijn voertuig te immobiliseren tot hij zich in regel kan stellen.

Later op de avond werd een bromfietser opgemerkt die aan het spookrijden was op de rijbaan. Toen het voertuig werd tegengehouden voor een controle blokkeerde de bestuurder met de brommer het voertuig van de politie en ging hij te voet lopen. De brommer bleek vorige maand te zijn gestolen uit de Abdijstraat. Het werd getakeld voor verder onderzoek naar de dieven.

Heel wat dealers gevat

Antwerpen | Het wijkondersteuningsteam van de regio City controleerde op zondag in de omgeving van de Provinciestraat. Er werd in de Ommeganckstraat een deal vastgesteld. De verkoper werd onderschept. Hij probeerde te vluchten, maar kon niet ontkomen. Zijn klant had net 10 gram heroïne gekocht, hij bleek vrij onder voorwaarden en diende zich van druggebruik te onthouden. De verkoper bleek illegaal in ons land te verblijven en had dus geen officieel adres. Hij was echter wel in het bezit van een sleutelbos die de politie naar een woning in de Dambruggestraat voerde. Daar werd maar liefst 600 gram zuivere heroïne aangetroffen, waarvan een deel als verpakt, klaar voor verkoop. De politie nam de drugs en 2 100 euro cash in beslag. De verdachte werd gearresteerd en wordt voorgeleid, ook de dienst vreemdelingenzaken werd in kennis gesteld.

 

Het drugsondersteuningsteam hield zaterdagavond een man in de gaten die op een bromfiets meerdere verkeersovertredingen beging. De eigenaar van de bromfiets bleek bovendien gekend voor drugshandel. De man werd in het oog gehouden tot op het Kiel, waar hij contact maakte met een andere man. Beide partijen werden gecontroleerd, de bromfietser bleek in het bezit van cocaïne. Ook bij hem thuis werd drugs gevonden. Deze werden samen met de brommer in beslag genomen. De 19-jarige werd voorgeleid. 

 

Een andere bromfietser werd door het DOT in de gaten gehouden nadat deze met de gsm in de hand twee keer door het rood reed. Toen hij in Mortsel aan een woning contact maakte met een bewoner kwam de politie tussen. De koper gaf toe dat hij cocaïne had besteld. De man op de scooter werd in het bezit gevonden van 1 370 euro en twee gram cocaïne. De 19-jarige mocht deze afgeven, samen met zijn brommer. Hij werd zelf voorgeleid bij de onderzoeksrechter. 

 

Het WOT van de regio Centrum hield zaterdag toezicht in Oud-Berchem. De inspecteurs merkten in de Belpairestraat een dame op die in haar voertuig heel kort gezelschap kreeg van een man, waarna de dame verder reed. Ze werd gecontroleerd en erkende juist cocaïne te hebben gekocht. De vermoedelijke verkoper ging om de hoek een woning binnen. Er werd een huiszoeking heterdaad uitgevoerd, waarbij de verdachte een brok cocaïne en een weegschaal door het raam naar buiten wierp. In totaal kon de politie 4 300 euro en 88 gram cocaïne in beslag nemen. De 26-jarige man werd gearresteerd en voorgeleid.

 

Het WOT van de regio City had tweemaal prijs. Ze stelden zaterdag in de Prins Leopoldstraat een verkoop van cocaïne vast. De verdachte probeerde nog te vluchten maar kon na een korte achtervolging gevat worden. Onderweg had hij 20 hoeveelheden cocaïne in een container achtergelaten. Hij had ook 300 euro cash op zak. De illegale verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. 

 

Een kwartier later merkten dezelfde inspecteurs een verdachte man op in de Nijverheidstraat. Deze maakte contact met een koppel, waarna de drie personen werden gecontroleerd. De man en de vrouw werden gearresteerd en verhoord nadat er drugs gevonden werd. Ook bij hen thuis werd nog drugs aangetroffen, in totaal zo’n 50 gram cannabis. De vrouw bleek ook vrij onder voorwaarden. Ze werden beide voorgeleid.

 

Het wijkondersteuningsteam van de regio West hield toezicht in de omgeving van het Mechelseplein na de opening van de terrassen. Het viel op dat heel wat mensen open en bloot drugs gebruikten op straat, 3 personen werden hiervoor beboet. Tijdens het toezicht werden ook twee politiemensen aangesproken met de vraag of ze daar hadden afgesproken. Omdat dit een gekende techniek is van drugsdealers om hun klanten te identificeren, werden de twee minderjarigen gecontroleerd. Ze bleken in het bezit van 32 hoeveelheden cocaïne. Ook de bromfiets waarmee de twee 16-jarigen zich verplaatsten werd in beslag genomen. De twee werden voorgeleid bij de jeugdrechter.

 

Ook in Deurne liep een minderjarige verdachte tegen de lamp. Het WOT Oost hield toezicht in Deurne-Noord en merkte een persoon op die geseind stond in een lopend onderzoek. De verdachte werd gecontroleerd en bleek in het bezit van twee gsm-toestellen, waarop druggerelateerde berichten werden aangetroffen. Er werd beslist de 17-jarige voor te leiden bij de jeugdrechter.

 

Het WOT Oost had ook op zondag prijs. In de Jupiterstraat werd een man verkocht die zoekgedrag vertoonde. Hij maakte contact met iemand op een elektrische step en zette zijn weg verder. Beide personen werden gecontroleerd, er bleek net een drugsdeal te hebben plaatsgevonden. De man op de step bleek heroïne te verkopen, hij was eveneens illegaal in ons land. Er werd 9 gram heroïne in beslag genomen, samen met de step van de man. 

Het WOT Zuid sloeg zondag toe in de Vuurmolenstraat. Ze merkten een bromfiets op die toebehoorde aan een gekende dealer. De bestuurder (29) werd in observatie genomen en er werd een drugsdeal vastgesteld. De verdachte had enkele grammen cocaïne, cannabis en hasj op zak. Deze werden samen met zijn brommer in beslag genomen. 
 

 

Bestuurder zonder rijbewijs rijdt twee fietsers aan

2020 Antwerpen | Zondagavond zijn twee fietsers zwaargewond geraakt toen ze werden aangereden door een personenwagen. Het ongeval vond plaats op de Kolonel Silvertopstraat ter hoogte van de oprit van de Antwerpse Ring. Een bestuurder van een personenwagen wilde vanop de Kolonel Silvertopstraat de oprit opdraaien en reed hierbij twee fietsers (33 en 27) aan. Deze liepen heel wat verwondingen op, maar verkeerden niet in levensgevaar. Volgens een van de slachtoffers reed de wagen aan een hoge snelheid en vertraagde hij niet om af te slaan. De bestuurder van de wagen kon de politie geen geldig rijbewijs voorleggen. Hij beweerde dat dit nog thuis lag, maar na een controle bleek de man niet over een rijbewijs te beschikken. Hij zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden.

Misbruik parkeerkaarten beboet

Regio Zuid | Zaterdag controleerden de teams van de regio Zuid heel de namiddag en avond op allerhande verkeersovertredingen in Wilrijk, Hoboken en op het Kiel. 4 voertuigen bleken geparkeerd op een parkeerplaats voor mensen met een handicap, zonder geldige kaart. Twee van deze kaarten werden in beslag genomen wegens misbruik. Een derde kaart werd spontaan aan de politie aangeboden, er werd toegegeven dat de eigenaar deze ter beschikking stelde van derden. 

Een fietser die door het rood reed werd beboet, alsook twee wagens die de verkeerslichten negeerden. Eén van deze voertuigen bleek zonder verzekering rond te rijden en werd getakeld. Tot slot werden een bromfiets en een gemotoriseerde driewieler gecontroleerd omdat zij aan een overdreven snelheid rond reden en voor heel wat lawaaioverlast zorgden. Toen het duo zich nadien zonder schroom op het fietspad parkeerde kwam de politie tussen. De bestuurder van de driewieler kon het vereiste rijbewijs niet voorleggen en bleek ook te jong om dergelijk voertuig te besturen. Hij moest het voertuig laten ophalen door iemand met een rijbewijs en kon zelf te voet naar huis met een fikse boete op zak.

Veelpleger gevat na fietsdiefstal

2600 Berchem | Het wijkteam van Berchem hield vrijdag toezicht in de omgeving van Berchem-station toen ze een man opmerkten die wegfietste op een damesfiets met een fietszadel in de hand dat toebehoorde aan een koersfiets. De man werd aangesproken en zette het tot tweemaal toe op een lopen. Hij werd agressief toen de politie hem probeerde staande te houden, maar kon toch gevat worden. De man bleek vrij onder voorwaarden en was uitvoerig gekend bij de politie. Hij had handschoenen op zak en materiaal dat gebruik kan worden om (fiets)diefstallen te plegen. Hij had ook een fietspomp, een fietslicht en een bijl in zijn rugzak steken. Er waren ook duidelijke aanwijzingen dat de man gestolen spullen doorverkocht. Er werden huiszoekingen uitgevoerd waarbij meerdere gestolen fietsonderdelen werden aangetroffen. De man kon ook gelinkt worden aan een recente diefstal in de kelder van een woning. 

Eén slachtoffer van de man kon al geïdentificeerd worden en kreeg zijn op maat gemaakte fietsonderdelen terug. Het wijkteam probeert ook de andere slachtoffers terug te vinden om hen hun spullen terug te bezorgen. De verdachte (33) wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

 

Vermoedelijke fietsdief blijkt dealer

Regio City | Afgelopen woensdag zette de mobiele eenheid een actie op die gericht was tegen overlast. Aan de Oudesteenweg merkte een anonieme patrouille aan de Oudesteenweg twee mannen op die aan het slot van een fiets bezig waren. Het duo werd gecontroleerd en bleek illegaal in het land te verblijven. Toen ze gevraagd werden om mee te gaan nar het politiekantoor, nam één van hen de benen. Al snel kon de verdachte ingehaald en gestopt worden. De man bleek 12 gebruikersdosissen cocaïne op zak te hebben, naast een som geld. De twee werden gearresteerd en drugs en het geld zijn in beslag genomen. De man die eerder van de politie vluchtte, bleef na voorleiding bij de onderzoeksrechter aangehouden. Bij de actie heeft de politie ook nog een bromfiets in beslag genomen. Een jongeman reed ermee rond in de Lange Stuivenbergstraat maar had geen verzekeringspapieren en ook geen rijbewijs.

 

4 voertuigen getakeld tijdens verkeerscontrole

Antwerpen | Sinds deze week zijn bij Politiezone Antwerpen 7 nieuwe agenten van politie actief. Zij zullen in de eerste plaats de verschillende verkeersondersteuningsteams versterken. Om hen praktijkervaring te laten opdoen werd er controleactie georganiseerd waarbij de 7 nieuwkomers ondersteund werden door medewerkers van de VOT's. Er werd gebruikt gemaakt van een ANPR-camera tijdens de actie.

Een voertuig kwam in beeld vanwege een verlopen keuring. De bestuurder gaf de politie een valse naam. Zijn echte identiteit werd achterhaald, de man bleek rond te rijden met een voorlopig rijbewijs en was onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd ingetrokken en zijn voertuig werd in beslag genomen om nieuwe inbreuken te voorkomen.

Een tweede voertuig viel op omwille van het onzeker rijgedrag van de bestuurder. Die bleek niet over een rijbewijs te beschikken en moest te voet verder met een boete op zak. Even later werd het voertuig opnieuw opgemerkt, deze keer werd beslist om de wagen in beslag te nemen tot de bestuurder een geldig rijbewijs haalt. De man zal ook voor de politierechter moeten verschijnen.

Verder werden nog 2 onverzekerde voertuigen getakeld, werd voor meer dan 2 000 euro aan boetes geïnd, werd een dronken bestuurder betrapt en werden nog zo'n 60 verkeersovertredingen bestraft.

'Nieuw' pastarestaurant gesloten

2020 Antwerpen | Donderdag voerde het team DIFA (directe en indirecte financiële aanpak) samen met de inspectiedienst Toezicht op de Sociale Wetten een controle uit in de Abdijstraat. Het DIFA-team, onderdeel van het KALI-team, richt zich op handelszaken waarvan vermoed wordt dat ze banden hebben met het drugsmilieu. Dit soort zaken plegen vaak fraude en vormen een oneerlijke vorm van concurrentie voor legitieme handelszaken in de stad. 

Het doel van de controle was het pastarestaurant Pasta Design in de Abdijstraat. Dat bleek vorig weekend geopend op dezelfde locatie als The Pastabar, dat in een eerder onderzoek door de politie werd gesloten omwille van allerlei inbreuken en fraude. Toen werd ook de hele inboedel van het restaurant door de politie in beslag genomen. 

Ondertussen bleek het pand helemaal opnieuw ingericht en werd er ook reclame gemaakt op sociale media. Tijdens de controle van het 'nieuwe' restaurant werd opnieuw een veelvoud aan inbreuken vastgesteld (o.a. zwartwerk, ontbrekende vergunningen, voedselveiligheid en brandveiligheid). Ook de uitbating van Pasta Design bleek bijna identiek aan die van de eerder gesloten Pastabar. In opdracht van het openbaar ministerie van Antwerpen, afdeling Ecofin, werd het pand opnieuw verzegeld.

Aanpak overlast

Regio Oost | Op donderdag kon het wijkteam van de Unolaan drie sluikstorters op heterdaad betrappen en identificeren. Een van hen had frituurolie in een glascontainer gedumpt. De drie kregen een GAS-boete. Ook het verkeer kreeg aandacht. Het wijkteam moest 32 onmiddellijke inningen opstellen. Onder meer 11 keer omdat bestuurders bezig waren met hun gsm tijdens het rijden. Ook 23 foutparkeerders gingen op de bon. Een van die bestuurders parkeerde op een plaats die voorbehouden was voor personen met een handicap zonder in het bezit te zijn van een geldige kaart. 

Twee jonge fietsendieven gevat

2180 Ekeren | Naar aanleiding van een inbraak in verschillende fietsenstallingen in de kelders van gebouwen aan de Jef Van Hoofstraat en de Karel Candaelstraat heeft het wijkteam van Ekeren een buurtonderzoek gevoerd. Ze bekeken ook beschikbare camerabeelden. De politie wilde achterhalen wie de verschillende deuren forceerde en drie fietsen en onderdelen uit de kelders heeft gestolen. Twee minderjarigen konden geïdentificeerd en in verband met de feiten gebracht worden. Samen met het wijkondersteuningsteam (WOT) heeft het wijkteam de jongeren opgehaald voor verhoor. De twee 14-jarigen bekenden hun aandeel in de feiten en zullen voor de jeugdrechter moeten komen. Het onderzoek naar mededaders loopt nog verder.

 

Verdachte van reeks inbraken gevat

Antwerpen | Eind april startte de lokale recherche eigendommen een onderzoek naar aanleiding van verschillende inbraken. De dader ging telkens op dezelfde manier te werk door de woning via het keldergat binnen te dringen. Door een georganiseerde samenwerking tussen de misdaadanalysen van ILP (Intelligence led policing) en de recherche eigendommen kon snel achterhaald worden wie in aanmerking kwam voor de feiten. De informatie werd maximaal gedeeld binnen de verschillende diensten van de politie. Woensdagmiddag liep er dan opnieuw een melding binnen van een inbraak. Deze keer aan de Londenstraat. En opnieuw zou iemand via het keldergat proberen binnen te geraken. De onderzoekers volgenden de tussenkomst van heel dichtbij op en gaven de interventieteams onmiddellijk informatie over de verdachte en de plaats waar hij mogelijk aan te treffen zou zijn. In de omgeving van het Sint-Jansplein kon de politie de verdachte vatten. Naast de inbraak aan de Londenstraat, kon de recherche de verdachte ook linken aan nog tien andere feiten die de laatste weken plaatsvonden. De verdachte van 35 jaar is gearresteerd en komt bij de onderzoeksrechter.

Ondanks jarenlang rijverbod toch achter het stuur

Regio Oost | Gisteren liep een bestuurder met een jarenlang rijverbod tegen de lamp toen hij toch opnieuw achter het stuur kroop. Leden van het wijkteam van de Unolaan zagen de man 's avonds rijden op de Bisschoppenhoflaan. Ze wisten dat hij een rijverbod had tot 2025. Het team reed de wagen na en zette de bestuurder op de Binnensingel veilig aan de kant. De bestuurder overhandigde de gevraagde documenten aan de inspecteurs. Maar in werkelijkheid gaf hij de identiteitskaart en het rijbewijs van zijn broer aan de politie. Opname van zijn vingerafdrukken bevestigde de echte identiteit van de 39-jarige bestuurder achter wiens naam het rijverbod stond. De politie stelde een proces-verbaal op voor aanmatiging van naam en een voor het besturen van een voertuig ondanks het lopende rijverbod. De wagen is geïmmobiliseerd. 

Binnen en buiten

Regio City | Zondagnamiddag leek iemand te staan wachten op ter hoogte van een pand waar al eens drugs verkocht zou worden. Het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio City kreeg dat in de gaten en dus bleven ze een en ander opvolgen. Op een gegeven moment ging de wachtende man het pand binnen om twee minuten later opnieuw naar buiten te wandelen. Bij controle bleek dat de man net cannabis gekocht had. De verkoper kon wat later op straat gearresteerd worden. Bij een huiszoeking vond de politie nog meer cannabis, verpakkingsmateriaal, een precisieweegschaal en geld. De verdachte werd gearresteerd en is voorgeleid op het parket. De man kreeg meteen een dagvaarding mee en zal met snelrecht op 17 september voor de rechter verschijnen.

 

Twee vermoedelijke dealers gevat

Regio Zuid | Maandagavond kon het wijkondersteuningsteam van de regio Zuid twee dealers vatten. Het team zag hoe iemand een pand binnen ging en vrij snel weer naar buiten kwam met cannabis. Een beetje later gebeurde hetzelfde opnieuw. Het WOT besliste om een huiszoeking te doen op het adres. Daar is nog meer cannabis aangetroffen, verpakkingsmateriaal, een weegschaal en een som geld. De bewoner werd gearresteerd. Maar hij niet alleen. Ook zijn bezoeker, die zelf een grote hoeveelheid cannabis op zak had, werd gearresteerd. 

 

Groot assortiment drugs in beslag genomen

2018 Antwerpen | Tijdens een actie die gericht was op druggerelateerde overlast in de omgeving van het Koningin Astridplein heeft het wijkondersteuningsteam van Centrum vrijdag een grote hoeveelheid cannabis in beslag genomen. Twee mannen trokken de aandacht op het plein. Ze wandelden via de Statiestraat naar de Anneessenstraat en gingen er een gebouw binnen. Een beetje later kwamen ze weer buiten en keerden ze terug naar het Koningin Astridplein. Daar ontmoetten ze iemand die stond te wachten en gingen er samen een pand binnen. Toen de wachtende man weer buiten kwam, controleerde het WOT hem. Hij had verschillende dosissen cocaïne, mdma, xtc en kamagra op zak. Er volgde een huiszoeking in het pand dat de man net had verlaten. Daar trof de politie de twee andere verdachten aan. Binnen vond het team nog meer drugs van verschillende aard. In het onderzoek waren nog een aantal huiszoekingen nodig waarbij nog een verdachte is aangetroffen. Die liet zich niet zonder slag of stoot arresteren. Ook bij hem is nog een groot assortiment verdovende middelen gevonden. Alle verdachten  (21, 33, 30 en 43 jaar) zijn gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Drie van hen bleven aangehouden. De politie nam onder meer iets meer dan drie kilogram cannabis in beslag. Maar ook 103 gram hasjies, meer dan duizend xtc-pillen, 3,5 gram speed, 3,5 gram ketamine, 24 gram cocaïne, 154 gram mdma, 120 lsd-zegels, 12 gram hallucinerende paddenstoelen, 19 kamagrapillen, een aanzienlijke som cash geld en verpakkingsmateriaal.
 

 

Fietser gewond

2000 Antwerpen | Gisteren is een fietser gewond geraakt bij een ongeval. Het slachtoffer kwam iets voor 21 uur vanuit de Louiza-Marialei de Frankrijklei opgereden. Op dat moment naderde ook een bromfiets. Om een aanrijding te vermijden, ging de fietser vol in de remmen maar kwam ten val en belandde tegen het wiel van de bromfiets. Omstaanders belden meteen naar de hulpdiensten. Een ambulance bracht de zwaargewonde fietser van 24 jaar naar het ziekenhuis. Er was geen levensgevaar. De bromfietser bleef ongedeerd. 

DOT onderschept vermoedelijke dealers

Antwerpen | Vrijdag liet de bestuurder van een wagen zich opvallen door zijn rijgedrag. De auto zwalpte over de weg en dat trok ook de aandacht van het drugsondersteuningteam (DOT). De wagen reed soms snel, dan weer heel langzaam. De wagen kon in verband gebracht worden met iemand die eerder al eens met de politie in aanraking kwam rond de handel in verdovende middelen. De auto reed richting noorderkempen waar de inzittenden kort contact maakten met iemand die stond te wachten. Daarna ging het weer naar Antwerpen. In de dichtersstraat stapte de passagier uit en ging kort een woning binnen en buiten. Navraag leerde het DOT dat er net cocaïne geleverd werd. De auto werd gestopt, de inzittenden gearresteerd en beiden (20 en 21 jaar) worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Onder meer geld, cocaïne vier mobiele telefoons zijn in beslag genomen. 

Acties tegen sluikstort

Antwerpen | Het wijkteam van het Kiel trok donderdagvoormiddag samen met het verkeersondersteuningsteam en medewerkers van de stad de straat op tegen sluikstorters in hun wijk. Er werd gebruikt gemaakt van camera's om overtreders te betrappen. Een man besliste om een volle boodschappentas met pampers voor iemand zijn deur achter te laten. Hij werd onderschept en mocht met zijn pampers en een boete terug naar huis. Een andere man stond te urineren om korte afstand van een speeltuin, dankzij de tussenkomst van de politie werd het duur plasje. Er werd ook een aanhangwagen gevonden die vol was gepropt met afval. De eigenaar van de aanhangwagen kon nog niet gevonden worden, maar dankzij documenten in de afvalberg kon de vermoedelijke sluikstorter wel geïdentificeerd worden en zal een boete krijgen. In totaalwerden er 6 sluikstorters en 1 wildplasser beboet. Ook verkeersovertredingen die tijdens de actie werden vastgesteld bleven niet onbestraft.

Ook het wijkteam van de Atheneumwijk deed een actie gericht tegen sluikstorters. Hiervoor werd samengewerkt tijdens de nachtophaling van de vuilkar in de Offerandestraat, de Korte en Lange Winkelhaakstraat en de Carnotstraat. De patrouilles betrapten 7 sluikstorters die van hun afval wilden afgeraken door het in of naast andermans vuilzakken achter te laten. Iemand zette ook 2 stukken huisraad (staande lampen) voor de deur van hun buren in de hoop er zo vanaf te geraken.

Acties tegen overlast

2610 Wilrijk | Het wijkteam van Wilrijk werkte dinsdag samen met de mobiele eenheid en de stadstoezichters op verschillende vormen van overlast. Zo werden er tientallen sluikstortmeldingen doorgeven aan de stadsdiensten. Een wildplasser werd op heterdaad betrapt en 11 foutparkeerders vlogen op de bon. 4 bestuurders reden rond met de gsm in de hand. Er was ook aandacht voor fietswrakken die door de stadsdiensten zullen worden opgeruimd. Tot slot hielpen de inspecteurs ook een handje toen een wagen in panne viel. Met vereende krachten kon het voertuig terug 'op gang' geduwd worden.

 

Bromfietsers met niets in orde

2660 Hoboken | Het wijkteam van Hoboken merkten tijdens toezicht op de Krijgsbaan een bromfiets rijden op het fietspad. Op basis van de nummerplaat zou het een klasse A moeten zijn, maar de snelheid van het voertuig lag duidelijk veel hoger dan 25 kilometer per uur. Ook de bestuurder en zijn passagier leken te jong om al met dat type van bromfiets te rijden. Er werd beslist om de bromfiets te controleren. De twee 16-jarigen hadden geen rijbewijs voor een bromfiets, deze was ook niet ingeschreven en niet verzekerd. Gezien de verschillende inbreuken werd de brommer in beslag genomen.

Dronken bestuurder kruipt opnieuw achter het stuur

2000 Antwerpen | Een interventiepatrouille controleerde dinsdagnacht een voertuig dat rondreed na het ingaan van de avondklok. De bestuurder bleek te diep in het glas te hebben gekeken. Zijn rijbewijs werd ter plaatse ingetrokken en de man moest te voet verder. Er werd ook een pv opgemaakt voor het overtreden van de coronamaatregelen. Omdat de man weinig aanstalten maakte om zich huiswaarts te begeven, hield een anonieme patrouille van het snelleresponsteam hem even in de gaten. Na enkele momenten van twijfel wandelde de man opnieuw naar zijn wagen, stapte hij in en vertrok hij. De anonieme patrouille maakte zich kenbaar en beval hem te stoppen. Tijdens het parkeren reed de dronken bestuurder een geparkeerde wagen aan. Gezien de inbreuken werd beslist zijn voertuig te takelen en de man zelf enkele uren bestuurlijk te arresteren voor openbare dronkenschap.

Dronken man zonder rijbewijs veroorzaakt twee ongevallen

2020 Antwerpen | Maandagmiddag verwittigde een slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf de politie. De man was aan het laden en het lossen op de 'kleine' Boomsesteenweg toen een voertuig aan hoge snelheid tegen zijn geparkeerde bestelwagen reed richting Cyriel Buyssestraat. Kort nadien ontving de politie een melding van een zwalpende wagen op de Boomsesteenweg, het betrof hetzelfde voertuig dat de aanrijding had veroorzaakt. Een interventiepatrouille merkte het voertuig op kort voor het kruispunt met de VIIde-Olympiadelaan. De bestuurder vluchtte voor de politie richting De Bruynlaan. Hierbij probeerde hij over het fietspad en de stoep te rijden om de politie voor te blijven. Uiteindelijk sloeg hij de Atletenstraat in en parkeerde hij zich op de parking ter hoogte van het Olympisch stadion. Daar plaatste hij zich voor de ogen van de politie op de passagiersstoel. Hij werd uit het voertuig gehaald door de inspecteurs. De man vertoonde duidelijke tekenen van rijden onder invloed, in zijn wagen lagen ook enkele lege flessen sterke drank. De man weigerde echter een adem- en drugstest te laten afnemen, hij beweerde zelfs dat hij niet had gereden, ondanks de vaststellingen van de politie. Toen de interventiepatrouille hem naar het ziekenhuis wilde overbrengen voor een bloedproef trapte hij richting een van de inspecteurs. De man moest overmeesterd en geïmmobiliseerd worden. Desondanks weigerde hij kort nadien ook de bloedproef. De man had ook geen rijbewijs op zak en zijn wagen bleek niet verzekerd. Enkele uren later kwam ook een tweede slachtoffer van de brokkenpiloot zich melden bij de politie, haar geparkeerde wagen was beschadigd door het vluchtende voertuig. 

Strijd tegen overlast in historische binnenstad

Regio West | Het wijkondersteuningsteam van de regio West trok heel het weekend ten strijde tegen allerhande vormen van overlast. De vele bezoekers die de zon komen opzoeken laten vaak afval achter en zoeken meestal geen wc op om hun kleine boodschap te doen. Op zaterdag werden 21 wildplassers beboet. Ook op vrijdag liepen meer dan 30 wildplassers tegen de lamp. Er werden ook muziekboxen in beslag genomen die voor overlast zorgden voor de omwonenden. Tijdens de controleactie werden ook 2 16-jarige dealers opgepakt die in het bezit waren van cannabis en xtc.

 

Verkeerscontrole Steenplein

2000 Antwerpen | Het wijkteam van de Oudaan en het verkeersondersteuningsteam van de regio West controleerden zondagnamiddag en 's avonds op de Kaaien ter hoogte van de Vleeshuisstraat en het Steenplein na meerdere meldingen van overlast van voertuigen die af en aan rijden en het hierbij niet te nauw namen met de verkeersregels. Een gecontroleerde bestuurder was onder invloed van drugs, een andere van alcohol. Een onverzekerde wagen werd getakeld. Twee personen pleegden inbreuken tegen hun voorlopig rijbewijs. Op een bepaald moment spraken voorbijgangers de politie aan omdat een man op het Steenplein rondliep met een taser. De minderjarige kon na een korte achtervolging te voet gevat worden. Zijn verboden wapen werd in beslag genomen. Ook een wildplasser werd beboet.

 

Controles garages

Regio Noord | Het wijkteam van Merksem en de Luchtbal trok vrijdag op pad samen met inspecteurs van de dienst milieutoezicht van de stad Antwerpen. Vier garages werden gecontroleerd. Er werden verschillende inbreuken vastgesteld tegen de milieuwetgeving en de economische wetgeving vastgesteld. In een garage in de Zusters van O.L.V.-straat werden ook zware bouwinbreuken vastgesteld. De instelling wordt opgevolgd door milieutoezicht en bouwtoezicht van de stad.

 

Gestolen fietsen aangetroffen

2140 Borgerhout | Na meldingen van overlast op de Turnhoutsebaan ging het wijkteam van Borgerhout langs voor een controle. Het viel de inspecteurs meteen op dat de gang volstond met verschillende dure fietsen. Gezien de verdachte toestand werd een huiszoeking uitgevoerd en werden alle spullen in beslag genomen. Twee van de gevonden fietsen konden al aan een aangifte gelinkt worden. 

 

Verkeerscontrole City

Regio City | Het wijkteam van de Atheneumwijk controleerde zondag ter hoogte van de Noordersingel en op het Sint-Jansplein het verkeer dat passeerde. 6 personen droegen hun gordel niet. 2 kinderen zaten niet in een beveiligd zitje. 1 persoon reed onder invloed van alcohol. 2 wagens bleken niet verzekerd. 4 personen haladen een fietser in een fietsstraat in. 1 voertuig bleek zwaar overladen en was grotendeels gevuld met gasflessen. Er werden meerdere pv's opgemaakt.

 

Verschillende personen schenden hun voorwaarden

Regio Oost | De wijkwerking van Deurne trok zondag de baan op om te controleren op verschillende vormen van overlast. Er werden 5 sluikstorters op heterdaad betrapt. Ter hoogte van een supermarkt op de Stenenbrug kon het verkeersondersteuningsteam 223 overtredingen vaststellen. Toen de politie een groepje wilde controleren omdat ze een joint stonden te roken, vluchtte een persoon weg. Deze bleek vrij onder voorwaarden en mocht geen drugs gebruiken. Een bestuurder die gecontroleerd werd, reed onder invloed van drugs. Daarmee schond ook hij zijn voorwaarden. Hij mocht meteen ook zijn rijbewijs afgeven.

 

10 voertuigen getakeld vanwege openstaande boetes

Antwerpen | Het plukteam van KALI ging dit weekend samen met de douane en een team van PZ HEKLA langs bij verschillende eigenaars van wagens die een groot aantal onbetaalde boetes hadden verzameld. Deze personen kunnen vaak in verband gebracht worden met het drugsmilieu en worden daarom van nabij opgevolgd door het KALI-team. In totaal hadden de eigenaars voor bijna 250 000 euro aan boetes verzameld. Een man was goed voor een bedrag van maar liefst 107 000 euro aan achterstallige boetes. In totaal werden 10 voertuigen getakeld omdat de eigenaars hun boetes niet konden of wilden betalen, het ging onder meer om 4 BMW's, 2 VW Golf en een Mercedes.

Grote verkeersactie

2170 Merksem | Het wijkteam van Merksem controleerde deze week samen met het verkeersondersteuningsteam, de mobiele eenheid, de verkeerspolitie, de Vlaamse belastingsdienst en inspecteurs van de RVA en de RSZ op de Bredabaan.

In totaal werd voor meer dan 18 000 euro aan achterstallige belastingen geïnd. Een bestuurder met een achterstand van bijna 3 000 euro zag zijn voertuig getakeld worden. Ook een onverzekerd en ongekeurd voertuig werd in beslag genomen. Een andere bestuurder moest zijn opgevoerde bromfiets achterlaten bij de politie. Iemand reed rond ondanks een rijverbod en zag zijn wagen getakeld om nieuwe inbreuken te voorkomen.

Er werd ook extra aandacht besteed aan koeriers. Op die manier werden heel wat inbreuken rond onder andere zwartwerk vastgesteld.

Wijkteam treedt op tegen claimers in Abdijstraat

2020 Antwerpen | Het wijkteam van het Kiel ontving sinds het begin van het jaar meerdere klachten over zogenaamde claimers in de Abdijstraat. Deze agressieve bedelaars klampen passanten aan in hun zoektocht naar geld. Dat zorgt voor een groeiend onveiligheidsgevoel voor de bewoners, de winkeliers en de bezoekers van de straat. De voorbije maanden organiseerde het wijkteam daarom al 7 acties waarbij extra aandacht werd besteed aan dit fenomeen. 11 personen konden betrapt worden. Meestal betroffen het personen die illegaal in ons land verblijven en werden ze bestuurlijk aangehouden en ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken.

Controle fietsstraten

Regio City | Woensdag heeft het verkeersondersteuningsteam van de regio City toezicht gehouden in verschillende fietsstraten in de buurt. Zo controleerden ze of er geen autobestuurders waren die fietsers inhaalden in die fietsstraten. 29 bestuurders deden dat wel en zijn in overtreding genomen. Twee foutparkeerders zijn geverbaliseerd. Eén van hen had het voertuig op de stoep geparkeerd. De politie controleerde in de Rotterdamstraat, Van Arteveldestraat, Lange Dijkstraat, Kattenberg.

Met gestolen elektrische step onderweg

2660 Hoboken | Het wijkteam van Hoboken zag iemand op een elektrische step rijden zonder een valhelm. Die was verplicht voor het type voertuig waarmee de man zich verplaatste (step met zadel). De leden van het team hielden de man staande en bij controle van de step bleek de man rond te rijden met een gestolen kenteken, was het voertuig niet ingeschreven en niet verzekerd. De bestuurder beschikte ook niet over het nodige rijbewijs. De step en de nummerplaat werden in beslag genomen. De betrokkene van 57 jaar probeerde eerst nog te ontkomen aan de controle door de politie. 

Flitsmarathon: 11,7 % voorbijrijdende voertuigen te snel 

De politie van Antwerpen heeft de voorbije 24 uur deelgenomen aan de nationale flitsmarathon. Ongeveer 11,7 % van de voorbijrijdende bestuurders reed te snel.

 

De verkeerspolitie van Antwerpen heeft tijdens de flitsmarathon op negen extra locaties bemande snelheidscontroles met interceptie gedaan. De mobiele flitsers stelden zich op langs de Bredabaan, Sint-Bernardsesteenweg, Kernenergiestraat, Vogelzanglaan, Belcrowlaan, Posthofbrug, Blancefloerlaan, Schroeilaan en aan de Quinten Matsijslei. 

Drie rijbewijzen ingetrokken

Er reden 3 776 voertuigen voorbij de radar. Van 443 voertuigen had de bestuurder het gaspedaal te diep ingeduwd. De verkeerspolitie haalde 94 bestuurders uit het verkeer omdat ze met een buitenlands kenteken reden en dus de rekening onmiddellijk moesten vereffenen of omdat hun snelheid aanzienlijk te hoog lag. Anderen zullen de boete thuisgestuurd krijgen. Drie bestuurders hadden de maximumsnelheid zo overschreden, dat hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen werd ingetrokken. De politie betrapte ook iemand die onder invloed van alcohol achter het stuur was gekropen en iemand die drugs genomen had.

Opvallende vaststellingen

Op de Schroeilaan reed iemand met een snelheid van 93 km/u voorbij de controle waar 50 km/u is toegelaten. De bestuurder zag zijn rijbewijs ingetrokken worden. Hetzelfde voor de bestuurder die aan de Vogelzanglaan aan 90 km/uur voorbij reed. Ook aan de Bredabaan zag iemand het rijbewijs ingetrokken worden. Daar is een snelheid van 83km/uur gehaald waar 50 de limiet is.

Cijfers nog niet volledig

Uiteraard zijn tijdens de afgelopen flitsmarathon ook de onbemande camera's en trajectcontroles die we dagelijks gebruiken, ingezet. Deze resultaten zijn nog niet verwerkt. 

Keukenbrand in appartement

2140 Borgerhout | Het brandde vannacht in een appartementsgebouw aan de Turnhoutsebaan. Het vuur ontstond er in een flat op de vierde verdieping. Er kwam veel rook vrij en een aantal bewoners waren op eigen kracht naar buiten gegaan. Ze werden opgevangen in het gebouw ernaast. Niemand raakte gewond. De brand is ontstaan in de keuken. Die brandde volledig uit. Het appartement is niet meer bewoonbaar. De andere wooneenheden zijn door de brandweer gecontroleerd. Die bewoners konden na de bewogen nacht wel opnieuw naar huis.

Politie laat stelling afbreken

2600 Berchem | Het wijkteam van de Junostraat ging gisteren een kijkje nemen bij een stelling die op het voetpad was opgesteld en enkele parkeerplaatsen zou innemen. Ter plaatste stelde het team vast daer voor de stelling geen vergunning was afgeleverd. Meer nog, de stelling van zo'n tien meter hoog en op vier wielen was niet verankerd aan de voorgevel van het gebouw en twee werkmannen stonden zonder een zekering op hoogte te werken. De politie maande de heren aan om naar beneden te komen en de stelling af te breken. De werken moesten meteen stoppen. Het bevel van de officier op het terrein werd genegeerd en op hoogte bleef verder gewerkt worden. De politie lichtte enkele andere opties toe om de werken te stoppen maar toen keerde de verantwoordelijike op zijn stappen terug en konden de werkmannen veilig naar beneden komen. De stadsingenieur kwam ter plaatse de situatie mee inschatten. Na gepalaver werd de stelling afgebroken. Er zijn verschillende processen-verbaal opgesteld voor onder meer openbare veiligheid, het gebrek aan een vergunning, de privatisering van de openbare weg omdat ze daar ook hun voertuigen en werkmateriaal plaatsten en voor het hinderlijk parkeren.

Politie vindt veel drugs bij huiszoeking

2170 Merksem | Het wijkondersteuningsteam van de regio Noord heeft gisteren een huiszoeking gedaan op een adres in Merksem. Dat was het resultaat in een lopend onderzoek met betrekking tot handel in verdovende middelen dat gevoerd wordt door de politie van de zone HEKLA. De politie vond er een grote hoeveelheid drugs, geld en materiaal om de handel in verdovende middelen mogelijk te maken. Onder meer volgende zaken zijn in beslag genomen: 156 gram speed, 229 xtc-tabletten, 84 gram cannabis, 1,7 liter vloeibare en 11,7 gram gewone cocaïne, 1,62 liter vloeibare en 716 gram gewone ketamine en verschillende zaken die nog getest moeten worden. Daarnaast vond de politie ook nog verschillende weegschalen en een grote som geld. De 42-jarige verdachte werd gearresteerd en daarna voorgeleid voor de onderzoeksrechter.