Twee inbrekers verstoppen zich in de tuin

2610 Wilrijk | Een bewoonster van de Orchideeënstraat op het Valaar vewittigde in de nacht van vrijdag op zaterdag de politie omdat er werd ingebroken in de straat. Bij aankomst van de politie waren de verdachten nog aanwezig in de woning en probeerden ze meteen te vluchten via de tuinen achteraan de woning. Er werden verschillende ploegen aangestuurd die de verschillende straten bewaakte om de mogelijke vluchtwegen van de inbrekers af te snijden. Ondertussen ging een ploeg van het snelleresponsteam op onderzoek in de tuinen. De inspecteurs troffen eerst een sok aan in een van de tuinen en vond even later een tweede sok en een man op blote voeten die zich onder een struik probeerde te verstoppen. Zijn kompaan werd enkele tuinen verder gevonden, hij probeerde zich onder een deken te verstoppen. De bewoners van de getroffen woning waren niet aanwezig, er werd binnen onder meer een koevoet aangetroffen. De twee verdachten (18 en 22) werden gearresteerd en het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De technische bijstand van de politie sloot de woning veilig af.

Twee vandalen van straat geplukt

2000 Antwerpen | Een bewoner van de Volkstraat verwittigde vrijdagnacht de politie omwille van twee mannen die vuilzakken op wagens gooiden en bij sommige wagens spiegels beschadigden. De politie kon twee verdachten aantreffen in de straat, één van de twee had nog probatiemaatregelen openstaan. Twee wagens waren beschadigd.

Dronken bestuurder zorgt voor verkeershinder

2060 Antwerpen | In de Van Maerlantstraat heeft een dronken bestuurder vrijdagavond voor verkeershinder gezorgd. Hij kwam de Vondelstraat uitgereden en sloeg rechtsaf de Van Maerlantstraat in. Daarbij raakte hij twee geparkeerde wagens aan de rechterkant. Hij probeerde links uit te wijken en kwam in botsing met een tegenligger die voor het rode licht stond te wachten. Hij eindigde dwars over de weg en zijn wagen was niet meer rijvaardig, wat tijdelijk voor de nodige verkeershinder zorgde. De bestuurder van 43 legde een positieve ademtest af, hij raakte niet gewond.

Ook VOT Zuid controleert fietsers

2610 Wilrijk | Na de verschillende meldingen van spookrijdende fietsers en fietsers op het voetpad de voorbije dagen ging het verkeersondersteuningsteam van de regio zuid op pad en controleerde het op enkele plekken in hun regio. Het ging om de Dennenlaan, de Emiel Vloorstraat, de Berkenrodelei, de Moerelei en de Jules Moretuslei. In totaal werden 24 fietsers en bromfietsers aangesproken die een overtreding begingen.

Achtervolging op geleende fiets

2660 Hoboken | Het wijkondersteuningsteam van de regio zuid ging tijdens een anonieme patrouille in Hoboken op zoek naar een 'patserwagen' die aan hoge snelheid in de omgeving van het Gravenhof reed. De Porsche waarvan sprake zou mogelijk toebehoren aan iemand die zijn enkelband had doorgeknipt en gezocht werd door de politie. De patrouille kon het voertuig staande houden in de Louisalei, waarna de passagier het meteen op een lopen zette. De chauffeur van het voertuig bleek de gezochte man. Hij werd gehandboeid, maar probeerde alsnog te vluchten voor de politie. De politiemannen konnen de man na een achtervolging opnieuw vatten. Daarbij konden ze gebruik maken van een fiets die even van een behulpzame burger werd geleend. Mede dankzij die hulp kon de verdachte na een schermutseling alsnog gevat worden. Eén inspecteur raakte hierbij lichtgewond. De man had 900 euro in cash geld op zak, dat werd in beslag genomen.

Foutparkeerders en 'foutfietsers' beboet

2018 Antwerpen | Naar aanleiding van een eerdere controle op het gedrag van fietsers, liepen heel wat reacties binnen. Er werden veel plaatsen doorgegeven waar fietsers andere weggebruikers in gevaar brachten door in de verkeerde richting te rijden. Onder meer de Mechelsesteenweg werd alshotspot aangegeven. Bij controle door het wijkteam Brederode van de regio Centrum daar werden 32 fietsers en twee foutparkeerders beboet. Op het kruispunt met de Justitiestraat werden er in een half uur tijd 12 overtreders gestopt. Ter hoogte van de Montebellostraat waren dat er in tien minuten drie. Verder aan de Aarschotstraat en de Molenstraat samen: vier overtreders en een foutparkeerder. Aan de Gounodstraat werden acht 'spookfietsers' geregistreerd, en één foutparkeerder vloog op de bon. En dat in amper twintig minuten tijd. Tot slot werden aan de Van Schoonbekestraat en de Mozartstraat samen, telkens aan de kruising met de Mechelsesteenweg, vijf fietsers geverbaliseerd.

Resultaten verkeersactie regio Oost

2100 Deurne | Gisteren heeft het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio Oost een actie gehouden. In het eerste deel van de dag hielden ze toezicht in burger op enkele hotspots. Met anoniem toezicht is de pakkans groter. Daarna hadden ze een controlepost opgezet aan het Rode Kruisplein aan de kant van de Lakborslei. Tijdens het anoniem toezicht werden 10 verkeersovertredingen vastgesteld en kreeg iemand een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld omdat hij cannabis op zak had. In de controlepost werden drie personen betrapt die hun gordel niet droegen. Eén bestuurder had geen rijbewijs op zak en zijn verzekeringsdocumenten waren niet aan boord. De politie nam één bromfiets die niet verzekerd en ingeschreven was in beslag. De bestuurder ervan had ook geen identiteitskaart bij. Drie personen verbleven illegaal in het land. 42 keer werd een samplingtest gedaan. Niemand reed onder invloed van alcohol.

Brandende mest

2180 Ekeren | Aan de Oude Landen heeft gisteren ongeveer 100 kubieke meter mest vuur gevat. Het gaat wellicht om zelfontbranding. De brandweer kwam ter plaatse en de stedelijke diensten brachten containers om de mest in over te laden. De politie vroeg of ook de Civiele Bescherming kon komen helpen met speciaal materiaal. Na een tijdje was de smeulbrand gedoofd. Er was op geen enkel moment gevaar voor de omgeving. 

Hangjongeren in gezelschap van drugsdealer

2140 Borgerhout | Gisteren werd bij toezicht door het wijkteam Borgerhout een groep jongeren gecontroleerd die zich doelloos ophielden aan de Turnhoutsebaan. Een van de gecontroleerde personen was in het bezit van tien gebruikershoeveelheden hasjiesj. Die waren vermoedelijk bestemd voor verkoop. De jongeman had ook een smartphone op zak die geseind stond en in beslag diende genomen te worden. De verdachte werd gearresteerd en wordt in de loop van de dag bij de onderzoeksrechter verwacht in het kader van drugshandel. Ook de Dienst Vreemdelingenzaken werd verwittigd. De man van 25 verblijft illegaal in ons land. 

Verkeersactie in regio West

2000 Antwerpen | Het verkeersondersteuningsteam en het wijkteam van de regio West hebben gisteren samen een actie gehouden waarbij ze actief toezicht hebben gehouden op het verkeer. Acht bestuurders kregen een GAS-boete voor parkeerinbreuken, 12 voertuigen reden door het rode verkeerslicht, ook één voetganger negeerde het rode stoplicht. Drie voertuigen reden rond met een verlopen keuring. Drie andere bestuurders reden over de witte doorlopende lijn. En dan was er nog een voertuig waarvan de kentekenplaat niet meer leesbaar was. De politie is ook een voertuig achterna gereden dat geen gebruik maakte van de richtingaanwijzer. De bestuurder van die auto vertoonde uiterlijke kenmerken van druggebruik. Er werd een speekseltest en -analyse gedaan. Aangezien de resultaten positief waren, werd het rijbewijs van die bestuurder onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Actie REGO op stadsgrondgebied

2000 Antwerpen | Gisteren heeft de verkeerspolitie opnieuw gecontroleerd met de focus op hardleerse asociale bestuurders. Het gaat dan bijvoorbeeld over bestuurders die de aangeduide rijrichting niet respecteren. Dat is vannacht negen keer vastgesteld. Acht bestuurders begingen een inbreuk door niet reglementair voor te sorteren. Drie keer zag de politie dat het verkeersbord C31 (verbod af te draaien) genegeerd werd. Er werden vier processen-verbaal opgesteld tegen wie reed en tegelijk de gsm hanteerde. Eén bestuurder reed in de verboden richting. Een andere bestuurder kreeg een boete omdat hij de veiligheidsgordel niet droeg. Eén keer werd iemand gestopt die rond reed zonder rijbewijs en met een verlopen keuring. Eén voertuig dat niet verzekerd was, werd in beslag genomen. De bestuurder ervan had trouwens ook zijn rijbewijs niet op zak. De politie heeft ook een voertuig geïntercepteerd dat geseind stond wegens misbruik van vertrouwen. Het werd in beslag genomen. Op de E19 werd een van de teams met een anoniem voertuig net voorbij Kleine Bareel ingehaald door een andere auto. De verkeerspolitie besloot om het voertuig discreet te volgen, maar om bij te benen moesten ze versnellen tot 170 km/u. Op het viaduct in Merksem vertraagde de bestuurder tot 130 km/u waar een snelheidsbeperking van 100 km/u geldt. Aan de werken ter hoogte van de afrit Borgerhout, waar je momenteel 70 km/u mag rijden omwille van werken, bleef de bestuurder met een snelheid van 120 km/u rijden. Uiteindelijk nam de bestuurder de afrit Berchem. Op de Elisabethlaan dreef de man de snelheid opnieuw op om dan bruusk te remmen voor een flitspaal. De auto werd aan de kant gezet en de bestuurder zijn rijbewijs werd voor z'n verkeersonveilig gedrag voor 15 dagen ingetrokken. Tot slot werden twee bestuurders geverbaliseerd omdat ze de richtingaanwijzer niet gebruikten.

Wijkteam beboet fietsers die tegen de richting in rijden

2050 Antwerpen | Het wijkteam van Linkeroever kreeg verschillende klachten en meldingen binnen van fietsers die in gevaar gebracht werden door andere fietsers. Er werd vooral aangekaart dat fietsers in de tegenovergestelde rijrichting over de Blancefloerlaan rijden. Vanmorgen is er tijdens hun bezigheden door het wijkteam kort toezicht op gehouden. Acht fietsers die in de verkeerde richting reden, kregen een onmiddellijke inning. Het wijkteam laat weten dat ze in de toekomst nog vaker zullen controleren. Ook omdat spookrijders zichzelf in gevaar brengen omdat andere weggebruikers hen niet uit die rijrichting verwachten aan te komen rijden. 

Fietser blijkt drugleverancier

2000 Antwerpen | Het wijkonderzoeksteam (WOT) van de regio West zag gisteren een fietser die een abnormale route aflegde. Hij stopte uiteindelijk aan de Cockerillkaai, liet z'n fiets los achter en ging een pand binnen. Een paar minuten later kwam hij opnieuw buiten vertrok. De man werd tegengehouden en er werd nazicht gedaan in het gebouw waar bij was binnen geweest. De verdachte bleek net twee zakjes cocaïne te hebben geleverd. Bij een huiszoeking werd nog een hoeveelheid cocaïne gevonden, een precisieweegschaal en verpakkingsmateriaal. De man van 21 jaar werd gearresteerd en komt bij de onderzoeksrechter.

Controle na medingen van overlast

2140 Borgerhout | Gisteren zetten het wijkteam en het wijkonderzoeksteam (WOT) van de regio City een gecoördineerde controle actie op touw waarbij de focus lag op enkele overlastinstellingen. Er kwamen klachten  over afval dat door klanten en rondhangende jongeren in portalen achtergelaten werd, over het openlijk druggebruik en zelfs de handel in verdovende middelen. Op vier plaatsen werd actie ondernomen: aan de Bleeckhofstraat, de Helmstraat, de Turnhoutsebaan en aan de Kerkstraat. Van vijf personen die illegaal in het land verbleven, werd het dossier overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Eén verkoper van verdovende middelen werd gearresteerd en de onderzoeksrechter beval zjn verdere aanhouding. Er werden vier gebruikershoeveelheden heroïne, 1 zakje cannabis, 1 dosis hasjiesj, cash geld en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Bij de actie werden 49 personen gecontroleerd.

Ook het wijkteam van Stuivenberg heeft zondag toezicht gehouden op locaties waar klachten van overlast waren. Ze zagen live hoe twee kopers contact maakten met een vermoedelijke dealer. De politie was er getuige van hoe verpakkingen met drugs in uitgewisseld werden. De drie werden meteen tegengehouden. De verkoper werd gearresteerd. De man van 19 jaar had ook nog drie andere zakjes met cannabis op zak. Hij werd meegenomen naar het cellencomplex en bij hem thuis werd een huiszoeking verricht. 

Verdachten van fietsdiefstal gevat

2660 Hoboken | Gisterenochtend zag een getuige dat twee personen een heren- en een kinderfiets hadden gestolen aan de Sint-Bernardsesteenweg. Ook aan z'n eigen fiets zouden de verdachten geprutst hebben. De man van 46 riep naar de verdachten toen ze de straat overstaken waarop die de fietsen lieten vallen. De getuige liep nog achter de twee verdachten aan, maar viel waardoor hij de achtervolging moest staken. Ondanks zijn gescheurde broek en een pijnlijke hand belde hij naar de politie met een relaas van de feiten en een persoonsbeschrijving. Achter de kerk in de Salesianenlaan kon het SRT twee mannen vinden die aan de beschrijving voldeden. De twee werden van hun vrijheid benomen. De verdachte van 46 werkte vlot mee met de politie. Zijn kompaan van 26 had een broeksriem rond de vuist gedraaid en wilde die niet loslaten. Pas toen de politie dwang gebruikte, gaf ook hij zich gewonnen. De jongeman werd geboeid en samen met z'n kameraad meegenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Daar werden ze verhoord.

28 overtredingen bij kortstondig verkeerstoezicht

2660 Hoboken | In de Zeelandstraat was er afgelopen zondag een korte verkeersactie. Het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio Zuid had die georganiseerd en gericht op onder meer gordeldracht, het gebruik van de gsm en andere verkeersovertredingen. In een kleine drie uur tijd werden 28 overtredingen vastgesteld waarvoor een proces-verbaal werd opgemaakt. Enkele voorbeelden: Twee bestuurders die rijden en gsm'en combineerden werden betrapt. 20 personen droegen hun veiligheidsgordel niet. Vier personen waren niet in orde met de keuring van het voertuig. Eén van die voertuigen had zelfs een expliciet verbod tot het verkeer lopen. Er werden ook twee overtredingen aangaande het rijbewijs vastgesteld. 

33 auto's van 100 foutparkeerders getakeld

2140 Borgerhout | Zondagochtend was er een taak weggelegd voor de politie om het parcours van de Grote Prijs Sofie Goos vrij te maken. Het parcours omvatte een kleine en een grote toer. Op beide omlopen mochten geen auto's geparkeerd staan. Voor beide kanten van de straat was er een parkeerverbod. Bij aankomst van de politie stonden meer dan 100 voertuigen op het parcours geparkeerd. Gelukkig werden die foutparkeerders snel opgemerkt. Van heel wat voertuigen kon de politie de bestuurder bereiken en kon de auto verplaatst worden. In 33 gevallen was dat niet zo, en werden de wagens getakeld. 

Nachtelijke verkeerscontroles

2000 Antwerpen | In het afgelopen weekend heeft het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio West op verschillende plaatsen gecontroleerd. 33 bestuurders werden bekeurd voor alles bij elkaar 50 overtredingen. Vrijdagnacht werd aan de Brouwersvliet een personenwagen in beslag genomen omdat het voertuig niet gekeurd en verzekerd was. De bestuurder kon geen rijbewijs tonen en werd nog gezocht voor een belangrijk verhoor. Op het kruispunt van de Sint-Katelijnevest met de Meirbrug werd dezelfde nacht een bestuurder met onaangepast rijgedrag aan de kant gezet. De keuring van het voertuig was al sinds valentijnsdag vervallen. Aan het Hessenplein werd een auto geïmmobiliseerd omdat het geseind stond in het kader van een faillissement. Ook de keuring ervan was sinds midden mei vervallen. In de nacht van zaterdag op zondag werd ook een voertuig tegengehouden dat niet gekeurd was. Aan de Tolstraat trok een auto opvallend hard op en werd aan de kant gezet voor onverantwoord rijgedrag. Aan de Oosterweelstraat reed een auto twee keer na mekaar door een rood verkeerslicht. De bestuurder had geen rijbewijs op zak, geen keuringsbewijs aan boord en blies 'P' bij de ademtest. Zijn rijbewijs werd voor zes uur ingetrokken. Aan de Orteliuskaai werd een leerling-bestuurder gestopt die 's nachts niet mocht rijden. Hij had geen 'L' voorzien, geen begeleider maar had wel twee passagiers aan boord. Bovendien was het kenteken achteraan niet leesbaar omdat de verlichting ervan stuk was. Aan de Oudeleeuwenrui durfde een bestuurder het aan om bij het inhalen van het herkenbare politievoertuig te toeteren 'omdat het niet snel genoeg' ging volgens de bestuurder. Ook die bestuurder werd aan de kant gezet. Net als een bromfietser die aan de Ernest Van Dijckkaai met een passagier zonder helm op rond reed. De tweewieler was ook niet verzekerd en werd dus in beslag genomen. Tot slot werd er nog een auto in beslag genomen aan de Sint-Michielskaai. Het voertuig had geen inschrijvingsbewijs aan boord, de keuring was vervallen sinds begin december 2018, het was niet verzekerd en het voorlopige rijbewijs van de bestuurder was vervallen. 

Verkeersondersteuningsteam organiseert controleactie

Zondag werd er in de namiddag en avond een controleactie gehouden in de Meloenstraat en aan het Sint-Jansplein. Vier personen reden onder invloed van drugs of alcohol. Drie van hen zagen hun rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken worden.

Afgelopen zondag organiseerde het verkeersondersteuningsteam van de regio City een teamactie aan de Meloenstraat en het Sint-Jansplein. In de twee controleposten samen werden 87 voertuigen en bestuurders gecontroleerd.

Dispositief Meloenstraat

In de controlepost aan de Meloenstraat werden 62 samplings afgenomen.

 • Bij één bestuurder was de test positief. Na een ademtest bleek de man 0,34 mg/l UAL te hebben geblazen. Een 'A' dus. Hij moest ter plaatse de voorgestelde onmiddellijke inning van 179 euro betalen;
 • Drie bestuurders reden rond zonder geldig rijbewijs. De buitenlandse rijbewijzen die ze verklaarden te bezitten, waren niet geldig in België;
 • Een andere bestuurder had zijn identiteitskaart en rijbewijs niet op zak;
 • Een leerling-bestuurder met het systeem van 18 maanden vervoerde een passagier die niet in het bezit was van een rijbewijs. De beginnende bestuurder voldeed zo niet aan de voorwaarden van zijn voorlopig rijbewijs;
 • Er werd één voertuig aangetroffen dat niet geldig gekeurd was;
 • Twee buitenlandse voertuigen hadden nog een boete van een snelheidsovertreding openstaan. Eén bestuurder moest een bedrag van 108 euro betalen, een andere van 53 euro. Dat werd ter plaatse geregeld.

Controlepost Sint-Jansplein

In het tweede deel van de actie, voor middernacht, werd de controlepost naar het Sint-Jansplein verplaatst.

 • Van de 25 samplings was er één positief. Die bestuurder werd uit het verkeer gehaald nog voor hij de controlepost in reed. De politie merkte de bestuurder op nadat hij met de wagen over het voetpad had gereden. De man blies 'P' en zag zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken worden voor 15 dagen. De technische keuring van zijn wagen was ook verlopen;
 • Twee bestuurders legden een positieve speekseltest af. Ook hun rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Eén van hen had zijn rijbewijs niet op zak. En de andere zijn voertuig was niet geldig gekeurd. Dat toonde zijn roodkleurige keuringsverlsag aan;
 • Tot slot werd nog een wildplasser betrapt. Die man mag zich aan een GAS-boete verwachten.

Dief voelt hete adem van politie in de nek aan giraffenplein

2018 Antwerpen | In de provinciestraat liepen gisteren twee potentiële kopers van drugs in de kijker. Het wijkteam Centrum was er bezig met toezicht en de inspecteurs startten een kortstondig toezicht. Wat later kwam het duo in contact met een vermoedelijke verkoper van verdovende middelen. Na een korte ontmoeting gingen ze weer uiteen. Bij controle bleek dat de twee cocaïne gekocht hadden. De verkoper werd tegengehouden toen hij via het giraffenplein probeerde te verdwijnen. Hij probeerde nog vlug een gsm en een pakje heroïne onder een geparkeerde auto te verstoppen voor hij gecontroleerd werd. Maar dat werd opgemerkt door de politie. De spullen werden gerecupereerd en in beslag genomen. Net als nog meer cocaïne, geld en een tweede gsm. De verdachte van 20 jaar wordt bij de onderzoeksrechter verwacht. 

Vermoedelijke fietsendieven gevat dankzij virtuele patrouille

2060 Antwerpen | Rond vier uur vannacht werd vanuit de telecommandokamer op de stadscamera's gezien dat vier personen aan de Lange Beeldekensstraat mogelijk fietsen wilden stelen. Er werden meteen enkele patrouilles in die richting aangestuurd. Drie personen werden ter plaatse staande gehouden. De operator in de commandokamer die alles op het scherm mee volgde, kon de interventieploegen ter plaatse aansturen naar een vierde verdachte die het hazenpad had gekozen. De vrouw kon in de Dambruggestraat tegengehouden worden. Ze had een hamer op zak die mogelijk gebruikt werd bij het openbreken van de fietssloten. Alle vier de verdachten (37, 41, 38 en 30 jaar) werden naar het cellencomplex gebracht. Een van hen was voorwaardelijk vrij en schond al meteen zijn voorwaarden. De collega's van de dienst technische bijstand kwamen ter plaatse om de twee betrokken fietsen op te halen.

Gauwdieven gevat

2000 Antwerpen | Vannacht werd een man van 34 aan de Lange Koepoortstraat aangesproken door twee mannen die hem om een sigaret vroegen. Toen de verdachten daarna weg wandelden, merkte het slachtoffer dat zijn portefeuille werd gestolen. Het slachtoffer liep achter de verdachten aan en pakte zijn portefeuille terug. Hij belde ook meteen naar de politie. Het duo werd wat later aan de hand van de beschrijving door het snelleresponsteam gevat ter hoogte van de Oude Beurs. Ze werden overgebracht naar het cellencomplex voor verdere afhandeling van het dossier. Gezien de status van de verdachten (18 en 30 jaar), werd ook de Dienst Vreemdelingenzaken in kennis gesteld.

Lachgas in beslag genomen

2100 Deurne | Aan de Bisschoppenhoflaan werd een voertuig door een interventieteam tegengehouden. Bij controle van het voertuig en de inzittende werden verschillende flessen lachgas los in de auto gevonden. Gezien de expertise in de materie, kwam ook de verkeerspolitie ter plaatse. Omwille van inbreuken tegen de wetgeving in verband met het transport ervan (ADR), werden de flessen bestuurlijk in beslag genomen. De bestuurder legde ook een positieve drugtest af. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingehouden. 

Resultaten verkeerscontrole Wodca

2000 Antwerpen | In de afgelopen nacht heeft de verkeerspolitie een Wodca-actie gehouden. Tegelijk controleerden ze op snelheid. Eerst hadden ze een controlepost opgezet aan de Emiel Vloorsstraat. Om bestuurders uit het verkeer te halen die onder invloed van drugs of alcohol reden, werden 638 wagens daar aan de kant gezet. Drie bestuurders bliezen P en kregen een rijverbod van zes uur. Twee bestuurders hadden drugs genomen en zagen hun rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken worden.

Daarna verplaatste het dispositief naar de Graaf Van Hoornestraat. Daar kregen zes bestuurders een rijverbod voor drie uur, vier een rijverbod voor zes uur en van vier andere bestuurders werd het rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen. Allemaal omdat ze onder invloed van alcohol achter het stuur gekropen waren. Eén bestuurder had ook drugs genomen en ook zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. 

Aan de Beukenlaan, Emiel Vloorsstraat en de Amerikalei had de verkeerspolitie een mobiele flitser opgesteld. 1 659 voertuigen reden voorbij. 126 bestuurders reden te snel. 67 bestuurders werden omwille van hun snelheid aan de kant gezet. Twee van hen moesten hun rijbewijs meteen inleveren. De hoogste snelheid die gemeten werd, was aan de Amerikalei. Waar 50 km/u de maximumsnelheid is, reed iemand aan 106 km/u onze flitser voorbij. Er was ook nog een bestuurder die door het rode verkeerslicht reed en één die niet in orde was met de keuring van het voertuig.

Fietsendief gooit bier in gezicht van slachtoffer

2018 Antwerpen | In de afgelopen nacht zag een man hoe iemand er met zijn fiets vandoor ging. Het slachtoffer wilde dat niet laten gebeuren en probeerde zijn fiets terug te krijgen. De fietsendief gooide bier in het gezicht van de fietseigenaar waardoor de dief kon vluchten. Het slachtoffer raakte niet gewond en zette de achtervolging te voet in. Ondertussen belde hij de politie. Na een korte achtervolging kon de fietsendief van 34 jaar door een patrouille gevat worden. Die was dronken en werd meegenomen naar het cellencomplex. Het slachtoffer kreeg zijn fiets terug. 

Vermoedelijke aanhuisleverancier van drugs geklist

2060 Antwerpen | Gisteren heeft het wijkonderzoeksteam (WOT) van de regio City een gecoördineerde actie gehouden in het kader van de repressieve aanpak van alle druggerelateerde overlast. De actie van gisteren richtte zich vooral op de omgeving van de Schijnpoortweg. Rond 18 uur werd er een man opgemerkt aan het kruispunt met de Pothoekstraat. Hij belde op een adres aan maar scheen voor een gesloten deur te staan. De ervaring van de inspecteurs leerde dat het raadzaam was om de man nog even in de gaten te houden. En dat was terecht. Wat later belde hij opnieuw aan waarna de deur wel open ging. Korte tijd later kwam de vermoedelijke aanhuisleverancier weer naar buiten. Hij werd ter plaatse gecontroleerd. De man had nog 15 dosissen cocaïne en één dosis heroïne op zak. Bij verdere controle bleek dat de man van 26 ook geen verblijfsvergunning had en dus illegaal in ons land verbleef. Hij werd gearresteerd en zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. 

Openlijk gebruik van cannabis leidt politie naar vermoedelijke dealer

2140 Borgerhout | Het wijkteam van Borgerhout krijgt sinds kort geregeld de melding van druggerelateerde overlast in de omgeving van plaatsen waar ook kinderen in de buurt zijn. Het wijkteam daar wil het onveiligheidsgevoel van de bewoners zoveel mogelijk beperken en houdt gerichte acties zoals jongerentoezicht. Gisteren trof de politie een zestal jongeren aan die openlijk cannabis aan het roken waren. Op de grond lagen ook verschillende zakjes met cocaïne in. Toen het groepje gecontroleerd werd, gooiden ze de drugs weg. Ook een van de jongemannen zette het op een lopen en probeerde zich te verstoppen in een telecomwinkel. Hij werd op de hielen gezeten door de politie en gevat. Hij had een grote som geld op zak. Aan de deur van de winkel werd nog drugs gevonden. De verdachte is geen onbekende voor de politie in deze materie. Bij hem thuis zijn ook zaken gevonden die wijzen op de verkoop van verdovende middelen. Onder meer 12 verpakkingen cocaïne, zijn telefoon, en meer dan 1 500 euro cash geld werden in beslag genomen. De verdachte van 21 komt bij de onderzoeksrechter. Die zal beslissen over de verdere aanhouding van de jongeman.

Koevoet verstopt in bloembak

2100 Deurne | Een interventiepatrouille op de Turnhoutsebaan in Deurne werd donderdagmiddag aangesproken door iemand die een inbreker aan het werk had gezien. Volgens de getuige had een man met een koevoet een magazijn in het Rivierenhof opengebroken en het gebouw doorzocht. De koevoet zou hij nadien in een bloembak verstopt hebben. De getuige kon de man aanwijzen en de politie hield hem staande. Het slot van het magazijn bleek inderdaad geforceerd en in een bloembak werd de koevoet aangetroffen. De verdachte had geen buit kunnen maken, maar werd wel gearresteerd en zal worden voorgeleid.

Jongeren proberen kampvuur te maken in park

2600 Berchem | Donderdagnacht werd de politie verwittigd omdat enkele jongeren vuur probeerden te maken in het park aan de Spoorwegstraat. De politie kon ter plaatse vaststellen dat 3 jongeren hadden geprobeerd om een grote hoop takken in brand te steken. Naar eigen zeggen wilden ze een 'gezellig' kampvuur maken. De brandweer kwam ter plaatse om de takken nat te spuiten en verdere ontbranding te voorkomen.

Wijkteam controleert parken

2100 Deurne | Het wijkteam van de Junostraat controleerde deze week de omgeving van de parken in hun wijk (o.a. Te Boelaerpark, Boekenbergpark). Er werd gekeken naar parkeeroverlast, sluikstort, maar ook bestuurders die overtredingen maakten kregen een boete. In totaal werden 34 parkeerovertredingen vastgesteld. 8 bestuurders werden beboet voor rijden met de gsm achter het stuur. 1 persoon werd betrapt op sluikstort. 1 persoon stond geseind voor een geval van slagen en verwondingen en werd gearresteerd. Een andere bestuurder reed rond tijdens zijn rijverbod en zal worden verhoord. Eén jongere bleek in het bezit van cannabis, zijn drugs werden in beslag genomen.

Wijkteam controleert bestuurders

2060 Antwerpen | Het wijkteam van de Stuivenbergwijk controleerde donderdagnamiddag bestuurders in de Halenstraat. Er werd zowel gecontroleerd op boorddocumenten, als op bestuurders die bezig waren met de gsm achter het stuur of rondreden zonder gordel. In totaal werden 64 voertuigen en 80 personen gecontroleerd. 1 persoon bleek nog geseind voor verhoor in een gerechtelijk onderzoek. 1 voertuig was niet correct ingeschreven en 1 zogenaamde 'boomcar' kreeg een GAS-boete voor overlast. 7 bestuurders werden betrapt met hun gsm achter het stuur en 3 bestuurders droegen geen gordel.

Twee fietsdieven betrapt

2000 Antwerpen | De inspecteurs van de telecommandokamer kregen woensdagochtend twee mannen in het vizier die op de hoek van Breydelstraat en de Gemeentestraat probeerden een fiets te stelen. Er werden een interventiepatrouille en het snelleresponsteam aangestuurd en kon de mannen ter plaatse staande houden. Eén van hen bleek onderworpen aan probatiemaatregelen, de andere was gekend voor tal van feiten. Er werd ook een staaf gevonden die gebruikt werd om het fietsslot mee te forceren. Eén van de verdachten had ook drugs op zak. Beide mannen werden gearresteerd.

Nummerplaat verraadt dealer

2170 Merksem | Een interventiepatrouille merkte woensdagavond een voertuig op in de Lambrechtshoeklaan dat rondreed met een reproductienummerplaat. De patrouille besloot het voertuig aan de kant te zetten voor een controle. Beide inzittenden bleken gekend voor tal van feiten, waaronder drugs. Bovendien was de passagier in het bezit van meer dan 140 gram marihuana en een opvallende hoeveelheid cash geld. De bestuurder bleek ook onder invloed van drugs rond te rijden. Beide personen werden gearresteerd en overgebracht naar het politiekantoor aan de Noorderlaan voor verder onderzoek.

Winkeldief steelt voor honderden euro's aan alcohol

2030 Antwerpen | Een medewerker van een warenhuis op de Groenendaallaan hield woensdagavond een winkeldief staande. De man bleek voor meer dan 500 euro sterke drank te hebben willen stelen. Bovendien komt hij in aanmerking voor eerdere winkeldiefstallen waarbij nog eens honderden euro's aan alcoholische dranken werden ontvreemd. Op enkele dagen tijd werd zo voor 1 300 euro gestolen. De man stond ook nog geseind voor een verhoor voor gelijkaardige feiten in Sint-Niklaas en kon geen geldige verblijfsvergunning voorleggen. Hij werd gearresteerd en wordt voorgeleid.

Inbrekers gevat dankzij opmerkzame bewoner

2170 Merksem | Een bewoner van een appartement in de Rodeloopstraat contacteerde woensdagmiddag de politie omdat hij twee verdachte dames had opgemerkt die zich in de gangen van het appartementsgebouw bevonden. Het leek dat de dames aan verschillende deuren voelden om te zien of de bewoners thuis waren. De politie kon de twee vrouwen ter plaatse aantreffen. Ze beweerden een vriendin te bezoeken, maar niemand in het gebouw bleek de dames te kennen. Nazicht in het appartementsgebouw maakte duidelijk dat er was ingebroken in het appartement van een oudere bewoner. De politie ontdekte ook dat beide verdachten gekend waren voor een waslijst aan feiten en bovendien illegaal in ons land verblijven. Ze waren ook in het bezit van inbrekersmateriaal. De twee vrouwen werden gearresteerd.

Bestuurder rijdt fietser aan na discussie en pleegt vluchtmisdrijf

2000 Antwerpen | Een discussie tussen een fietser en een automobilist is woensdagmiddag geëscaleerd in de Lange Nieuwstraat. Nadat fietser en bestuurder verbaal in discussie gingen aan het rode licht zou de bestuurder de fietser opzettelijk hebben aangereden en daarna vluchtmisdrijf hebben gepleegd. De 18-jarige fietser kwam er van af met lichte verwondingen. Dankzij oplettende getuigen kon de nummerplaat van de wagen genoteerd worden en kon de politie de vermoedelijke bestuurder identificeren. Hij zal verhoord worden over de feiten.

Verwaarloosde katten bevrijd

2140 Borgerhout | Dinsdagmiddag werd de politie gecontacteerd omdat er zich in een woning in Borgerhout mogelijks verwaarloosde katten bevonden. Ter plaatse trof de politie een zeer vuile en wanordelijke woning aan, waar zich minstens drie jonge katten in bevonden. De katten waren allen ondervoed en kampten mogelijk met ziektes. De katten werden in beslag genomen en zullen door een gespecialiseerde vzw worden opgevangen. De vermoedelijke bewoonster van het pand was niet aanwezig en zal worden uitgenodigd voor verhoor, er werd ook verslag opgemaakt voor de nodige diensten met betrekking tot de levensomstandigheden van de bewoonster.

Illegale winkeldief blijkt dealer

2000 Antwerpen | Een man die in een winkel op de Meir betrapt werd bij het stelen van een flesje parfum, bleek na controle door de politie in aanmerking te komen voor ernstigere feiten. De man had een aantal gram cocaïne en een opmerkelijke hoeveelheid cash geld op zak. Hij had bij aankomst van de politie geprobeerd de drugs te dumpen. Hij bleek bovendien illegaal in ons land te verblijven. Hij werd gearresteerd en zal worden voorgeleid.

Auto brandt uit na technisch defect

2020 Antwerpen | Dinsdagnacht kwamen brandweer en politie ter plaatse voor een brandende auto in de Tentoonstellingslaan. De brandweer had het vuur snel geblust. Omdat er mogelijk sprake was van kwam opzet kwam het labo van de federale politie ter plaatse. Hun onderzoek wees uit dat een technisch defect aan de oorzaak lag van de brand.

Fietsdief betrapt dankzij cameratoezicht

2060 Antwerpen | De inspecteurs van de telecommandokamer zagen dinsdagavond hoe een man aan een fiets prutste op de Schijnpoortweg. Er werd meteen een interventiepatrouille aangestuurd die de man ter plaatse kon aantreffen. Hij was in het bezit van een kniptang, een schaar en een zaagje. De man werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex op de Noorderlaan.

Frontale botsing

2180 Ekeren | Op de Kapelsesteenweg in Ekeren botsten dinsdagavond een bestelwagen en een personenwagen frontaal op elkaar. Volgens getuigen week de personenwagen plots af en reed hij frontaal in op de bestelwagen. De bestuurder van de personenwagen en zijn 3 inzittenden liepen verwondingen op en ook de bestuurder van de bestelwagen moest naar het ziekenhuis voor verzorging. Door het ongeval was er tijdelijk heel wat verkeershinder, beide voertuigen moesten getakeld worden. Alle betrokkenen legden negatieve ademtesten af, maar de politie trof in de directe omgeving van het ongeval wel een fles met lachgas aan. De omstandigheden worden verder onderzocht.

Opnieuw dealers gevat

2140 Borgerhout | Het wijkteam van de Turnhoutsebaan controleerde na klachten van bewoners een overlastinstelling in hun wijk. Tijdens de controle werd een illegale man aangetroffen. De man werd gecontroleerd en bleek 20 gebruikershoeveelheden cocaïne op zak te hebben. Deze werden in beslag genomen, samen met zijn 2 gsm-toestellen. De man wordt voorgeleid.

Het wijkondersteuningsteam van de regio Oost (Deurne) kon een dealer vatten in de omgeving van de Frank Craeybeckxlaan. Tijdens de fouille werd ontdekt dat de had meerdere dosissen cocaïne in zijn onderbroek had verstopt. De man wordt voorgeleid.

Wijkteam beboet automobilisten met gsm

2100 Deurne | Het wijkteam van Deurne-Noord hield dinsdagnamiddag een controleactie. De aandacht ging vooral uit naar bestuurders die bezig waren met hun gsm achter het stuur. Ook verkeersinbreuken werden bestraft met een onmiddelijke inning. In totaal werden 25 bestuurders beboet voor gsm-gebruik, 28 bestuurders kregen een boete omdat ze een verkeersbord negeerden. 4 bestuurders reden door het rood licht. 

Er was ook aandacht voor foutparkeerders, goed voor 28 GAS-pv's. Tot slot werd er nog 1 persoon betrapt die aan het sluikstorten was, 1 persoon die zijn honden niet aan de lijn hield, 1 uitbater van een nachtwinkel die zich niet aan de sluitingsuren hield en 12 bestuurders voor verschillende verkeersinbreuken. 

Inbreker gevat met behulp van camera's

2000 Antwerpen | Een bewoner van de studentenbuurtverwittigde maandagnacht de politie omdat hij een verdachte man had betrapt in zijn woning. Bij aankomst van de politie was de inbreker al verdwenen, maar de inspecteurs in de telecommandokamer konden de verdachte met hun camera's in beeld brengen. Zijn signalement werd verspreid en later op de nacht merkte een interventiepatrouille een verdachte op ter hoogte van het Falconplein. De verdachte werd gearresteerd en zou nadien herkend worden door het slachtoffer. De man bleek bovendien geseind te staan als ontvluchte gevangene. De politie onderzoekt de omstandigheden van de inbraak.

Druk weekend voor drugsteams

Verschillende teams van Politiezone Antwerpen die jacht maken op drugsdealers konden het voorbije weekend verdachten arresteren. Daarbij werd heel wat drugs in beslag genomen.

Toezicht festival

Het drugsondersteuningsteam hield dit weekend toezicht op een festival op Linkeroever. Daar liepen 3 dealers tegen de lamp. Eén verdachte werd tegengehouden door een medewerker van de beveiliging. De man probeerde zijn drugs nog weg te gooien, maar werd door de politie gearresteerd. Bij een huiszoeking werden nog drugs en humane doping aangetroffen. Het DOT kon ook zelf nog 2 deals vaststellen. In beide gevallen werd de drugs van de dealer in beslag genomen en leverden ook de huiszoekingen nog resultaten op. De drie verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. 

In totaal werden 36 xtc-pillen, 188 hasj, 2 flacons testosteron, 1 490 euro cash en gebruikershoeveelheden cocaïne, amfetamine en speed in beslag genomen. 42 mensen kregen een onmiddelijke minnelijke schikking voorgeschoteld voor drugsbezit.

Straatdeals

Het DOT kon ook een deal vaststellen op de Turnhoutsebaan. De verkoper bleek nog 95 gram hasj op zak te hebben. Hij wordt voorgeleid.

Het wijkondersteuningsteam van de regio City merkten 2 verdachte mannen op in de Pothoekstraat. Ze werden gevolgd tot aan de Schijnpoortweg, waar ze contact maakten met een derde man. De 3 personen werden onderschept en gecontroleerd. De dealer bleek in het bezit van 57 eenheden cocaïne. De man wordt voorgeleid. In de loop van de avond merkte het WOT in de Gemeentestraat en de Lange Beeldekensstraat ook 2 personen op die geseind stonden met een bevel tot gevangenneming. Zij konden beiden gevat worden.

Tot slot kon ook het wijkondersteuningsteam van de regio West een dealer vatten. Zij hielden toezicht in de Terninckstraat en zagen hoe een man marihuana verkocht. De verdachte werd in de Kronenburgstraat onderschept en bleek in het bezit van marihuana en cash geld. Er werd met behulp van een drugshond een huiszoeking georganiseerd, met positief resultaat. In totaal werd 21,4 gram marihuana, 6,1 gram hasj en 330 euro in beslag genomen (zie foto).

Inbraak in kelder verijdeld

2060 Antwerpen | De bewoonster van een appartement in de Lange Van Bloerstraat verwittigde vrijdagavond de politie omdat ze een man in de gemeenschappelijke ruimte had aangetroffen. De man beweerde een slaapplaats te zoeken, maar had een reiskoffer van de bewoonster ontvreemd. De politie kwam ter plaatse en kon de man aantreffen. Hij beweerde opnieuw dakloos te zijn, maar de inspecteurs konden vaststellen dat heel de kelder doorzocht was en dat de man verschillende spullen in de reistas had gestoken. Bovendien bleek hij gekend voor een waslijst aan feiten. De verdachte (42) werd gearresteerd en wordt vandaag voorgeleid.

Dronken dief gevat

2060 Antwerpen | In de Gemeentestraat kon de politie vrijdagnacht een dief overmeesteren. De man had een vrouw langs achteren omver geduwd, haar een slag gegeven en geprobeerd haar handtas te stelen. De vrouw (26) kwam ten val en raakte lichtgewond. De dief kon geen buit maken en werd ter plaatse door de politie aangetroffen. De man (46) was onder invloed van alcohol en kon door de inspecteurs gehandboeid worden. Hij bleek gekend voor tal van feiten en zal door de lokale recherche verhoord worden wanneer hij ontnuchterd is.

Alcohol- en drugscontrole door verkeerspolitie

2000 Antwerpen | De verkeerspolitie organiseerde vanochtend een controledispositief op de Oude Leeuwenrui. Er werd gecontroleerd op alcohol en drugs in het verkeer en op boorddocumenten. In totaal werden 504 bestuurders gecontroleerd, 33 (6,6 %) testten positief. 5 bestuurders waren onder invloed van drugs en verliezen hun rijbewijs voor 15 dagen. 1 bestuurder had zoveel gedronken dat hij zijn rijbewijs ook kwijt is voor 15 dagen. 7 bestuurders kregen een rijverbod voor 3 uur en 4 bestuurders een rijverbod voor 6 uur. Verder reed 1 wagen zonder verzekering, hadden 5 bestuurders geen rijbewijs op zak en was 1 voertuig niet ingeschreven. Tot slot stond 1 voertuig geparkeerd op het trottoir en reed 1 bestuurder rond met een vals rijbewijs.

Rokende droogkast

2060 Antwerpen | Aan de Lange Dijkstraat was er gisteren een kleine brand met veel rook in een wassalon. Het ging om een accidentele brand die gestart was aan één van de droogkasten. Het toestel is van binnenuit uitgebrand. Er was vooral rook- en roetschade op de benedenverdieping van het pand. Vier personen, die opvallend lang in de rook waren blijven zitten, werden met een rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Het ging om twee vrouwen en twee kinderen. Geen van hen was er ernstig aan toe, maar een behandeling in het ziekenhuis was wel nodig. 

Zware aanrijding tussen fietsers

2018 Antwerpen | Vannacht zijn aan de Stanleystraat twee fietsers tegen mekaar gebotst. Het ongeval gebeurde rond 23 uur. Een vrouw van 28 jaar fietste in de richting van het station in Berchem, langs de spoorwegzijde. Nadat ze het kruispunt met de Guldenvliesstraat was overgestoken, zou ze drie fietsers kruisen die in de andere richting aan het fietsen waren. Plots reed de achterste van de drie de twee anderen voorbij waardoor hij recht op de vrouw af reed. Een botsinig tussen de twee was gezien de snelheid niet meer te vermijden. Ze kwamen met hun hoofden hard tegen mekaar en belandden op de grond. De vrouw liep vooral schrammen op en bekommerde zich meteen over de andere partij, want die man bleef bewusteloos op de grond liggen. Er kwamen een ziekenwagen en een MUG aan te pas om de zwaargewonde de eerste zorgen toe te dienen. De man van 34 jaar is met levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Later in de nacht bleek de man buiten levensgevaar te zijn. 

Voetganger zwaargewond

2000 Antwerpen | Vanmorgen is in alle vroegte een man van 22 jaar zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Een bestelwagen reed rond 3.45 uur vanuit de Maria Theresialei de Frankrijklei op. De bestuurder van 41 had niet gezien dat een voetganger via de trambedding de Frankrijklei aan het oversteken was. Het kwam tot een zware aanrijding. Op het moment van het ongeval was het heel donker in de straat. Bovendien was het slachtoffer donker gekleed. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om zijn bevindingen aan het dossier toe te voegen. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend, en is dan in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. De straat was lange tijd afgesloten voor alle verkeer. Tegen 6.30 uur kon iedereen weer door.

Controleactie verkeerspolitie

2170 Merksem | Op de Bredabaan heeft de verkeerspolitie vanmorgen tussen 8.30 en 12 uur een controleactie gehouden voor wie in de richting van de stad reed. Zowel personenwagens als professioneel vervoer werd gecontroleerd. Eén bestuurder droeg geen veiligheidsgordel. Eén vrachtwagenbestuurder was niet in orde met zijn verzekering, hij reed zonder bestuurderskaart en werd voor 3 480 euro geverbaliseerd voor inbreuken m.b.t. ADR-transport. Een lichte vrachtwagen van een koerierdienst was niet verzekerd en had geen vervoersvergunning. Een andere vrachtwagenbestuurder moest onmiddellijk 1 160 euro betalen omdat hij niet in orde was met de tachograaf. Tot slot was er nog een vrachtwagen die geen kentekenplaat vooraan had. De 34 alcoholtesten en één speekseltest waren allen negatief. 

Resultaten pop-up verkeersactie

2000 Antwerpen | Bij een pop-up verkeersactie aan de Vleeshuisstraat en op de Leopold De Waelplaats werden 78 voertuigen gecontroleerd. Het verkeersondersteuningsteam van de regio West stelde 12 porcessen-verbaal op. Zo betrapten ze twee bestuurders die aan het gsm'en waren tijdens het rijden en drie bestuurders hadden hun gordel niet om. Een voertuig was niet geldig gekeurd en van een andere auto was het kenteken niet meer leesbaar. De banden van een van de gecontroleerde wagens waren zo afgesleten dat de profieldiepte minder dan 6 mm was. Een buitenlands voertuig haalde drie voertuigen tegelijk in over het verdrijvingsvak. De dame mocht meteen de boete cash betalen. Dan waren er nog twee bestuurders die geen rijbewijs of identiteitskaart konden voorleggen. Twee anderen konden ook nog eens geen verzekeringsbewijs tonen. Een van de voertuigen werd in beslag genomen wegens niet verzekerd voeren. 

Twee verdachten van winkeldiefstal gevat

2000 Antwerpen | Op dinsdag 2 juli viel het oog van een anoniem politieteam op een man en een vrouw in een winkel op de Meir. Ze gedroegen zich zenuwachtig en maakten zich verdacht. De twee keken opvallend in het rond en hadden bijzondere aandacht voor het winkelpersoneel. Ze droegen een gevulde tas met het logo van de winkel op en hadden enkele kledingstukken in de hand. De twee medewerkers van het wijkonderzoeksteam dat zich bezighoudt met winkeldiefstallen, besloten het duo discreet te volgen. Tijdens hun korte observatie zagen ze dat ze de kledingstukken die ze eerst in de hand hadden, bij in de tas stopten. Verder staken ze ook nog andere kledingstukken in een andere zak met opdruk van een andere winkelketen. Dat ze het duo beter in de gaten hielden, bleek terecht. Ze verlieten de winkel zonder te betalen, maar werden buiten al meteen gestopt. De twee werden gecontroleerd en gaven de diefstal ook toe. De vrouw van 22 en de man van 21 jaar werden gearresteerd en overgerbracht naar het kantoor voor verdere afhandeling. 

Resultaten verkeersactie binnenstad

Vrijdag- en zaterdagnacht heeft het verkeersondersteuningsteam van de regio West toezicht gehouden met anonieme en herkenbare politieploegen. Er werden bij de gerichte acties 55 voertuigen en 27 personen gecontroleerd. Tien bestuurders negeerden het rode licht en negen bestuurders kregen een proces-verbaal omwille van asociaal rijgedrag. Tien rijbewijzen werden ingehouden van zes uur tot 15 dagen.

De actie die in het afgelopen weekend gevoerd werd, richtte zich vooral op het asosicaal rijgedrag en op foutparkeerders. De politie controleerde zowel zichtbaar als met anonieme teams. 

Nacht van vrijdag op zaterdag

Geur van verbrand rubber
Een anonieme patrouille kreeg twee auto's in de gaten die voor het rode licht stonden aan de Brouwersvliet. Ze daagden mekaar uit om te gaan racen. Een van de voertuigen vertrok met gierende banden en slipte door de bocht. De politie zette de auto veilig aan de kant. De geur van verbrand rubber viel meteen op. Dat lieten de agenten weten. Nadat ze contact hadden genomen met het parket, trokken zij het rijbewijs van die bestuurder meteen in voor een periode van 15 dagen.

15 dagen rijverbod en 12 inbreuken
Dezelfde anonieme ploeg volgde een voertuig geruime tijd en zag hoe een wagen met hoge snelheid bijna uit de bocht vloog op een plaats waar een herkenbare patrouille een voertuig aan de kant had gezet. Gezien het rijgedrag werd het voertuig aan de Oudeleeuwenrui uit het verkeer gehaald. De bestuurder legde een positieve ademtest af en zag zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken worden. De bestuurder mag zich ook verwachten aan een proces-verbaal met 12 inbreuken.

Gedronken, geen helm, geen verzekering en niet ingeschreven
Een bromfietser verleende aan de Kleine Markt geen voorrang aan rechts en reed zo bijna tegen een anoniem politieteam. De bestuurder van de bromfiets droeg geen helm en bij de controle bleek dat hij gedronken had. Zijn rijbewijs werd voor zes uur ingehouden. Zijn bromfiets bleek niet ingeschreven te zijn, was niet verzekerd en bovendien was het kenteken gewist. De bromfietsers moest te voet naar huis, gezien zijn voertuig (en de kentekenplaat) om die redenen in beslag genomen werd. 

Alcoholgebruik verraden door verlopen keuring
Een herkenbare ploeg zag op het Mechelseplein een voertuig rijden waarvan ze via de digitale middelen konden ontdekken dat de keuring al enkele maanden verlopen was. Bij controle van het voertuig aan de Huidevettersstraat kon de bestuurder ook geen geldige verzekeringsdocumenten voorleggen. Op de koop toe legde hij een positieve ademtest af waardoor zijn rijbewijs voor zes uur ingetrokken werd.

Ook het anonieme toezicht haalde een niet verzekerd voertuig van de baan. De jonge bestuurder was in het bezit van een voorlopig rijbewijs. Verder was er die nacht nog een bestuurder die een positieve speekseltest aflegde. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. Ook een andere bestuurder zag dat gebeuren met zijn rijbewijs. Die man had te veel gedronken. Tijdens de nachtelijke uren zijn ook nog andere zaken vastgesteld:

 • Een bestuurder mag zich gaan verantwoorden bij de rechter voor zeven verkeersinbreuken toen hij opvallend voorbij verschillende horecazaken reed aan de Marnixplaats;
 • Een leerling-bestuurder werd bekeurd omwille van gsm-gebruik tijdens het rijden;
 • Nog een ander leerling-bestuurder had geen 'L' zichtbaar opgehangen en reed ondanks het type 18 maanden toch met passagiers aan boord;
 • Er werd een auto uit het verkeer gehaald omdat de drie passagiers die achteraan zaten hun gordel niet droegen. De drie kregen een onmiddellijke inning van 116 euro;
 • Een bestuurder bracht een voetganger in gevaar toen die een inhaalmanoeuvre maakte op een oversteekplaats voor voetgangers;
 • Drie voetgangers negeerden het rode stoplicht. Een van hen kon geen identiteitskaart voorleggen;
 • Vier bestuurders kregen een onmiddellijke inning van 174 euro omdat ze het rode verkeerslicht negeerden ... voor de ogen van de (anonieme) politie;
 • Zeven foutparkeerders kregen een GAS-boete van 116 euro omdat ze op het voetpad geparkeerd stonden. Acht andere foutparkeerders kregen een GAS-boete van 58 euro.

Vaststellingen zaterdagnacht

Rijden met een fles wijn op
Een jonge vrouw op een bromfiets klasse A werd aan het Steenplein gecontroleerd omdat de politie vermoedde dat ze gedronken had. Ze vertelde aan de politie dat ze een fles wijn leeg had gedronken en dat ze vond dat ze nog mocht rijden. Dat vonden de agenten niet en ze lieten haar een ademtest afleggen. Die was positief. Haar ouders werden verwittigd en zij zelf mag het later uitleggen aan de politierechter.

Naar de politierechter
De anonieme ploeg zette aan het Falconplein een voertuig aan de kant nadat de bestuurder het rode licht genegeerd had. De man achter het stuur had de status van een beginnend bestuurder. Hij mag zich voor zijn rijgedrag verantwoorden bij de politierechter. Een andere tegengehouden bestuurder mocht zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren wegens drinken en rijden.

Rode licht genegeerd
Voor de ogen van de anonieme ploeg negeerden twee bromfietsers het rode verkeerslicht aan de Groenplaats. Eén van hen negeerde ook nog eens het verkeersbord C1 (Verboden richting voor iedere bestuurder). Die laatste bestuurder mocht zijn rijbewijs inleveren voor 15 dagen na het afleggen van een positieve ademtest. De tweede bestuurder blies ook positief en was gedurende zes uur zijn rijbewijs kwijt.

Drugs en gsm
Bij een gsm'ende bestuurder werden drugs gevonden. Dat gebeurde aan de Oudeleeuwenrui. De man legde ook een positieve speekseltest af. Naast het gerechtelijk vervolg, moest de man ook meteen zijn rijbewijs inleveren voor 15 dagen. Ook een andere man die onder invloed van drugs reed, mocht gedurende 15 dagen niet meer rijden.

Een Nederlandse bestuurder werd omwille van alarmerend gedrag aan een alcoholcontrole onderworpen. Hij blies positief en mocht gedurende zes uur niet meer rijden. Hij moest 578 euro betalen voor hij daarna effectief zijn rijbewijs terug kreeg. Een andere bestuurder vond het nodig om met gierende banden te vertrekken voor het rode licht. Zijn onaangepast rijgedrag kostte de man 232 euro. Verder werden ook 13 foutparkeerders beboet. Twee keer moest de politie optreden tegen bestuurders die op een parkeerplaats voor mindervaliden stonden. Vier bestuurders stonden op het voetpad.

Politie en partners controleren shishabar

2060 Antwerpen | Afgelopen vrijdag was er een controle van een shishabar aan de Carnotstraat. De actie van het wijkteam Centraal-Station en het wijkonderzoeksteam (WOT) Centrum gebeurde samen met de douane, de FOD Volksgezondheid en de dienst brandtoezicht van de stad (Maatschappelijke Veiligheid). Bij aankomst werd al meteen vastgesteld dat er meer mensen aanwezig waren dan toegelaten voor dat pand. Daar werd door de stad een proces-verbaal voor opgesteld. Er werden ook waterpijpen aangeboden buiten de rookkamer. De deur van die rookkamer was trouwens niet gesloten, wat eveneens een inbreuk is. De uitbater bood ook losse hoeveelheden tabak aan, wat in strijd is met de regelgeving. De FOD Volksgezondheid stelde tien processen-verbaal op ten laste van klanten en twee ten laste van de handelszaak. Ook de douane stelde enkele inbreuken vast die zullen resulteren in een proces-verbaal. De politie stelde zes betrapte illegalen ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken. Zij kregen het bevel om het grondgebied te verlaten. In een spleet in een van de zetels werd nog een grote som cash geld gevonden in coupures van 500, 200 en 100 euro. Wie de eigenaar van het geld is, wordt onderzocht.

Oplader vat vuur

2170 Merksem | Aan de Laaglandlaan was er zondag een brand in een clubhuis van een vereniging. Een oplader had er vuur gevat. De melding liep om 15.35 uur bij de brandweer binnen. Een persoon had te veel rook ingeademd en werd naar het ziekenhuis gebracht. 

Zomertips uit de politiecodex: Wat kan en wat kan niet?

De zomervakantie is van start gegaan en het weer zit alvast mee. Naar jaarlijkse gewoonte is het voor velen dus weer tijd om het zwemgerief boven te halen en de barbecue aan te steken. Via onze sociale media en andere kanalen krijgen we vaak vragen over zomeractiviteiten op openbare plaatsen. Wat kan en niet kan, lees je in onderstaand overzicht.

Barbecue

De stad biedt op een aantal plaatsen een openbare barbecue aan zodat je met vrienden, buren of familie gezellig samen kunt eten. De barbecues staan op locaties waar het brandgevaar gering is. De openbare bbq's zijn gratis te gebruiken. Let wel op, want na zonsondergang moeten de kolen gedoofd zijn. Vergeet ook geen brandblusser of water mee te nemen want dat is verplicht. Zelf een barbecue meenemen om op eender welke plaats in de stad aan de slag te gaan, is - omwille van de brandveiligheid - niet toegestaan. 

Zwemmen

Het is nooit toegelaten om te zwemmen of baden in meren en vijvers in Antwerpen en haar districten. Enkel voor het beoefenen van watersport kan de burgemeester zijn toestemming geven. Antwerpen heeft twee vergunde openluchtzwembaden: De Molen op Linkeroever en zwemvijver Boekenberg in Deurne.

Kamperen

'Kamperen is een mooie zomersport ...' Wie al eens met een jeugbeweging op kamp ging, kent het deuntje zeker. Maar kamperen op openbare plaatsen mag niet in Antwerpen. Enkel op camping De Molen (Linkeroever) mag je jouw tentje opslaan. Camping Vogelzang is alleen geschikt voor kampeerwagens en caravans.

Straatmuziek

Wil je in de zomer een centje bijverdienen als straatartiest of -muzikant? Dat kan, zolang je dit op voorhand schriftelijk meldt aan de burgemeester en hiervoor een toelating krijgt. Lees ook zeker het reglement nog eens na voor je plannen maakt.

Vissen

Als je over een visvergunning beschikt, kan je van het mooie weer gebruik maken om de hengel nog eens boven te halen. Over waar en wanneer je mag vissen, lees je meer op de website van de stad.

Eenden voederen

Eenden, ganzen en zwanen vinden zelf hun voedsel. Ze hebben geen nood aan extra brood van wandelaars of buurtbewoners. De vogels eten het niet altijd op, wat dan weer ongedierte aantrekt. Ook duiven, katten en andere zwerfdieren mag je niet voederen op openbare plaatsen.

Honden aan de lijn

Wil jij je hond eens flink laten rennen? Laat hem dan gerust los in een van de hondenloopzones in de stad. Houd het dier tijdens de wandeling altijd aan de lijn. Zorg er ook zeker voor dat je altijd minstens één hondenpoepzakje bij hebt. Wat water zal jouw viervoeter ook kunnen waarderen.

Wil je nog meer weten over de politiecodex? Lees het op onze website.