Bereikbaarheid stadsdiensten op zaterdag 15 augustus

 

Op feestdag zaterdag 15 augustus (Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart) geldt een aangepaste regeling voor de bereikbaarheid van de stadsdiensten.

 

Op feestdag 15 augustus zijn de meeste stadsdiensten gesloten. Er zijn enkele uitzonderingen. Zo zijn openluchtzwembad De Molen en Zwemvijver Boekenberg open. Uiteraard gelden hier de maatregelen in het kader van corona. Zo moet u in zwembad De Molen een zwembeurt reserven. U leest er hier meer over. De stedelijke musea zijn eveneens open. Ook hier moet u reserveren en de veiligheidsvoorschriften inzake corona respecteren. U leest er meer over op de sites van de musea. De bibliotheken, overdekte zwembaden en sporthallen zijn gesloten.

 

Op www.antwerpen.be staan de openingsuren vermeld per dienst op de webpagina van de dienst zelf. Burgers zoeken het best van tevoren op de website op of de locatie die ze willen bezoeken al dan niet geopend is of dat er aangepaste openingsuren gelden.

 

Wie twijfelt, kan op werkdagen van 9 tot 17 uur het stedelijk contactcenter bellen voor meer informatie op het telefoonnummer 03 22 11 333. Op zaterdag 15 augustus is het stedelijk contactcenter gesloten.

 

Afvalophaling en recyclageparken

De feestdag heeft geen invloed op de afvalophaling. Antwerpenaars kunnen de afvalophaling steeds raadplegen op de ophaalkalender. U vindt de kalender ook op www.antwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

 

Op zaterdag 15 augustus zijn de recyclageparken gesloten. De recyclageparken werken nog steeds enkel op afspraak. Meer info vindt u op www.antwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Gedichten voor wachtende klanten

Het district Berchem wil het aanschuiven bij winkels een poëtische toets geven. Vier Antwerpse schrijvers maakten daarom gedichten die doorheen het district verspreid worden.

Door de coronamaatregelen staan klanten meer dan vroeger buiten te wachten of aan te schuiven bij winkels.Daarom vroeg het district Berchem aan Lotte Dodion, Yousra Benfquih, Carmien Michels en huidig stadsdichter Seckou Ouologuem om haiku’s en korte gedichtjes te schrijven om aan te brengen bij lokale handelaars. In totaal bedachten de vier schrijvers meer dan 15 verschillende gedichten voor meer dan 45 handelaars.

Zo schreef Seckou voor een nachtwinkel:

Ik ben de nachtkathedraal

het baken van een bruisende stad

Die dichtregels zijn nu aangebracht doorheen het district. Bij onder andere schoen- en klerenwinkels, bakkers en slagers, reisbureaus, nachtwinkels, doe-het-zelf-zaken en apothekers zijn ze terug te vinden aan de vitrine of op de stoep voor de deur.  Zo verschijnt er poëzie in het Berchemse straatbeeld.

Districtsschepen voor cultuur, Edwin De Cleyn, licht toe: “Ik hoop dat de poëzie de pijn wat kan verlichten in deze moeilijke tijden, een heel klein beetje magie mag brengen in ons dagdagelijks leven in Berchem.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schetsontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid klaar

Het schetsontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid is klaar. Het ontwerpteam Sweco-PROAP-WIT architecten tekende er een park van 5 hectare voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning. Een voorontwerp wordt eind dit jaar nog verwacht. Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg in 2022 starten. AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de herontwikkeling van de Scheldekaaien en legt het openbaar domein aan.

Het schetsontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid is een eerste ontwerp waarmee het ontwerpteam Sweco – PROAP – WIT architecten verder aan de slag gaat. Voor de opmaak van het schetsontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid werden volgende aandachtspunten meegegeven door de stad:

•    Het deelgebied Nieuw Zuid moet bij uitstek een nieuw park voor de buurt en de stad worden. Een plaats om tot rust te komen en om te kunnen ontspannen.
•    Het moet een groene ruimte worden waarbij de parkruimte maximaal wordt verbreed en waarbij het overstroombaar gedeelte tot een minimum beperkt wordt.
•    Twee à drie tijdelijke of meer permanente paviljoenen met een maximale hoogte van twee bouwlagen en met respect voor het park kunnen een plek krijgen in de meer open ruimtes.
•    Fietsers en voetgangers worden de hoofdgebruikers van het park.
•    Naast het fietspad in rood asfalt wordt een zone van zes meter breed voorzien voor openbaar vervoer.
•    Kleinschalige evenementen zijn mogelijk op een gecentraliseerde plek.
•    Er moet ruimte zijn voor sport en spel.

Het park van 5 hectare moet een ontspannende verblijfsplek worden en krijgt een wisselend karakter. Zo is het de ambitie om bepaalde delen te ervaren als een echt bos, terwijl het in andere zones een meer open karakter kan hebben. Ook de relatie met de Schelde zal hierdoor steeds wisselend zijn. Soms loopt het wandelpad door de bomen, soms op de rand van de waterkering met een open zicht. Het moet een nieuwe publieke ruimte vormen als ontbrekende schakel tussen de nieuw te realiseren Scheldebrug, Blue Gate Antwerp, de Hobokense polder en het stadscentrum.

Een park met een uniek karakter
Met deze uitgangspunten werkte  het ontwerpteam een schetsontwerp uit voor het park met een uniek karakter.

Het dijkpad op de Scheldekaaien in Sint-Andries en Zuid loopt nog zo’n honderd meter door in het nieuwe, toekomstige park. Daarna gaat het dijkpad over in meer informele en meanderende paden in het park. De overgang tussen de verhoogde waterkering (park) en de kaaivlakte (blauwe steen) wordt uitgewerkt met taluds met verschillende hellingen, soms verhard en soms vergroend. Zo ontstaan er afwisselende plekken met een prachtig zicht over het water.

In het centrale gedeelte van het park wordt de belangrijkste verbinding met Nieuw Zuid gecreëerd met oversteekplaatsen naar de groene, polyvalente open plek om te spelen, te sporten, te picknicken, enzovoort. In het zuidelijke gebied wordt onderzocht of het regenwater van de Antwerpse Ring lokaal hergebruikt kan worden voor het beheer van het park. De waterkering zal hier ook dicht tegen de rijweg liggen zodat de bomen hier soms met hun voeten in het water staan en er zo een bijzondere plek ontstaat.

Inspraak
Tijdens 3 brugdagen tussen 12 juni en 21 augustus 2019 werd een onlinebevraging georganiseerd waarbij onder meer gevraagd werd naar de noden in de buurt van Nieuw Zuid. De resultaten gaven een goed zicht op de wensen van de buurt en zijn meegegeven aan het ontwerpteam zodat ze er in het schetsontwerp al rekening mee konden houden. Ook bij de verdere uitwerking van het ontwerp wordt in de verschillende fases teruggekoppeld met de buurt over de volgende stappen. Dit zowel bij het voorontwerp als bij het definitieve ontwerp.

Timing
Eind dit jaar wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een voorontwerp. In 2021 volgt de opmaak van een definitief ontwerp en wordt de aanvraag tot omgevingsvergunning doorlopen. Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg van de kaaivlakte starten in 2022.

Masterplan Scheldekaaien
Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, is de stad Antwerpen bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. De Scheldekaaien zijn een strook van bijna zeven kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht. Zeven verschillende deelgebieden worden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien. Het masterplan is opgemaakt in opdracht van de stad Antwerpen, AG VESPA en De Vlaamse Waterweg nv. De Vlaamse Waterweg nv neemt de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering voor zijn rekening. De stad Antwerpen en AG VESPA zijn verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbaar domein. De werken gebeuren in fases en nemen een 15-tal jaar in beslag. In 2019 opende de Belvédère in het Droogdokkenpark en de heraangelegde kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding en het ontwerp voor de realisatie van de volgende deelzones: omgeving Loodswezen, centraal deel tussen Steenplein en Noorderterras, de tweede fase voor de kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid, en de kaaivlakte Nieuw Zuid.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stad Antwerpen wil jonge spijbelaars opnieuw verbinden met hun school

Door de coronacrisis brachten veel leerlingen de laatste maanden van hun schooljaar thuis door en volgden ze les vanop afstand. Ondanks de grote inspanningen van vele scholen om met hen in contact te blijven, was het bij sommige jongeren moeilijk om verbinding te blijven maken. Leerlingen die voor de crisisperiode al spijbelden, haakten tijdens het afstandsonderwijs af, of werden niet meer bereikt. De stad zoekt daarom nu een partner om aan het begin van het nieuwe schooljaar intensieve trajecten op te zetten met jonge spijbelaars.

De stad Antwerpen wil scholen ondersteunen en versterken in hun spijbelbeleid, zodat ze met álle leerlingen opnieuw verbinding kunnen maken, en de afhakers van afgelopen schooljaar niet opnieuw verliezen.

Partner gezocht met ervaring in trajectbegeleiding

Daarom zoekt de stad naar een partner met ervaring in langdurige individuele trajectbegeleiding en uitvalpreventie van jongeren, die scholen kan begeleiden in de uitwerking van een duurzaam spijbelbeleid met aandacht voor individuele leerlingopvolging.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Nog voor de coronacrisis waren de uitvalcijfers in onze stad al een aandachtspunt. Nu komt de impact van de uitzonderlijke omstandigheden van de afgelopen maanden daar nog bovenop. Jongeren misten hun vaste routines en vertrouwde schoolomgeving, en ondanks de inspanningen van scholenteams haakte een deel van hen toch af. In Antwerpen willen we niemand loslaten, en zetten we dus in op extra ondersteuning voor scholen om opnieuw aansluiting te vinden met deze leerlingen.”

Persoonlijke opvolging

Aan het begin van het nieuwe schooljaar gaat de stad Antwerpen - via het Centraal Meldpunt dat een grote expertise heeft met betrekking tot spijbelopvolging - samen met de gekozen partner aan de slag in minimum 4 scholen om een 20-tal jonge spijbelaars uit de drie eerste jaren van het secundair onderwijs intensief en persoonlijk op te volgen en te begeleiden. Het project kadert bovendien binnen Area Up, het Antwerps Urgentieplan dat ervoor moet zorgen dat meer jongeren een diploma halen. Good practices uit het project worden mee opgenomen in dit bredere plan.

Vroeg ingrijpen

Het project richt zich op een jonge doelgroep van leerlingen uit het eerste tot derde jaar secundair onderwijs, binnen alle onderwijsvormen. Door in te grijpen in de eerste jaren kan schooluitval in de latere jaren immers vermeden worden. Door snel in actie te schieten aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen bovendien de nodige ondersteuning om de allicht ongewone start op een goede manier te maken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stad ondersteunt acht vernieuwende jeugdwerkingen

Na een eerdere oproep selecteerde Antwerpen acht jeugdwerkorganisaties die een vernieuwend aanbod uitwerkten. Deze organisaties zullen vanaf oktober financiële ondersteuning krijgen van de stad. Zo wil Antwerpen een aantrekkelijke en bruisende plek zijn voor kinderen en jongeren, met een uitgebreid en gevarieerd jeugdaanbod dat veelal door en met jongeren zelf georganiseerd wordt.

In februari lanceerde de stad Antwerpen een oproep experimenteel jeugdwerk, om zo jeugdwerkinitiatieven met een vernieuwend aanbod te ondersteunen. De geselecteerde organisaties zullen gedurende de periode van oktober 2020 tot en met december 2022 betoelaging krijgen.

Bij de selectie lag de focus op organisaties met een duidelijke maatschappelijke relevantie in de Antwerpse stedelijke context, die Antwerpse kinderen en jongeren de kans geven om te groeien, te participeren, te experimenteren en te ondernemen. De organisaties moesten vernieuwend zijn op het vlak van methodiek, inhoud, doelgroep, locatie, samenwerkingsverbanden of ruimte-invulling.

Schepen voor jeugd Jinnih Beels: “Het jeugdwerk in onze stad is voor kinderen en jongeren van onschatbare waarde. Dat wordt in deze moeilijke coronaperiode eens te meer bewezen. We willen jeugdorganisaties dan ook stimuleren om een vernieuwend aanbod uit te werken voor, door en met kinderen en jongeren, zodat we onze jeugd een uitgebreid en divers aanbod op hun maat kunnen blijven bieden. Bovendien geven we kleine en nieuwe organisaties de kans om te groeien en zich te professionaliseren.”

De stad selecteerde onderstaande organisaties voor ondersteuning, op basis van inhoudelijke motivering, doelgroep, locatie en bereik van de werking, en complementariteit met het bestaande aanbod. Het gaat zowel om nieuwe organisaties als om bestaande aanbieders die een vernieuwende methodiek willen uitwerken. Gezien de omstandigheden zullen zij hun werkingen aanpassen aan de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Het gaat om:

 • Youth Zone wil een open huis zijn op Luchtbal dat jongeren tussen 14 en 25 jaar bereikt. Zij krijgen op een duurzame manier begeleiding en ondersteuning in hun talentontwikkeling.
 • YWCA wil meisjes van de middelbare school (12-18 jaar) een laagdrempelige en veilige ontmoetingsplek bieden, waar ze aan de slag gaan met thema’s zoals weerbaarheid, grenzen, genderverhoudingen en seksualiteit.
 • Moving Ground richt zich op kwetsbare jongeren in de omgeving van het Terloplein (ClubMG), maar wil deze werking uitbreiden naar andere locaties in de stad. Door via een kunstenbad (dans, maar ook andere disciplines) in te zetten op interculturele verbinding, positief burgerschap en individuele talentontwikkeling worden jongeren bereikt en versterkt.
 • Muslinked focust op talentontwikkeling van jonge potentials met een migratieachtergrond. Met de werking #SheDIDIT Youthpreneurs wil de organisatie de ondernemende vaardigheden van meisjes en jonge vrouwen (16-26 jaar) stimuleren via onder andere coachingsessies en rolmodellen.
 • Tutti Fratelli richt zich met het theaterproject Giovani Fratelli specifiek tot jongeren in de marge. Een diverse groep jongeren (jongeren in armoede, (ex-) psychiatrische patiënten, vluchtelingen en nieuwkomers, jongeren met een migratieachtergrond, jongeren met een mentale beperking) maakt samen een theatervoorstelling en vertrekt hierbij van een wit blad: ze zijn zowel maker als speler.
 • Scum Studios wil kinderen (10-15 jaar) en jongeren (16-26 jaar) een forum voor zelfexpressie bieden. Via film- en mediaworkshops inspireren, stimuleren en motiveren ze deze kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen. De organisatie zet in op mede-eigenaarschap en wil een brug slaan naar het meer klassieke jeugdwerk.
 • Tafels van Vrede focust op anderstalige nieuwkomers. Via vrijwilligers uit de doelgroep wil het jeugdhuis meer jonge nieuwkomers bereiken en betrekken. Vanuit de eigen jeugdhuiswerking delen ze deze expertise met andere jeugdhuizen en het jeugdwerk en zetten ze in op doorstroming.
 • Violencia zet het thema geweld (voor en door jongeren) centraal en bereikt zo jongeren tussen 14 en 27 jaar uit multiculturele en/of kansarme gezinnen. Aan de hand van individuele en groepsactiviteiten leren adolescenten zichzelf kennen en op een positieve manier profileren, in een kader van interculturele en intersociale ontmoeting. 

Nieuwe oproep

De impact van de corona-crisis liet zich ook voelen in het traject van de oproep experimenteel jeugdwerk. Doordat de eerste ronde digitaal moest plaatsvinden en ook de ondersteuning alleen digitaal mogelijk was, ondervonden enkele organisaties drempels. Om daar rekening mee te houden zal er een nieuwe oproep worden gelanceerd. Een datum voor de nieuwe oproep wordt later nog gecommuniceerd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stad ondersteunt acht vernieuwende jeugdwerkingen

Na een eerdere oproep selecteerde Antwerpen acht jeugdwerkorganisaties die een vernieuwend aanbod uitwerkten. Deze organisaties zullen vanaf oktober financiële ondersteuning krijgen van de stad. Zo wil Antwerpen een aantrekkelijke en bruisende plek zijn voor kinderen en jongeren, met een uitgebreid en gevarieerd jeugdaanbod dat veelal door en met jongeren zelf georganiseerd wordt.

In februari lanceerde de stad Antwerpen een oproep experimenteel jeugdwerk, om zo jeugdwerkinitiatieven met een vernieuwend aanbod te ondersteunen. De geselecteerde organisaties zullen gedurende de periode van oktober 2020 tot en met december 2022 betoelaging krijgen.

Bij de selectie lag de focus op organisaties met een duidelijke maatschappelijke relevantie in de Antwerpse stedelijke context, die Antwerpse kinderen en jongeren de kans geven om te groeien, te participeren, te experimenteren en te ondernemen. De organisaties moesten vernieuwend zijn op het vlak van methodiek, inhoud, doelgroep, locatie, samenwerkingsverbanden of ruimte-invulling

Schepen voor jeugd Jinnih Beels: “Het jeugdwerk in onze stad is voor kinderen en jongeren van onschatbare waarde. Dat wordt in deze moeilijke coronaperiode eens te meer bewezen. We willen jeugdorganisaties dan ook stimuleren om een vernieuwend aanbod uit te werken voor, door en met kinderen en jongeren, zodat we onze jeugd een uitgebreid en divers aanbod op hun maat kunnen blijven bieden. Bovendien geven we kleine en nieuwe organisaties de kans om te groeien en zich te professionaliseren.”

De stad selecteerde onderstaande organisaties voor ondersteuning, op basis van inhoudelijke motivering, doelgroep, locatie en bereik van de werking, en complementariteit met het bestaande aanbod. Het gaat zowel om nieuwe organisaties als om bestaande aanbieders die een vernieuwende methodiek willen uitwerken. Gezien de omstandigheden zullen zij hun werkingen aanpassen aan de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Het gaat om:

 • Youth Zone wil een open huis zijn op Luchtbal dat jongeren tussen 14 en 25 jaar bereikt. Zij krijgen op een duurzame manier begeleiding en ondersteuning in hun talentontwikkeling.
 • YWCA wil meisjes van de middelbare school (12-18 jaar) een laagdrempelige en veilige ontmoetingsplek bieden, waar ze aan de slag gaan met thema’s zoals weerbaarheid, grenzen, genderverhoudingen en seksualiteit.
 • Moving Ground richt zich op kwetsbare jongeren in de omgeving van het Terloplein (ClubMG), maar wil deze werking uitbreiden naar andere locaties in de stad. Door via een kunstenbad (dans, maar ook andere disciplines) in te zetten op interculturele verbinding, positief burgerschap en individuele talentontwikkeling worden jongeren bereikt en versterkt.
 • Muslinked focust op talentontwikkeling van jonge potentials met een migratieachtergrond. Met de werking #SheDIDIT Youthpreneurs wil de organisatie de ondernemende vaardigheden van meisjes en jonge vrouwen (16-26 jaar) stimuleren via onder andere coachingsessies en rolmodellen.
 • Tutti Fratelli richt zich met het theaterproject Giovani Fratelli specifiek tot jongeren in de marge. Een diverse groep jongeren (jongeren in armoede, (ex-) psychiatrische patiënten, vluchtelingen en nieuwkomers, jongeren met een migratieachtergrond, jongeren met een mentale beperking) maakt samen een theatervoorstelling en vertrekt hierbij van een wit blad: ze zijn zowel maker als speler.
 • Scum Studios wil kinderen (10-15 jaar) en jongeren (16-26 jaar) een forum voor zelfexpressie bieden. Via film- en mediaworkshops inspireren, stimuleren en motiveren ze deze kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen. De organisatie zet in op mede-eigenaarschap en wil een brug slaan naar het meer klassieke jeugdwerk.
 • Tafels van Vrede focust op anderstalige nieuwkomers. Via vrijwilligers uit de doelgroep wil het jeugdhuis meer jonge nieuwkomers bereiken en betrekken. Vanuit de eigen jeugdhuiswerking delen ze deze expertise met andere jeugdhuizen en het jeugdwerk en zetten ze in op doorstroming.
 • Violencia zet het thema geweld (voor en door jongeren) centraal en bereikt zo jongeren tussen 14 en 27 jaar uit multiculturele en/of kansarme gezinnen. Aan de hand van individuele en groepsactiviteiten leren adolescenten zichzelf kennen en op een positieve manier profileren, in een kader van interculturele en intersociale ontmoeting. 

Nieuwe oproep

De impact van de corona-crisis liet zich ook voelen in het traject van de oproep experimenteel jeugdwerk. Doordat de eerste ronde digitaal moest plaatsvinden en ook de ondersteuning alleen digitaal mogelijk was, ondervonden enkele organisaties drempels. Om daar rekening mee te houden zal er een nieuwe oproep worden gelanceerd. Een datum voor de nieuwe oproep wordt later nog gecommuniceerd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stad Antwerpen en district Wilrijk werken aan beter evenwicht tussen wonen en werken langs Boomsesteenweg, Krijgslaan en Kernenergiestraat

De stad Antwerpen en het district Wilrijk werken aan een kwalitatief en vernieuwend project met ruimte voor wonen en werken in het gebied tussen de Boomsesteenweg, Krijgslaan, Kernenergiestraat en het aanpalende KMO-terrein in Wilrijk. De stad maakt hier een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor op, gebaseerd op een ruimtelijke studie voor de ontwikkeling van de 20ste-eeuwse gordel. De eerste stap in dit plan, de start- en procesnota, werd goedgekeurd door het college. 

“Met de opmaak van het RUP zoeken de stad Antwerpen en het district Wilrijk naar een kwalitatieve ruimtelijke invulling, en willen we een nieuw stadsblok ontwikkelen dat wonen en werken harmonieus combineert. Daarnaast wordt een kwalitatieve verbetering en regularisering van de bestaande appartementsgebouwen in het gebied gerealiseerd. De eerste stap in dit plan, de start- en procesnota, is goedgekeurd door het college”, aldus schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder.

Dit gebied is een typisch voorbeeld in de 20ste-eeuwse gordel waarop de verdichtingsstrategie zoals uitgewerkt in de ruimtelijke studie ‘Labo XX’ kan worden toegepast. Labo XX is een onderzoek van de stad gericht op de vernieuwing van het stedelijke gebied buiten de Ring. Na de vernieuwing van de 19de-eeuwse binnenstad, richt de stad haar blik nu op de districten.

Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt: “Kenmerkend is dat deze woonwijken of industriële zones na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Dit betekent dat ze stillaan toe zijn aan renovatie of vernieuwing. Daarom is dit het uitgelezen moment om ze aantrekkelijker te maken en klaar te stomen voor de komende jaren, waarbij we inzetten op een duurzame aanpak en een verbeterde woonkwaliteit.Ten slotte vergt de vernieuwing van deze wijken ook een andere aanpak door de verschillende ruimtelijke context. We zetten in op slim verdichten en maken van de ontwikkeling van dit stadsblok een pilootproject voor innovatieve woon- en werkvormen in de 20ste-eeuwse gordel.”

Meer info over de ruimtelijke studie LaboXX is te vinden op www.antwerpenmorgen.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

Verdere stappen en timing

Op 8 september 2020 organiseert de stad een digitaal infomoment voor de bewoners, waarna iedereen de start- en procesnota gedurende 30 dagen zal kunnen raadplegen. Later in 2020 wordt een voorontwerp opgemaakt, dat na een adviesronde verder wordt verfijnd tot een ontwerp in het voorjaar van 2021. Over dit ontwerp zal in september 2021 gedurende 60 dagen een openbaar onderzoek lopen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stad zoekt nieuwe uitbater voor camping De Molen op Linkeroever

De stad Antwerpen zoekt een nieuwe concessiehouder voor de uitbating van camping De Molen op Linkeroever. AG VESPA lanceert hiervoor in opdracht van de stad een oproep. Geïnteresseerden kunnen onder gesloten omslag een bod met projectvoorstel indienen tot en met dinsdag 18 augustus om 14 uur.

Nieuwe uitbater gezocht

Stadscamping De Molen ligt op de Antwerpse Linkeroever, vlakbij het strand van Sint-Anneke, het zwembad De Molen en de wandeldijk. De camping heeft een totale oppervlakte van 12.183 m² en omvat een receptiegebouw, 4 trekkershutten, 88 kampeerplaatsen en een sanitair blok.

Op 1 augustus 2020 kwam de concessie met de vorige uitbaters van camping De Molen onverwacht ten einde door een faillissement. In opdracht van de stad Antwerpen gaat AG VESPA nu op zoek naar een nieuwe concessiehouder.

Schepen voor toerisme Koen Kennis: “In afwachting van de nieuwe stadscamping aan de Middenvijver op Linkeroever willen we tegemoet komen aan de bestaande vraag. Ook al gaat het om een tijdelijke invulling van camping de Molen, de kwaliteitseisen die we als stad stellen blijven hoog.”

De camping zal toeristische kampeerplaatsen waaronder ook plaatsen voor campers verhuren. De verhuring van seizoensplaatsen is niet toegelaten. De nieuwe concessieovereenkomst wordt afgesloten voor een termijn van twee jaar en kan nog verlengd worden, afhankelijk van de realisatie van de nieuwe stadscamping in het gebied Middenvijver.

Bod met projectvoorstel

De uitbating van de camping wordt aangeboden onder de vorm van een concessie tegen een minimumvergoeding van 18.000 euro per jaar. Geïnteresseerden kunnen een bod met projectvoorstel uitbrengen onder gesloten omslag.

De selectie van de kandidaten gebeurt op basis van zowel financiële als inhoudelijke criteria waarbij ook rekening gehouden wordt met de ervaring van de kandidaat-concessiehouder.

Meer informatie over concessie en de voorwaarden vinden geïnteresseerden op www.agvespa.be. Klik hier voor de rechtstreekse link. Daar staan ook de inschrijvingsdocumenten die ten laatste op dinsdag 18 augustus om 14 uur ingediend moeten zijn op het volgende adres: AG VESPA, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een groene toegangspoort tot Sint-Anneke Plage

De stad wil Sint-Anneke Plage nieuw leven inblazen en tegelijk voorbereiden op de uitdagingen verbonden aan de klimaatverandering. Ze liet hier een masterplan voor opmaken. Als eerste stap in dit plan wordt de toegangszone naar de Plage – aan het einde van de Gloriantlaan – tot een groene recreatieve plek omgevormd. Het college keurde het voorontwerp voor de vernieuwing van deze toegangszone goed.

Als eerste stap in de realisatie van het  ‘Masterplan Sint-Anneke Plage’ wordt de zone aan het einde van de Gloriantlaan onthard en omgevormd tot een aantrekkelijke groene toegangspoort. Van hieruit kunnen zowel de Plage als het Esmoreitpark en achterliggende Sint-Annabos ontdekt worden.

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower: “Door de parking grotendeels te ontharden en te vergroenen zal niet alleen het beeld mooier worden, maar zal ook het overvloedige regenwater op een natuurlijke wijze in de bodem kunnen dringen. Zo kunnen overstromingen voorkomen worden en maken we onze stad weerbaarder tegen de klimaatverandering.”

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Om deze toegangspoort tot de Plage extra aantrekkelijk te maken, vergroenen we hem met 70 extra bomen. Dit knooppunt tussen de Plage, Schelde, woonwijken en natuur biedt tal van mogelijkheden om de doelstellingen uit het masterplan op korte termijn te realiseren en een positieve dynamiek te starten rond de heropleving van Sint-Anneke Plage.”

Toegangspoort aan Gloriantlaan: naar een betere beleving

De ideeën van het masterplan werden inmiddels verfijnd in een voorontwerp voor de inkomzone aan de Gloriantlaan.

De stad zal de westelijke parking en het stuk van de Gloriantlaan tussen de Thonetlaan en de Kastanjedreef onder handen nemen. De bestaande rijweg van de Gloriantlaan ter hoogte van het ijssalon wordt verlegd naar de parkings erlangs. Daardoor komt er meer ruimte vrij om de inkomzone rond het bestaande paviljoen een aantrekkelijke groene invulling te geven.

Om de beleving van de omgeving te verbeteren, worden de kasseiwegen uit het Esmoreitpark verlengd en aangesloten op de Gloriantlaan. Er komt ook een slingerend betonnen pad dat de voetgangers en de fietsers doorheen de nieuwe groenzone rondom het toegangspaviljoen tot aan het einde van de Gloriantlaan moet leiden.

Het aantal parkeerplaatsen zal na de opwaardering nagenoeg hetzelfde zijn als vandaag. Met het creëren van de groenzone rond het ijssalon en het verleggen van de rijweg naar de parkings, zal straatparkeren op de Gloriantlaan tussen de Thonetlaan en de Kastanjedreef echter niet meer mogelijk zijn.

Verdere stappen

Na een digitaal infomoment voor de bewoners en stakeholders in de zomer, zal het ontwerp verder verfijnd worden in het najaar van 2020. De uitvoering van de werken is voorzien in 2021.

Masterplan en Waterplan als basis voor herontwikkeling

Vlaanderen liet in 1977 een plan opmaken om zich te beschermen tegen overstromingen en vloedgolven: het Sigmaplan. Dit plan werd geactualiseerd in 2005. De Vlaamse Waterweg, die instaat voor de realisatie van het plan, zal de dijk op Linkeroever verhogen om de stad te beschermen tegen de verwachte stijging van het waterpeil. De stad en het district Antwerpen grijpen de dijkwerken ter hoogte van Sint-Anneke Plage aan om de omgeving nieuw leven in te blazen. Hiervoor werd het ‘Masterplan Sint-Anneke Plage’ goedgekeurd in 2016. Daarnaast zal het door de klimaatverandering minder vaak, maar wel feller regenen in de toekomst. Om zich hier op voor te bereiden, maakte de stad in 2018 een Waterplan op. Ook daar wordt rekening mee gehouden tijdens de herontwikkeling van Sint-Anneke Plage.

Meer info over het Masterplan Linkeroever en het Waterplan staat op www.antwerpenmorgen.be. Klik hier en hier voor de rechtstreekse links.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FASEWISSEL NOORDERLIJN: FR. ROOSEVELTPLAATS EN OMGEVING

DE LAATSTE RECHTE LIJN

Stilaan lopen de werken voor de Noorderlijn op zijn einde. Vanaf 12 augustus starten we aan het vierde en laatste kwadrant op de Fr. Rooseveltplaats. Ook de kruispunten met de Van Ertbornstraat en de Van Stralenstraat pakken we meteen mee aan. Dit betekent dat de Gemeentestraat doodlopend wordt ter hoogte van de Fr. Rooseveltplaats.

FASEWISSEL ROOSEVELTPLAATS

Half augustus is het derde kwadrant van de Rooseveltplaats, langs de Italiëlei, volledig af. De aannemer heeft dan ook de laatste hand gelegd aan de ventweg op de Italiëlei zodat bewoners en het busverkeer dat naar dit nieuwe kwadrant verhuist daar opnieuw gebruik van zullen kunnen maken. Meteen na deze voltooiing start de aannemer met het laatste kwadrant van de Rooseveltplaats, dit voor het Atheneum. Ook dit deel gaat helemaal onder de schop en wordt omgetoverd tot een verkeersvrij plein voor de leerlingen. Na de heraanleg zullen er immers ook geen bussen meer stoppen. Enkel de taxistandplaatsen blijven behouden. Tegen het einde van dit jaar moeten alle werken op de Rooseveltplaats afgerond zijn.

WERKEN KRUISPUNT GEMEENTESTRAAT

Voor een veilige aansluiting met de gerealiseerde werken door de Noorderlijn pakken we ook het kruispunt van de Gemeentestraat met de Osystraat en Van Ertbornstraat en het kruispunt van de Gemeentestraat met de Van Stralenstraat aan. Dit betekent dat vanaf 15 augustus er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is ter hoogte van de Gemeentestraat, zowel vanuit het oosten (bv Borgerhout) als het westen (bv de Kaaien). Ook de Van Stralenstraat, de Osystraat en de Van Ertbornstraat zullen in beide richtingen afgesloten zijn. Alleen de inrit van parking ‘Antwerpen Roosevelt’ blijft bereikbaar. De Leien bereikt u tijdens deze werken het beste via de Singel. Moet u niet in het centrum zijn maar in een ander stadsdeel? Neem dan de juiste afrit op de Ring. Zo bereikt u het snelst uw bestemming. De beste route berekenen? Check dan zeker slimnaarantwerpen.be Als alles goed gaat, stelt de aannemer in de loop van oktober de Gemeentestraat opnieuw open. Tegen het einde van het jaar geldt dit ook voor de Van Stralenstraat en de Van Ertbornstraat.

WERKEN IN DE OMGEVING

Naast de werken voor de Noorderlijn zijn er in de dichte omgeving nog heel wat werken in uitvoering voor andere projecten. De werken aan het kruispunt van de Provinciestraat met de Plantin en Moretuslei lopen nog tot eind augustus. Meer info daarover vindt u op https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-plantin-en-moretuslei/actuele-hinder Ook aan de Singel wordt ondertussen hard gewerkt. Het kruispunt ter hoogte van Borgerhout wordt volledig vernieuwd. Tussen de Luitenant Lippenslaan en het Sint-Erasmusziekenhuis is de weg volledig afgesloten. De brug over de Ring is afgesloten in de richting van Deurne-Zuid. Het kruispunt zelf wordt gefaseerd aangelegd en is toegankelijk. Deze werken duren eveneens tot eind augustus. Meer info daarover vindt u op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/wegenwerken/plantin-en-moretuslei-complex-borgerhout

OPENING PARKING OPERAPLEIN

DE GLOEDNIEUWE PARKING ONDER HET OPERAP­LEIN IS EEN FEIT.

De parking,verspreid over 3 verdie­pingen,biedt plaats aan 338 wagens. Vanaf het najaar biedt uitbater Indigo ook deelwa­gens, Indigo fietsen en elektri­sche scooters aan. Je bereikt de parking zowel vanuit het noorden (Italiëlei) als het nuiden (Frankrijklei). De inrit van de parking bevindt zich aan de zwevende tunnels onder het Operap­lein. Vanuit de tunnels rijd je ofwel rechtdoor onder de Leien of sla je af naar de parking. Vanuit de parking bereik je meteen de belang­rijkste winkelas van Antwerpen maar ook het premetro­sta­tion Opera. De parking is 24/​7 open. Tot oktober kan je genieten van een Stayca­tion tarief van 6 euro per dag. Naast parkeer­plaatsen voor de wagen zijn er ook motopar­keer­plaatsen voorzien. Je vindt er ook lockers en laadpunten voor elektri­sche voertuigen. Meer info op de website van Indigo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expeditie Groene Vesten vestigt aandacht op toekomstig Ringpark

Na 11 succesvolle edities van het kunstparcours ‘De Cadixroute’ op het Eilandje, verkent het parcours dit jaar nieuwe oorden. Bezoekers kunnen in augustus en september 37 kunstwerken ontdekken in het gebied van het Ringpark Groene Vesten. Dit toekomstige park vormt die zone om tot een groene plek voor de buurt en de stad.

Van 1 augustus tot en met 20 september ontdekken bezoekers reproducties van kunstwerken uit verschillende disciplines tijdens de ‘Expeditie Groene Vesten’. Deze speciale editie van dit kunsttraject in de openlucht heeft als thema ‘over de Ring’ en gidst deelnemers langs bestaande en nog te vernieuwen of aan te leggen groene plekken langs beide kanten van de Ring. Zo ontdekken zij het toekomstige Ringpark Groene Vesten op een unieke manier.

De tentoonstelling bevat in totaal 37 werken van zowel professionele als hobbykunstenaars. Het gaat om reproducties van schilderijen, foto’s en installaties, van telkens 2 op 2 meter. Bij elk kunstwerk staat meer informatie over het werk en de kunstenaar, en de plek in het toekomstige park waar men zich bevindt. Na het scannen van de QR-code aan een kunstwerk, krijgt men ook meer info, en kan men een aantal vragen over het toekomstige park beantwoorden.

Expeditie Groene Vesten

Het kunsttraject Expeditie Groene Vesten loopt langs bestaande en nog te vernieuwen of aan te leggen groene plekken langs beide kanten van de Ring en laat deelnemers Ringpark Groene Vesten op een unieke manier ontdekken. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Eenmaal klaar zal Ringpark De Groene Vesten een gigantische groene ruimte vormen, aan beide kanten van de Ring, samen zo’n 450 voetbalvelden groot. Langsheen het traject van ‘Expeditie Groene Vesten’ krijgen bezoekers een beeld van de toekomstige veranderingen en mogelijkheden in deze zone.”

De Expeditie is gratis en doorlopend te bezoeken van 1 augustus tot en met 20 september. Geïnteresseerden kunnen een gratis plannetje afhalen bij Antwerpen Toerisme en Congres (Wisselstraat 12, hoek Grote Markt, 2000 Antwerpen) of dit downloaden op www.degroteverbinding.be/ringparkgroenevesten.

Ringpark Groene Vesten

Ringpark Groene Vesten is zo’n 450 voetbalvelden groot en loopt langs weerskanten van de Ring van het Zuid tot aan de grens van Borgerhout met Deurne. Het maakt van deze zone langs de Ring een groene plek voor de buurt en de stad.

Het ontwerpteam werkt hiervoor momenteel een eerste concept uit dat ervoor moet zorgen dat de omliggende wijken extra groene ruimte en een betere waterbuffering krijgen. Verhoogde bermen of schermen zullen het geluid van de Ring verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Ten slotte maakt het park nieuwe en veilige fiets- en voetgangersverbindingen doorheen de huidige bermen en naar de aanpalende wijken. Wijken die vandaag met hun rug naar de Ring liggen, kunnen een zicht krijgen op de vernieuwde groene ruimte.

Meewerken

Niet alleen experten en ontwerpers kunnen dit nieuwe Ringpark vorm geven, ook de Antwerpenaar mag tijdens het ontwerpproces input en feedback geven op de mogelijke plannen. Door tijdens de Expeditie de QR-code aan elk kunstwerk te scannen, en de vragen te beantwoorden, werken deelnemers mee aan de verdere groei van Ringpark Groene Vesten.

Daarnaast kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen op het online participatieplatform (https://participatie.degroteverbinding.be/rgvexpeditie/) waar de Antwerpenaar geregeld naar heel specifieke antwoorden gevraagd wordt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testdorp TestCovid opent op donderdag 6 augustus

Registratie vooraf verplicht op www.testcovid.be  

Op donderdag 6 augustus om 9.30 uur opent op Spoor Oost TestCovid, het eerste Belgische testdorp voor COVID-19-tests op grote schaal. Inwoners van de stad en vier buurgemeenten kunnen daar een test laten afnemen. Dat kan enkel indien ze een activatiecode van een contactonderzoeker of de federale overheid ontvingen, geen symptomen hebben, en na registratie en het maken van een afspraak via www.testcovid.be.

De bedoeling van het testdorp is om de grote druk op de eerstelijnshulp te verminderen. Zodat Antwerpse huisartsen, spoeddiensten en laboratoria zich opnieuw volledig kunnen toeleggen op patiënten met COVID-19-symptomen of andere ziekteverschijnselen. Ook zullen bedrijven dankzij het testdorp sneller weten of een medewerker in isolatie moet of weer aan de slag kan. Verder draagt dit systeem bij tot een betere scheiding van mensen met en mensen zonder ziektesymptomen.

4 criteria voor de test

Het nieuwe testdorp wordt momenteel gefinaliseerd op Spoor Oost aan de Noordersingel, en is bedoeld voor mensen zónder ziektesymptomen. Wie wél ziekteverschijnselen heeft, dient zijn huisarts te contacteren.

Het dorp is níet vrij toegankelijk, maar énkel op afspraak en voor wie aan de volgende vier criteria voldoet:

 1. Een activatiecode gekregen hebben. Die code krijgt men via een contactonderzoeker of automatisch na terugkeer uit een risicogebied.
 2. Geen ziektesymptomen van COVID-19 vertonen.
 3. Wonen in 1 van de 9 districten van de stad Antwerpen, of in de gemeente Borsbeek, Schoten, Stabroek of Wommelgem.
 4. Zich geregistreerd hebben op www.testcovid.be. Op deze site moet men de verkregen activatiecode ingeven, en een aantal vragen beantwoorden. Wie in aanmerking komt, kan vervolgens een afspraak voor het testdorp maken, tot twee dagen in de toekomst.

Na het maken van een afspraak krijgt de aanvrager een e-ticket met QR-code toegestuurd. Die code geeft, samen met een identiteitsbewijs, toegang tot het testdorp.

Drive-in

Het testdorp zelf is vergelijkbaar met een drive-in, een systeem waarbij zoveel mogelijk mensen op korte tijd kunnen geholpen worden.

In eerste instantie is het testdorp vanaf donderdag 6 augustus voor een aantal weken zeven dagen op zeven geopend van 9.30 tot 16.30 uur. Daarbij kunnen in een eerste fase naar schatting tussen de 500 en 600 testen per dag worden afgenomen. Afhankelijk van de noden zijn er nog uitbreidingen mogelijk, zowel qua openingsuren als in aantal teststraten.

Bij de opstart zijn er drie teststraten: twee voor mensen die met de wagen komen, een voor voetgangers en fietsers. Die laatsten laten hun fiets in de fietsenstalling achter. Vervolgens wandelen ze samen met de voetgangers met voldoende onderlinge afstand door hun straat. Tijdens de testafname zitten ze op een stoel. Automobilisten en hun eventuele passagiers moeten in de wagen blijven zitten tijdens de test.

Bij aankomst in het testdorp wordt gecontroleerd of je een geldig ticket en identiteitsbewijs hebt. In de teststraat zelf neemt een verpleegkundige een test af met een neuswisser. Tot slot zorgt een medewerker voor de administratieve afhandeling van het staal.

Met de voorspelde hittegolf vanaf 6 augustus, zal de organisatie tijdelijk ook extra maatregelen nemen om de wachtenden en medewerkers tegen de warmte te beschermen.

Uitslag binnen de 24 tot 48 uur

Het staal gaat naar een testlabo georganiseerd door het federaal platform (Biogazelle). In een latere fase gaan de stalen naar een nieuw labo van de Universiteit Antwerpen. De testpersoon kan zijn uitslag binnen de 24 tot 48 uur na de afname raadplegen via www.mijngezondheid.be of via zijn huisarts. Op basis van de uitslag krijgt de geteste persoon gepaste richtlijnen. Wie positief test, moet onmiddellijk zijn huisarts contacteren.

14 partners

In totaal sloegen 14 partners (stad Antwerpen, de 4 lokale Huisartsenkringen, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, Universiteit Antwerpen, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, de provincie Antwerpen, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, het RIZIV, Mediris en eHealth) de handen in elkaar voor dit initiatief. Golazo zorgt voor de logistieke en operationele ondersteuning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aangepaste werking zwemvijver Boekenberg vanaf woensdag 5 augustus door hitte

Vanaf woensdag 5 augustus wordt het erg warm. Omdat de stad Antwerpen heel wat zwemmers verwacht voor een verfrissende duik, komt er een aangepaste regeling voor zwemvijver Boekenberg bij extreme hitte. Afzonderlijke blokken moeten de zwembeurt voor iedereen zo coronaveilig en aangenaam mogelijk laten verlopen.

Vanaf woensdag 5 augustus is er een aangepaste werking in zwemvijver Boekenberg omwille van het warme weer dat voorspeld wordt. Tijdens de openingsuren zijn in aparte blokken van anderhalf uur (op zondag twee uur) telkens 200 bezoekers op de ligweide en maximum 80 zwemmers tegelijkertijd toegelaten in de zwemvijver. Hierdoor kunnen zwemmers op een veilige en aangename manier genieten van een verfrissende zwembeurt. Op drukke momenten wordt gewerkt met blokzwemmen en krijgen telkens 80 zwemmers per kwartier toegang tot de zwemvijver.

“Met deze aangepaste werking zorgt Sporting A voor een veilige zwemomgeving bij grote drukte in Boekenberg”, zegt schepen voor sport Peter Wouters. “De stad wil zoveel mogelijk zwemmers de kans bieden om op een veilige manier een frisse duik te nemen tijdens de aangekondigde hittegolf. Ik roep iedereen op om het hoofd koel te houden, de extra maatregelen strikt na te leven en zo zorg te dragen voor elkaar.”

Verplichte registratie

Vooraleer ze de ligweide kunnen betreden, moeten bezoekers zich verplicht registreren via een QR-code die op verschillende plaatsen aan het hekwerk wordt uitgehangen of via een manuele inschrijving aan de toegangszone (voor wie zichzelf niet digitaal kan registreren). Hierbij worden gegevens opgevraagd voor de contactopvolging in het kader van de coronabestrijding. Deze gegevens worden na vier weken gewist. Na registratie ontvangen bezoekers een polsbandje waarmee ze toegang krijgen tot de ligweide en de zwemvijver.

Overzicht blokken

 • Maandag tot en met zaterdag – openingsuren van 12 tot 20 uur
  • Blok 1: 12 tot 13.30 uur (bezoekers voor dit eerste blok krijgen toegang tot de ligweide en kunnen registreren vanaf 11.30 uur)
  • Blok 2: 14 tot 15.30 uur
  • Blok 3: 16 tot 17.30 uur
  • Blok 4: 18 tot 19.30 uur
 • Zondag – openingsuren van 11 tot 18 uur
  • Blok 1: 11 tot 13 uur (bezoekers voor dit eerste blok krijgen toegang tot de ligweide en kunnen registreren vanaf 10.30 uur)
  • Blok 2: 13.15 tot 15.15 uur
  • Blok 3: 15.30 tot 17.30 uur

Overige richtlijnen

Zwemmen in zwemvijver Boekenberg is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Door de coronamaatregelen blijven de kleedkamers en lockers gesloten, bezoekers hebben dus best hun zwemkledij reeds aan. Toiletten en een beperkt aantal douches zijn wel beschikbaar. Bezoekers moeten altijd voldoende afstand - minimum 1,5 meter - houden tussen zichzelf (of hun bubbel) en andere bezoekers op de ligweide. Bij verplaatsingen op de ligweide is het dragen van een mondmasker verplicht voor iedereen boven de 12 jaar tenzij:

 • men zich verplaatst van en naar de zwemvijver;
 • men stilzit op de ligweide.

Openluchtzwembad De Molen

Ook openluchtzwembad De Molen op Linkeroever is nog steeds open voor het publiek. Daar verandert niets aan de huidige procedure. Zwemmers moeten hun zwembeurt er wel op voorhand reserveren; er wordt gewerkt met tijdsblokken van 3 uur. Per tijdsblok worden er maximum 200 personen toegelaten op de ligweide. Aan de hand van het gekleurde polsbandje dat bezoekers aan de kassa van het zwembad krijgen, worden de bezoekers opgedeeld in vier groepen van 50 personen. Elk uur kan men per groep een kwartier kunnen genieten van een frisse duik in het bad aan het Sint-Annastrand. Het plonsbad is vrij ter beschikking, maar wanneer ook daar de maximumcapaciteit wordt behaald, kan het zijn dat bezoekers even moeten wachten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open Monumentendag dit jaar digitaal en in thema van 100 jaar Olympische Spelen

Op zondag 13 september vindt naar jaarlijkse gewoonte Open Monumentendag plaats. Om een mogelijke verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zet de stad Antwerpen dit jaar maximaal in op een digitale editie. In dat kader lanceerde ze vandaag een digitale tour in het thema ‘100 jaar Olympische Spelen en sport in Antwerpen’.

Open Monumentendag deze zomer vanuit je kot

Dit jaar vindt Open Monumentendag plaats op zondag 13 september. Omwille van het coronavirus zet de stad Antwerpen dit jaar voor het eerst maximaal in op een digitale editie. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen er mogelijk nog Antwerpse monumenten hun deuren openen voor een fysiek bezoek op 13 september. Maar ondertussen kan iedereen sowieso vanaf vandaag Open Monumentendag van thuis beleven, met een digitale publicatie in het thema van dit jaar: 100 jaar Olympische Spelen en sport in Antwerpen.

De stad bracht maar liefst veertig Antwerpse locaties die een link hebben met dit thema samen in een digitale tour boordevol beeldmateriaal, feiten over de sporten en de gebouwen, een virtuele rondleiding en nog veel meer. Naast gekende sportdisciplines zoals tennis en voetbal komen ook vergeten parels aan bod, waaronder volkssporten als kolven en verdwenen sportaccommodaties als Palais de Glace en de Handelsbeurs.

Iedereen kan de digitale tour ontdekken op https://openmonumentendag2020.antwerpenmorgen.be/.

100 jaar Olympische Spelen en sport in Antwerpen

In 1920 was Antwerpen gaststad voor de zevende editie van de moderne Olympische Spelen. Na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog werd zo een nieuwe start gegeven aan de Internationale Olympische Beweging. Voor Open Monumentendag was deze verjaardag de gelegenheid om te focussen op sport in het algemeen en de Olympische Spelen in het bijzonder.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwembad Ieperman tijdelijk gesloten na waterlek

In de nacht van zondag 2 op maandag 3 augustus ontstond een waterlek in zwembad Ieperman in Wilrijk, waardoor de technische ruimte onderliep. Het zwembad zal daardoor al minstens tot en met zondag 9 augustus gesloten blijven.

Bij aankomst van de brandweer en technische diensten stelden ze vast dat er ongeveer een meter water in de technische ruimte van het zwembad stond. Daarbij was chloor vrijgekomen, en geraakten de elektrische en technische installaties beschadigd.

Intussen is de ruimte volledig leeggepompt, en onderzoekt AG VESPA de oorzaak van het lek en de grootte van de schade.

Het zwembad blijft al zeker dicht tot en met zondag 9 augustus. Afhankelijk van de exacte schade en de duur van de herstellingswerken, kan die periode nog verlengd worden.

Sinds 1 juli moeten zwemmers hun zwembeurt op voorhand reserveren. De zwemmers die een reservatie maakten in de periode dat het zwembad gesloten blijft, worden via mail gecontacteerd.

Tijdens deze tijdelijke sluiting kunnen zwemliefhebbers terecht in één van de andere Antwerpse stedelijke zwembaden. Die zijn te vinden op www.antwerpen.be/zwembaden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stad maakt hergebruik van bemalingswater door omwonenden mogelijk

Antwerpen wil bemalingswater van werven beschikbaar maken voor omwonenden waar dit technisch mogelijk, haalbaar en veilig is. Door aftapmogelijkheden te voorzien, kunnen buurtbewoners kosteloos gebruik maken van het opgepompte grondwater.

Bij bouwwerken wordt vaak grondwater opgepompt om de werf droog te houden (bemaling). In de Bouwcode van de stad Antwerpen en volgens de Vlarem-wetgeving moet dit opgepompte grondwater terugvloeien in de bodem om de grondwatertafel opnieuw aan te vullen (retourbemaling). Dit is technisch niet altijd mogelijk. Waar retourbemaling niet haalbaar is, moet op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte water.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Water is een kostbaar goed en zeker in een stedelijke context kunnen we daar niet genoeg de nadruk op leggen. We zijn intussen allemaal bekend met de problematiek van de grondwaterstand. Door een extra inspanning te doen via het vergunningenbeleid proberen we als stad een voortrekkersrol te spelen op vlak van duurzaam watergebruik. Door het voorzien van een eenvoudig aftapkraantje kunnen omwonenden zo van dit water gebruik maken voor bijvoorbeeld planten of bloemen.

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower: “De klimaatverandering is een uitdaging. Water is schaars en moet dus zo veel als mogelijk hergebruikt worden. Onlangs hebben we bijvoorbeeld bij de parking aan de Keizershoek in Merksem samen met Lantis een oplossing gezocht om het opgepompte water niet verloren te laten gaan in de riool. Het water dat bij deze werf wordt opgepompt, wordt momenteel gekanaliseerd naar achterliggende velden en weiden. Nuttig gebruik van bemalingswater: daar moeten we snel grote stappen in kunnen zetten.”

Recuperatie opgepompt grondwater

Om te voorkomen dat bemalingswater terug naar de riool vloeit, zal de stad Antwerpen bijzondere voorwaarden opleggen bij milieumeldingen van bronbemalingen. Waar dit mogelijk, veilig en haalbaar is kan er op de lozingsleiding een aftapmogelijkheid voorzien worden zodat omwonenden kosteloos gebruik kunnen maken van het opgepompte grondwater. Dit kan enkel als er ook een veilige en vrije toegang vanop de openbare weg naar het aftappunt gegarandeerd kan worden. De installatie van het aftappunt zal gebeuren bij de start van de bemalingswerken.

Daarnaast zal de aannemer op een zichtbare plek aangeven dat er water beschikbaar is. De stad zal daarom bij het verlenen van de meldingsakte ook een affiche aanleveren die vermeldt of het water gebruikt kan worden en waarvoor. Soms zullen er immers beperkingen gelden om het water te gebruiken. Zo is het bemalingswater nooit drinkbaar, maar kan het bijvoorbeeld wel aangewend worden om de tuin te besproeien. De affiche zal aan het aftappunt worden gehangen om omwonenden goed te informeren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AG VESPA zoekt erfpachter voor Sint-Jorispand

Vandaag lanceerde AG VESPA een oproep om een erfpachter te vinden voor het Sint-Jorispand, een uitzonderlijk ruim en veelzijdig commercieel gebouw in de Theaterwijk. De erfpachter moet het pand een (deels) publiek toegankelijke bestemming geven, maar het ook renoveren. De erfpachtovereenkomst zal worden afgesloten voor een termijn van 49 jaar, eventueel verlengbaar met maximaal 15 jaar.

AG VESPA biedt een erfpacht aan voor een gebouw aan de Sint-Jorispoort 29-31, dat op korte termijn vrijkomt. Het handelspand waarin momenteel nog Kringloopwinkel Antwerpen gehuisvest is, heeft een vloeroppervlakte van circa 2100 m².

Erfpacht met renovatieverplichting

Het Sint-Jorispand is een gekend gebouw in de Theaterwijk, dat nood heeft aan een grondige renovatie. Aangezien Kringloopwinkel Antwerpen naar een nieuwe locatie in Wijnegem verhuist, grijpt het OCMW Antwerpen, dat eigenaar is van het pand, deze gelegenheid aan om het gebouw volledig te laten opknappen. Daarom krijgt AG VESPA de opdracht om het pand aan te bieden onder een erfpachtovereenkomst met renovatieverplichting.

Het is daarbij van belang dat het Sint-Jorispand een kwalitatieve invulling krijgt, waardoor het minstens gedeeltelijk toegankelijk wordt voor een breed publiek. Vanzelfsprekend moet de bestemming aansluiten bij de eigenheid van het gebouw en de omgeving.

Bod met projectvoorstel

De erfpacht voor het Sint-Jorispand wordt aangeboden voor een periode van 49 jaar. Deze termijn kan onder bepaalde voorwaarden verlengd worden met nog eens maximaal 15 jaar. De jaarlijkse minimumvergoeding (canon) bedraagt 83.000 euro.

Kandidaten kunnen onder gesloten omslag een bod met projectvoorstel indienen tot uiterlijk vrijdag 4 september om 10 uur. Meer informatie over deze oproep staat op www.agvespa.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------