OOK POLITIEKE POPPENKAST BEU ? STEM 5

VLAAMS BELANG GEZINSDAG, PLOPSALAND ONGEVEER 3800 VLAAMSE AANWEZIGEN

Gezinsdag in Plopsaland!

Op  zaterdag 1 september zet het Vlaams Belang met een heuse gezinsdag inPlopsaland De Panne de laatste rechte lijn in naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Naast de vele leuke attracties is er tussen 11u en 12u ook een politieke meeting waar onder meer Tom Van Grieken het woord zal voeren.

Leden van het Vlaams Belang die erbij willen zijn kunnen tickets bestellen aansterk verminderde tarieven

Alle informatie en hoe in te schrijven (verplicht) kan u vinden via https://www.vlaamsbelang.org/gezinsdag/.

Opgelet de afsluitdatum is 10 augustus!

IN DE BAN VAN JAN

1 mei actie Vlaams Belang: “Niet de linkerzijde, maar het Vlaams Belang is vandaag het syndicaat van de gewone Vlaming.”

Naar aanleiding van de dag van de arbeid, verzamelde het Vlaams Belang vandaag in Antwerpen. In hun toespraken hekelden zowel voorzitter Tom Van Grieken als Antwerps lijsttrekker Filip Dewinter het beleid van deze regering, die bespaart op de eigen mensen.

Nadat de partij met een 350-tal militanten verzamelde op de Grote Markt in Antwerpen, op de plaats waar het standbeeld van ‘De Buildrager’ vroeger stond, stapten de aanwezigen symbolisch naar ’T Steen, waar zowel voorzitter Tom Van Grieken als Antwerps lijsttrekker Filip Dewinter het woord namen.

Antwerpen moet van ons blijven!

Filip Dewinter nam het onder meer op voor de dokwerkers, wiens positie de afgelopen jaren steeds meer onder vuur kwam te liggen. Het Vlaams Belang staat én stond altijd aan hun kant. “Op onze 1 mei-affiche staat opnieuw de beeltenis van de ‘Buildrager’ afgedrukt. De Buildrager staat symbool voor het harde werk gepresteerd door vele generaties havenarbeiders hier in Antwerpen, maar ook in Zeebrugge en in Gent. We hebben altijd aan de kant van de havenarbeiders en de dokwerkers gestaan wanneer het erop aankwam hen te beschermen tegen de sociale dumping en het opengooien van de arbeidsmarkt door de EU en hun N-VA en VLD-slippendragers”, aldus Dewinter.

Verder benadrukte hij dat “Antwerpen van ons moet blijven”. Het drieletterwoord ‘ONS’ is dan ook het leidmotief voor het Vlaams Belang. Filip Dewinter: “ONS staat voor natie en volk, ONS staat voor solidariteit en gemeenschap, ONS staat voor een Vlaams Antwerpen en een identitair Vlaanderen.”

De hoogste belastingen, de laagste pensioenen…

Voorzitter Tom Van Grieken benadrukte in niet mis te verstane bewoordingen dat de Vlaamse strijd van het Vlaams Belang ook een sociale strijd is. Hij vreest echter dat er vandaag voor de Vlaamse werkende niet veel te vieren is: “Bijna vier jaar na het aantreden van deze regering moeten we immers vaststellen dat de kleine Vlaamse werknemer nog altijd de grote melkkoe van de Belgische regering is.”

Vooral de lage pensioenen zijn hem een doorn in het oog: “Onze mensen krijgen in ruil voor de hoogste belastingen nog altijd de laagste pensioenen. Mensen die hun leven lang hebben gewroet en bijgedragen, constateren op het moment dat ze denken te kunnen genieten van hun oude dag, dat hun pensioen niet meer dan een aalmoes is, niet eens genoeg om op latere jaren de rusthuisfactuur te betalen. Een pensioen dat lager ligt dan het bedrag wordt uitgegeven voor de eerste, beste asielzoeker die nooit een eurocent aan het sociaal systeem heeft bijgedragen.”

Ook de steeds terugkerende bewering van N-VA-coryfeeën dat er bespaard moet worden op onze sociale zekerheid kan voor hem niet door de beugel. Van Grieken: “De beweringen van sommige politici dat de Vlamingen moeten leren langer en harder te werken, zijn ronduit een slag in het gezicht van die vele Vlamingen die elke dag in almaar langere files en onder toenemende stress het beste van zichzelf geven.”

Vlaams Belang is het syndicaat van de gewone Vlaming

Hij ziet dan ook een sociale rol voor het Vlaams Belang weggelegd: “Alleen het Vlaams Belang zegt dat Vlaamse welvaart in Vlaamse handen moet blijven. Alleen het Vlaams Belang zegt dat onze solidariteit in de eerste plaats onze eigen mensen ten goede moet komen. Alleen het Vlaams Belang kiest voor een Vlaamse staat en dus voor een Vlaamse sociale zekerheid. Voor een solidariteit die én Vlaams én  Sociaal én Zeker is. Voor een sociale zekerheid door en voor onze mensen. Alleen het Vlaams Belang kiest voor het volle pond voor onze werknemers, onze hulpbehoevenden, onze gepensioneerden en onze kinderen. Alleen het Vlaams Belang kiest resoluut en onvoorwaardelijk voor onze mensen, ons land en onze toekomst.”

Het is dus duidelijk dat volgens Tom Van Grieken het Vlaams Belang de énige partij is die opkomt voor de gewone Vlaming: “Er is maar één conclusie mogelijk, beste vrienden. Niet de linkerzijde, maar het Vlaams Belang is vandaag het syndicaat van de gewone Vlaming.”

 Bron: vlaams belang.org

FOTOREPORTAGE VLAAMS BELANG 1 MEI 2018 DOOR DANNY VERMOENS ( FREDDY WALKER ) met dank aan de sympathisanten

NIEUWJAARS RECEPTIE, NIEUWKOMERS MAKEN WE ZELF, FOTOREPORTAGE

ARMOEDE BESTAAT OOK BIJ ONS

40 JAAR VLAAMS BELANG RICHTINGGEVEND

TOURNEE GENERAL VAN FILIP DE WINTER DOOR ANTWERPEN, CAFE KLEINE TUNNEL

Tournée générale

Sluikstorten en zwerfvuil - Locaties, hoeveelheden en aanpak

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 583

van ANKE VAN DERMEERSCH

datum: 19 april 2017

aan JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Ons milieu heeft te lijden onder sluikstorten en het achterlaten van zwerfvuil. Dit is een

probleem dat heel Vlaanderen treft.

1. Welke zijn de genomen beleidsopties van de minister ter bestrijding van sluikstorten

en zwerfvuil in Vlaanderen?

2. Overweegt de minister het jaarlijks steunen van steden en gemeenten om gratis

vuilzakken allerhande te kunnen geven aan de Vlamingen om zo sluikstorten te

vermijden? Zo ja, hoeveel en wanneer? Zo niet, waarom niet?

3. Graag een overzicht over de hoeveelheid afval die de laatste 5 jaar opgehaald werd:

jaarlijkse hoeveelheid huisvuil, PMD, groenafval, karton/papier.

4. Graag een overzicht van de hoeveelheid afval die de laatste 5 jaar werd gevonden

omdat het achtergelaten werd door sluikstorters.

5. Hoeveel kostte de ophaling van sluikstort de afgelopen 5 jaar?

6. Hoeveel sluikstort werd er dit jaar reeds opgehaald?

7. Graag een top tien van plaatsen in Vlaanderen waar het meeste sluikstorten wordt

gevonden.

8. Graag een overzicht van de hoeveelheid zwerfvuil die de afgelopen 5 jaar werd

gevonden.

9. Hoeveel kostte de ophaling van zwerfvuil de afgelopen 5 jaar?

10. Hoeveel zwerfvuil werd er dit jaar reeds opgehaald?

11. Graag een top tien van plaatsen in Vlaanderen waar het meeste zwerfvuil wordt

gevonden.

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 583 van 19 april 2017

van ANKE VAN DERMEERSCH

1. Er werd een operationeel plan opgemaakt voor zwerfvuil en sluikstorten 2016-2018

conform het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Voor

zwerfvuil wordt verder gebouwd op de integrale aanpak via de vijf pijlers

infrastructuur, communicatie, handhaving, participatie en omgeving. Alle informatie

vindt u op www.mooimakers.be. Voor sluikstorten wordt een studie afgerond rond het

fenomeen waar onder andere wordt gekeken naar de daders, de samenstelling,

locaties en dergelijke. Op basis hiervan zal het beleid worden uitgebouwd.

2. Het is niet bekend of er een correlatie bestaat tussen de gehanteerde

tariferingsystemen voor huisvuilinzameling en de hoeveelheid sluikstort. Dit wordt ook

bekeken in het kader van het lopende onderzoek.

3. Het gevraagde overzicht vindt u op http://www.ovam.be/inventarisatiehuishoudelijke-afvalstoffen.

4. Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

5. Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

6. Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

7. De locaties die gemonitord worden met de netheidsindex, geven aan dat vooral de

afvalverzamelpunten (glasbollen, textielcontainers, containerparken en andere

inzamelpunten) en autostradeparkings gevoelig zijn voor sluikstorten.

8. Het bepalen van de juiste hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen is statistisch gezien een

heel moeilijke oefening. In 2014 is voor het eerst een poging gedaan om de

hoeveelheid ingezameld zwerfvuil in Vlaanderen te kennen. Dit gebeurde op basis van

gegevens over 2013. Op basis van de gegevens van 64 gemeenten en enkele Vlaamse

agentschappen komen we aan een cijfer van ongeveer 17.500 ton zwerfvuil over

2013. Dit is een extrapolatie van de ingezamelde gegevens. Voor de andere jaren zijn

geen cijfers beschikbaar voor Vlaanderen.

9. Het bepalen van de juiste kostprijs van het opruimen van zwerfvuil in Vlaanderen is

statistisch gezien een heel moeilijke oefening. In 2014 is voor het eerst een poging

gedaan om de kostprijs van het opruimen van zwerfvuil in Vlaanderen te kennen. Dit

gebeurde op basis van gegevens over 2013. Op basis van een extrapolatie van de

gegevens van 64 gemeenten en enkele Vlaamse departementen naar Vlaanderen

komen we aan een kostprijs van ongeveer 49 miljoen euro over 2013. Voor de andere

jaren zijn geen cijfers beschikbaar voor Vlaanderen.

10. Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

11. De locaties die gemonitord worden met de netheidsindex geven aan dat vooral de

afvalverzamelpunten (glasbollen, textielcontainers, containerparken en andere

inzamelpunten), autostradeparkings, openbaar vervoerstopplaatsen en in mindere

mate ook hoofdstructuurwegen (doorgangswegen, verkeersroutes) en

centrumstraten gevoelig zijn voor zwerfvuil.

Met dank aan John Moussiaux

VLAAMS BELANG STOP! GEWELD TEGEN VROUWEN AAN " MEDINA EXPO " ISLAMBEURS

Demonstreer zaterdag 13 mei mee met Vlaams Belang tegen de islambeurs Medina Expo Antwerpen

Strijd voor onze veiligheid en vrijheid en demonstreer zaterdag 13 mei mee  met het Vlaams Belang tegen de islambeurs Medina Expo Antwerpen.

Exclusieve Masterclass van Nouman Ali Khan, die homohaat, seksslavernij, geweld tegen vrouwen en zweepslagen voor prostituees, pornoacteurs en mensen die overspel plegen, propageert op beurs.

Filip Dewinter vraagt aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en Burgemeester Bart De Wever om haatprediker Nouman Ali Khan de toegang tot ons land te ontzeggen.

Zoals elk jaar vindt ook nu weer een islambeurs plaats in Antwerpen expo. Dit jaar heet de beurs ‘Medina Expo’, verwijzend naar de plaats op het Arabisch schiereiland (nu Saoedi-Arabië) van waaruit de islamitische profeet en krijgsheer Mohammed razzia’s, militaire campagnes en rooftochten organiseerde (cfr. de Hadith). De verzen in de Koran inzake die periode, de zogenaamde ‘medinese soera’s’, zijn intolerant, haatzaaiend, oorlogszuchtig en sporen aan tot geweld tegen ons, de ‘kafirs’ of ‘ongelovigen’.

De islambeurs heeft het over ‘diversiteit’, maar in de praktijk gaat het natuurlijk om islam, Koran, halal en hoofddoek. Het is te gek voor woorden dat Karel de Grote Hogeschool, Unizo en Bond Zonder Naam (gesubsidieerd door de Vlaamse overheid)steunend partner zijn.

Naast moskeeën, hoofddoeken, Koranscholen, salafistische cursussen, halalwinkels enz. kadert een dergelijke islamitische apartheidsbeurs in de islamisering van onze samenleving. Het Vlaams Belang is dan ook sterk gekant tegen ‘Medina Expo’. Zeker na de bloedige jihad-aanslagen in Brussel is het onverantwoord dat een dergelijke islambeurs kan plaatsvinden. Zolang immers de gewelddadige fundamenten van de islam niet expliciet uit de islamitische leer (Koran, Hadith, sharia) worden geschrapt, werkt een dergelijke beurs radicalisering en jihad-aanslagen in de hand.

Nouman Ali Khan is geboren op 4 mei 1978 in Berlijn en heeft de Amerikaanse nationaliteit. Hij is een prominente islamitische prediker die zijn opleiding begon in Saoedi-Arabië en vervolgde in Pakistan. Hij is de stichter van Bayyinah, een religieuze opleidingsorganisatie in Texas, die hij heeft opgericht met hulp van Abdul Nasir Jangda, een vooraanstaande prediker die afkomstig is van de extremistische Jamia Binoria-madrassa in Pakistan.

In verschillende interviews en preken, te vinden op Youtube, is te horen hoe Nouman Ali Khan geweld propageert tegen homoseksuelen, vrouwen, prostituees, pornoacteurs en mensen die overspel plegen. Ook houdt hij een pleidooi voor seksslavernij en bestempelt hij vrouwen als tweederangsburgers. Bovendien heeft hij banden met andere extremistische islampredikers zoals Ismail Menk en Zakir Naik.

Nouman Ali Khan is een gevaar voor onze vrije samenleving en onze veiligheid. In het licht van de aanhoudende terreurdreiging en het groeiende probleem van de radicalisering, moeten maatregelen worden genomen om te verhinderen dat Ustad Nouman Ali Khan (jonge) moslimbreinen vergiftigt met haat tegen vrouwen, homoseksuelen enzovoort, niet in de laatste plaats op de islambeurs in Antwerpen Expo. Ustad Nouman Ali Khan in Antwerpen laten prediken staat immers gelijk aan het kweken van salafisten en jihadisten. 

Filip Dewinter stuurt dan ook een brief naar Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en Burgemeester Bart De Wever, met als vraag de islamitische haatprediker Nouman Ali Khan de toegang tot België te ontzeggen (of hem het land uit te zetten mocht hij hier al zijn), en er alleszins voor te zorgen dat hij hier niet kan prediken teneinde het vergiftigen van de (jonge) moslimbreinen met haat tegen vrouwen, homoseksuelen etc. tegen te gaan.

Afspraak zaterdag 13 mei om 14u aan de overzijde van de hoofdingang van Antwerp Expo (Jan van Rijswijcklaan 191)

Brief met verdacht wit poeder voor Filip Dewinter

Bij het verdeelcentrum van bpost in de Spitsenstraat in de Antwerpse haven is vanochtend een verdachte brief opgedoken. De brief met daarin een wit poeder was bestemd voor Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter. 

De werknemers stelden onmiddellijk een veiligheidsperimeter in en brachten de hulpdiensten op de hoogte. Wit poeder kan wijzen op de aanwezigheid van de gevaarlijke antrax-bacterie waarmee in onder andere de Verenigde Staten al terreuraanslagen zijn gepleegd. 

De brandweer testte de verdachte enveloppe, die niet op grote gevaren wees. Daarna kwam gespecialiseerd personeel van de Civiele Bescherming de enveloppe ophalen. De brief werd eerst zelf ingepakt en dan meegenomen. Rond 11 uur werd het alarm bij bpost opgeheven. 

Bron: HLN

Aankomende activiteiten Vlaams Belang Antwerpen

Seniorennamiddag donderdag 20 april as. om 14 uur 

Met optredens van Benny, ‘de zingende kelner‘, Portofino (muzikant op saxofoon, piano, viool) 
°         Koffie en taart aan zeer democratische prijzen
°         Gelegenheid tot dansen
Ontmoetingscentrum Jacob Van Maerlant – Van Maerlantstraat 14 – 2060 Antwerpen
Breng gerust vrienden, familie, kennissen en kleinkinderen mee!

Aspergefestival vrijdag 28 april as. om 12.30 uur
Soepje + hoofdschotel + dessert : 9 € 
Ontmoetingscentrum Jacob Van Maerlant – Van Maerlantstraat 14 – 2060 Antwerpen
Inschrijven verplicht via vlbl@stad.antwerpen.be of 03/225 22 82
Ontmoetingscentrum Van Maerlant is geopend op:
Woensdag van 10 tot 17 uur
Donderdag van 13 tot 17 uur
Vrijdag van 10 tot 17 uur

Meer weten over wat er te doen is in CentrumVan Maerlant? 
Kijk op : https://www.facebook.com/vanmaerlant/

 

Protestactie op zaterdag 13 mei as. om 14.00 uur

Stop islamisering – Geen moslimbeurs in Antwerpen

Jan Van Rijswijcklaan  – Antwerp Expo

toespraak Filip Dewinter op fakkeltocht Antwerpen Luchtbal

VLAAMS BELANG HOUD FAKKELTOCHT TEGEN MEGA MOSKEE

* ONGEVEER 250 VLAAMSE MANIFESTANTEN.

* SPONTANE MEDEWERKING POLITIE.

* BOMMETJES UIT APPARTEMENTSGEBOUW DOOR ENKELE MOSLIMS.

* BIJEEN KOMST IN CAFE LUCHTBAL, NA HET SPREKEN VAN FILIP DE WINTER.

* LUCHTBAL WAS EVEN WEER " VLAAMS "  " NEEN TEGEN MEGA MOSKEE ".

* GEEN OPROER !!!

Foto's: Sandra Van Wintershoven

waarbij dank van de redactie

Danny Vermoens

BEKIJK ONDERSTAANDE FOTOREPORTAGE