Stad gaat binnenkort op zoek naar exploitant die stadhuis gedeeltelijk openstelt voor publiek

Vandaag keurde het college de principebeslissing goed om een deel van het stadhuis na de restauratiewerken een publieke invulling te geven. De stad zal daarom in de komende maanden op zoek gaan naar een duurzame partner die een hedendaags concept kan integreren in deze historische context. De gedeeltelijke openstelling en exploitatie van de gelijkvloerse verdieping van het stadhuis zal mee bijdragen aan het versterken van het historische hart van de stad als trekpleister.

“De vroegere, gesloten voorgevel van het stadhuis zal na de restauratie verlevendigen,” vertelt burgemeester Bart De Wever. “De centrale toegang op de Grote Markt wordt opnieuw de hoofdingang voor Antwerpenaren en bezoekers. De poorten worden letterlijk opengezet. Door de gelijkvloerse verdieping gedeeltelijk open te stellen, krijgen bezoekers en bewoners bovendien de kans om dit prachtige renaissancepaleis op een unieke manier te beleven.”

Om dit te realiseren, zal de stad samen met AG VESPA op zoek gaan naar een externe partner die een groot gedeelte van de gelijkvloerse verdieping en de kelder zal exploiteren.

Hele jaar open voor publiek

Het gaat om een zone van ongeveer 450 vierkante meter op de gelijkvloerse verdieping en een polyvalente ruimte van 100 vierkante meter in de kelder. Er is de keuze om zowel de linker- en rechtervleugel of alleen de linkervleugel in de concessie op te nemen.

Bedoeling is dat deze ruimtes het volledige jaar voor het publiek opengesteld zijn, van maandag tot en met zaterdag. Voor de centrale foyer is er een gedeeld gebruik met de stad; na de openingsuren mag de uitbater de foyer exclusief gebruiken. Een beperkte, ondersteunende horeca-invulling (zonder warme keuken of terras) behoort tot de mogelijkheden.

Marktoproep

In de loop van de komende maanden zal AG VESPA in opdracht van de stad een concessieoproep lanceren, waarbij geïnteresseerden een offerte met een uitgewerkt projectvoorstel moeten indienen. Bij de selectie van kandidaten zal onder meer rekening gehouden worden met de omgang met en het respect voor de historische context, de laagdrempeligheid, de uitstraling en de belevingswaarde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stad Antwerpen maakt drukknoppen aan verkeerslichten ‘elleboogvriendelijk’

Vanaf 23 oktober zal de stad Antwerpen een bijkomende knop installeren bovenop op de drukknoppen aan verkeerslichten aan kruispunten op stadswegen. Hierdoor zullen de drukknoppen verder uitsteken en kunnen fietsers en voetgangers deze gemakkelijk bedienen met de elleboog. 

In de stad Antwerpen zijn 73 kruispunten op stadswegen uitgerust met drukknoppen waarmee voetgangers en fietsers groen kunnen aanvragen. Een groot deel daarvan zijn aangebracht aan kruispunten met slimme verkeerslichten, maar ook op andere kruispunten om de doorstroming te vergemakkelijken. Op deze drukknoppen zal de stad een verlengstuk aanbrengen zodat gebruikers met hun elleboog op de knop kunnen drukken. Daarmee komt de stad tegemoet aan de vraag om de drukknoppen voor voetgangers en fietsers coronaproof te maken, en zo de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “In totaal plaatst de stad zo 508 drukknoppen. Zeker met de winter voor de deur loont het de moeite om het de fietsers en voetgangers, als ze handschoenen of wanten aanhebben, makkelijker te maken om die knoppen te bedienen. En veiliger natuurlijk.” De schepen vervolgt: “We zullen aan het Agentschap Wegen en Verkeer vragen om ook in aangepaste drukknoppen te voorzien op gewestwegen, zodat alle drukknoppen coronaproof bediend kunnen worden.”

Drukknoppen aan slimme verkeerslichten, op plaatsen waar camera’s niet kunnen detecteren

De stad Antwerpen zet in op meer flexibele lichtenregelingen voor een vlotte doorstroming van het verkeer. Om flexibel te kunnen werken, moeten de lichten weten wanneer weggebruikers zich aandienen op het kruispunt. Voor gemotoriseerd verkeer gebeurt dit via detectoren in het wegdek en voor voetgangers en fietsers via camera’s of drukknoppen. Door bepaalde richtingen enkel groen te geven op basis van de aanwezigheid van een weggebruiker, zullen voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer op andere richtingen meer groen krijgen en dus minder lang moeten wachten. In de stad Antwerpen zijn al 50 kruispunten op stadswegen uitgerust met deze slimme verkeerslichten, waarvan 46 met drukknoppen.

Op deze kruispunten worden steeds vaker camera’s gebruikt om fietsers te detecteren. Dit is echter niet aan elke verkeerslicht mogelijk: bijvoorbeeld als fietsers van verschillende richtingen kunnen toekomen of als fietsers voor het verkeerslicht kunnen afslaan in plaats van oversteken. Dit verschil kan een camera niet detecteren en cameradetectie zou in dat geval onnodig voor rood zorgen bij andere weggebruikers. Daarom zijn op heel wat kruispunten ook drukknoppen geplaatst. Voor voetgangers wordt altijd een drukknop gebruik omdat ze nog moeilijker te detecteren zijn.

De drukknoppen dienen niet enkel om groen aan te vragen, maar worden op bepaalde kruispunten ook gebruikt om langer groen, sneller groen of een extra groenvenster te krijgen. Voetgangers en fietsers gebruiken dus het best altijd de drukknop.  

Drukknoppen aan andere kruispunten

Ook op kruispunten zonder slimme lichten zijn soms drukknoppen aangebracht waarmee voetgangers en fietsers groen moeten aanvragen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Start voorbereidende werken transport en plaatsing fietshelling Parkbrug 

Voor het transport en de plaatsing van de fietshelling aan de Parkbrug vinden er binnenkort voorbereidende werken plaats. Daarom wordt vanaf maandag 16 november een deel van de Napoleonkaai en de Entrepotkaai gedurende 3 weken afgesloten voor alle verkeer.

De Parkbrug is sinds juli 2016 een verkeersveilige verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Park Spoor Noord en het Eilandje. Ze overspant de Italiëlei ter hoogte van de Noorderplaats. Momenteel volgen voetgangers en fietsers de Parkhelling om vanuit Park Spoor Noord op de Parkbrug te geraken. Aan de kant van de London Tower heeft de Parkbrug momenteel een grote lift en een trap met een speciaal fietsgootsysteem. Er komt ook nog een fietshelling. Vanaf 16 november zijn er voorbereidende werken voor het transport en de plaatsing van de verschillende onderdelen van die helling. Daarna begint de effectieve plaatsing. In het voorjaar van 2021 zal de fietshelling klaar zijn voor gebruik.

Voorbereidende werken en planning

De werken aan de fietshelling zelf vinden al enkele maanden plaats in een atelier in Puurs. Momenteel worden de verschillende elementen aan elkaar gelast tot 4 grote delen en worden ze geschilderd. Daarna wordt alles via transport over water naar het Willemdok gebracht. Van daaruit zullen alle delen tussen de gebouwen gehesen worden naar hun definitieve locatie

Om plaats te maken voor de aanvoer en opbouw van een kraan en om alle onderdelen vanuit het Willemdok te kunnen transporteren tot aan hun definitieve locatie wordt een deel van de Napoleonkaai en de Entrepotkaai gedurende 3 weken afgesloten voor alle verkeer. De Napoleonkaai wordt afgesloten tussen de Napelsstraat en de Bordeauxstraat alsook de hoek van de Napoleonkaai met de Entrepotkaai. De Napelsstraat en de Kribbestraat worden 3 weken doodlopend richting de Napoleonkaai. Er zullen tijdelijk ook enkele bomen en straatmeubilair weggehaald worden. Tegen vrijdag 4 december gaan de Napoleonkaai en de Entrepotkaai terug open voor alle verkeer.

De planning van de werken ziet er als volgt uit:

 • week 16/11: aanvoer en opbouw kraan aan het Willemdok op de hoek van de Napoleonkaai-Entrepotkaai en aankomst transport-ponton met de verschillende onderdelen van de fietshelling;
 • week 23/11: plaatsing verschillende onderdelen op hun definitieve locatie afhankelijk van de weersomstandigheden;
 • week 30/11: afbraak en afvoer kraan.

Daarna wordt alles in gereedschap gebracht voor de ingebruikname van de fietshelling: de plaatsing van de balustrade, schilder- en laswerken, de aanleg van een fietspad op de helling, de plaatsing van verlichting,…

Ontwerp fietshelling

Het ontwerp van de fietshelling is, net zoals dat van de Parkbrug, van Ney & Partners. De helling wordt 140 meter lang en krijgt een lusvormig ontwerp in een witte, lichte staalstructuur om het gewicht op de bestaande structuur te beperken. De fietshelling wordt een alternatief voor de lift en de trap met VeloComfort-systeem, die allebei behouden blijven. De fietshelling ligt parallel aan de gevels van de bestaande gebouwen.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “De Parkbrug  vormt nu al een belangrijke schakel voor het fietsverkeer tussen het noorden  en het centrum van de stad. Met deze fietshelling verhogen we het gebruiksgemak van de brug, nodig om het toenemend aantal fietsers te kunnen verwerken. De fietshelling zal trouwens ook mooi ogen, het sluitstuk aan een brug die voor veel mensen een uitverkoren plek is voor een selfie.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwerpen zet in op duurzame stedelijke distributie met cargofietsen en fietstrailers

Bycykel, De Kringwinkel Antwerpen en Ecomat/Circomat krijgen steun van Slim naar Antwerpen om professionele cargofietsen en fietstrailers in te zetten voor stadsdistributie. Ook andere bedrijven en buurtbewoners kunnen de transportmiddelen ontlenen.

Bycykel, De Kringwinkel Antwerpen en Ecomat/Circomat namen samen deel aan de projectoproep van Slim naar Antwerpen in mei 2019. Daarin werd gezocht naar projecten die bijdragen aan vlot, efficiënt en betrouwbaar personen- en vrachtverkeer in de Antwerpse regio. De geselecteerde projecten krijgen van de stad professionele expertise en financiële en communicatieve ondersteuning. In totaal zijn er 9 verschillende projecten gekozen, zowel gericht op personenmobiliteit als logistiek. Enkele andere zijn Bar d’Office en Friday Cowork die inzetten op telewerken, Eurides dat mobiliteitsbeheer voor bedrijven eenvoudiger maakt en MSC/Medrepair dat werkt aan nachtlogistiek.

Zeven cargofietsen met trailers

Met de steun van de stad Antwerpen investeerden Bycykel, De Kringwinkel Antwerpen en Ecomat/Circomat in zeven elektrische cargofietsen met bijhorende fietstrailers. In totaal zijn ze goed voor een laadvermogen van meer dan één ton. Deze transportmiddelen zullen in Antwerpen snel een vertrouwd zicht worden.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Met de projectoproepen van Slim naar Antwerpen moedigt de stad ondernemers aan oplossingen op maat te bedenken voor bestaande mobiliteitsproblemen. Duurzame belevering van goederen in een stedelijke context is een zeer actueel thema. Dat in dit project lokale ondernemers de krachten bundelen maakt deze samenwerking echt bijzonder.”

Transport van bouwmaterialen, tweedehands artikelen en planten

Bycykel vzw is een mobiliteitsorganisatie met de focus op duurzame, innovatieve mobiliteitsoplossingen waarbij de inzet van de fiets steeds centraal staat. Het is de initiatiefnemer van dit project en staat de andere twee organisaties bij in de concrete uitrol. Bycykel kocht de cargofietsen en -trailers initieel aan, maakte ze rijklaar en zette het reservatiesysteem op. De Kringwinkel en Ecomat/Circomat deden een financiële bijdrage binnen dit project waarbij ze eigenaar werden van de cargofietsen en -trailers.

Ecomat/Circomat is een leverancier van bio-ecologische bouwmaterialen uit Zoersel, met een microhub in één van de centers aan de Engelselei in Borgerhout.  Daar kunnen klanten uit de stad zelf kleine hoeveelheden materiaal ophalen. Het bedrijf zelf zet de twee cargofietsen en fietstrailers onder andere in om hun hermonteerbare bouwcomponenten daar op te halen en weer terug te brengen. Zo wordt de eigen vrachtwagen zo weinig mogelijk gebruikt om de laatste kilometers vanaf de microhub af te leggen. Verder kunnen de lokale handelaars van de centers en buurtbewoners ook de cargofietsen en trailers ontlenen voor vervoer van iets groter materiaal. 

De Kringwinkel Antwerpen bestaat uit 10 tweedehandswinkels en 2 webshops die aan meer dan 500 mensen sociale tewerkstelling bieden. De Kringwinkel gebruikt hun vijf cargofietsen en trailers onder andere om tweedehands materiaal op te halen en te leveren. Daarnaast zullen ze de fietsen inzetten voor het project Plan Twee. Daarbij maken ze in samenwerking met de psychiatrische afdeling van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen verwaarloosde planten opnieuw levensvatbaar. Die planten worden nadien met de cargofiets vervoerd naar De Kringwinkel Borgerhout om daar een nieuwe eigenaar te vinden.

Beschikbaar voor burgers

De nieuwe transportmiddelen kunnen ook door de Antwerpenaar zelf gebruikt worden. De Kringwinkel Antwerpen stelt ze ter beschikking in hun winkel in de Blikfabriek (Krugerstraat 232 – Hoboken) voor bezoekers en buurtbewoners. Ze kunnen ter plaatse ontleend worden of via de online reservatietool, klik hier voor de rechtstreekse link. En ook bij Ecomat/Circomat kunnen de cargofietsen en fietstrailers ontleend worden, klik hier voor de rechtstreekse link. Van 22 oktober tot en met 30 november zijn ze gratis te ontlenen. Daarna is de kostprijs tussen de 7 en 10 euro per uur.

Meer informatie over de projectoproep is te vinden op www.slimnaarantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tweede tests medewerkers woonzorgcentrum Melgeshof tonen aan dat waarschijnlijk minder dan 10% positief is getest en niet de 50% die eerst was doorgegeven

Testresultaten bewoners nog niet beschikbaar

Goed nieuws in woonzorgcentrum Melgeshof: niet 50 procent maar waarschijnlijk minder dan 10 procent van de medewerkers test er positief op covid-19. Dat blijkt uit de resultaten van een tweede test bij alle medewerkers. Ook alle bewoners zijn getest - hoewel niemand voorlopig positief was in Melgeshof - maar daarvan zijn de resultaten nog niet bekend.


Wat was er aan de hand?

Vorige week woensdag werden de 112 medewerkers van woonzorgcentrum Melgeshof getest op covid-19 in samenwerking met de overheid. De volledige testresultaten gaven maandag aan dat 7 medewerkers positief hadden getest, maar werden dinsdag bijgesteld naar 56 positieve gevallen. Dat zou betekenen dat 50% van de medewerkers positief had getest op covid-19. Een opmerkelijk hoog aantal, te meer omdat er in Melgeshof op dat moment geen bewoners met corona verblijven. Zorgbedrijf Antwerpen besliste daarom alle medewerkers opnieuw te laten testen en meteen ook alle bewoners te laten testen op covid-19.

Wat zijn de resultaten van de nieuwe tests bij de medewerkers?

Uit de resultaten van de nieuwe test die Zorgbedrijf Antwerpen dinsdag liet uitvoeren bij 159 medewerkers en vrijwilligers blijkt dat 7 medewerkers positief zijn, 18 testresultaten ontbreken nog. Dat betekent dat maximaal 16 procent en wellicht eerder minder dan 10 procent van de medewerkers positief test. Aanzienlijk minder dan de aanvankelijke 50 procent dus.

Hoe komen we aan die percentages?

Stel: 7 positief en 18 nog onbekende resultaten zijn ook positief: 25 op 159 tests = 16%

Stel: 7 huidige positieve gevallen zijn de enige positieve tests: 7 op 159 tests = 5%

Wat zijn de resultaten van de tests bij de bewoners?

De resultaten worden donderdagavond of vrijdag verwacht.

Wat met bezoek voor de bewoners van woonzorgcentrum Melgeshof?

Zolang alle testresultaten niet beschikbaar zijn, houdt Zorgbedrijf Antwerpen de voorzorgsmaatregelen aan. Tot en met zondag is voorlopig geen bezoek toegelaten. Als het mogelijk is om vroeger bezoek toe te laten, zal Zorgbedrijf Antwerpen dit zeker doen.

Hoe komt het dat de twee testresultaten zo sterk verschillen?

Ook Zorgbedrijf Antwerpen wil hierover graag duidelijkheid. Daarom laat Zorgbedrijf Antwerpen momenteel onderzoeken wat de CT-waarde (de lading virus in een onderzocht staal) van de verschillende teststalen is om te bekijken of daarin mogelijk een verklaring te vinden is.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vernieuwde mobiliteitskaart Slim naar Antwerpen biedt realtime-mobiliteitsinfo

De mobiliteitskaart op de website en de app van Slim naar Antwerpen is grondig vernieuwd. Gebruikers krijgen voortaan realtime-data te zien van De Lijn en verschillende deelmobiliteitsaanbieders. Per vervoersmiddel vinden ze nu ook de prijs en de voorwaarden. Daarnaast werd de kaart overzichtelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt.

Eind 2017 lanceerde de stad een multimodale routeplanner en een slimme mobiliteitskaart op de website www.slimnaarantwerpen.be. In 2018 werden deze ook via app beschikbaar gemaakt. Sinds de update van de mobiliteitskaart in 2019 kunnen gebruikers voor eender welke locatie de vervoersmogelijkheden opzoeken en worden alle opties getoond binnen een straal van 5, 15, 30 of 60 minuten wandelen of fietsen. Met de meest recente vernieuwing krijgen bezoekers nu ook realtime-data van De Lijn en deelmobiliteitsaanbieders te zien.

Nieuwe features: realtime-data van De Lijn en deelmobiliteit

Dankzij de nieuwe functionaliteit kunnen bezoekers van de site makkelijk opzoeken wanneer precies de bus of tram aan een bepaalde halte zal stoppen. Ook realtime-data van deelmobiliteitsaanbieders Velo, Bird en Poppy zijn nu beschikbaar. Op de website kan je zien waar deze vervoersmiddelen zich bevinden en checken hoeveel batterijvermogen een elektrische step of scooter nog heeft. Daarnaast is er nu per vervoersmiddel ook extra informatie zoals de prijs en de voorwaarden beschikbaar.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Vanaf nu wordt het makkelijker dan ooit om terug te vinden welk vervoersmiddel in jouw buurt beschikbaar is, waar en wanneer. Mobiliteit vind je in Antwerpen op maat van iedereen. We werken er hard aan om dat aanbod zo eenvoudig beschikbaar te stellen.”

Overzichtelijke en gepersonaliseerde mobiliteitskaart

Wanneer gebruikers de mobiliteitskaart openen, zijn nu standaard alle informatielagen uitgeschakeld. Zo kunnen ze zelf kiezen welke vervoersmogelijkheden, betaalzones en/of verkeersinformatie voor hen relevant zijn. De gebruiker krijgt dus enkel te zien wat hij wil zien, wanneer hij dat wil.

De informatielagen kregen bovendien een nieuwe indeling. Zo is deelmobiliteit nu een aparte categorie, opgesplitst in fiets, step, scooter of auto. Daarnaast werd wandelen toegevoegd: deze laag toont het Antwerpse wandelnetwerk.

Ook de verschillende betaalzones zijn beter gevisualiseerd. De grenzen van de parkeertariefzones en zonecodes zijn duidelijker afgebakend. Bestuurders die een toelating willen kopen om de lage-emissiezone (LEZ) van de stad binnen te rijden, krijgen nu online te zien aan welke automaten ze enkel een dagpas kunnen kopen en aan welke automaten ze zowel hun voertuig kunnen registreren, als een dagpas of een meerdaagse toelating (van 1 week tot 1 jaar) kunnen kopen.

Met de website zetten de stad en haar mobiliteitspartners in op de bereikbaarheid van de regio. Slim naar Antwerpen helpt bewoners, bezoekers en pendelaars om het juiste vervoersmiddel te vinden, rekening houdend met wegenwerken en het gewenste vertrek- of aankomstuur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onduidelijkheid over tests medewerkers woonzorgcentrum Melgeshof
Tijdelijk geen bezoek, test voor alle bewoners, hertest voor alle medewerkers

Vorige week woensdag werden de 112 medewerkers van woonzorgcentrum Melgeshof getest op covid-19 in samenwerking met de overheid. De volledige testresultaten gaven maandag aan dat 7 medewerkers positief hadden getest, maar werden vandaag bijgesteld naar 56 positieve gevallen. Zorgbedrijf Antwerpen hertest vandaag alle medewerkers en vrijwilligers. In afwachting van meer duidelijkheid over de testresultaten neemt Zorgbedrijf Antwerpen maximale voorzorgsmaatregelen voor bewoners en medewerkers. De situatie is frappant aangezien er op heden geen bewoners met corona in Melgeshof verblijven.

Zorgbedrijf Antwerpen ging met een aantal woonzorgcentra in op het overheidsaanbod om alle medewerkers te testen. Dat gebeurde in woonzorgcentrum Melgeshof afgelopen woensdag 14 oktober. Er werden tests afgenomen van de 112 medewerkers en vrijwilligers, die vervolgens door de overheid werden opgehaald en verwerkt. De overheidstests waren enkel voor medewerkers bedoeld.

Toen de volledige testresultaten maandag jongstleden beschikbaar waren, bleek dat 7 van de 112 medewerkers positief hadden getest voor covid-19. Uiteraard ging het om medewerkers zonder ziektesymptomen: wie ziek is, blijft thuis. Vandaag werd Zorgbedrijf Antwerpen op de hoogte gebracht dat de volledige testresultaten waren bijgesteld en dat er niet 7 maar 56 positieve tests waren. Dat is frappant aangezien er tot op heden geen bewoners met corona verblijven in Melgeshof.

Op dit moment is de situatie onduidelijk. Omdat niet eenduidig te bepalen is of er inderdaad 56 positieve gevallen zijn bij de medewerkers of 7, neemt Zorgbedrijf Antwerpen alle mogelijke voorzorgen om bewoners en medewerkers maximaal te beschermen. Intussen nam Zorgbedrijf Antwerpen de volgende stappen om de situatie uit te klaren:

 • Alle medewerkers zijn vandaag opnieuw getest in samenwerking met ZNA. Daarvan zijn de eerste resultaten in de loop van morgennamiddag beschikbaar. Ondertussen dragen alle medewerkers maximale beschermkledij. Zo worden eventuele besmettingen voorkomen.
 • Alle bewoners worden woensdag getest, omdat dat vandaag niet meer mogelijk was voor de testcapaciteit. De eerste resultaten van die tests zullen donderdagavond beschikbaar zijn. Bewoners kunnen tot en met zondag het woonzorgcentrum voorlopig niet verlaten. De kapper en pedicure zijn eveneens niet beschikbaar tot en met zondag
 • Uit voorzorg is tot en met zondag voorlopig geen bezoek toegelaten in Melgeshof.

Zorgbedrijf Antwerpen brengt de bewoners en de familieleden op dit moment op de hoogte.

De situatie in Melgeshof is gelukkig een alleenstaand geval van onduidelijkheid over testresultaten. Toch hecht Zorgbedrijf Antwerpen er belang aan hierover transparant te communiceren. Zodra de testresultaten beschikbaar zijn, worden de huidige maatregelen herbekeken. Bij vragen kunnen bewoners en familieleden contact opnemen met de klantendienst van Zorgbedrijf Antwerpen op 03 431 31 31.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wintereditie van Sinksenfoor wordt geannuleerd

Er komt dit najaar geen wintereditie van de Sinksenfoor op Spoor Oost. Vandaag hakte de stad Antwerpen die moeilijke knoop definitief door. De stad en de foorkramers gaan nu verder in overleg en bekijken samen de mogelijkheden om het financiële leed van de foorkramers te verzachten.

Eerder dit jaar besliste de stad om in het najaar, van zaterdag 21 november tot en met zondag 13 december 2020, uitzonderlijk een wintereditie van de Sinksenfoor te organiseren. Door de nieuwe, verstrengde maatregelen die op 19 oktober ingingen om de evolutie van de coronacijfers af te remmen, is dit echter niet meer mogelijk. Er zijn enkel nog kleine kermissen met minder dan 200 personen toegelaten en er geldt een verbod op eet- en drankkramen.

Moeilijke beslissing om de veiligheid te waarborgen

Vandaag boog de stad zich over de teksten van het ministerieel besluit. Daarbij kwam de veiligheidscel tot de conclusie dat de wintereditie van de Sinksenfoor onmogelijk kan doorgaan. Bij deze beslissing is enerzijds de veiligheid van de bezoekers en de foorkramers een doorslaggevende factor. Anderzijds komt door de strenge maatregelen het verdienmodel van de Sinksenfoor zodanig onder druk te staan dat het niet rendabel is om de winterkermis te organiseren.    

Schepen voor markten en foren Peter Wouters: “De voorbije dagen werd het duidelijk dat het lot van de Winterfoor aan een zijden draadje hing, maar dit is en blijft een zware dobber voor de foorkramers, niet het minst op financieel vlak. We leven mee met de foorkramers, maar de federale maatregelen lieten ons geen keuze meer. Anderzijds is het in ieders belang dat er nu duidelijkheid is. Hoe dan ook laat de stad de foorkramers niet in de steek en zullen we er alles aan doen om een regeling uit te werken waar alle partijen zich in kunnen vinden. Eerstdaags knopen we gesprekken aan met de foorkramers en bekijken we toekomstgericht welke pistes we kunnen bewandelen om de foorkramers een duwtje in de rug te geven.”

Steve Severeyns, Nationaal Secretaris van de Verdediging der Belgische Foorreizigers: “Dit nieuws komt niet als een verrassing natuurlijk, al blijft het wrang om vast te stellen dat pretparken en dergelijke de deuren niet moeten sluiten. Ik betreur de beslissing, maar ik kan er wel begrip voor opbrengen. De stad Antwerpen heeft veel gedaan om het kermisgebeuren in het algemeen en de Winterfoor in het bijzonder te ondersteunen en mogelijk te maken. Daar wens ik de stad dan ook uitdrukkelijk voor te bedanken. Onze sector ziet zwarte sneeuw, maar gezien de ernst van de situatie waarin we ons bevinden, vind ik dat iedereen zijn duit in het zakje moet doen om de pandemie het hoofd te bieden.”

Jean-François Vlasselaerts, woordvoerder van de foorkramers: “Wij als foorkramers hebben alles uit de kast gehaald om te tonen dat we een kermis in goede en veilige banen kunnen leiden. Uiteraard bleven wij als foorkramers niet blind voor de epidemiologische context en deelden we de bezorgdheid over de evolutie van de coronacijfers. De afgelasting van de Winterfoor is een harde noot om te kraken, maar met de huidige maatregelen zou het onmogelijk zijn om de rekening te doen kloppen. We blijven in overleg met de stad, maar we kijken ook naar het federale niveau om onze geplaagde sector extra zuurstof te geven en door deze crisis te loodsen.” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stad test flexibele snelheidsdrempels in Confortalei

In de Confortalei in Deurne worden vanaf vandaag twee flexdrempels geplaatst als proefproject. Dat zijn flexibele snelheidsdrempels die geen hinder opleveren voor zware voertuigen zoals bussen en brandweerwagens en minder trillingen veroorzaken. De werken zijn in principe 9 november afgerond.

De Confortalei in Deurne is de eerste straat in België waar flexdrempels komen. Deze drempels worden gemonitord en geëvalueerd door de stad Antwerpen in samenwerking met onder andere De Lijn en de brandweer. Als de ervaringen positief zijn, kunnen op nog meer locaties met flexdrempels volgen.

Flexdrempels zijn drempels die meeveren onder het gewicht van voertuigen. De drempels werken voor personenwagens als gewone snelheidsdrempels, terwijl zwaardere voertuigen ze vlotter kunnen nemen dan gewone drempels. Dat is vooral interessant op routes die door de brandweer als aanrijroute worden gebruikt en waar tot nu toe geen snelheidsremmende ingrepen konden plaatsvinden, zoals de Confortalei. Ook reizigers van De Lijn zullen minder hinder ondervinden wanneer hun bus over dergelijke drempels rijdt. Fietsers in de Confortalei worden over het bestaande fietspad naast de drempel geleid. Voor hen verandert er dus niets.

In Nederland werd al heel wat ervaring opgedaan met flexdrempels. Een delegatie van de stad Antwerpen ging in augustus 2019, samen met De Lijn, MOW (Mobiliteit & Openbare Werken) en het Onderzoekscentrum voor Wegenbouw, de drempels bespreken en uitproberen in Tilburg. De bevindingen waren voldoende positief om tot een proefproject te besluiten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verdere digitalisering haven en stedelijke hulpdiensten dankzij 5G-netwerk ‘Minerva’

De stad Antwerpen, Port of Antwerp, Politiezone Antwerpen en Brandweer Zone Antwerpen ontwikkelen en testen een particulier 5G-netwerk.

Het netwerk kreeg de naam ‘Minerva’. Dankzij dit particuliere netwerk, dat momenteel ontwikkeld en getest wordt door technologiebedrijf iSea in samenwerking met Ericsson, kunnen de drie partners hun bestaande digitale toepassingen verder ontwikkelen, en krijgen ze de mogelijkheid om nieuwe toepassingen te onderzoeken.

Burgemeester Bart De Wever: “Voor de stad Antwerpen is het cruciaal om over mobiele netwerken te beschikken. Zij hebben een belangrijke rol als toekomstgericht platform voor de digitalisering van het multidisciplinaire ecosysteem van de haven en de stedelijke hulpdiensten. Minerva kan aan de verschillende noden tegemoetkomen, en toepassingen in hun dagelijkse werking ondersteunen.” 

Sneller, betrouwbaarder en veiliger
Een particulier 5G-netwerk verhoogt de snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de digitale toepassingen van het havenbedrijf, de politie en de brandweer. Het netwerk is niet afhankelijk van openbare providers en is op die manier beter beschermd tegen mogelijke pannes, maar ook bijvoorbeeld overbelasting tijdens grote evenementen of massabijeenkomsten. Minerva zal ook zorgen voor een optimale dekking binnen het werkingsgebied van de drie partners, op basis van end-to-end Europese technologie.

Bestaande en nieuwe toepassingen

Zowel de brandweer als de politie en de haven ontwikkelden de voorbije jaren verschillende digitale toepassingen zoals apps, livestreaming, drones en andere technologieën. Dankzij een sneller, betrouwbaarder en veiliger netwerk kan deze evolutie versterkt en versneld worden. De partners zijn dan ook erg tevreden:

Maarten Torfs, directeur ICT, PZ Antwerpen: “Omwille van de toegenomen digitalisering van Politiezone Antwerpen hebben we nood aan een veilig, betrouwbaar en performant netwerk voor mobiele data. Daarmee kunnen we onze verschillende digitale toepassingen, zoals mobiele camera’s en de FOCUS-app, op het terrein inzetten. Met dit proefnetwerk kunnen we onze bestaande digitale toepassingen verder ontwikkelen en nieuwe toepassingen onderzoeken.“

Bert Brugghemans, zonecommandant van Brandweer Zone Antwerpen: “In noodsituaties maakt de beschikbaarheid van gegarandeerde realtimevideobeelden van een interventie een wereld van verschil om de situatie in te schatten en de eerste acties te ondernemen. Dit proefnetwerk zal onze verdere digitalisering versterken en ons werk op het terrein verbeteren.”

Annick De Ridder, schepen voor haven: “Dit 5G-proefnetwerk met technologie van Ericsson dekt de volledige haven. Het zal onze toekomstige werking op het vlak van scheepvaart, veiligheid en ecologie ondersteunen. Maar het vormt ook de ideale basis voor de ontwikkeling van 5G-toepassingen met een hoge snelheid voor automatisering, logistiek, veiligheid en beveiliging. Als Havenbedrijf nemen we een voortrekkersrol op in de digitale transformatie van het havenecosysteem en leggen we zo ook een basis voor nieuwe jobs van de toekomst.”

Valentijn Vande Keere, CEO iSea: “iSea is enthousiast om vast te stellen dat dankzij de uitstekende samenwerking tussen de verschillende partners en diensten dit proefproject is uitgegroeid tot een succes. Het project opent mooie perspectieven voor de groei van lokale expertise, en duurzaam ondernemen. Ook worden nieuwe banen mogelijk dankzij nieuwe technologieën zoals 5G.” 

Rémi de Montgolfier, general manager Ericsson Belux: "We zijn er trots op deel uit te maken van dit proefproject in Antwerpen. Mobiele technologie is een hoeksteen voor de openbare veiligheidsnetwerken van morgen."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stad neemt volgende stappen voor monument-memoriaal om slachtoffers WO II te herdenken

Er zal op de Scheldekaaien aan het Loodswezen een monument-memoriaal komen ter herdenking aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De stad Antwerpen voert sinds enige tijd wetenschappelijk historisch onderzoek naar welke namen opgenomen zullen worden in het monument. Het college keurde nu de criteria daarvoor en het eisenprogramma voor het monument-memoriaal als geheel goed.

In maart 2019 keurde het Antwerpse college de verdere uitwerking van de deelprojecten van het masterplan Herdenking Wereldoorlog II goed. Doel is om de herinnering aan WO II levendig te houden en om het herdenken van deze oorlog duurzaam te verankeren in de samenleving. Een van de projecten is de oprichting van een nieuw namenmonument en memoriaal voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op de Scheldekaaien in de buurt van het Loodswezen. Het monument-memoriaal zal een inclusieve visie op slachtofferschap huldigen. Het dient bovendien vrijheid, gelijkheid, broederschap, inclusie en respect op te roepen: de democratische waarden.

Het college keurde vorige week de omschrijving van de opdracht, het programma van eisen en de beoordelingsaspecten goed, alsook welke criteria en categorieën zullen gehanteerd worden voor de inclusie van de namen van de slachtoffers op het monument. Als volgende stap zal AG VESPA een internationale ontwerpwedstrijd uitschrijven om op zoek te gaan naar een ontwerpteam dat het monument-memoriaal vorm zal geven vanuit een Antwerps én internationaal artistiek perspectief. In de loop van 2021 zal het winnende ontwerp gekend zijn.

Burgemeester Bart De Wever: “We werken verder aan een ingetogen plek vlakbij de Schelde, ter hoogte van de Loodswezensite, die de herinnering aan het geweld en het trauma uit het verleden zal vatten. Sereniteit en rust zijn primordiale kenmerken van het monument-memoriaal. Anders dan een begraafplaats of mausoleum zal de site ook een  plaats zijn waar idealen zoals onze democratische grondwaarden actief gehuldigd zullen worden. Naast de gedefinieerde slachtoffergroepen hebben we ook oog voor de vele andere vormen van slachtofferschap en de naamloze slachtoffers.”

Loodswezen, een locatie die Antwerpenaars verbindt met verleden, heden en toekomst

De locatie is niet toevallig gekozen. De site van het Loodswezen biedt grote zichtbaarheid en verbindt stad met haven, twee belangrijke locaties met

betrekking tot de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Het Loodswezen bevindt zich bovendien in de nabijheid van het Red Star Line Museum en het FelixArchief, twee instellingen die mee het ‘geheugen’ van de stad vormen. In het nabije MAS komt ook een permanente tentoonstelling, gewijd aan de geschiedenis van WOII in Antwerpen.

Schepen voor haven en stadsontwikkeling Annick De Ridder: “AG VESPA werkt bovendien aan een herbestemming van de site in het kader van de aanleg van de Scheldekaaien. Het is de ambitie om voor de Loodswezensite een geïntegreerd ontwerp op te maken dat de doelstellingen uit het masterplan Scheldekaaien combineert met deze voor het monument-memoriaal. De site moet een plaats van betekenis te worden, gericht op rust en samenzijn, te midden van de drukke stad, aan de grens van het historische centrum en langs de oever van de Schelde. De nabijheid van en dialoog met de Schelde vormen een verbindend landschappelijk element voor de hele stad. AG VESPA zal het totale project begeleiden en coördineren.”

Een namenmonument om alle slachtoffers van WO II te herdenken

Er bestaan vandaag al een relatief groot aantal historische, veelal kleinere WOII-monumenten in Antwerpen. De ambitie van het nieuwe monument-memoriaal is om verschillende gemeenschappen en generaties samen te brengen in het herdenken van de oorlog.

Vanuit die optiek zullen de namen van alle Antwerpse slachtoffers, vermoedelijk zo’n 25.000, geïntegreerd worden in het monument. Deze namen maken in een oogopslag de indrukwekkende aantallen zichtbaar. Ze zullen worden gegroepeerd volgens vier categorieën:

 • Holocaustslachtoffers;
 • Burgerslachtoffers van het nazigeweld (i.e. werkweigeraars, verplicht tewerkgestelden, verzetsstrijders en andere politieke gevangenen);
 • Burgerslachtoffers van militair geweld (i.e. slachtoffers van de bombardementen en de V-bommen);
 • Militaire slachtoffers (Belgische en/of internationale strijdkrachten; i.e. geallieerde of Belgische soldaten en Antwerpse krijgsgevangenen).

Het gaat om slachtoffers die verbonden zijn door en met Antwerpen. Het stadsarchief (FelixArchief) inventariseert de namen die het monument-memoriaal dient te dragen. Aan het monument-memoriaal zal een begeleidende tekst geplaatst worden om ook de naamloze slachtoffers te herdenken en zij die de oorlog overleefden, maar de herinneringen eraan blijvend meedroegen.

Een serene plaats waar mensen samenkomen in een levendige stad

Het memoriaal moet een open, inclusieve plaats zijn waar diverse gemeenschappen en groepen, maar ook individuen van alle generaties terechtkunnen. Er zal op de site ook aandacht zijn voor het educatieve luik.

“Het is ontzettend belangrijk om de herinnering aan WO II ook bij onze jongere generaties levend te houden”, zegt schepen voor onderwijs en jeugd Jinnih Beels. “Niet alleen zodat ze de geschiedenis kennen, maar vooral ook om hen bewust te maken dat vrijheid nog steeds een kwetsbaar iets is en niet vanzelfsprekend is. Met het monument-memoriaal wordt die herinnering niet alleen theoretisch, maar ook zichtbaar onder de aandacht gebracht.”

“Sereniteit en rust zijn belangrijke kenmerken van het monument-memoriaal, maar het wordt ook een plaats waar ideeën en democratische grondwaarden actief herdacht en gehuldigd worden. De ambitie van het stadsbestuur is immers het stimuleren van een herdenkingscultuur, geworteld in een levende en levendige stad. De ingetogenheid van de site moet aansluiting vinden bij het openbaar domein, het leven van elke dag en de naastliggende functies, zodat het geen verlaten zone wordt als er geen herdenkingsplechtigheden plaatsvinden”, aldus schepen voor openbaar domein Claude Marinower.

Meer info over WO II en hoe Antwerpen deze herdenkt staat op www.antwerpenherdenkt.be.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe campagne De Grote Verbinding doet dromen over het Antwerpen van morgen

In de nieuwe campagne voor De Grote Verbinding die vandaag start, dromen zeven Antwerpenaars over het toekomstige Ringpark achter hun hoek. “Het Antwerpen van morgen? Met mijn maten trainen in ’t park! Minder lawaai, meer gezonde lucht. Kampen bouwen in het nieuwe park!” Zo zet de stad met de campagne de voordelen van het stadsontwikkelingsproject voor de burger in de kijker.

Met De Grote Verbinding verbindt Antwerpen bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring. Die Ringparken zullen zorgen voor meer groen, minder lawaai en schonere lucht. Verschillende ontwerpteams zijn vandaag aan de slag om de Ringparken de komende jaren verder uit te tekenen en te realiseren.

Om de voordelen van dit gigantische stadsontwikkelingsproject in de kijker te zetten, lanceert de stad Antwerpen vandaag een nieuwe campagne. Zeven Antwerpenaars getuigen wat De Grote Verbinding concreet kan betekenen voor hun buurt. Ze vertellen in korte online getuigenissen wat er voor hen gaat veranderen op vlak van mobiliteit en leefbaarheid dankzij de nieuwe Ringparken.

Alexander (35 jaar) is enthousiast: “Ik ben een headhunter met een eigen bedrijf. Ik laat mijn bedrijfswagen meer en meer aan de kant staan en ik gebruik mijn elektrische fiets. Daarmee bereik ik mijn klanten in het centrum gewoon véél sneller. De Grote Verbinding zal voor mij een paar dingen ten goede veranderen. Zo komt er meer gelegenheid om mijn fiets te gebruiken en nog sneller bij klanten te zijn, maar mijn route wordt ook zoveel aangenamer. Ik leg het grootste deel van het traject af door het groen.” Ook Juliette (46 jaar) is blij: “Ik woon al meer dan twintig jaar op Linkeroever met mijn vier kinderen. Het leuke aan hier wonen is dat je ’s avonds na je werk thuiskomt in een oase van rust. Ik noem het ‘mijn eiland in het groen’. Ik kijk uit naar de extra speelruimte en de nieuwe parken. Die bieden niet alleen meer wandelmogelijkheden, maar vooral ook veel meer schone lucht. De Grote Verbinding maakt van Linkeroever écht een topplek voor jong en oud.” Ook jongere en oudere Antwerpenaars zijn opgetogen. Zo kijkt Dennis (8 jaar) ernaar uit dat hij zelf naar zijn vrienden zal kunnen fietsen of dat ze samen in het park zullen kunnen afspreken. Jaak (82 jaar) kan niet meer lang stappen en is dus extra blij met een park in zijn buurt, ook om nieuwe buurtbewoners te leren kennen.

Online Ringdagen

Niet alleen experten en ontwerpers zullen de nieuwe Ringparken vorm geven, elke Antwerpenaar kan meewerken aan de plannen. Vanaf 2 november 2020 stellen alle projectteams zich voor en kunnen inwoners het team van hun Ringpark ontmoeten op online Ringdagen. Ontdek op www.degroteverbinding.be wanneer je de teams virtueel kan ontmoeten of jouw mening kan geven op de voorliggende plannen.

De Grote Verbinding

Met ‘De Grote Verbinding’ bouwt Antwerpen aan zijn internationale reputatie als stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s onder de grond. Zo wordt gezorgd voor een betere mobiliteit voor stad en haven, meer groen en schonere lucht, en worden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring verbonden.

De afgelopen jaren hebben de Vlaamse overheid, de stad, de haven, de burgerbewegingen en Lantis samen met de intendant voor de Oosterweelverbinding de plannen vormgegeven. Tijdens de uitvoering wordt zoveel mogelijk lokaal talent aan het werk gezet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zorgbedrijf Antwerpen voert in woonzorgcentrum De Tol preventief aangepaste bezoekregeling in na besmetting bij 1 bewoner

Uit voorzorg is bezoek vanaf donderdag 15 oktober tijdelijk beperkt tot maximaal 1 bezoeker per week in woonzorgcentrum De Tol in Deurne. Na een positieve COVID-19-test bij één van de bewoners voert Zorgbedrijf Antwerpen preventief die aangepaste bezoekregeling in.

Op donderdag 15 oktober testte een bewoner van woonzorgcentrum De Tol positief voor op het coronavirus. In navolging daarvan heeft Zorgbedrijf Antwerpen besloten om alle bewoners en medewerkers van het woonzorgcentrum te testen, en preventief een aangepaste bezoekregeling in te voeren.

Wat betekent dit concreet voor bewoners en bezoekers in het woonzorgcentrum?

 • Bewoners kunnen  - conform de overheidsrichtlijnen - altijd één bezoeker per week ontvangen.
 • Zorgbedrijf Antwerpen hanteert een bezoekontvangstrecht. Het is en blijft de bewoner zelf die beslist of hij/zij bezoek wenst te ontvangen. Bezoekers maken vooraf telefonisch een afspraak.
 • In het hele woonzorgcentrum is een mondmasker verplicht. Ook registratie en handhygiëne blijven verplicht, net als afstand houden en de andere voorzorgsmaatregelen.
 • Tijdens het bezoek moet de bezoeker de gepaste beschermingskledij dragen, die hij/zij ter plaatse overhandigd krijgt.

Het aanpalende dienstencentrum Boterlaar blijft open. Bezoekers blijven welkom voor een middagmaal en activiteiten. Het kapsalon, de pedicure en het wassalon blijven open na afspraak. De cafetaria van het dienstencentrum wordt volledig afgesloten van het woonzorgcentrum. Uiteraard blijven ook alle voorzorgsmaatregelen er van kracht.

In de andere woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen blijft bezoek mogelijk zonder afspraak vooraf. Enkel in woonzorgcentrum Europasqaure (Deurne) is bezoek uit voorzorg ook al beperkt.

Op de website van Zorgbedrijf Antwerpen vinden bezoekers een overzicht van de bezoekregeling per woonzorgcentrum. Die tabel wordt dagelijks om 12 uur geactualiseerd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERSTELLINGEN REEDS BEGONNEN AAN HET NIEUWE PALINGHUIS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campings Linkeroever: De Molen heropent in april 2021 - Oproep uitbater nieuwe stadscamping park Middenvijver

De stad Antwerpen ging deze zomer op zoek naar een nieuwe uitbater voor camping De Molen aan het Sint-Annekestrand. Die concessie wordt nu toegekend aan Werkmmaat vzw en t-Kompas. Vanaf april volgend jaar baten zij De Molen uit voor 2 jaar, met een opgefriste basisinfrastructuur en een groter kampeeraanbod. Voor de nieuwe stadscamping die in park Middenvijver komt, lanceert AG VESPA in opdracht van de stad vandaag een concessieoproep.

Op 1 april 2021 heropent camping De Molen voor 2 jaar. Werkmmaat zal daarbij instaan voor het praktische beheer van de camping en t-Kompas voor de communicatie, beleving en onthaal van de gasten.

Werkmmaat en t-Kompas

Werkmmaat is een vzw actief in de sociale economie. Ze begeleiden mensen die al lang werkzoekend zijn en bieden hen jobs aan, van kleine renovatieprojecten tot uitbating en onderhoud van toeristische trekpleisters. Zo staat de vzw onder meer in voor de uitbating van de Antwerpse Ruien en het onderhoud van het Steenplein en fonteinen in Antwerpen. t-Kompas is dan weer het communicatie- en evenementenbureau dat al enkele jaren de medische logistiek op Tomorrowland en Pukkelpop in goede banen leidt.

Ruimer kampeeraanbod en totaalbeleving

De camping krijgt tegen de heropening een nieuw jasje aangemeten. De basisinfrastructuur wordt opgefrist, het kampeeraanbod uitgebreid, en er wordt er sterk geïnvesteerd in beleving. Zo zullen er enkele volledig ingerichte glamping-tenten voorzien worden, een plek voor kampeerwagens, gratis fietsverhuur met fietshersteldienst, en nog meer. Om dit te realiseren, werken beide partijen nauw samen met de lokale horeca en retail, om zo ook het Antwerpse karakter van de camping volop in de verf te zetten.

Stadscamping Middenvijver

De stad besliste al enige tijd terug om in te zetten op één grote, kwalitatieve stadscamping. Daarom zullen op termijn de twee huidige kampeerterreinen De Molen en Vogelzang verdwijnen. De nieuwe stadcamping wordt gerealiseerd in de noordoostelijke hoek van park Middenvijver, ter hoogte van de Halewijnlaan en de Willem Gijsselsstraat. Hij zal tegemoet komen aan de eisen van de moderne kampeerder, en ruimte laten voor innovatieve vormen van kamperen.

De nieuwe stadscamping moet voldoen aan de regelgeving van het Vlaamse Logiesdecreet van 1 april 2017 en aan een comfortkwalificatie van minimaal 3 sterren. Er zal plaats zijn voor alle vormen van kamperen: tenten, vouwwagens, campers, caravans en chalets. Ook grotere groepen vinden er hun gading. Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Stadscamping’ dat in opmaak is en waarvoor het openbaar onderzoek loopt van 15 oktober tot 13 december, zorgt voor het ruimtelijk kader om alles te realiseren. Meer informatie over het project is te vinden op www.antwerpenmorgen.be/stadscamping.

Biedingen onder gesloten omslag met projectvoorstel

AG VESPA stelt het terrein van 54.136 m² ter beschikking via een concessie voor werken, voor een periode van 30 jaar. De concessieoproep omvat het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie.

De concessievergoeding is afhankelijk van hoeveel m² terrein de kandidaat in gebruik wenst te nemen. De minimale concessievergoeding voor de ingebruikname van het volledige terrein bedraagt ongeveer 22.000 euro per jaar. Offertes indienen kan tot uiterlijk donderdag 14 januari 2021 om 14 uur. De volledige opdracht en selectie- en gunningscriteria staan in het bestek op www.agvespa.be. Een rechtstreekse link naar de oproep staat hier.

Schepen voor toerisme Koen Kennis: “De sector van het kampeertoerisme evolueert, en wint aan populariteit. Antwerpen past zich aan en zal ook de volgende jaren klaar zijn om deze bezoekers in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naar een propere stad met opvallende vuilnisbakken en buurtgerichte actie

De stad Antwerpen wil nog meer inzetten op een propere stad door enerzijds haar vuilnisbakken te voorzien van kleuren en geluiden en anderzijds specifieke buurten aan te pakken met een combinatie van sensibiliserende en sanctionerende acties.

Antwerpen zet jaarlijks meer dan 600 medewerkers en meer dan 36 miljoen euro aan middelen in om de stad proper te houden. Ook 2927 straatvrijwilligers zetten zich met veel enthousiasme in. Ondanks die al grote inzet blijven sommige straten en pleintjes vervuild met sluikstort en zwerfvuil. Door bewoners en bezoekers nog meer te motiveren samen te werken aan een propere stad en door een buurtgerichte aanpak, wil de stad hier verandering in brengen. 

Stadsbrede inzet met kleurrijke vuilnisbakken

In dat kader laat de stad nu de vuilnisbakken meer opvallen. De vuilnisbakken in de straat, bigbellies (grote comprimerende vuilbakken) en ook sorteerstraatjes worden in een fris kleurtje gestoken. In straten waar het proper is, krijgen de vuilnisbakken een groene kleur. Daar waar het beter kan worden ze in het oranje gestoken en waar het niet zo proper is, worden de vuilnisbakken rood. Zo zien bewoners en bezoekers meteen of ze goed bezig zijn of nog extra hun best kunnen doen. Begin volgend jaar wordt de situatie geëvalueerd en kan de kleur van de vuilnisbakken worden aangepast.

Bovendien krijgen bewoners of bezoekers een bedankje in een Antwerps accent wanneer ze hun afval in bigbellies deponeren. De stad motiveerde bewoners eerder al met muziekjes.

Buurtgerichte aanpak

Bovenop de dagelijkse inspanningen van alle stadsdiensten, is er voor sommige buurten een grondigere aanpak nodig. Gedurende een maand zet de stad telkens alles in om de buurt op te frissen, te sensibiliseren en te sanctioneren waar nodig. Buurtbewoners worden aangesproken, de sorteerregels en het moment van afvalophaling worden toegelicht, problematieken rond peuken en hondenpoep worden aangepakt … Ook probeert de stad bewoners op verschillende manieren extra aan te sporen om hun afval in de vuilnisbak te gooien. Dat doet ze door bijvoorbeeld voetstapjes of hinkelpaden naar vuilbakken aan te leggen, peukenstembussen te installeren … Via extra controles riskeren mensen die het dan nog niet begrepen hebben, een boete tot 350 euro bovenop de betaling van de opruimkosten.

Fons Duchateau, schepen voor stads- en buurtonderhoud: “De kleurrijke vuilnisbakken en de sorteerstraatjes, de geluiden in de bigbellies, de buurtgerichte aanpak… we zetten alle middelen in om Antwerpen te laten blinken als nooit tevoren.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwerpen startplaats voor najaarseditie van Ronde van Vlaanderen

Stad roept op om thuis te supporteren voor de koers

Op zondag 18 oktober start de Ronde van Vlaanderen opnieuw in Antwerpen. Vandaag stelden de stad en organisator Flanders Classics het programma in de stad voor. Dat ziet er vanwege de coronamaatregelen helemaal anders uit. De belangrijkste boodschap is dat wielerfans thuis moeten supporteren en niet live naar de start van Vlaanderens Mooiste kunnen komen kijken.

Komend weekend is het dan toch zover: op zondag 18 oktober vormt de stad Antwerpen voor de vierde keer op rij het decor voor de start van de Ronde van Vlaanderen. COVID-19 zette ook de wielerkalender op zijn kop en daardoor staat hét monument van het Vlaamse voorjaar dit jaar in de herfst geprogrammeerd. In tegenstelling tot de voorbije edities, zal het ditmaal geen volksfeest worden op de Grote Markt en de Scheldekaaien, want omwille van corona is het niet de bedoeling dat er publiek afzakt naar de anders zo populaire startzone.

Coronaproof editie

“De sportevenementenwereld deelt sinds de start van de coronamaatregelen samen met heel veel andere sectoren mee in de klappen”, vertelt Antwerps schepen voor sport Peter Wouters. “Ook in Antwerpen bloedt ons sporthart door de kaalslag in de sportevenementenkalender en het noodgedwongen uitstellen van de festiviteiten en het ambitieuze programma rond ons olympisch jubileumjaar. We zijn dan ook enorm verheugd en trots dat de in het voorjaar uitgestelde Ronde van Vlaanderen komende zondag alsnog kan starten in onze Scheldestad. Dankzij topsportevenementen van wereldniveau promoten we Antwerpen ook in dit uitzonderlijke coronajaar als een echte sportstad en zetten we bovendien het belang van sport en beweging voor elke inwoner nog eens extra in de kijker!”

Ook Tomas Van Den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classics, kijkt uit naar de Ronde van Vlaanderen. “We zijn zeer tevreden dat we onze voorjaarsklassiekers toch nog bijna allemaal hebben kunnen organiseren, al was het dan in het najaar. Ondanks de coronamaatregelen zijn we blij dat onze 104de Ronde ook kan starten in Antwerpen. We kunnen na drie geslaagde edities toch zeggen dat we ons hier al thuis voelen. Al zal deze editie er natuurlijk noodgedwongen grondig anders uitzien dan alle voorgaande. Want ook nu hangt het coronaspook toch als een schaduw over de koers. Maar we zijn de uitdaging aangegaan om onze koersen in een coronaproof jasje te steken. Dat was niet gemakkelijk, maar we hebben onze koersen van a tot z helemaal onder de loep genomen en zijn er in geslaagd om ze te kunnen organiseren in een klimaat waar we toch helemaal voldoen aan de geldende coronamaatregelen. En net zoals in een normaal voorjaar bouwden we op naar een hoogtepunt: de Ronde van Vlaanderen. We kijken dus weer enorm uit naar zondag!”

Supporteren enkel van thuis uit

Een van de voornaamste aanpassingen is natuurlijk het feit dat het publiek niet naar de startsite mag komen. Geen ploegvoorstelling op een volgepakte Grote Markt zoals de voorbije jaren, maar op een afgeschermde zone aan het Steenplein, te volgen via livestream. Ook aan het startpunt op de Scheldekaaien is het niet de bedoeling dat toeschouwers komen kijken. “We roepen alle supporters op om niet af te zakken naar de start zoals ze normaal elk jaar wel massaal doen”, aldus Wouters en Van Den Spiegel. “We rekenen echt op de medewerking van elke wielerfan om hier gehoor aan te geven. Daarom is dat ook de kernboodschap van onze promotiecampagne voor de start van de Ronde. Kom zondag dus niet naar het oude stadscentrum, maar supporter thuis voor je favoriete renners. En ook al zal de beleving anders zijn, probeer toch te genieten van Vlaanderens Mooiste. De koers wordt zo goed in beeld gebracht dat je geen seconde hoeft te missen van het heroïsche spektakel.”

Mobiliteit

Ook in coronatijden blijft de start van een internationale topwedstrijd als de Ronde van Vlaanderen enige impact hebben op de mobiliteit, al valt de toestroom van supporters naar Antwerpen wel weg. Zo wordt het parcours, waaronder ook de Waaslandtunnel, op zondag 18 oktober tijdelijk afgesloten en zijn er gedurende het hele weekend plaatselijk parkeermaatregelen van kracht om de evenementensite te kunnen opbouwen en de volledige wielerkaravaan plaats te kunnen geven. De stad werkte maatregelen uit om voor buurtbewoners en bestemmingsverkeer de hinder zoveel mogelijk te beperken. Alle parkeer- en verkeersinfo voor bewoners langs het parcours is te vinden op www.slimnaarantwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link. 

Praktisch

De start van de Ronde van Vlaanderen is thuis te volgen via livestream vanaf 8.25 uur op www.sporza.be.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

District Merksem roept lokale handelszaken op om deel te nemen aan ‘Winkelgebaar voor de Merksemnaar’

In april 2021 lanceert het district Merksem ‘Winkelgebaar voor de Merksemnaar’, een actie om lokaal winkelen te promoten. De lokale handelszaken krijgen het sinds de coronacrisis immers zwaar te verduren. Met de actie wil het district hen een hart onder de riem steken. Merksemse handelszaken die mee willen doen aan de actie, schrijven zich voor 15 december in.

Voordelen voor alle Merksemnaren

Via voordeelbonnen in de lente-editie van het Merksemse districtsmagazine MXM krijgen alle Merksemse handelszaken de kans een actie te promoten.

Dankzij het systeem met voordeelbonnen kunnen alle Merksemse consumenten genieten van de acties. Het districtsmagazine MXM valt immers gratis in elke Merksemse brievenbus.

Zowel de Merksemse handelszaken als Merksemse consumenten varen dus wel bij hun deelname.

Er is nog meer: cadeaubonnen

Alle Merksemnaren die voordeelbonnen gebruiken, maken via een trekking bovendien kans op cadeaubonnen die op hun beurt kunnen worden gespendeerd bij de deelnemende handelszaken.

Inschrijven

Merksemse handelszaken die willen meedoen met de actie, dienen zich via een online formulier in te schrijven voor 15 december 2020. Alle info en de link naar het inschrijvingsformulier is te vinden op www.merksem.be/middenstand.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------