Nieuwe seniorengids boordevol nuttige tips en adressen

Het district Hoboken stelde voor zijn 11.435 senioren een nieuwe gratis gids samen boordevol nuttige informatie. In het eerste deel van de gids vinden lezers antwoorden op praktische vragen rond dienstverlening. Het andere deel wil hen activiteiten aanbieden op maat.

Diverse groep senioren
In Hoboken wonen 11.435 senioren. Het is een erg diverse groep met verschillende behoeften, plannen en gewoontes. Er is een deel dat nog actief is op de arbeidsmarkt, een andere groep luncht al wel eens in een dienstencentrum en oudere senioren wonen soms in een woonzorgcentrum.

Districtsschepen Carolyn Krekels: “Je leeftijd is maar een cijfer op papier. Of hij nu 55 of 105 is, elke Hobokense senior zal antwoorden vinden in deze vernieuwde gids. Voor zowel de actieve levensgenieter als de senior die wat meer zorgen nodig heeft, is de seniorengids een nuttig hebbeding.”

Gids in twee delen: dienstverlening en vrije tijd
De seniorengids vormt eigenlijk twee brochures in één. Het eerste deel draait rond dienstverlening: administratie, zorg, vrije tijd, verplaatsing, huisvesting… Op zoek gaan naar de juiste dienst is niet altijd zo eenvoudig. De gids is een leidraad om Hobokenaars wegwijs te maken in het landschap van dienstverlening en hulpaanbod.  

Wanneer lezers het boekje omdraaien, ontdekken ze het tweede deel dat over vrije tijd gaat. In Hoboken worden veel activiteiten georganiseerd op vlak van cultuur, evenementen en sport. Naast deze activiteiten van zijn er ook de evenementen in de dienstencentra en van talloze Hobokense verenigingen.

Gratis af te halen

De gids kan gratis worden opgehaald in de dienstencentra, in het districtshuis en aan het stadsloket Hoboken. Alle info staat ook op www.hoboken.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gloednieuw speel- en sportterrein voor Emile Verhaerenlaan

In april 2019 startte het district Antwerpen met de heraanleg van het speelterrein aan de Emile Verhaerenlaan op Linkeroever. Die werken zijn nu afgerond en het plein beschikt over een gloednieuw speel- en sportterrein.

Multifunctioneel speel- en sportterrein

“De groene multifunctionele sport-, spel- en verblijfsruimte is volledig hernieuwd”, zegt Tom Van den Borne, districtsschepen bevoegd voor groenvoorziening en parken en voor jeugd. “Er is onder meer een zone voor natuurlijk spelen, een zone voor kleuters, een zone voor kinderen tot 12 jaar, een groot multisportterrein dat opgedeeld kan worden in 2 kleinere velden en een zone voor festiviteiten. Alle oude speel- en sporttoestellen zijn vervangen door nieuwe.”

Feestelijke opening

Op vrijdag 28 februari om 14.30 uur huldigt districtsschepen Tom Van den Borne het vernieuwde speelterrein aan de Emile Verhaerernlaan, 2050 Antwerpen, officieel in. Alle kinderen uit de buurt en hun ouders zijn uitgenodigd voor een drankje en om de nieuwe speeltoestellen te testen. Ook de pers is van harte welkom op dit openingsfeest met verrassend onthaal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olympische Avond in kasteel Sorghvliedt

Het districtscollege en de adviesraad sport en bewegen van Hoboken nodigen iedereen uit op de Olympische Avond op woensdag 4 maart om 20 uur in kasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3, 2660 Hoboken. Ook de pers is daarbij van harte welkom. Wel wordt gevraagd om vooraf in te schrijven via stefan.hameau@antwerpen.be.  

Die week komt de olympische vlag naar Hoboken en worden er dagelijks workshops ‘olympische vrede’ voor de basisscholen georganiseerd.

Het district Hoboken organiseert deze festiviteiten omdat Antwerpen dit jaar zijn honderdste verjaardag viert als olympische stad. Ook getuigen een aantal voormalige olympische deelnemers uit het district.

Met deze Olympische Avond wil het districtsbestuur het belang van sporten benadrukken. De plaatselijke oud-sporters hebben hierin een belangrijke rol als voorbeeld voor de Hobokenaren.

Programma: Hoboken en de Olympische Spelen

 • 20.00 uur: Olympisch kampioene Tia Hellebaut vertelt over haar olympische loopbaan.
 • 20.30 uur: interviews met de Hobokense olympische deelnemers door Erwin Van den Sande (Sporza):
  • Frans Boumans, kleinzoon van Alexander Boumans, deelnemer 1920;
  • Henri Larnoe, zoon van Henri Larnoe, gouden medaille 1920;
  • August Baarendse, deelnemer 1952;
  • Urbain Spaenhoven, zoon van Arthur Spaenhoven, deelnemer 1968;
  • Alex Van Linden, deelnemer 1972;
  • Julien Mewis, deelnemer 1976 en 1980;
  • Patrick Desruelles, deelnemer 1980.
 • 21.15 uur: Districtsschepen voor sport Carine Leys licht het Hobokense deel van het huldejaar toe.
 • 21.20 uur: ondertekening olympische vlag door de olympische deelnemers

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer nieuwe kleding voor mensen in kansarmoede: stad werkt samen met Goods to Give en De Kringwinkel Antwerpen

De sociale kledingwinkel van de stadsdienst Binnenste Buiten gaat een nieuwe samenwerking aan, met de vzw Goods to Give en De Kringwinkel Antwerpen. Zo wil de stad meer kleding ter beschikking kunnen stellen aan mensen in kansarmoede.

Binnenste Buiten, een uniek sociaal project

Binnenste Buiten is een stadsdienst die coachende begeleidingstrajecten voor zelfzorg aangaat met mensen in armoede. Het doel is hen zorg te leren dragen voor zowel innerlijk als uiterlijk. “We vergroten de kans op werk en sociale contacten door in te zetten op de binnenkant én de buitenkant”, zegt schepen voor sociale zaken Tom Meeuws. “Dit is een uniek sociaal project waarbij we mensen versterken om hen beter te laten integreren in de samenleving. Het gaat vaak over kleine zaken die een wereld van verschil kunnen maken.”

In zijn sociale kledingwinkel, uitgebaat door werkervaringsklanten, verkoopt Binnenste Buiten nieuwe kleding tegen (zeer) lage prijzen aan personen met verhoogde tegemoetkoming die actief begeleid worden door een maatschappelijk werker. In de winkel doen de klanten een volledige winkelervaring op: ze kiezen en kopen hun nieuwe kledij zelf aan. “We doen dit niet zomaar, voor toekomstige werkgevers is de eerste indruk van een sollicitant erg belangrijk”, vult schepen Meeuws aan. “Binnenste Buiten besteedt daarom ook aandacht aan styling, hygiëne, presentatie en lichaamstaal bij sollicitatiegesprekken.”

De winkel is voor zijn aanbod afhankelijk van giften van leveranciers (producenten en kledingzaken). Maar de vraag overstijgt het aanbod. Zo is er meestal een tekort aan schoenen, kledij voor heren en kinderen. Om de sociale kledingwinkel voldoende te bevoorraden met nieuwe kledij gaat de dienst Binnenste Buiten nu een samenwerking aan met Goods to Give vzw en De Kringwinkel Antwerpen vzw.

Goods to Give 

Goods to Give is een vereniging die de link legt tussen de bedrijfswereld en een netwerk van sociale organisaties die strijden tegen bestaansonzekerheid in België. De vzw zamelt gratis donaties in natura (non-food producten) in, waaronder kleding en hygiëneproducten, en biedt die via een online platform tegen een bescheiden bijdrage aan sociale organisaties aan. Binnenste Buiten zal via Goods to Give vzw voornamelijk schoenen, jassen en sokken aankopen. Dat zijn kledingstukken waar al een tijdje een structureel tekort aan is.

De Kringwinkel Antwerpen

De Kringwinkel Antwerpen ontvangt nieuwe kledingstukken van modeketens voor verkoop in zijn winkels. Een deel van de kledingstukken is niet verkoopbaar omdat er klein herstelwerk aan moet gebeuren. De Kringwinkel Antwerpen kan die herstellingen zelf niet uitvoeren, maar Binnenste Buiten wel, want die dienst heeft een naaiatelier met vier werkervaringsklanten. De nieuwe overeenkomst maakt het mogelijk voor Binnenste Buiten om de kledij te herstellen en meer kledij te verkopen: 50% van de herstelde kleding zal teruggaan naar De Kringwinkel Antwerpen vzw, de andere 50% is bestemd voor verkoop in de sociale kledingwinkel van Binnenste Buiten. Een win-winsituatie dus.

Meer info over Binnenste Buiten staat op www.antwerpen.be/socialecentra, klik hier voor de rechtstreekse link. Burgers of bedrijven kunnen steeds een gift doen aan dit sociaal project.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HALLO Hoboken! is het nieuwe driemaandelijkse magazine van het district Hoboken

Het district Hoboken lanceert HALLO Hoboken!, een gloednieuw magazine dat vanaf maart in de bus valt bij alle Hobokenaren. Elke drie maanden brengt het magazine een boeiend verhaal uit het district, enkele artikels met achtergrond over activiteiten die plaatsvinden in het district en een uitgebreide kalender.

Meer Hobokenaren bereiken

Hoboken zet in op digitale communicatie en maakt van de website www.hoboken.be de digitale toegangspoort van het district. Ook via de Facebook-pagina komen inwoners heel veel te weten over wat er reilt en zeilt in Hoboken. Daarnaast drukte het district tot nu toe veel flyers om promotie te maken voor activiteiten en evenementen. Die werden onder andere geplaatst in folderrekken bij de lokale handelaars. Dat drukwerk wordt nu gebundeld tot een magazine dat driemaandelijks bij elke Hobokenaar in de bus valt. Het district wil zo nog meer inwoners bereiken en hoopt dat ze hun district en elkaar beter leren kennen.

Praktische info, een uitgebreide kalender en een boeiend verhaal

Het magazine biedt informatie over activiteiten en evenementen met telkens een verwijzing naar de website voor meer informatie en de meest recente berichtgeving. Elke editie bevat ook een dossier dat ruimte biedt om dieper in te gaan op een thema. Het district koos bovendien voor een uitgebreide vrijetijdskalender en hoopt daarmee dat het voor Hobokenaren een reflex wordt om in HALLO Hoboken! na te kijken wat er allemaal te beleven valt in Hoboken.

Districtsschepen Carolyn Krekels: “Hoboken organiseert heel veel activiteiten waarop elke inwoner van het district welkom is. Die kunnen maar succesvol zijn als de Hobokenaar er ook van op de hoogte is. HALLO Hoboken! wil elke Hobokenaar het brede aanbod zijn district laten (her)ontdekken. Wij hopen dat het blad een vaste waarde en een handige leidraad kan worden voor iedereen die Hoboken wil ‘beleven’.”

Alle ideeën en suggesties voor het magazine welkom bij de communicatiedienst van het district via kim.nolf@antwerpen.be.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vondsten archeologische opgravingen Kipdorpsite nu in expo te zien

In het Felixatelier op het gelijkvloers van het FelixArchief opent vandaag de kleine maar bijzondere expo ‘Onder de Leien. Een gracht vol schatten.’ Deze expo toont de vondsten van de archeologische opgravingen aan de Kipdorpsite in Antwerpen. Deze konden al op veel belangstelling rekenen tijdens de succesvolle publieksdagen op de site zelf. De expo brengt daarnaast ook het verhaal achter de vondsten. Naast enkele topvondsten – waaronder een zwaard uit de periode van de Franse furie – zijn er ook tal van kleinere objecten die meer inzicht geven in het leven dat zich afspeelde rond de Kipdorppoort. De expo is vanaf 21 februari voor iedereen gratis toegankelijk van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 16 uur.

Bij de heraanleg van de Noorderleien (2016-2019) vonden op verschillende locaties archeologische opgravingen plaats naar de resten van de Spaanse omwalling. Deze verdedigingsmuur rond de stad Antwerpen werd in de 16de eeuw aangelegd in opdracht van Keizer Karel. Vijf poorten gaven toegang tot de omwalde stad. Een van de poorten was de Kipdorppoort. Deze kon enkel bereikt worden via een brug over de gracht en werd beschermd door een hoge stadsmuur en een bastion met kazemat.

Tijdens de Noorderlijnwerken werd er in de ondergrond van de Kipdorpsite tot acht meter onder het maaiveld gegraven voor de bouw van de autotunnels. Al van bij het begin van de werken, werd er rekening mee gehouden dat de archeologische resten permanent zichtbaar moesten blijven. De openluchtsite werd geopend in december 2019. 

Sluitstuk van deze grootse archeologische opgraving is de expo over de vondsten die de archeologen aantroffen in de gracht bij de Kipdorpbrug. Meer dan 10.000 vondsten werden er geteld. Een selectie van 150 bijzondere stukken wordt nu, met een expo in het FelixArchief, voorgesteld. De tentoonstelling is opgebouwd rond vier thema’s: ontmoet, spel, strijd en bouw.

De omgeving van de Kipdorppoort als spiegel van het dagelijks leven

Strijd

De Kipdorppoort was van groot strategisch belang voor de stad. Zowel Maarten van Rossum (1542) als de Franse hertog van Anjou (1583) probeerden via deze weg Antwerpen binnen te vallen. Een groot aantal militaire vondsten zoals kanonballen uit steen en metaal, musketkogels, kruitmaten, muskethouders en verschillende steekwapens getuigen van hevig wapengekletter rondom de poort.

Burgemeester Bart De Wever: “De topvondst is toch wel het goed bewaarde zwaard met gebogen kling. Na een zorgvuldige restauratie tonen de mooie details opnieuw de kwaliteit van dit stuk wapentuig. Het was wellicht een luxewapen voor een militair van een hogere rang en dateert uit de late 16de eeuw. De kans is dus zeer groot dat dit bijzondere zwaard verloren ging tijdens het strijdgewoel van de Franse furie in 1583. De furie was een poging van de hertog van Anjou om de stad bij verrassing in te nemen. Hij liet met een list de Kipdorppoort openen, waarop zijn troepen de stad binnenstormden. Maar de Antwerpse burgers verzetten zich hevig en verdreven de Fransen uit de stad. Honderden Franse soldaten kwamen daarbij om en de Antwerpenaren gingen als helden de geschiedenisboeken in.”

Ontmoet

Dat Antwerpen een economische hotspot was is ook duidelijk zichtbaar in de vondsten. In de stad circuleerden veel in- en uitheemse munten en werden ook eigen munten geslagen. In de gracht vonden de archeologen naast munten ook veel rekenpenningen. Ze werden gebruikt om te rekenen en lijken uiterlijk sterk op munten.

Samen met het geld en de handelswaar vonden ook nieuwe ideeën gemakkelijk hun weg naar de Scheldestad. Propaganda voor nieuwe ideeën staat soms op de vondsten, zoals op pijpenkopjes, die in groten getale werden aangetroffen in de gracht. Een vondst die sterk tot de verbeelding spreekt is de alchemistenpenning uit de late 16de of 17de eeuw. Deze amulet met alchemistische tekens bleef bijzonder goed bewaard. Mogelijk werd ze gebruikt om de toekomst te voorspellen of had ze een geneeskrachtige werking. Op de voorzijde staan onder meer de vier elementen – water, lucht, vuur en aarde – en op de keerzijde de zon, de maan en vijf planeten. Een dergelijke vondst is uiterst zeldzaam.

Spel

Rond de Kipdorppoort gonsde het van de activiteiten. Gedurende 300 jaar gaf de poort aan burgers, kooplieden, boeren en reizigers toegang tot de stad. Voor de Antwerpenaren was de omwalling een ontmoetingsplaats en een aantrekkelijke publieke ruimte waar men even kon ontsnappen aan de drukte van de stad. Houten speelballen, speelschijfjes, dobbelstenen en muziekinstrumenten brengen een uitgebreid vrijetijdsleven in beeld. Een van de topvondsten is een prikslee, gemaakt van de onderkaak van een paard, waarmee kinderen in de winter over de bevroren gracht gleden.

Bouw

De expo zoomt ook in op de bouw en afbraak van de monumentale stadsomwalling. Het vestingwerk onderging in de loop van de eeuwen tal van aanpassingen volgens de veranderende inzichten van de vestingbouw. In de 19de eeuw hinderde de omwalling de stedelijke ontwikkeling en in 1865 werd de afbraak ingezet. Het afbraakmateriaal werd in de gracht gestort. In 1867 werden de Leien aangelegd en veranderde het stadsbeeld ingrijpend. In 2016 vonden hier opnieuw grote infrastructuurwerken plaats voor de aanleg van twee autotunnels en een nieuwe tramlijn richting het noorden van Antwerpen.

Burgemeester Bart De Wever: “Tot ieders grote verrassing kwamen de archeologen tijdens de opgravingen heel dicht bij de plaats waar enkele van de duizenden werklui in de 16de eeuw aan de slag waren om de stadsomwalling te realiseren. Op zeven meter diepte vonden ze onderaan de bastionmuren twee quasi intacte metserskuipen terug. Ze werden vermoedelijk gebruikt in de beginjaren van de bouw van het Kipdorpbastion (1545). Een dergelijke vondst werd nooit eerder in de Antwerpse bodem aangetroffen.”

Praktisch

De expo ‘Onder de Leien. Een gracht vol schatten.’ is gratis te bezoeken vanaf 21 februari in het Felixatelier voor archeologie in het FelixArchief. De expo is open van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 16 uur. Alle informatie staat op https://www.antwerpenmorgen.be/projecten/felixatelier/over.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbare consultatie natuurbeheerplan Fort van Merksem

Het natuurbeheerplan voor het Fort van Merksem kan vanaf 20 februari geconsulteerd worden. Burgers kunnen tot 20 maart eventuele opmerkingen of bezwaren indienen.

Het natuurbeheerplan voor het Fort van Merksem stemt alle functies in het fort op elkaar af. Ook krijgt de groendienst een overzicht met de uit te voeren werkzaamheden voor de komende 24 jaar.

De voorbije maanden werd een ontwerp opgemaakt, waarna het eindconcept aan het districtscollege werd gepresenteerd. Voordat het plan definitief kan worden goedgekeurd door het districtscollege van Merksem, krijgen burgers de kans om het te consulteren.

 • Er ligt een papieren versie ter inzage:
 • Aan het stadsloket in het districtshuis van Merksem (Burgemeester Jozef Nolfplein 1, 2170 Merksem). Burgers kunnen er tijdens de reguliere uren van het stadsloket terecht.
 • Bij het Agentschap voor Natuur en Bos (Lange Kievitstraat 111, 2018 Antwerpen) op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
 • Online kan het plan geconsulteerd worden op www.merksem.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.  

Iedereen mag zijn opmerkingen of bezwaren uiterlijk op 20 maart schriftelijk bezorgen aan het Agentschap voor Natuur en Bos (gebouw Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111-113 bus 63, 2018 Antwerpen) of per e-mail naar aves.ant.anb@vlaanderen.be.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feest- en verkleedplezier tijdens kindercarnavalsfeesten in krokusvakantie

Tijdens de krokusvakantie organiseert het district Antwerpen twee carnavalsfeesten voor kinderen tussen 4 en 13 jaar. Op dinsdag 25 en woensdag 26 februari kunnen zij verkleed genieten van een leuke ‘spring- en dansnamiddag’.

Alle kinderen worden uitgenodigd om hun favoriete kostuum uit de kast te halen en zich om te toveren tot een superheld, brandweervrouw, lievelingsdier, piraat… alles kan. De kinderdisco van dj Graaf Alexander en zijn 2 lakeien maakt van beide namiddagen een onvergetelijk feest.

Praktisch

 • datatelkens van 13.30 tot 16 uur
  • dinsdag 25 februari 2020
   zaal SAC​ (Sint-Anneke Centrum)
   Hanegraefstraat 5, Antwerpen-Linkeroever
  • woensdag 26 februari 2020
   cultureel ontmoetingscentrum Nova
   Schijfstraat 105, Antwerpen-Kiel
 • prijs: 1 euro
 • Vooraf inschrijven is niet nodig.
 • Alle info staat op www.districtantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eerste spadesteek sportcentrum Sportoase Groot Schijn

Vandaag werd de eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van Sportoase Groot Schijn aan de Ruggeveldlaan in Deurne. Het nieuwe sportcentrum bevat meerdere zwembaden, twee ijsbanen en een fitness. Het gebouw wordt een nieuwe landmark in Park Groot Schijn. De opening is voorzien in het najaar van 2021.

“Er wordt al heel lang gesproken over dit sportcentrum en nu steken we de spade in de grond”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Samen met onze privé-partner Sportoase realiseren we hier een gezinsvriendelijk sportcentrum, met - voor het eerst in onze stad - een recreatief zwembad. Daarmee geven we een antwoord op de vraag naar meer recreatieve sportruimte in Antwerpen en spelen we in op de maatschappelijke tendensen in de sport- en recreatiesector.”

Het sportcentrum Sportoase Groot Schijn wordt het sportieve hart van het park. In het nieuwe gebouw, dat architecturaal aansluit op de natuur van het park, komen een multifunctioneel zwemcentrum, een wellness- en fitnessruimte en een ijsbaan.

“Met de start van de bouw van het sportcentrum Sportoase Groot Schijn schrijven we een nieuw hoofdstuk in de realisatie van Park Groot Schijn”, zegt Peter Wouters, schepen voor sport. “Met de nieuwe ijsbaan stellen we de toekomst van de wintersport in onze stad veilig. Het sportbad biedt de sportieve zwemmers een modern alternatief aan hetzelfde tarief als het Arenabad en gezinnen vinden hun ontspanning in het recreatieve zwembad”.

“Park Groot Schijn is een nieuwe groene long van 83 hectare voor de stad Antwerpen, het district Deurne en omgeving. Het is een oase voor sporters, gezinnen en mensen die rust zoeken in het groen; een troef om jonge gezinnen te overtuigen dat in de stad blijven steeds meer de moeite waard is”, zegt schepen voor patrimonium en groen Fons Duchateau.

“De investeringen in dit nieuwe sportcentrum zijn een belangrijke mijlpaal voor het sportlandschap in Deurne. We zijn blij dat de schop eindelijk de grond ingaat en kijken samen met de clubs en het grote publiek reikhalzend uit naar de officiële opening”, vult Elke Brydenbach, districtsschepen voor sport, aan.

Zwembaden

Het uitgebreide zwemgedeelte van het gebouw bestaat uit diverse zones.

De Sports-zone heeft een 25-metersportbad met acht oefenbanen en zes wedstrijdbanen. Hierin kunnen scholen, clubs en individuele zwemmers terecht voor hun sportieve zwembeurt. Het instructiebad is voorzien van een schoonspringinstallatie, tribune en beweegbare bodem tot -3,8 meter.

Het meest uitgebreide gedeelte is de Fun-zone met een spraypark (een ondiepe zone met interactieve speelelementen), golfslagbad, waterversnellingen en een peuter- en kleuterzone. Voor iedereen die wat meer uitdaging wil, is er een glijbanencomplex met onder andere een looping, Tube Slide en grote familieglijbaan.

Er komt ook een Relax-zone met een warme lagune, warmtemuur, sauna’s, dompelbad, stoombad en twee buitenbaden met ligweide.

IJsbanen

Sportoase Groot Schijn zal ook ruimte bieden aan maar liefst twee overdekte ijsbanen en wordt zo de grootste van het land. De eerste ijsbaan van 450 m² bevindt zich op het gelijkvloers en heeft vier kleedkamers, een polyvalente ruimte en een brasserie. De ijsbaan van 1800 m² op de eerste verdieping kan multifunctioneel ingezet worden door mobiele scheidingswanden. Hierdoor kunnen verschillende activiteiten gelijktijdig plaatsvinden. Er zijn ook twee grote kleedruimtes voor de uit- en thuisploeg bij wedstrijden. Boven deze ijsbaan is nog een tribune voorzien.

Fitness

Naast zwembaden en ijsbanen krijgt het nieuwe gebouw ook een grote fitnessruimte met een up-to-date aanbod aan groepslessen.

Brasserie

Verder komt er een brasserie met tribune die zicht biedt op het zwembad en buitenbad en een terras met uitkijk op het park.

Duurzaamheid

Sportoase Groot Schijn zal een pionier zijn als het op duurzaamheid aankomt:

 • volledig verwarmd door warmtepompen
 • chloorarm concept voor de desinfectie van de baden
 • zonnepanelen
 • de warmte van de koeling van de ijsbaan zal gebruikt worden voor de verwarming van het zwembad
 • frequentiesturingen op pompen
 • recuperatie van het spoelwater dat via een UF-RO zal omgezet worden tot zwembadwater
 • regenwaterrecuperatie voor sanitair
 • gebruik van led-verlichting in het hele gebouw
 • gebruik van beton om de buitenwanden luchtdicht te maken

Over Sportoase

Sportoase is een bedrijf dat zich richt op publiek-private samenwerkingen, met als doel sportmogelijkheden en beleving binnen steden en gemeenten naar een hoger niveau te tillen. Sportoase zorgt als private partner voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating van sportinfrastructuur, maar steeds in nauw overleg met de lokale overheid die dankzij doorgedreven inspraak wel de controle behoudt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stad lanceert campagne zone 30

Voor stad Antwerpen is verkeersveiligheid een prioriteit. Daarom werden tijdens de vorige bestuursperiode alle woonwijken een zone 30. Op maandag 17 februari start een campagne in heel de stad die alle verkeersdeelnemers eraan herinnert dat zowel binnen als buiten de Singel alle woonwijken zone 30 zijn. De campagne loopt tot 1 maart en heeft per district een andere uitstraling.

Campagne zone 30

De campagne heeft als boodschap ‘In Antwerpen is 30 de max’: in alle woonwijken van heel Antwerpen is 30 kilometer per uur de maximumsnelheid. Er komen affiches in alle districten. Daarop is een hartvormige ballon te zien die op een opvallende, warme manier de snelheidsbeperking benadrukt. Per district heeft de campagne een andere uitstraling, zodat de boodschap aansluit bij de plek waar men de affiche ziet.

Ook bewoners, bedrijven en scholen kunnen helpen om de boodschap over de zone 30 lokaal te verspreiden. Op deze manier stimuleert de stad samen met haar burgers de verkeersdeelnemers om zich te houden aan de snelheidsbeperking. Bewoners kunnen vanaf 18 februari bij alle stadsloketten, in het EcoHuis en op zaterdagen en zondagen in het paviljoen Antwerpen Morgen aan het MAS een raamaffiche afhalen met daarop de hartvormige ballon en als tekst ‘Hier is 30 de max’. Een andere mogelijkheid is de affiche downloaden op www.antwerpen.be of www.slimnaarantwerpen.be (klik hier voor de rechtstreekse link) en ze zelf afdrukken om aan het raam te hangen.

Alle woonwijken zone 30

Tijdens de vorige bestuursperiode werden alle woonwijken op het grondgebied van de stad Antwerpen gereglementeerd als een zone 30. Het doel was om er de leefbaarheid te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen.

Om te slagen in dat opzet moet de verlaagde snelheidslimiet in de woonwijken ook daadwerkelijk worden nageleefd door de weggebruikers. Een aangepaste snelheidsremmende inrichting van de publieke ruimte moedigt dat aan. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Daarom hebben de stad en de districten al geïnvesteerd in de heraanleg van woonstraten en het inplanten van snelheidsremmers. Maar het is ook een kwestie van gedragswijziging van weggebruikers. Alleen door respect te tonen voor elkaar maken we Antwerpen verkeersveiliger.”

Meer bewustmaking nodig

In het najaar van 2019 zijn enkele proefprojecten opgestart rond de sensibilisering over zone 30. Uit de resultaten blijkt dat nog meer bewustmaking nodig is om mensen aan te zetten tot hoffelijk rijgedrag. Verkeersveiligheid blijft een prioriteit voor de stad, daarom rolt ze nu de stadsbrede campagne zone 30 uit.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Start voorbereidende werken voor fietshelling Parkbrug 

Vandaag starten in Antwerpen de voorbereidende werken op het binnenplein aan de Noorderplaats voor de plaatsing van de fietshelling aan de Parkbrug. Er zal een werfzone op het binnenplein afgezet worden maar de Parkbrug blijft tijdens deze werken steeds toegankelijk. De werken duren tot midden maart. Tegen de zomer van 2020 zal de helling klaar zijn voor gebruik.

De Parkbrug is sinds juli 2016 een verkeersveilige verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Park Spoor Noord en het Eilandje. Ze overspant de Italiëlei ter hoogte van de Noorderplaats.

Momenteel volgen voetgangers en fietsers de Parkhelling om vanuit Park Spoor Noord op de Parkbrug te geraken. Aan de kant van de London Tower is heeft de Parkbrug momenteel een grote lift en een trap met een speciaal fietsgootsysteem. Daar start AG VESPA nu met de voorbereidende werken voor een fietshelling.

Ontwerp fietshelling

Het ontwerp van de fietshelling is, net zoals dat van de Parkbrug, van Ney & Partners. De helling wordt 140 meter lang en krijgt een lusvormig ontwerp in een witte, lichte staalstructuur om het gewicht op de bestaande structuur te beperken. De fietshelling wordt een alternatief voor de lift en de trap met VeloComfort-systeem, die allebei behouden blijven. De fietshelling ligt parallel aan de gevels van de bestaande gebouwen.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “De Parkbrug is niet alleen heel erg mooi, maar ook functioneel. Ze vormt een belangrijke schakel voor het fietsverkeer tussen Antwerpen-Noord en het centrum van de stad. Dankzij deze fietshelling verhogen we het gebruiksgemak van de brug. De start ervan zal voldoende breed gemaakt worden om de toegang vanuit verschillende richtingen mogelijk te maken. Het fietspad op de helling voorzien we in gietasfalt en zal mooi worden verlicht.”

Voorbereidende werken en ingebruikname

Tijdens de werken op het terrein worden de zones waar de kolommen voor de fietshelling komen, voorbereid en wordt de bestaande structuur van de ondergrondse parking verstevigd. De werken aan de fietshelling zelf vinden al enkele maanden plaats in een atelier in Puurs. Eind mei zal de helling in vier grote delen via het water vervoerd worden naar het Willemdok in Antwerpen. Daarna wordt ze gemonteerd. Tegen deze zomer zal de helling klaar zijn voor gebruik.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voortaan ook online stemmen voor thema’s Burgerbegroting van district Antwerpen

Het district Antwerpen organiseert voor de zevende keer de Burgerbegroting. Inwoners van het district beslissen opnieuw over de verdeling van 1,4 miljoen euro of 10 % van de volledige begroting van 2021. Bewoners kunnen zich vanaf nu via www.burgerbegroting.be inschrijven voor een van de momenten waarop de thema’s voor 2021 gekozen worden. Dit jaar kunnen bewoners ook online op hun favoriete thema’s stemmen via https://doemee.burgerbegroting.be.

“Dit jaar pakken we het wat anders aan”, zegt Femke Meeusen, districtsschepen bevoegd voor participatie & Burgerbegroting. “We geven alle inwoners van het district Antwerpen de kans om ook online op hun favoriete thema’s te stemmen, via https://doemee.burgerbegroting.be. Uiteraard is iedereen nog steeds zeer welkom op de fysieke keuzemomenten. Daarnaast trekken we dit jaar echt de wijken in en hebben we bijvoorbeeld voor het Kiel, Luchtbal en Linkeroever een aanpak op maat uitgewerkt.”

Tijdens 5 keuzemomenten tussen 2 en 8 maart gaan bewoners met elkaar in gesprek. Inschrijven kan via www.burgerbegroting.be. Ze kiezen op die momenten en online samen 12 thema’s die ze belangrijk vinden. Op zaterdag 28 en zondag 29 maart wordt 1,4 miljoen euro verdeeld over de gekozen thema’s.

 Overzicht infomomenten

 • maandag 2 maart om 19.30 uur
  bibliotheek Permeke | De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen
 • dinsdag 3 maart om 19.30 uur
  Red Star Line Museum | Montevideostraat 3, 2000 Antwerpen
 • woensdag 4 maart om 14 uur
  districtshuis Antwerpen | Arenbergstraat 7, 2000 Antwerpen
 • donderdag 5 maart om 19.30 uur
  buurthuis Unik | Paleisstraat 108, 2018 Antwerpen
 • zondag 8 maart om 10 uur

districtshuis Antwerpen | Arenbergstraat 7, 2000 Antwerpen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merksem organiseert scholeninfobeurs op maandag 17 februari

Op maandagavond 17 februari stellen alle Merksemse secundaire scholen zichzelf en hun studieaanbod voor tijdens de scholeninfobeurs in het districtshuis. Via die jaarlijkse beurs krijgen leerlingen en hun ouders de nodige info om een doordachte studiekeuze te maken.

Een secundaire school vinden die bij je past, is voor veel tieners en hun ouders niet eenvoudig. Om hen goed te informeren over de verschillende schoolnetten, scholen en studiekeuzes waar ze in Merksem voor kunnen kiezen, organiseert de jeugddienst van Merksem in samenwerking met de Merksemse secundaire scholen jaarlijks de scholeninfobeurs. Die vindt plaats op maandag 17 februari in het districtshuis op het Burgemeester Jozef Nolfplein 1, van 19.30 tot 21 uur.                                                             

Alle Merksemse secundaire scholen zijn er vertegenwoordigd: Sint-Eduardusinstituut, Sint-Ludgardisschool, Groenendaalcollege, Katholiek Scholencentrum JOMA, GO! Atheneum MXM, Stedelijk Lyceum, Sint-Elisabeth Instituut, Stella Marisinstituut en Lucerna College. Ook het Centrum voor Leren en Werken Antwerpen en de centrale aanmeldingsdienst ‘Meld je aan’ zijn op de beurs aanwezig.

De bezoekers kunnen bij de standjes van de scholen langsgaan voor info en om vragen te stellen aan leerkrachten. Zo kunnen ze goed geïnformeerd een studiekeuze maken.

De scholeninfobeurs is een initiatief van de jeugddienst van het district Merksem in samenwerking met Stedelijk Onderwijs Antwerpen, het vrij gesubsidieerd onderwijs en GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inrichting tijdelijk gesloten wegens ernstige aanwijzingen van mensenhandel

De burgemeester besliste om een inrichting aan de De Bosschaertstraat tijdelijk te sluiten wegens ernstige aanwijzingen van mensenhandel. De zaak moet gesloten blijven gedurende twee maanden vanaf vrijdag 14 februari 2020 tot en met maandag 13 april 2020.

Naar aanleiding van een controle door de sociale inspectiediensten werden er in de inrichting feiten van mensenhandel vastgesteld. De vaststellers troffen in de zaak een werknemer aan die gedurende tweeënhalf jaar verbleef in de koude en vochtige kelderverdieping. De werknemer verbleef er in erbarmelijke omstandigheden. Op de grond van de kelder lagen twee cementzakken waarop een matras werd bevestigd met plastiekfolie zodat de man droog kon liggen. Ook stond er een oude zetel en lagen er nog drie plastieken zakken met persoonlijke spullen in de ruimte.

Uit de verklaringen van de werknemer bleek dat hij al tweeënhalf jaar werkte voor de uitbaatster. Dat de tewerkstelling gebeurde zonder de noodzakelijke sociaalrechtelijke waarborgen, staat vast. De werknemer had zelden een vrije dag en had geen contract. De verloning van de werkzaamheden - die uiterst gering was - gebeurde in de vorm van huisvesting in de kelder van het pand. Daarnaast was de werknemer afhankelijk van de uitbaatster voor het verkrijgen van verblijfsdocumenten.

Uit de vaststellingen, de verklaringen van de werknemer en het feit dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt, blijkt dat er ernstige aanwijzingen zijn dat er in de inrichting feiten plaatsvinden van mensenhandel zoals bedoeld in artikel 433quinquies van het Strafwetboek, meer bepaald door een kwetsbare werknemer in mensonwaardige omstandigheden te huisvesten met als doel hem economisch uit te buiten.

De burgemeester is op grond van artikel 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet bevoegd om de noodzakelijke maatregelen te treffen om deze illegale activiteiten een halt toe te roepen en beslist daarom de inrichting gedurende twee maanden te sluiten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Start restauratie historische hangbrug Stadspark

Burgers kunnen doneren voor herstel rotspartijen

Op maandag 17 februari start de restauratie van de Keiligbrug, de historische witte hangbrug in het Stadspark. Binnen een jaar gaat de in haar glorie herstelde brug opnieuw open. Voor het in een latere fase vernieuwen van de rotspartijen aan de uiteindes van de brug kunnen burgers een donatie doen via Herita vzw.

Restauratie Keiligbrug

De aannemer herstelt het brugdek, de vloerplanken en de dwarsliggers, en vervangt indien nodig bepaalde onderdelen. Het hout krijgt een behandeling tegen verrotting en het sierlijk smeedijzer ondergaat een reiniging, herstellings- en schilderwerken. De brug zal volledig in de stellingen staan. Een illustratie met de vier seizoenen als thema siert deze constructie tijdens de werken. De wandelpaden in het park die van en naar de brug lopen, zijn tijdens de werken niet toegankelijk.

Projectrekening voor rotspartijen

De stad investeert 358.000 euro (exclusief btw) in de restauratie van de Keiligbrug . Het herstellen van de rotspartijen aan de uiteindes van de brug is nog niet in die planning opgenomen. De geschatte kostprijs daarvoor bedraagt 409.000 euro (exclusief btw). De stad dient hiervoor een subsidieaanvraag voor maximaal 60% van het bedrag in bij het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

Voor het resterende bedrag heeft Herita vzw een projectrekening geopend. Zo kan iedereen die dat wil, een stukje van de restauratie van de rotsen financieel ondersteunen. Op de donaties geldt een fiscaal voordeel vanaf 40 euro. Meer info staat op www.herita.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe multisport- en ontmoetingslocatie SPRK feestelijk geopend

Vandaag is, in het hart van Park Spoor Noord en de Damwijk, de nieuwe multisport- en ontmoetingslocatie SPRK [spreek uit als spark] officieel geopend. Antwerpse jongeren zullen er dankzij het permanente aanbod van Sporting A en de drie partners (Skateboard Academy Antwerpen, Ell Circo d’Ell Fuego en Rising You) hun sportieve talenten kunnen ontdekken en laten doorgroeien. Het aanbod is ruim: van het leren begeleiden van sportactiviteiten, over een waaier aan skateboardlessen en opleidingen aan de vliegende trapeze, tot een klimmuur en ‘We Work Out’-groepssessies in een tot fitnessruimte omgebouwde zeecontainer. Op termijn zal SPRK uitgroeien tot een bruisende hotspot voor en door jonge Antwerpenaars, waar ze elkaar inspireren door middel van urban sports en zelf initiatieven nemen om te organiseren en te ondernemen. Tijdens de openingsnamiddag kon de buurt gratis kennismaken met het aanbod van alle partners.

In SPRK kunnen Antwerpse jongeren vanaf nu hun sportieve talenten ontdekken en verder ontwikkelen in verschillende disciplines. Sporting A en de drie partners Skateboard Academy Antwerpen, Ell Circo d’Ell Fuego en Rising You organiseren in de vroegere evenementenhal van Park Spoor Noord een sportief aanbod waarbij proberen en motiveren centraal staan.

De naam SPRK werd gekozen uit een bevraging bij meer dan 350 jongeren uit de buurt. Het is niet alleen een samenvoeging van sport en park, het is ook het Engelse woord voor vonkje of sprankel. SPRK is een sport- en ontmoetingsplaats waar nieuwe initiatieven ontstaan en waar talenten ontdekt en onder begeleiding verder ontwikkeld worden.

Aanbod van de verschillende partners

Sporting A laat in SPRK, met de afdeling City Coach, jongeren tussen 15 en 25 jaar kennismaken met het begeleiden van sportactiviteiten. Er worden korte praktijkgerichte opleidingen aangeboden, gevolgd door een korte praktijkstage. Jongeren ontwikkelen via sportief vrijwilligerswerk hun talenten, op basis van hun interesses. Ze werken samen aan het ontwerpen, organiseren en begeleiden van het sport- en beweegaanbod voor op de pleintjes, in de parken en in de buurten.

Skateboard Academy (SBA) Antwerpen is meer dan enkel een skatepark: naast de wekelijkse skatboardtrainingen onder begeleiding van gecertificeerde instructeurs, kunnen beginnende en gevorderde skaters er ook terecht voor skatekampen, skateboardevents op maat of skatelessen voor families waar ouders met kinderen vanaf 3 jaar het skatepark ontdekken. Op woensdag, vrijdag en in het weekend kan er vrij geskatet worden (prijs: 5 euro – 1 euro met Kansentarief). In totaal is het recent gebouwde skateparcours (1300m²), samen met een nog te bouwen zone met miniramps en een bijkomend gedeelte met kleinere skateobstakels, goed voor bijna 2500m² skateruimte. Ook de initiator-opleiding van de Vlaamse Trainersschool wordt in samenwerking met SBA georganiseerd in SPRK. Hierbij krijgen ervaren skaters de tools mee om hun talent op de beste manier door te geven.

Ell Circo d’Ell Fuego (ECDF) is een collectief waar jongeren die bezig zijn met circus in de ruimste zin van het woord, een plek vinden om verder te groeien, te trainen en hun kunnen aan een publiek te tonen. Daarnaast is ECDF ook actief in 'Moef', een partnerschap tussen vijf organisaties die mensen toeleiden naar de arbeidsmarkt, waarbij ze circus inzetten als middel om competenties te ontwikkelen. ECDF biedt in Antwerpen iets meer dan 50 lesreeksen rond acrobatie aan. Momenteel kunnen jongeren vanaf 10 jaar in SPRK lessen volgen aan de vliegende trapeze. Naast het vaste lesaanbod, biedt ECDF elke maandagavond tussen 16.30 en 18.30 uur gratis initiatie aan om de eerste sprongen te wagen aan de trapeze. In september 2020 plant ECDF de verhuis van al haar activiteiten in het district Antwerpen naar SPRK.

Rising You richt zich expliciet, maar niet exclusief, tot kwetsbare doelgroepen. Iedereen vanaf 16 jaar kan deelnemen aan de ‘We Work Out’-groepssessies op, in en rond de conTrainer. Dit is een tot fitnessruimte omgebouwde zeecontainer.

Binnen enkele weken zal ook de klimmuur en boulderwand in SPRK klaar zijn. Het doel van Rising You is de klimmers attitudes en technieken bij te brengen, die hen meer kansen bieden op de arbeidsmarkt. Ze begeleiden jonge vluchtelingen zo naar uitdagende jobs op hoogte zoals schilder van hoogspanningsmasten, als plaatser van telecom-installaties of als onderhoudstechnicus op windmolens. De klim- en boulderwand zal toegankelijk zijn voor iedereen vanaf 12 jaar - ook voor occassionele klimmers.

Voor alle activiteiten in SPRK is er korting mogelijk via de A-kaart met Kansentarief.

Een overzicht van het aanbod in SPRK vindt u via www.antwerpen.be/sprk.

De rechtstreekse links naar de websites van de partners in SPRK vindt u hier:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.000 euro voor Merksemse wijkinitiatieven
 
Onder het motto ‘uw idee voor de buurt is geld waard’ stelt het district Merksem jaarlijks een wijkbudget van 10.000 euro ter beschikking voor bewonersinitiatieven die het leven in de Merksemse straten, buurten en wijken aangenamer maken. In het verleden kwam elk jaar een andere wijk aan bod, maar vanaf 2020 kan iedere Merksemnaar, ongeacht zijn woonplaats, een project indienen.
 
De Merksemnaren hebben heel wat ideeën om de samenhang in hun wijk te verbeteren, tegemoet te komen aan de lokale noden of verlangens van de buurtbewoners, of in te spelen op opportuniteiten. Met het wijkbudget wil het district hen daar financieel bij ondersteunen. Elke Merksemnaar kan tot 15 maart 2020 een project uitschrijven en indienen. Voorwaarde is wel dat het door minstens 4 buurtbewoners samen wordt ingediend. Alle initiatieven die bewoners dichter bij elkaar brengen of van de wijk een aangenamere leefomgeving maken, maken kans op een deel van het wijkbudget.
 
De voorbije jaren werden er al heel wat waardevolle projecten uitgevoerd, zoals de realisatie van een ecoplantsoen en een bijenhotel, de organisatie van taallessen, een speel- en muziekoptocht en een tentoonstelling over het verleden van een wijk.
 
Uitgebreide info staat op www.merksem.be, onder ‘participatie’. Klik hier voor de rechtstreekse link.
--------------------------------------------------------------------------------------------