Resultaten actie vervoer

2060 Antwerpen | De verkeerspolitie heeft gisteren aan de Noordersingel een controleactie gehouden in samenwerking met de douane, het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) en de FOD mobiliteit en verkeer. Ze controleerden 25 transporten waarvan 18 koeltransporten en vijf landbouwvoertuigen. Twee vrachtbrieven waren onvolledig ingevuld, tien bestuurders begingen een inbreuk tegen de rij- en rusttijden, één chauffeur was niet in orde met de tachograaf. Een andere chauffeur pleegde fraude met de tachograaf. Hij reed met de kaart van een collega. Zeven chauffeurs begingen een inbreuk tegen het technisch reglement en één voertuig was niet in orde met de keuring. Verder waren er nog twee inbreuken m.b.t. het rijbewijs. De Douane heeft drie stalen van gasolie genomen voor verder onderzoek. Ook het FAVV startte zes dossiers op. Eén keer was er een probleem met de inschrijving van het voertuig.

Wijkteam controleert op zwartwerk

2660 Hoboken | Het wijkteam van Hoboken controleerde dinsdagnamiddag samen met de arbeidsinspectie op zwartwerk in hun regio. In één autogarage werden twee zwartwerkers aangetroffen, die bovendien illegaal in ons land verblijven. Eén van hen probeerde te vluchten via het dak, maar kon door de politie onderschept worden. Omdat de zaakvoerder eerder al betrapt was op gelijkaardige overtredingen, werd zijn zaak gesloten en verzegeld. De twee mannen zonder papieren werden overgebracht naar het politiekantoor met het oog op repatriëring. Later op de avond werd ook een overlastinstelling geconroleerd, daar werden nog twee vrouwen aangetroffen die illegaal in ons land verblijven.

In de overige gecontroleerde horecazaken werden 3 inbreuken met betrekking tot 'dimona' en 3 inbreuken van jobstudenten vastgesteld.

Gespecialiseerde rijopleiding werpt vruchten af 

De rijopleiding voor bestuurders van prioritaire voertuigen van Politiezone Antwerpen is een succes. Na vier jaar PRIBA-scholing voor medewerkers van PZA steeg het aantal ongevalsvrije afgelegde kilometers met 608 % ten opzichte van 2014. Ook het aantal schadegevallen blijft dalen. Zware ongevallen met politievoertuigen bleven het voorbije jaar opnieuw uit.

 

De opleiding ‘prioritair rijden basis auto’ (PRIBA) werd vier jaar geleden opgericht. De opleiding werd zelf ontwikkeld door Politiezone Antwerpen. Gespecialiseerde lesgevers bieden een opleiding op maat voor bestuurders van prioritaire voertuigen. Voor de start van de opleiding vond er binnen het korps gemiddeld één ongeval per 22 090 afgelegde kilometers plaats met een dienstvoertuig. Vier jaar later volgden 58 % van de interventiemedewerkers de opleiding en vindt er gemiddeld nog maar één ongeval per 154 430 kilometer plaats. 

“De resultaten zijn ronduit spectaculair,” vindt burgemeester Bart De Wever. “Dankzij de PRIBA-opleiding zetten we in op de veiligheid van politiemensen en andere weggebruikers in onze stad. Dat is in noodsituaties trouwens een gedeelde verantwoordelijkheid. Op een veilige en snelle wijze voorrang geven aan prioritaire voertuigen van hulpdiensten, blijft een aandachtspunt voor ons allemaal.”  

Ongevallen

Niet alle ongevallen konden vermeden worden. Het jaar voor de PRIBA-opleiding startte, noteerden we voor alle diensten in het korps samen 126 ongevallen. Na vier jaar PRIBA is dat aantal gedaald tot 41. Vijftien van die incidenten kwamen voor bij de dienst noodhulp (36 %). In amper twee van die gevallen was er een bestuurder betrokken die de rijopleiding had gevolgd. Het aantal ongevallen waarbij een politievoertuig in de fout ging daalde fors, van 40 % in 2014 tot slechts 9 % in 2018. 

Schadegevallen

Bij de schadegevallen is een stijging van 73,5 % schadevrije kilometers te noteren. Daar waar alle voertuigen samen in 2014 ongeveer 11 270 kilometer zonder schade aflegden, is dat nu toegenomen tot 19 553 kilometer. 

Snelleresponsteam zonder ongevallen ‘in fout’

Gezien de specifieke opdrachten van de arrestatie-eenheid, waartoe ook SRT behoort, is het risico op ongevallen en schade groter. Vandaar dat het personeel van de arrestatie-eenheid een specifieke doorgedreven rijcursus op maat volgde (‘PRIBA+’). De eerste trainingen startten hiervoor in 2017. Ondertussen kregen alle AE-medewerkers een basistraining én de specifieke rijopleiding. Gemiddeld legt het SRT 110 kilometer per shift af. Al voor het tweede jaar op rij was het snelleresponsteam niet betrokken bij een ongeval waar zij in de fout gingen. 

Eigen rijinstructeurs

Ondanks de sterke daling van het aantal ongevallen en schadegevallen, is het belangrijk dat de medewerkers van PZ Antwerpen hun vaardigheden blijven onderhouden. 14 gediplomeerde rijinstructeurs zetten zich, naast hun reguliere politietaken, in om collega’s theoretische en praktische lessen te geven. Ze werken daarvoor samen met PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding) en Procentrum (Expertisecentrum voor prioritair rijden). Politiezone Antwerpen beschikt over vijf lesvoertuigen (combi en personenwagens) die voorzien zijn van dubbele pedaalbediening en het opschrift ‘opleiding’.

Controle tegen overlast op Herentalsebaan

2100 Deurne | De politie van het wijkteam Oost en buurtregie hebben gisteren een actie gehouden op de Herentalsebaan. De politie was er zichtbaar aanwezig om een duidelijk signaal te geven aan wie zich bezondigt aan het veroorzaken van elke vorm van overlast. Zes personen kregen een GAS-boete. Vijf keer was dat omwille van sluikstort. Eén keer omdat iemand de hond los liet lopen. Negen voertuigen stonden verkeerd geparkeerd, twee bestuurders waren aan het gsm'en, twee bestuurders droegen hun veiligheidsgordel niet, nog eens twee bestuurders negeerden het rode verkeerslicht, één bestuurder reed over het voetpad en één fietser werd gestopt omdat die tegen de richting in reed. Allen kregen ze een onmiddellijke inning. Er werden ook nog twee processen-verbaal opgesteld. Eén voor illegaliteit en een tweede voor het rijden op een bromfiets zonder rijbewijs.

Vier verdachten van drugshandel gearresteerd

Regio Centrum | Het wijkteam van Centrum kreeg zondag in de namiddag een man in de gaten aan de Rotterdamstraat die gezien zijn gedrag geobserveerd diende te worden. Hij keek voortdurend op zijn gsm en liep altijd in blokjes door de straten. Een beetje later kwamen er twee mannen aan. Een van hen stapte op de vermoedelijke koper af en gingen samen binnen in een portaal. De politie zag duidelijk dat er enkele zaken werden doorgegeven waarna de klant vertrok. De twee anderen kwamen terug samen en vertrokken in de richting van de Hollandstraat. Bij de koper werd een gebruikershoeveelheid cannabis aangetroffen. Ook de twee vermoedelijke verkopers werden gecontroleerd. Bij één van hen werd cash geld gevonden, een precisieweegschaal en een gsm. Het duo werd gearresteerd voor handel in verdovende middelen. Toen de politie bij de verkoper thuis aankwam voor een huiszoeking, vertrok een vrouw met een kinderwagen. De vrouw werd tegengehouden, gecontroleerd en gearresteerd. In de kinderwagen werd cannabis gevonden. In de woning werd nog een som geld en een xtc-pil gevonden. Er werd ook een fiets gevonden met een geforceerd slot. Gezien het vermoeden dat het om een gestolen fiets gaat, werd die ook meegenomen. Uiteindelijk werd nog een vierde betrokkene gearresteerd in een andere woning. Bij hem thuis werden cocaïne, een precisieweegschaal en een stroomstootwapen in beslag genomen. Twee betrokkenen (24 en 27) werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. 

Controle op ADR-transport

Regio Noord | Gisteren heeft de verkeerspolitie gecontroleerd op het vervoer van gevaarlijke goederen (ADR). Ze deden dat samen met het Agentschap Wegen en Verkeer. De controlepost werd opgesteld aan de Noorderlaan. Dertien voertuigen die geladen waren met gevaarlijke goederen werden gecontroleerd. Sommige vrachtwagens waren op verschillende vlakken niet in orde, wat maakt dat er 22 inbreuken vastgesteld werden. Zo waren er drie transporten waarvan de lading niet of onvoldoende gezekerd was. 18 keer was de chauffeur niet in orde met de rij- en rusttijden. Drie keer werd een inbreuk vastgesteld met betrekking tot de tachograaf: twee keer omdat ze niet correct gebruikt werd en één keer omwille van fraude. Eén keer was de vrachtbrief niet in orde. Eén chauffeur met een gevaarlijke lading was onder invloed van verdovende middelen. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. 

Lachgas uit grote fles

2660 Hoboken | Afgelopen zondag zag een politieman van het wijkteam Hoboken drie jongeren aan de speeltuin in Groen Zuid. Ze gebruikten lachgas uit een grote fles. De collega kwam er voorbij in z'n vrije tijd en verwittigde de collega's van het wijkteam hoboken die aan het werk waren op de Jaarmarkt. De drie werden geïdentificeerd door het wijkondersteuningsteam. De grote fles met lachgas in werd in beslag genomen. 

Vermoedelijke drugsdealer op heterdaad betrapt

2140 Borgerhout | Bij een actie tegen druggerelateerde overlast in de omgeving van Borgerhout kon het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio City een vermoedelijke dealer arresteren. Ze kregen een man in de gaten die zich op de Turnhoutsebaan zenuwachtig gedroeg. Na een kort telefoongesprek liep de man plots weg in de richting van Kattenberg. Daar werd hij opgewacht door een andere man en na een transactie gingen ze uiteen. De vermoedelijke dealer werd staande gehouden door de politie. Tijdens de fouille werd 100 gram pure en onversneden cocaïne gevonden en ook nog een dosis die klaar was voor verkoop. De man had ook nog cash geld en twee mobiele telefoons op zak. Bij hem thuis werd nog meer pure cocaïne gevonden, maar ook heroïne, een specifieke weegschaal, een loodjespistool en nog een andere gsm. De verdachte van 20 jaar werd gearresteerd en kwam bij de onderzoeksrechter. Hij werd aangehouden.

Appartementsgebouw tijdelijk onbewoonbaar na brand

2140 Borgerhout | Zondag brak rond 17.20 uur brand uit op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw met vier verdiepingen. Alle bewoners konden het pand aan de Turnhoutsebaan op tijd verlaten en bleven ongedeerd. De kern van de brand zat in de vloer tussen de derde en vierde verdieping. De brandweer kon niet anders dan die te verwijderen om het vuur met zekerheid te doven. Het hele gebouw liep zware schade op. Om de stabiliteit te vrijwaren, werden na het blussen stutwerken uitgevoerd. Het pand is niet meer bewoonbaar. Voor acht bewoners werd opvang gezocht. Zeven anderen konden terecht bij vrienden of familie. Tijdens de tussenkomst van de hulpdiensten was er verkeershinder. De politie trachtte het verkeer om te leiden.

Onder invloed van drugs én alcohol

Regio Oost | Op twee plaatsen controleerde de verkeerspolitie bestuurders op het gebruik van alcohol of drugs. Zondagochtend zetten ze hun controlepost op aan de Plantin en Moretuslei, ter hoogte van de Binnensingel. Negen van de 177 gecontroleerde bestuurders bleken alcoholische dranken genuttigd te hebben voor ze achter het stuur kropen. Vier bestuurders kregen een rijverbod van drie uur. Een vijfde bestuurder mocht gedurende zes uur niet meer achter het stuur kruipen. En zesde zag zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken worden. De drie anderen testten niet alleen positief op het gebruik van alcohol, maar ook op gebruik van drugs. Ook hun rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. Zondagnamiddag werden 402 bestuurders gecontroleerd aan de Bisschoppenhoflaan. Twee bestuurders legden een positieve ademtest af. Eén bestuurder kreeg een rijverbod van drie uur, een tweede bestuurder kreeg een rijverbod voor zes uur. 

Verkeerscontrole resulteert in achtervolging

2000 Antwerpen | Zaterdagochtend heeft de verkeerspolitie een actie gehouden om mensen die onder invloed van drugs of alcohol achter het stuur kropen uit het verkeer te halen. 137 bestuurders werden tussen 5 en 9 uur onderworpen aan een samplingtest. De controlepost stond opgesteld aan de Oudeleeuwenrui. 11 personen legden een positieve ademtest af. Eén bestuurder kreeg een rijverbod van drie uur en twee anderen mochten gedurende zes uur niet meer achter het stuur kruipen. De acht anderen reden onder invloed van alcohol én drugs en zagen hun rijbewijs dus meteen voor 15 dagen ingetrokken worden. Er werd ook één voertuig in beslag genomen omdat het niet verzekerd was. Dan was er nog een buitenlandse bestuurder die z'n boete niet kon betalen. Ook zijn voertuig werd ingehouden. Bij het begin van de controle-actie probeerde een bestuurder te vluchten. Meteen werd er een achtervolging gestart door een interceptieteam op de motor. Samen met het snelleresponsteam en interventieploegen werd geprobeerd om de vluchtende bestuurder te stoppen. In de binnenstad werden daarbij snelheden gehaald tot 89 km/uur en werden verschillende rode lichten en enkelrichtingstraten genegeerd. Via de Bolivartunnel ging de achtervolging door richting Boomsesteenweg. Op de zijrijbaan haalde de bestuurder 160 km/uur. De federale wegpolitie kwam in ondersteuning. In Aartselaar is het voertuig in de gracht beland toen de bestuurder probeerde om een wegversperring te ontwijken. De verdachte kon gevat worden. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. De bestuurder was niet in het bezit van een geldig rijbewijs, het voertuig was niet verzekerd en de bestuurder reed onder invloed van drugs. 

Kortstondige controle weggebruikers

2100 Deurne | Voor het kantoor aan de Hooftvunderlei werd vrijdag een verkeerscontrolepost opgesteld. Alle weggebruikers die er voorbij kwamen, werden gecontroleerd. Dus ook fietsers en voetgangers. Twee personen legden een positieve ademtest af. Eén van hen kreeg een onmiddellijk rijverbod voor 15 dagen. De andere kreeg zes uur rijverbod. Een man van 24 jaar had cannabis op zak en kreeg daarvoor een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld. Eén fietser reed zonder verlichting. Een bestuurder droeg zijn gordel niet.

Horecazaken gecontroleerd

Regio Oost | Naar aanleiding van eerdere meldingen met betrekking tot onder meer druggeberuik in horecazaken, is vrijdag controle gedaan in drie gelegenheden (Borgerhout, Berchem en Deurne). De politie van de regio Oost ging samen met de sociale inspectie het terrein op. Wie in een zaak aanwezig was, werd gecontroleerd. In een zaak in Borgerhout was er ook bijstand van een drugshond. Maar daar werden vooral vaststellingen gedaan inzake de wetgeving die betrekking heeft op horecazaken. In dat kader werden zes pv's opgemaakt. Onder andere voor inbreuken in verband met rookverbodtekens en vervallen brandblussers. In een zaak in Berchem werd tegen één persoon een proces-verbaal opgesteld omwille van weerspannigheid en het verstoren van de openbare orde. Verder had een man van 53 jaar drugs op zak en werd een 47-jarige man die illegaal in het land verblijft, geïdentificeerd voor verder gevolg. Verder was de zaak ook niet in orde met de brandblussers en de vermelding wet tot zedelijke bescherming jeugd. De zaak die in Deurne gecontroleerd werd, kreeg 2 pv's (vermelding wet tot zedelijke jeugd en besluitwet openbare dronkenschap). 

Achtervolging te voet

Regio Noord | Het wijkonderzoeksteam (WOT) van de regio noord kreeg een man in de gaten die aan alle kenmerken van een zoekende druggebruiker voldeed. Op een gegeven moment maakte hij contact met een vermoedelijke verkoper van verdovende middelen. Bij controle nam de verdachte te voet de vlucht via de Bredabaan, Meereigen, Kasterveldenstraat en Rerum Novarumlaan. De politie bleef de vluchtende verdachte op de hielen zitten. Toen hij gecontroleerd werd bij het vatten, had de man alleen nog maar gsm's en geld op zak. Bij controle van de vluchtroute werd nog een aanzienlijke hoeveelheid drugs gerecupereerd. De verdachte gaf toe dat hij ze tijdens de vlucht weggegooid had. De man werd gearresteerd. 40 verpakkingen heroïne, 15 verpakkingen cocaïne en een som geld werden in beslag genomen. De verdachte van 20 verblijft illegaal in ons land.

Verkeerstoezicht omgeving Wilrijk

Regio Zuid | Afgelopen vrijdag heeft het wijkteam Wilrijk verkeerstoezicht gehouden in de omgeving daar. In een uur tijd werden tien bestuurders beboet omwille van verschillende verkeersinbreuken. Bijvoorbeeld: gsm'en achter het stuur, het rode verkeerslicht negeren, tegen de richting in parkeren, parkeren op verdrijvingsvakken ... Er werd één oplegger getakeld. Die stond foutief geparkeerd op de verdrijvingsvakken van de parking aan de Prins Boudewijnlaan en de R11.

24 taxi's gecontroleerd

Regio West | Gisteren heeft het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio West 24 taxivoertuigen gecontroleerd aan de Brouwersvliet, Groenplaats en Grote Markt. Een van de voertuigen had geen verplichte strips aangebracht. De bestuurder mocht pas verder als taxi rijden nadat het in orde werd gebracht. In twee voertuigen was geen tariefkaart zichtbaar aangebracht voor de klanten. Drie taxichauffeurs stonden onwettig gestationeerd en werden doorverwezen naar de dichtstbijzijnde taxistandplaats. Een chauffeur had geen taxibrevet. Zijn dienst zat er onmiddellijk op. Een andere taxibestuurder gaf een controlerapport af waarop zijn naam niet genoteerd stond. Ook hij moest zijn activiteiten stoppen. Twee bestuurders waren niet in orde met identiteits- of boorddocumenten. Een andere werd betrapt toen ie de trambedding gebruikte op een plaats waar dat niet toegelaten was. Een bestuurder van een personenwagen, tot slot, kreeg een GAS-pv voor het foutief parkeren op een taxistandplaats. Nog een andere bestuurder omdat hij een verkeersbord C1 negeerde.

Wijkagent fietst achter vermoedelijke agressor

2610 Wilrijk | Een wijkagent uit de regio Zuid was na z'n ronde met de fiets op weg naar het kantoor aan de Doornstraat. Ter hoogte van de bushalte aan de Bist was hij getuige van een agressiegeval. De vermoedelijke dader zette het op een lopen in de richting van de Koningin Elisabethstraat. De wijkagent zette een tandje bij en ging er al fietsend achteraan. De agressor kon getsopt worden omdat de wijkagent z'n vluchtweg blokkeerde met z'n fiets. De wijkagent kon de vluchtende man identificeren wat maakt dat tegen hem een proces-verbaal voor opzettelijke slagen en verwondingen opgesteld kon worden. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op en ging zelf instaan voor medische controle. 

Lokale recherche neemt gigantische tijgerpython in beslag

Speurders van de dienst leefmilieu van de lokale recherche hebben rond drie uur vanmiddag een meterslange tijgerpython uit een rijwoning gehaald in de Luchtbalwijk. Ze werden daarbij geholpen door medewerkers van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek waar de slang tijdelijk wordt opgevangen en verzorgd. De geel-witte kolos werd in beslag genomen omdat hij in een veel te klein terrarium zat. De eigenaar kon bovendien geen milieuvergunning voorleggen. Volgens de rechercheurs kwam ook de openbare veiligheid in het gedrang: in geval van een uitbraak had de python mogelijk slachtoffers gemaakt.

 

Het was de eigenaar zelf die een paar dagen geleden de politie belde naar aanleiding van een inbraak in zijn woning. Toen de inspecteurs ter plaatse kwamen, merkten ze de slang op in de woonkamer. Je kan er ook moeilijk naast kijken: de tijgerpython is 6,5 meter lang en weegt om en bij de 80 kilo. Op zich zag het dier er goed verzorgd uit. De inspecteurs stelden zich echter vragen bij de opvallend kleine huisvesting van het kolossale dier. Ze namen foto's en brachten de dienst leefmilieu van de lokale recherche op de hoogte. Daar werd hun vermoeden al snel bevestigd. Niet alleen bleek de voorziene ruimte veel te krap voor een slang van die omvang. Bovendien beschikte de eigenaar niet over de vereiste milieuvergunning om het dier te mogen houden.

Binnenkort geschrapt van positieflijst

"Tot voor kort had de eigenaar zich nog in regel kunnen stellen mits de installatie van een kamerterrarium en de aanvraag van een vergunning. Maar daarvoor is het nu te laat. Vanaf 1 oktober wordt de tijgerpython geschrapt van de zogenaamde 'positieflijst' die opsomt welke dieren je mag houden als huisdier", zegt commissaris Jos Rayen, diensthoofd leefmilieu. "Geen onterechte beslissing. Een tijgerpython is van nature agressief. Het terrarium voldeed niet als huisvesting: het was te klein en beschikte - als afsluiting - enkel over fragiele schuifraampjes van enkel glas. Als het dier ooit was ontsnapt in een hongerige bui en onderweg een kind was tegengekomen, hadden de gevolgen niet te overzien kunnen zijn", vindt Rayen.

Mogelijke verhuis naar serpentarium

Hongerig was de python niet want hij had zich zondag nog tegoed gedaan aan een levende kip. Op wat gesis na liet hij zich makkelijk vangen. Er waren wel vijf volwassen mannen nodig om het glibberige zwaargewicht buiten te dragen. In de voortuin stond een bak voor hem klaar om hem te vervoeren naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Wat er in de toekomst met het dier gebeurt, wordt nog bekeken. Mogelijk verhuist het naar een geïnteresseerd serpentarium in Oost-Vlaanderen. De eigenaar riskeert nog een geldboete. Daar zal het gerecht over oordelen. Het feit dat hij abrupt afscheid moest nemen van zijn huisdier, waar hij al meer dan 20 jaar voor zorgde, kwam heel hard aan.

Gevaarlijke manoeuvres om huisvuilwagen in te halen

Regio Zuid | Gisteren in de vooravond controleerde het wijkteam van Kiel op het kruispunt van de Schijfstraat met de Frans Hensstraat. In de werfzone daar negeren heel wat bestuurders het verkeersbord C1 en rijden zo tegen de rijrichting in door de straat. Ook tijdens de extra controle van gisteren werden er in twee uur tijd zes bestuurders geverbaliseerd. In de nacht van woensdag op donderdag controleerde het team tijdens de huisvuilophaling door de stadsdiensten. Ongeduldige bestuurders durven de ophalers al eens in gevaar te brengen. Twee bestuurders die de afgescheiden tram- en busbaan gebruikten om de vuilniswagen in te halen, negeerden het verbodsbord C3 dat bepaalt dat die rijbaan voorbehouden is voor voertuigen van De Lijn. Drie bestuurders gebruiken zelfs het fiets- en voetpad om de vrachtwagen in te halen. Ze werden allen geverbaliseerd.

Actie tegen overlast: verkoper van drugs gevat

2140 Borgerhout | In de omgeving van de Milisstraat en de Oedenkovenstraat in Borgerhout was er gisteren een controle door het wijkonderzoeksteam (WOT). Er was overlast gemeld die in verband gebracht kon worden met drugshandel. Tijdens de actie werd een man op straat aangetroffen die in het bezit was van ongeveer 110 gram cannabis. Die had hij goed verborgen onder zijn trui. De man van 23 werd gearresteerd. Gezien hij illegaal in het land verblijft, is het dossier aan de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen.

Wijkteam klist vermoedelijke dealer

2180 Ekeren | Het wijkteam van Ekeren kreeg tijdens een toezicht een auto in het vizier die zich verdacht gedroeg. Het voertuig werd gevolgd tot in Brasschaat waar een transactie met een passant vastgesteld kon worden. Toen de bestuurder tegengehouden werd, vond de politie al een aantal dosissen cocaïne in de auto. Maar bij een huiszoeking in de woning van de verdachte werd nog bijna een kilo cannabis, 120 gram hasj en 197 gram cocaïne gevonden en in beslag genomen, samen met een som geld en verpakkingsmateriaal. De man van 58 jaar komt bij de onderzoeksrechter.

Verkeerscontroles in Noord en Zuid

2180 Ekeren | Het verkeersondersteuningsteam van de regio Noord heeft de voorbije week herhaaldelijk gecontroleerd ter hoogte van de werken aan de Prinshoeveweg/Oude Landen. Bestuurders die de verbodsborden (C1 en C3) negeerden werden op de bon geslingerd. 2 agenten hielden verschillende malen een oogje in het zeil en stelden maar liefst 61 overtredingen vas. Vooral op dinsdag en woensdag liepen bestuurders tegen de lamp. Met de controles wil de wijkwerking de verkeerssituatie veiliger maken voor voetgangers en fietsers en de overlast voor bewoners verminderen.

In de regio Zuid werd dan weer gecontroleerd op foutparkeren in laad- en loszones, fietsen op het trottoir en gsm-gebruik achter het stuur. Er werd onder meer gecontroleerd op de Kioskplaats, de Dennenlaan en in de Jules Moretuslei. Tijdens de controles op dinsdag werden 5 foutparkeerders beboet. 4 fietsers reden op de stoep en 4 automobilisten reden met de gsm in de hand. Ze kregen allemaal een boete.

Inspecteur vat fietsdief op weg naar het werk

2600 Berchem | Een medewerker van het wijkteam van de Statiestraat in Berchem was op weg naar het werk toen hij ter hoogte van Berchem-Station een verdachte man opmerkte die zich richting fietsenstalling bewoog. Hij besloot de man te volgen en verwittigde ondertussen zijn collega's. De inspecteur kon vaststellen hoe de verdachte een fiets stal en wegfietste richting Gitschotelei. De medewerkers van het wijkteam konden de man aan het einde van de Borsbeekbrug staande houden. Hij bleek in het bezit van gereedschap dat was bewerkt om te dienen als fietsleutel. De man (34) gaf de diefstal toe, maar beweerde dat het de eerste keer was dat hij een fiets stal. Hij had ook een autosleutel op zak. In het voertuig trof de politie nog sporen aan die wijzen op mogelijke diefstallen. De verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Twee gewonden bij aanrijding met bus

2140 Borgerhout | Op de Turnhoutsebaan zijn maandagvoormiddag twee mensen gewond geraakt bij een aanrijding tussen een personenwagen en een bus. De personenwagen wilde vanop de Turnhoutsebaan de Blijde-Inkomststraat inslaan, een bus die rechtdoor op de busbaan reed, kon de aanrijding niet vermijden. De bestuurder van de wagen raakte lichtgewond. Eén van de inzittenden in de bus liep ook lichte verwondingen op. Op de busbaan heeft een bus voorrang op afslaand verkeer.

Foutparkeerders op de bon

2000 Antwerpen | Het verkeersondersteuningsteam van de regio West controleerde maandag heel de dag door op foutparkeerders en andere verkeersovertredingen. 22 bestuurders werden beboet voor bellen achter het stuur, één van hen had zijn gsm zelfs in beide handen. 2 bestuurders negeerden het rode licht. 26 foutparkeerders krijgen een GAS-boete in de bus. Bij 5 bestuurders werd de boete onmiddelijk geïnd wegens parkeren in een voetgangerszone, 2 bestuurders parkeerden op het trottoir. Het VOT hield toezicht in burger om de pakkans te vergroten. In totaal werd voor meer dan 5 600 euro aan boetes uitgeschreven.

Wegpiraat krijgt rekening gepresenteerd

2000 Antwerpen | De verkeerspolitie was al enige tijd op zoek naar een bestelwagen die dankzij een waslijst aan snelheidsovertredingen een behoorlijke rekening had opgebouwd. Omdat het een voertuig met Portugese nummerplaat rondreed was het moeilijk om de uitvalsbasis van het voertuig te achterhalen. Maandag kon de verkeerspolitie de bestelwagen onderscheppen. Het totale bedrag aan boetes was ondertussen opgelopen tot 2 259 euro. De bestuurder kreeg de keuze: betalen of een takeling van zijn voertuig. Het volledige openstaande bedrag werd meteen afgerekend.

Gestolen graafmachine aangetroffen

2170 Merksem | Een interventiepatrouille van de Antwerpse politie merkte zondagavond op de Groenendaallaan een trekker met een aanhangwagen op. Op de oplegger lag de graafbak van een graafmachine. Omdat de inspecteurs de toestand verdacht vonden besloten ze over te gaan tot controle. De Nederlandse bestuurder maakte een zenuwachtige indruk en bleek met meerdere zaken niet in orde. Hij had niet het correcte rijbewijs, geen vergunning voor de vracht en was niet in orde met de boorddocumenten. In de trekker trof de politie een graafmachine aan. Deze bleek na controle afkomstig van een werf in het Antwerpse. De bestuurder beweerde deze te hebben gekocht en naar Nederland te vervoeren, maar de eigenaar van de machine was niet op de hoogte van enige verkoop. De bestuurder werd gearresteerd en het voertuig werd getakeld voor verder onderzoek in samenwerking met de Nederlandse politie.

Gezochte man probeert in te breken in verzegeld café

2140 Borgerhout | Maandagochtend werd een man op heterdaad betrapt toen deze probeerde in te breken in een verzegeld café in Borgerhout. De man had de verzegeling verbroken en probeerde zich met een elektrische handboor toegang te verschaffen. De 39-jarige man bleek goed gekend bij de politie en geseind met een bevel tot gevangenneming. Hij werd meteen gearresteerd. De technische bijstand van de politie kwam ter plaatse om het pand opnieuw te verzegelen.

Bestuurder rijdt in op gevel en pleegt vluchtmisdrijf

2018 Antwerpen | Zondagochtend merkte een inspecteur in burger een aanrijding op in de Mechelsesteenweg. Een wagen was ingereden op de gevel van een woning en had hierbij een elektriciteitskastje beschadigd. Na een kort discussie stapten de twee inzittenden van de wagen opnieuw in en reden ze weg via de Sint-Jozefstraat, ondanks de beschadigingen aan hun voertuig. De inspecteur kon de nummerplaat van het voertuig en één van de vermoedelijke inzittenden identificeren. Deze worden opgespoord. De schade aan de gevel bleef beperkt, maar op het voet- en fietspad bleven wel heel wat brokstukken van de wagen achter en het elektriciteitskastje werd volledig vernield.

Gezochte man gevat door wijkondersteuningsteam

2100 Deurne | Het wijkondersteuningsteam van de Unolaan herkende tijdens anoniem toezicht in Deurne een gezochte man ter hoogte van het Sint-Pauluspad. De man werd al sinds begin dit jaar gezocht omdat hij de gevangenis had ontvlucht. Hij werd meteen gearresteerd en kreeg een lift naar de cel. Hij was in het gezelschap van een andere man die vrij was onder voorwaarden. Deze had cannabis op zak en schond zo zijn probatiemaatregelen.

Het WOT kon ook dealers vatten. Een man reed traag rond op een bromfiets terwijl hij bezig was op zijn gsm. Er werd vastgesteld dat hij in de Tweegezusterslaan kort contact legde met iemand en nadien verder reed. Na controle werd duidelijk dat er een drugsdeal had plaatsgevonden. De verdachte probeerde zich nog te verzetten, maar werd gearresteerd. Hij (18) was in het bezit van 955 euro, drie gsm-toestellen en een kleine hoeveelheid cocaïne. Zijn bromfiets had een gestolen nummerplaat en was niet ingeschreven of verzekerd. Deze werd mee in beslag genomen. 

Een andere dealer werd gevat in de omgeving van de Ter Rivierenlaan. Twee mannen werden betrapt nadat ze juist cannabis hadden gekocht. Ze bleken beroep te doen op de diensten van een 44-jarige man die dealde vanuit zijn woning. Daar werd een halve kilo cannabis en 700 euro cash in beslag genomen. De verdachte man werd gearresteerd. 

Productieve actie voor wijkteam Deurne-Noord

2100 Deurne | Het voorbij weekend controleerde het wijkteam van Deurne-Noord op verkeersinbreuken in hun werkgebied. Er werd prioritair werk gemaakt van roodrijders en mensen die reden met de gsm achter het stuur. Tijdens de actie werden ook 2 sluikstorters op heterdaad betrapt. 54 bestuurders kregen een boete voor rijden met hun gsm in de handen. 28 bestuurders negeerden het rode licht en 19 bestuurders vertraagden niet voor het oranje licht. Verder werden nog 37 parkeerovertredingen vastgesteld en beboet.

Foutparkeerders in de buurt van Wilrijkse scholen

Regio Zuid | Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar heeft het wijkteam van Wilrijk toezicht gehouden op het parkeergedrag in de omgeving van scholen. In de afgelopen week werden 30 voertuigen in overtreding genomen. Bestuurders die in de fout gingen, parkeerden onder meer in dubbele file, voor garages, op het zebrapad, op de stoep, tegen de rijrichting in en meer. 

Bestelwagen leeggeroofd

2020 Antwerpen | Toen een werkman donderdagmiddag bij zijn geparkeerde bestelwagen kwam, stelde hij vast dat er een heleboel werkgerei uit de Mercedes Sprinter gestolen werd. De wagen stond geparkeerd in de Scheibeekstraat. De daders forceerden het slot achteraan de laadruimte en stalen onder meer een zaagtafel met onderstel en een combinatiezaag. Van de autoschuimers ontbreekt ieder spoor.

Inbraak bij schoenmaker

2610 Wilrijk | Dinsdagavond, tussen 22 en 22.30 uur, werd er ingebroken bij een schoenmaker in de Jules Moretuslei. De dader vernielde de deuromkadering van de voordeur en stal het kassaregister met het aanwezige startgeld. De politie startte een onderzoek, waarbij onder meer zaken voor sporenonderzoek werden overgemaakt aan het gerechtelijk lab.

Meisje gewond bij aanrijding

2020 Antwerpen | Op de 'kleine' Boomsesteenweg is  maandagmiddag, ter hoogte van Stedelijk Lyceum Olympiade, een zeventienjarig meisje gewond geraakt bij een aanrijding. Het slachtoffer stak de straat over toen ze werd aangereden door een wagen die noordwaarts reed. Het meisje kwam ten val en raakte gewond aan de schouder. Volgens getuigen reed de bestuurder van de wagen (een man van 40) niet te snel. Vermoedelijk hadden het meisje en de bestuurder elkaar niet of te laat opgemerkt en kon een aanrijding niet meer vermeden worden.

Schade na explosie Wilrijk?

Heb je materiële schade opgelopen na de explosie van dinsdag 3 september? Maak foto's van de schade en neem contact op met jouw verzekeringsmaatschappij. Bezorg ook informatie over de schade aan de politie.

 

De politie vraagt om schade ook te melden. Zo krijgt de politie de kans om jouw schade mee op te nemen in het gerechtelijk dossier. Maak hiervoor bij voorkeur gebruik van het e-formulier. Als dat niet lukt, kan je mailen naar de Blauwe Lijn: deblauwe.lijn@politie.antwerpen.be. Indien nodig kan je ook bellen naar het gratis nummer 0800 123 12, maar we ontraden deze optie omdat we onze telefoonlijnen niet willen overbelasten.

Gehoorschade?

Mogelijk kreeg je na de explosie last van oorsuizingen of heb je andere lichamelijke klachten. Laat je controleren door de huisarts. Heb je ernstige of levensbedreigende klachten? Bel dan onmiddellijk noodcentrale 112.

6 verdachten opgepakt na schermutseling met dealers

2100 Deurne | Tijdens toezicht in Deurne merkten inspecteurs van het drugsondersteuningsteam een verdachte uitwisseling op tussen 4 personen in de Arenawijk. De vier mannen bleken in het bezit van cocaïne, geld en verschillende gsm-toestellen en werden meteen gearresteerd. Het DOT besloot toezicht te houden aan de van de woning van één van verdachten. Daar kwamen nog eens twee verdachten in het vizier. Toen de inspecteurs hen wilden onderscheppen probeerden ze te ontsnappen. Het kwam tot een schermutseling waarbij een inspecteur gewond raakte, maar de beide verdachten konden wel gearresteerd worden. In totaal worden 6 mannen tussen de 17 en de 27 voorgeleid. Er werd ook nog een huiszoeking uitgevoerd. Het DOT kon 155 gram cocaïne, 2 330 euro cash, 10 gsm-toestellen en 3 wagens in beslag nemen. De 5 meerderjarige verdachten werden aangehouden door de onderzoeksrechter.

Kettingdief gevat

2030 Antwerpen | Zondagochtend werd een man na een kleine schermutseling ter hoogte van Straatsburgdok-Noordkaai een gouden ketting afhandig gemaakt. Bij het buitenkomen van een discotheek werden twee mannen aangevallen, in de schermutseling werd een ketting gestolen. Het slachtoffer en een vriend konden de politie een beschrijving geven van de verdachte en vat het voertuig waarmee hij gevlucht was. Slechts enkele minuten na de oproep merkte een interventiepatrouille het verdachte voertuig op in de Groenendaallaan. De bestuurder voldeed aan de beschrijvingen. Tijdens de fouille van de 21-jarige Nederlander werd de gouden ketting gerecupereerd, deze kon aan het slachtoffer worden teruggegeven. De verdachte werd gearresteerd, hij had ook cocaïne op zak.

Twee mannen op step rijden in op auto

2060 Antwerpen | op het Sint-Jansplein zijn donderdagnamiddag twee jonge mannen lichtgewond geraakt bij een aanrijding. De twee mannen reden samen op een elektrische step en wilden tussen de wachtende auto's de Sint-Gummarusstraat oversteken. Op dat moment komt de file in beweging en rijdt een auto de twee mannen aan. Bij de valt raken beide mannen (19 en 17) lichtgewond. De wagen raakte lichtbeschadigd doordat de bestuurder van de step op de voorruit terecht kwam.

Controles verkeersondersteuningsteams

2000 Antwerpen | Het verkeersondersteuningsteam van de regio West heeft de voorbije dagen verschillende controleacties georganiseerd. Daarbij werden heel wat inbreuken vastgesteld.

2 bestuurders kregen een boete voor het parkeren op een mindervalidenplaats zonder geldige kaart.

In de Kammenstraat negeerde een bromfietser zonder identiteitskaart twee verbodsborden, hij had bovendien geen identiteitskaart op zak. Ook in de Zirkstraat werd een bromfietser gestopt die tegen de richting reed. Tijdens een anoniem toezicht werd ook een bromfietser tegengehouden die een verbodsbord negeert en ter hoogte van het Mechelseplein op de stoep reed. Hij mag zich aan een fikse boete verwachten.

Op de De Gentplaats werd een bestuurder betrapt met een ballon in de mond en een fles lachgas in de wagen. Bovendien had de man geen rijbewijs of identiteitskaart op zak. Het lachgas werd in beslag genomen.

Op de Rijnkaai werd een voertuig met een kapot achterlicht gecontroleerd. De bestuurder had geen rijbewijs of identiteitskaart op zak. De keuring van zijn wagen was al enkele maanden vervallen. Als kers op de taart bleek hij te veel gedronken te hebben. 

In de Minderbroedersrui werd een bestelwagen aan de kant gezet die veel te snel reed en voetgangers in gevaar bracht. De bestuurder bleek onder invloed van drugs, zijn rijbewijs werd ingetrokken.

Op de Kaaien en ter hoogte van de Meirbrug werd ook gecontroleerd op gordeldracht en gsm-gebruik achter het stuur. 31 bestuurders werden betrapt en beboet voor gsm-gebruik. 3 bestuurders die het rode licht negeerden werden aan de kant gezet.

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Oost controleerde op de Ter Heydelaan in Deurne. Er werd vooral gecontroleerd op gsm-gebruik achter het stuur en op het negeren van het rode licht. 28 bestuurders reden door het rood en kregen een boete, samen met 10 bestuurders die bezig waren op hun gsm. Eén motorrijder zonder helm kreeg een boete. 8 bestuurders kregen een boete voor het overschrijden van de witte lijn en 10 foutparkeerders werden op de bon gezwierd. Er werd ook een alcoholcontrole georganiseerd, daarbij werden 61 bestuurders gecontroleerd, 2 van hen hadden te veel gedronken. 1 bestuurder is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt.

Man rijdt 100 kilometer per uur te snel

2030 Antwerpen | De verkeerspolitie hield donderdagnamiddag een snelheidscontrole op de Scheldelaan. Motards stonden klaar om de grootste overtreders te onderscheppen en indien nodig meteen hun rijbewijs in te trekken. Van de 939 bestuurders die passeerden reden 288 er te snel. 35 bestuurders werden aan de kant gezet, van 16 van hen werd het rijbewijs meteen ingetrokken voor 15 dagen. Eén bestuurder reed maar liefst 172 kilometer per uur. De toegelaten snelheid op de Scheldelaan bedraagt 70 kilometer per uur. 

In de omgeving van de controlepost hielden ook anonieme motorrijders een oogje in het zeil. Zij konden 24 bestuurders betrappen die een rood licht negeerden, 1 van hen bleek na controle onder invloed van drugs rond te rijden. 2 bestuurders waren bezig op hun gsm. 2 bestuurders werden beboet voor asociaal en gevaarlijk rijgedrag.