Nieuwe resultaten PFAS-stalen in Antwerpen bekend

 

Nieuwe metingen op 23 locaties over het ganse Antwerpse grondgebied geven een beter zicht op de bredere verspreiding van PFAS. Op 16 locaties werden geen te hoge PFAS-concentraties gemeten. Op 7 andere plekken wijzen de bodemstalen op te hoge concentraties in de bodem, maar moet de omvang van de verontreiniging nog beter in kaart worden gebracht.

 

Zowel stad Antwerpen als OVAM hebben respectievelijk via ABO nv en Arcadis verkennende bodemonderzoeken laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS. In Antwerpen werden 23 locaties geselecteerd, waaronder enkele volkstuintjes, speeltuinen en scoutsterreinen. Om een zicht te krijgen op de bredere verspreiding van PFAS, heeft stad Antwerpen bewust bodemstalen laten nemen over haar ganse grondgebied, ook verderaf van de 3M-site.

 

Op 16 van de 23 locaties werden geen te hoge PFOS-concentraties vastgesteld.

 1. de botanische tuin, ter hoogte van de Leopoldstraat in de Antwerpse binnenstad
 2. jeugdwerking Kras, ter hoogte van de Slachthuislaan
 3. volkstuin De Zwaantjes aan het fort van Merksem
 4. volkstuin Silsburg 4 aan de Peter Benoitlaan in Deurne
 5. jeugdvereniging ‘Schep Vreugde’ en ‘Akabe 5 & 6’ ter hoogte van de Blancefloerlaan
 6. de samentuin Biodroom ter hoogte van de Willem Gijsselsstraat en de August Van Cauwelaertlaan
 7. de samentuin aan woonzorgcentrum ’t Zand in de Louis Paul Boonstraat
 8. Sint Annabos, ten noorden van de voetbalvelden van City Pirates Linkeroever
 9. het scoutsterrein van scouts “21ste” aan de Gloriantlaan
 10. de speeltuin aan de Jachthaven ter hoogte van de Thonetlaan
 11. het scoutsterrein van zeescouts “1ste George de Hasque” aan de Thonetlaan
 12. de speeltuin ter hoogte van het Frederik Van Eedenplein
 13. de speeltuin ter hoogte van de hoek tussen de Vlaamshoofdlaan en de Akkerwindestraat
 14. de speeltuin aan de Willem Klooslaan
 15. basisschool Sint Anna-Goethe in de Goethestraat
 16. natuurreservaat Het Rot

 

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Voor ouders, kinderen en jongeren actief op scoutsterreinen en speeltuinen op Linkeroever is dit goed nieuws. Zij kunnen met een gerust hart hun activiteiten verder zetten.”

 

Op 7 locaties werden te hoge PFOS-concentraties gemeten:

 1. de brandweerkazerne aan de Halewijnlaan
 2. de samentuin Lekkeroever op de hoek van de Gloriantlaan
 3. basisschool De Dobbelsteen, aan de Emiel Verhaerenlaan
 4. het Vlietbos, aan de noordoostelijke zijde vlakbij de 3M-site
 5. de Scheldelaan, aan de overzijde van de Schelde ter hoogte van de 3M-site
 6. de volkstuin ter hoogte van de Varenlaan
 7. de volkstuin De Grote Put in Ekeren

 

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Op drie locaties werd ooit PFOS-blusschuim gebruikt, twee andere metingen gebeurden in de directe omgeving van de 3M-site. In de twee volkstuinen zal de stad de geteelde groenten laten onderzoeken, maar houdt de verontreiniging geen acute risico’s in voor de gezondheid.”

 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert de gebruikers van volkstuinen voldoende gevarieerd te eten en niet uitsluitend groenten en fruit uit eigen kweek. Voor omwonenden in een straal van 100 meter rond brandweeroefenterreinen formuleert de Vlaamse Overheid aangepaste voorzorgsmaatregelen.

 

Om de omvang van de verontreiniging verder in kaart brengen, zullen verdere bodemonderzoeken worden uitgevoerd.

 

De locatiekaart waar de staalafnames zijn gebeurd en de resultatentabel zijn terug te vinden op www.antwerpen.be/pfos (via Onderzoeken PFAS/PFOS). Klik hier voor de rechtstreekse link.

 

Stad Antwerpen breidt zones 30 uit in Merksem en Ekeren

 

Stad Antwerpen wil de verkeersveiligheid vergroten door de verdere invoering van een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur in gebieden waar geen aparte fietsinfrastructuur is. In totaal worden 6 bestaande zones 30 uitgebreid, 3 in district Ekeren en 3 in district Merksem.

 

Studies tonen aan dat een reductie van de gemiddelde snelheid met 1 kilometer per uur kan leiden tot 3% minder ongevallen en 5% minder verkeersslachtoffers. Om de leefbaarheid in de woonwijken te verhogen, breidt stad Antwerpen daarom 6 zones 30 uit in de districten Ekeren en Merksem. Het gaat daarbij vaak om straten waar geen aparte fietsinfrastructuur is of straten waar enkel verkeer komt met bestemming en/of herkomst uit de straat zelf.

 

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Fietsveiligheid en de leefbaarheid van de wijken zijn een prioriteit voor dit stadsbestuur. In onze stad ligt 648 kilometer aan fietspaden, en daar komen elke dag nog een aantal meters bij. We zijn sinds vorige zomer volop bezig met de uitrol van 19 kilometer extra fietsstraten, en ook daar maken we snelle vordering. Aparte infrastructuur aanleggen is echter niet overal mogelijk, en daar biedt de introductie van een zone 30 een oplossing. Sinds 2018 zijn alle Antwerpse woonwijken reeds zone 30, en met deze aanvullingen in Ekeren en Merksem breiden we die zones nog verder uit.”

 

Uitbreiding 3 bestaande zones in Ekeren

 • Zone 30 ‘Omgeving Boerendijk’ en ‘Kern Ekeren’
  De zone 30 ‘Omgeving Boerendijk’ wordt uitgebreid met de Boerendijk en in zijn geheel opgenomen in de zone 30 ‘Kern Ekeren’. Boerendijk is een lokale hoofdstraat waar vandaag nog een snelheidsregime geldt van 50 kilometer per uur. Fietsers rijden er gemengd met het gemotoriseerd verkeer omdat er geen aparte fietsinfrastructuur is. Om de fietsveiligheid in deze straat te verhogen, is een lagere maximumsnelheid gewenst en zijn er fietssuggestiestroken aangebracht.
 • Zone 30 ‘Donk’
  De zone 30 ‘Donk’ wordt uitgebreid met Ten Hoge. Dit is een korte, doodlopende woonstraat waar enkel plaatselijk verkeer komt.
 • Zone 30 ‘Bredeweg’
  De zone 30 ‘Bredeweg’ wordt uitgebreid met het bebouwde gedeelte van de Slijkweg (tot huisnummer 22). Dit straatsegment is een woonstraat met enkel plaatselijk verkeer, en is doodlopend. De straat ligt deels op het grondgebied van de gemeente Stabroek. De gemeente Stabroek is mede vragende partij om de straat op te nemen in de zone 30.

 

Uitbreiding 3 bestaande zones in Merksem

 • Zone 30 ‘Rietschoorvelden-Het Weelke’
  De zone 30 ‘Rietschoorvelden-Het Weelke’ wordt uitgebreid met Schoordijk. Dit is een korte, doodlopende woonstraat waar enkel plaatselijk verkeer komt.
 • Zone 30 ‘Kern Merksem’
  De zone 30 ‘Kern Merksem’ wordt uitgebreid met de zuidelijk gelegen straten van het industriegebied (omgeving Dokske), gelegen tussen de Vaartkaai en de Sint-Bartholomeusstraat. In deze industriestraten geldt vandaag nog een snelheidsregime van 50 kilometer per uur. Fietsers rijden er gemengd met het gemotoriseerd verkeer omdat er geen aparte fietsinfrastructuur is. Om de fietsveiligheid in deze straten te verhogen, is een lagere maximumsnelheid gewenst. Volgende straten worden opgenomen in de zone 30: Duvelshoek (tot Carrettestraat), Eugeen Meeusstraat, Westkaai, Tarwestraat, Zuidkaai, Noordkaai, Olieslagerijstraat, Oostkaai, Griffinstraat en Glasstraat. De hoofdassen voor het verkeer blijven 50 kilometer per uur zoals de Vaartkaai, Theunisbrug en Azijnbrug/Deurnsebaan/Straalstraat. Met de invoering van de zone 30 zal ook in extra fietsmarkering worden voorzien.
 • Zone 30 ‘Merksem Heide’
  De zone 30 ‘Merksem Heide’ wordt uitgebreid met de Nieuwdreef, het gedeelte tussen de Bredabaan en de Terlindenhofstraat. De Nieuwdreef is een lokale hoofdstraat waar vandaag nog een snelheidsregime geldt van 50 kilometer per uur. In het straatsegment tussen de Bredabaan en de Terlindenhofstraat rijden fietsers gemengd met het gemotoriseerd verkeer omdat er geen aparte fietsinfrastructuur is. Om de fietsveiligheid in dit straatdeel te verhogen, is een lagere maximumsnelheid gewenst. Verderop blijft de Nieuwdreef 50 kilometer per uur omdat hier fietspaden aanwezig zijn.

 Foto: metkennisvanzaken.be

Opening speel- en sportterrein aan de Ruimtevaartlaan

 

Het speel- en sportpleintje aan de Ruimtevaartlaan is volledig vernieuwd. Het thema ‘ruimtevaart’ blijft behouden en de nieuwe (speel)toestellen spreken meerdere doelgroepen aan. District Deurne is verheugd dat de werken twee maanden vroeger klaar zijn dan verwacht. Hierdoor kan het speel- en sportterrein deze zomervakantie al openen en een plek bieden aan speelvogels en sportievelingen.

 

Het speel- en sportterrein aan de Ruimtevaartlaan is een herkenningspunt voor de buurt. Na een bevraging bij de kinderen werd er gekozen om het thema ‘ruimtevaart’ te behouden. De verschillende planeten uit het zonnestelsel passeren er de revue. Centraal staat een grote uitkijktoren van waaruit verschillende speeltoestellen vertrekken. Voor de jongeren die op zoek zijn naar meer sportieve uitdagingen, bieden de calisthenicstoestellen en het pannaveld een uitweg.

Schepen voor jeugd Elke Brydenbach: “We blijven in Deurne investeren in onze speel- en sportterreinen. Ik ben dan ook verheugd dat we er weer een nieuwe, avontuurlijke speelplek bij hebben in Deurne-Zuid. Deurne is klaar voor een zonnige zomer vol spel- en sportplezier! In het concept is er ook rekening gehouden met de integrale toegankelijkheid van het speelterrein. Zo kan ook iemand die iets minder mobiel is, toch ook meegenieten van deze fijne speelplek."

 

In Deurne zijn er 22 speel- en sportterreinen. Jaarlijks investeert het district in het onderhoud ervan. Na ongeveer 12 jaar is een speelterrein uitgeleefd en is er nood aan een volledige heraanleg. De werken aan het terrein aan de Ruimtevaartlaan zijn gestart op 19 april 2021 en zouden duren tot begin september. De werken zijn echter twee maanden vroeger klaar dan verwacht. Door deze onverwachte meevaller kunnen Deurnse jongeren nu al genieten van deze speelplek.

 Foto: hln.be

Petanque in district Antwerpen: zomers vakantiegevoel in eigen buurt


District Antwerpen telt veel petanqueveldjes en laat deze via de campagne ‘Straks samen naar de Provence?’ tijdens de zomer nog meer in het oog springen. In elke postcode zijn er vrij toegankelijke petanqueveldjes. Bezoek een pleintje naar keuze en speel een spelletje met je buren of vrienden. Geïnteresseerden kunnen zich op zondag 19 september 2021 meten met elkaar tijdens een petanquetornooi, als afsluiter van deze zomerse campagne.

Provence in de stad

“Het leuke aan petanque is dat alle leeftijden van het spel kunnen genieten. In district Antwerpen vind je een 20-tal petanquevelden die iedereen vrij kan gebruiken. Deze zomer zetten we 10 van die terreintjes speciaal in de kijker met de leuke campagne ‘Straks samen naar de Provence?’. Elke zaterdag wordt één pleintje een hele week lang extra gezellig gemaakt met fijne inkleding. Ga dus zeker je gang op één van deze petanqueveldjes en praat na op een terrasje in de buurt. Met een beetje inlevingsvermogen waan je je zo in de Provence, zeker nu er eindelijk mooi zomerweer aankomt”, zegt Charlie Van Leuffel (districtsschepen voor sport en evenementen).

Om deze zomerse campagne af te sluiten, organiseert het district Antwerpen op zondag 19 september 2021 een gezellig petanquetornooi aan het petanqueterrein op de Napoleonkaai.

Terrasjes in de buurt

Schepen voor middenstand Koen Kennis ziet de petanqueveldjes als een troef voor nabijgelegen horecazaken en betrekt hen graag bij de campagne: “De petanqueveldjes zijn een mooie kans voor nabijgelegen horecazaken om extra volk naar hun terras te lokken. We moedigen lokale horeca-ondernemers en hun klanten aan om een ploeg samen te stellen.”

De ploegjes hebben de hele zomer om te oefenen voor de wedstrijddag op 19 september 2021. De winnaars gaan naar huis met een prijs uitgekeerd in Antwerp Ucoins die ze dit jaar kunnen besteden bij onze Antwerpse horeca.

Veldjes in de kijker

Op deze dagen worden de veldjes van het district extra in de kijker gezet met opvallende signalisatie. Scan de QR-code op het bord bij elk petanqueveld en ontdek nog meer terreintjes in de omgeving. 

 • zaterdag 17 juli | Theaterplein  | postcode 2000
 • zaterdag 24 juli | Jules Bordetstraat (Groen Kwartier) | postcode 2018
 • zaterdag 31 juli | Aalscholversstraat (Regattawijk) | postcode 2050
 • zaterdag 7 augustus | Damplein | postcode 2060
 • zaterdag 14 augustus | Noorderlaan (Sintelbaan) | postcode 2030
 • zaterdag 21 augustus | Jan Denuncéstraat (Silvertop) | postcode 2020
 • zaterdag 28 augustus | Binnenvaartstraat | postcode 2000
 • zaterdag 4 september | Baron Dhanislaan | postcode 2000
 • zaterdag 11 september | Kloosterstraat (Willem Lepelstraat) | 2000 Antwerpen
 • zondag 19 september | Napoleonkaai  | postcode 2000 | petanquetornooi

 

Geïnteresseerden kunnen zich gratis inschrijven voor het petanquetoernooi via deze link.
Er kunnen maximum 16 ploegen deelnemen aan het tornooi.

Via de uitleendienst van Sporting A kunnen alle inwoners van stad Antwerpen sport- en spelmateriaal zoals petanquesets reserveren. 

 

 

Diamantstraten worden woonerf

 

Stad Antwerpen wil van de Hoveniersstraat, Rijfstraat en Schupstraat – de zogenaamde Diamantstraten – een woonerf maken. Bij de heraanleg zal veel aandacht zijn voor vergroening, de waterhuishouding en veiligheid. Het college keurde vorige week het voorontwerp goed.

 

Bij de heraanleg van de Diamantstraten tot woonerf zet stad Antwerpen maximaal in op vergroening. Omdat er ondergronds weinig ruimte is voor wortels van bomen, kiest ze voor verhoogde plantvakken en groenslingers. Zo komt er meer groen in deze buurt wat zorgt voor meer verkoeling en een grotere klimaatrobuustheid. Ook komt er voldoende zitgelegenheid zodat bewoners en passanten kunnen genieten van de groene omgeving.

 

Het voorontwerp voorziet verder in een gescheiden rioleringsstelsel waarbij het regenwater dat op straat valt, wordt afgeleid naar de plantvakken. Voor de politie komen er enkele vaste parkeerplekken. De zones waar geladen en gelost kan worden, worden afgebakend door plantvlakken.

 

Ten slotte voorziet het ontwerp in een architecturale verlichting voor de Portugese synagoge. De stad onderzoekt ook hoe de aanslagen van 1981 in de wijk kunnen herdacht worden en of een kunstwerk aan het AWDC-gebouw kan geïntegreerd worden.

 

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower: “We gaan met dit project naar een opwaardering van het economische hart van de diamant waarbij we een veilige ruimte creëren en een duurzaam en aangenaam handelscentrum centraal staat. We gingen hiervoor in gesprek met de bewoners en de handelaars en in het bijzonder met AWDC.”

 

Verdere stappen

Het voorontwerp wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Er zal dan opnieuw een digitale bevraging worden georganiseerd voor de handelaars en bewoners. De realisatie is gepland in 2022-2023.

 

Op www.antwerpen.be staat meer informatie over de heraanleg van de Diamantstraten. Klik hier voor de rechtstreekse link.

 Foto: antwerpen.be

Stad Antwerpen werkt aan ‘Slimme Schakels’, de mobiliteitsknooppunten van de toekomst

 

Stad Antwerpen wil inzetten op ‘Slimme Schakels’, de mobiliteitsknooppunten van de (zeer nabije) toekomst. Zo wil ze de drempels om verschillende vervoersmiddelen te combineren wegwerken. Vandaag zijn de meeste knooppunten beperkt qua uitrusting en overstapcomfort. Antwerpen wil een voortrekkersrol opnemen om dat aan te pakken. Dat gebeurt in afstemming met de districten, de vervoerregio, het gewest en de mobiliteitspartners.

 

Slimme Schakels is de naam voor de mobiliteitsknooppunten van de toekomst. Door de knooppunten beter in te richten, de verschillende vervoersmiddelen dichter bij elkaar te brengen en nog aan te vullen met extra diensten kunnen reizigers aan tijd winnen en stijgt het comfort. Zo moedigen deze knooppunten reizigers aan om duurzame (deel)vervoersmiddelen te gebruiken en vervoersmiddelen te combineren. Het gaat daarbij zowel om grote als kleine knooppunten, van punten in woonbuurten tot aan stationsomgevingen en park-and-rides.

 

130 Slimme Schakels

De vervoerregio, stad Antwerpen en de districten duidden samen circa 130 locaties aan, verspreid over het grondgebied van de stad. Deze punten zijn ingedeeld in vier categorieën al naargelang de locatie en de aangeboden verbindingen: interregionaal, regionaal, lokaal en buurt. Stad Antwerpen maakt daarnaast nog een verdere indeling in punten die zich meer in woonomgevingen bevinden, punten die vooral als eindbestemming fungeren en punten die extra belangrijk zijn als overstaplocatie binnen het openbaar vervoer of tussen auto en openbaar vervoer (park-and-rides).

 

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “We bieden in de stad heel wat mobiliteitsmodi aan, en in de Vervoerregio Antwerpen rollen we in 2022 een netwerk van elektrische deelfietsen uit. Zaak is om het gebruikers zo makkelijk mogelijk maken om al die aanwezige vervoermiddelen te combineren. Op die manier scherpen we de modal shift voor Antwerpen verder aan.”

 

Vereisten qua infrastructuur

De Vlaamse overheid bepaalde enkele minimale eisen voor de toekomstige mobiliteitsknooppunten. De stad vult dit lijstje nu aan, met voorzieningen op maat van elk punt, afhankelijk van het type. Dit kan gaan van een Velostation en een kwalitatieve fietsenstalling tot ruimte voor deelwagens en publieke lockers. Stad Antwerpen zal dit nog verder verfijnen op maat van elk punt.

 

Vijf pilootprojecten in Antwerpen

De eerste Slimme Schakels waarvoor het traject wordt opgestart, zijn: Olympiade, Harmonie, Operaplein (district Antwerpen), Bist (district Wilrijk) en Zwaantjes (district Hoboken). De Slimme Schakels die niet gelegen zijn langs een gewestweg worden gerealiseerd door de stad, de andere door de Vlaamse overheid.

 Foto: hln.be

Stad kiest beste concept om van Groenplaats digitale toegangspoort te maken

 

Als smart city lanceerde stad Antwerpen een oproep naar voorstellen om van de Groenplaats als centraal plein ook de digitale toegangspoort van de stad te maken. Bureaus Yellow Window en Kan Design kwamen als laureaat uit de bus met hun gezamenlijke voorstel voor een digitale waterpartij aan het Rubensstandbeeld.

 

Dit voorjaar ging stad Antwerpen op zoek naar een innovatieve digitale creatie voor de Groenplaats die op een treffende manier de uitstraling versterkt van Antwerpen als smart city. Een smart city of slimme stad maakt gebruik van informatietechnologie en het internet der dingen om verschillende zaken zoals verlichting en afval te beheren en te besturen.

 

Uit de 36 inzendingen koos een professionele jury de bureaus Yellow Window en Kan Design als laureaat. Zij stelden een digitale waterpartij aan het Rubensstandbeeld voor met ledtegels op de grond. Dat biedt verschillende mogelijkheden, denk aan een digitale wensvijver of een digitaal waterballet. Bovendien is er een wisselwerking mogelijk met de mobiele stadsapp die Antwerpen gaat ontwikkelen. Ook de verwijzing naar water past mooi bij Antwerpen als stad aan de stroom.

 

De ontwerpers die de plannen voor de heraanleg opmaken, zullen nu bekijken of en hoe het winnende wedstrijdconcept kan geïntegreerd worden in het plein. Daarbij komen ook nog andere innovatie ideeën aan bod.

 

Claude Marinower, schepen voor innovatie, digitalisering en openbaar domein: “We gingen met deze wedstrijd echt op zoek naar iets dat Antwerpen een innovatieve uitstraling kan geven. Het uiteindelijke resultaat moet een creatie zijn die iedereen een wauw-gevoel geeft, een echte landmark met praktisch nut midden in het centrum. Ik ben alvast blij met de respons en de creatieve ideeën die de oproep opleverde. De laureaat heeft blijk gegeven van een creatieve en innovatieve visie waarbij ook de link met de stad niet uit het oog wordt verloren. Nu is het aan het ontwerpteam voor de heraanleg van de Groenplaats om verder aan de slag te gaan en te kijken wat effectief mogelijk is.”

Foto: bouwkroniek.be

Schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

 

Het Antwerpse college keurde het schetsontwerp goed voor het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen het Zuiderterras en Noorderterras. Het schetsontwerp wil de geschiedenis van de stad opnieuw zichtbaar maken, Het Steen als toeristisch onthaal verankeren in de omgeving, de kaaivlakte door middel van trappen verbinden met de wandelterrassen, het vervoer over water op deze plek bestendigen, er een centraal mobiliteitsknooppunt van maken, ruimte bieden voor kleinschalige evenementen en activiteiten, en de kaaivlakte vergroenen. Als alles vlot verloopt, wordt het voorontwerp voor het centrale deel van de Scheldekaaien verwacht tegen de zomer van 2022.

 

Het centrale deel van de Scheldekaaien in Antwerpen is het deel tussen de 2 paviljoenen: het Zuiderterras en het Noorderterras. Daartussen bevinden zich aan weerszijden van het Steenplein de Noorder- en Zuiderhangar, met aan beide een wandelterras gekoppeld. Het pas goedgekeurde schetsontwerp heeft 7 grote ambities voor dit deel van de Scheldekaaien:

 

 • Geschiedenis van de stad zichtbaar maken onder de hangars
  Onder de hangars wil het schetsontwerp het verhaal van de stad en haar ontstaansgeschiedenis opnieuw tot leven wekken. Bovengronds is nu enkel Het Steen nog zichtbaar. De gelaagdheid van de geschiedenis kan ook opnieuw zichtbaar gemaakt worden door archeologische vondsten van de middeleeuwse burcht, de middeleeuwse kaaimuur en de napoleontische kaai bloot te leggen. Er kan met hoogtes en laagtes gespeeld worden die de archeologische resten blootleggen en als podium en speelaanleidingen kunnen dienen.
 • Het Steen als het toeristisch onthaal over land en water
  Het Steen wordt stevig verankerd in de omgeving. De herinrichting van het openbaar domein, de herstelling van de Antwerpse rede met watertoerisme en watervervoer en het restaureren van de hangars dragen hier alle aan bij. Er worden nieuwe zichtlijnen op Het Steen gecreëerd en de historische relatie met het Vleeshuis wordt terug hersteld.
 • Trappen als verbinding tussen kaaivlakte en wandelterras
  Het schetsontwerp wil de kaaivlakte beter laten aansluiten op de binnenstad door de bestaande betonnen waterkeringsmuur te vervangen door een nieuwe mobiele waterkering dicht bij het water. Zo kan ook de ruimte onder de hangars continu benut worden. Deze nieuwe mobiele waterkering zit voor een deel verzonken in een verhoging. Die verhoging kan ook dienst doen als zitplek langs de Schelde, enigszins beschut door het wandelterras erboven. Het schetsontwerp stelt voor om in een trap of enkele trappen te voorzien als verbinding tussen de kaaivlakte en het wandelterras.
 • Vervoer over water optimaal organiseren en faciliteren aan het Steenplein
  Het ponton aan het Steenplein is de aanlegplaats voor het Sint-Annaveer en de Waterbus. Samen met de stadshavenmeester en partners in watermobiliteit wordt onderzocht hoe het vervoer over water op deze plek zo optimaal mogelijk georganiseerd en gefaciliteerd kan worden.

 

 • Centrale plek en verknoping van mobiliteit
  Naast de centrale plek voor watervervoer komt er ruimte voor deelmobiliteit en openbaar vervoer. Ook is er aandacht voor toegankelijkheid voor de hulpdiensten.

 

 • Mogelijkheden voor activiteiten op de kaaivlakte
  Het schetsontwerp wil de kaaivlakte nieuw leven inblazen door in nieuwe mogelijkheden voor activiteiten te voorzien. Onder de hangars is er ruimte voor kleinschalige evenementen. De noordelijke hangar speelt een rol in het toeristische onthaal doordat hij aansluit op de cruiseterminal en Het Steen. Een route door de hangars, parallel aan de Schelde, leidt langs de plek waar de Sint-Walburgiskerk stond. Paviljoenen onder de hangars kunnen dienen voor voorzieningen of als archeologische stopplaatsen voor een blik in de ondergrond. In de zuidelijke hangar is er ook in ruimte voorzien voor kleinschalige evenementen, zoals marktjes, film, voordracht …

 

 • Kans grijpen om te vergroenen
  Het centrale deel van de Scheldekaaien is momenteel nog een verharde vlakte, waar geparkeerde auto’s en kasseien overheersen. Schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter AG Vespa Annick De Ridder: “Het schetsontwerp wil de kaaivlakte met groen verzachten. Op het Steenplein worden de bestaande bomen zo veel mogelijk behouden en aangevuld met nieuwe bomen zodat een groen plein ontstaat. Ook de ondergrond wordt voorzien van een groene plantenlaag. Zo zetten we met dit schetsontwerp verder in op de vergroening van onze Scheldekaaien. Ook de wandelterrassen worden vergroend.” De parking verdwijnt, het Flandria-paviljoen blijft. Er wordt ook onderzocht of er een stadstuin kan komen in de zuidelijke hangar. Het unieke Scheldezicht blijft behouden.

 

Coördinatie, ontwerpteam en timing

AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien. Tractebel Engineering en Palmbout Urban Landscapes vormen samen het ontwerpteam voor het centrale deel van de Scheldekaaien. Als alles vlot verloopt, wordt het voorontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien verwacht tegen de zomer van 2022.

 

Masterplan Scheldekaaien

Stad Antwerpen is bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. De Scheldekaaien zijn een strook van 6,7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht. De 7 verschillende deelgebieden worden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien. Het masterplan is opgemaakt in opdracht van stad Antwerpen, AG Vespa en De Vlaamse Waterweg nv. De Vlaamse Waterweg nv neemt de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering voor zijn rekening. Stad Antwerpen en AG Vespa zijn verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbaar domein. De werken gebeuren in fases en nemen een 15-tal jaar in beslag. In 2019 openden de Belvédère in het Droogdokkenpark en de heraangelegde kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid. Momenteel wordt ook nog gewerkt aan de voorbereiding en het ontwerp voor de realisatie van de volgende deelzones: omgeving Loodswezen, de tweede fase voor de kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid, en de kaaivlakte Nieuw Zuid.

 Foto: AGvespa.be

Opfrissingswerken in het Bisschoppenhofpark –

eerste fase afgerond

 

In januari startten de opfrissingswerken in het Bisschoppenhofpark. In die eerste fase nam de groendienst de smalle zone tussen de Gallifortlei en de kleuterschool onder handen. De aanpassingen zijn ondertussen afgerond en bezoekers genieten van de nieuwe aanplantingen en het aangepaste meubilair en infrastructuur.

 

Dit parkgedeelte voldoet aan de hedendaagse verwachtingen, heeft een andere aanblik en ook verschillende diersoorten kregen een eigen plekje in dit groengebied.

 

Door de plantenborders aan de zijkanten en het toevoegen van extra struiken, blijft de ecologische waarde van het groen behouden voor vogels en kleine zoogdieren. De nieuwe plantvakken met vaste planten aan de verbrede ingang in de Deken Jozef De Meusstraat, geven het geheel veel meer kleur en trekken bijen, vlinders en andere insecten aan. De bijen vinden spontaan hun weg naar het nieuwe bijenhotel.

 

Aan de kleuterschool ligt er een nieuwe picknickzone met banken en ook op andere plaatsen in het park zijn extra zitbanken geplaatst. In de nieuwe parkweg, tussen de Gallifortlei en de kleuterschool, nam de groendienst de haag onder handen en de gezonde bomen bleven behouden.

 

Tot slot werd er ook een voetbalveldje in kunstgras aangelegd zodat kinderen naar hartenlust een balletje kunnen trappen. Door de opfrissingswerken oogt dit deel van het park veel mooier, zodat iedereen kan genieten van een aangenamer stukje Deurne.

 

Maar dit is nog niet alles. Gefaseerd, per jaar, pakt de groendienst het hele park aan. De zone rond het kasteel krijgt een nieuw uitzicht in het plantseizoen 2022-2023 (najaar ’22 - voorjaar ’23).

Foto:hln.be

Belpop Bonanza brengt Wilrijkse muziekgeschiedenis in kaart

 

Boogie Boy, Ferre Grignard, 2 Belgen: al deze muziekkleppers hebben een band met Wilrijk. Belpop-kenners Jan Delvaux en Jimmy Dewit brachten de Wilrijkse popgeschiedenis in kaart. Het resultaat is een wandelroute die op 11 juli gelanceerd wordt.

 

Wilrijk viert traditioneel het feest van de Vlaamse Gemeenschap met een groot openluchtconcert, maar ook dit jaar maakt de coronapandemie dit onmogelijk. Als alternatief lanceert Wilrijk op 11 juli een lokale Belpop Bonanza-wandeling. Muziekkenners Jan Delvaux en Jimmy Dewit grasduinden in hun archieven en haalden een karrevracht weetjes boven die verband houden met Wilrijk.

 

Het resultaat is een wandel- en fietsroute van ongeveer 15 kilometer langs onder meer het Steytelinckpark, het Schoonselhof en het Valaar. Ook het Middelheimpark – bekend van Jazz Middelheim – ligt op het traject. Op 10 plekken hangen Belpop Bonanza-plakkaatjes met een QR-code. Wie deze scant met een smartphone, wordt getrakteerd op een stukje Wilrijkse Belpop-geschiedenis in woord en beeld.

 

Jan Delvaux moest alvast niet diep graven in zijn archieven: “Wilrijk is een plek waar legendes worden geboren. Letterlijk zelfs, want half musicerend Antwerpen zag het levenslicht in de kraamkliniek. Wilrijk is - onder meer - Ferre Grignard, Jazz Middelheim, Boogie Boy, ‘Annabel’ van Hans De Booij, Kapitein Winokio en ‘Beats of love’ van Nacht und Nebel. Het is ook de plek waar heel wat sterren begraven liggen. Want begraafplaats Schoonselhof ligt - grotendeels - op grondgebied Wilrijk.”

Districtsschepen voor cultuur Hans Ides: “Een wandeling in het teken van de Wilrijkse muziekgeschiedenis is onze alternatieve versie van ‘Wilrijk Feest’ dit jaar. Zo combineren we twee erg populaire bezigheden van het voorbije jaar: wandelen (maar dan niet op platgetreden paden) en genieten van muziek (maar dan nog even in een rustig kader)!”

 

De Wilrijkse Belpop Bonanza-wandeling is gratis en staat vanaf zondag 11 juli online op www.ccdekern.be (klik hier voor de rechtstreekse link). Er is ook een geprinte wandelkaart verkrijgbaar aan de balie van het Wilrijkse districtshuis en Bibliotheek Bist (Bist 1).

 Foto: Belpop bonanza.be

Seniorenraad Borgerhout doet de zomervakantie extra stralen met nieuwe wandelzoektochten dwars door het district

 

Vanaf vandaag kan je je gratis wandelzoektochtenbrochure ophalen op verschillende plekken in Borgerhout. De publicatie is samengesteld door Borgerhoutse senioren van de seniorenraad, maar brengt wandelplezier voor het hele gezin. Op deze manier ontdek je Borgerhout als nooit tevoren.

 

De gloednieuwe brochure bevat 2 wandelzoektochten. Het is een mooie toevoeging aan het zomeraanbod dat het district verzameld heeft op www.groetjesuitborgerhout.be. Zoektochten blijven een populaire en coronaveilige activiteit voor senioren, maar ook gezinnen kunnen ermee op wandel. Ideaal op een moment tijdens de zomervakantie waarvan je denkt: ‘wat gaan we doen vandaag?’. Samen met (groot-)ouders en (klein-) kinderen ontdekken wandelaars de verborgen plekjes en verscholen verhalen achter gevels, straten en kruispunten in Borgerhout. Zo leren ze Borgerhout helemaal anders kennen terwijl ze leuke vragen oplossen. Het district bundelde de wandelzoektochten in een mooie brochure. Deze is online beschikbaar, maar kan je ook gratis ophalen in bibliotheek Vrede, aan de Gezondheidskiosk, of in één van de 7 diensten- of woonzorgcentra van Borgerhout. Later zal de brochure, op vraag van de toeristische dienst van de stad, ook beschikbaar zijn in de stadswinkel en het bezoekerscentrum van Visit Antwerpen.

 

Jean van Hout, voorzitter van de seniorenraad vult aan: “Ik hou me bezig met het opstellen van wandelzoektochten voor de seniorenraad van Borgerhout. Daarbuiten ben Ikzelf ook graag deelnemer. Met deze tochten probeer ik de deelnemers bepaalde stukjes van Borgerhout te leren kennen, daarom ben ik blij dat men soms zegt: dat wist ik niet dat dat daar was! Heel leuk te merken dat de vraag groot blijft naar zulke zoektochten en dat zelfs Visit Antwerpen exemplaren opvraagt. Ik hoop dat ik dit nog vele jaren kan blijven doen.”

 

"Vorig jaar waren de wandelzoektochten als creatieve, coronaproof activiteit echt een schot in de roos. Vanaf nu is dit een blijvertje." zegt Ben Van Duppen, districtsschepen voor senioren, enthousiast.

 

De brochure met de wandelzoektochten is online beschikbaar via www.groetjesuitborgerhout.be. Klik hier voor de rechtstreekse link. De brochure kan gratis afgehaald worden op volgende locaties:

 

Bibliotheek Vrede

Moorkensplein 19, 2140 Borgerhout.

Dinsdag van 10 uur tot 17 uur

Woensdag van 10 uur tot 20 uur

Donderdag 10 uur tot 17 uur

 

De Gezondheidskiosk

Terloplein: vlakbij buurthuis Zermatt, 2140 Borgerhout

Alle dinsdagen tussen 14.30 uur en 17 uur

 

Dienstencentrum De Fontein

Fonteinstraat 31

2140 Borgerhout

03/270.09.20

dc.defontein@zorgbedrijf.antwerpen.be

 

Dienstencentrum De Vrijgeweide

Luitenant Lippenslaan 59

2140 Borgerhout

03/270.88.50

dc.vrijgeweide@zorgbedrijf.antwerpen.be

 

Dienstencentrum Den Bleek

Montensstraat 4

2140 Borgerhout

03/235.41.04

dc.denbleek@zorgbedrijf.antwerpen.be

 

Dienstencentrum Den Drossaert

Helmstraat 163 b23

2140 Borgerhout

03/289.11.60

dc.dendrossaert@zorgbedrijf.antwerpen.be

 

Dienstencentrum Boelaar

Lodewijk van Berckenlaan 361C

2140 Borgerhout

03 431 88 20
klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be

 

Woonzorgcentrum Gitschotelhof
Lodewijk van Berckenlaan 361
2140 Borgerhout
wzc.gitschotelhof@zorgbedrijf.antwerpen.be

 

Woonzorgcentrum Borsbeekhof
Borsbeekstraat 11
2140 Borgerhout
03 270 07 00
info@borsbeekhof.be
www.borsbeekhof.be

 

Routeplanner Slim naar Antwerpen combineert nog meer vervoersmogelijkheden

 

Gebruikers kunnen op de routeplanner van Slim naar Antwerpen een heleboel nieuwe vervoersmogelijkheden en -combinaties ontdekken. Taxiritten en verschillende deelvoertuigen werden toegevoegd. Daarnaast kunnen routeresultaten nu ook beter gefilterd en gesorteerd worden. Zo hoopt de stad nog meer mensen te motiveren om zich op een slimme manier te verplaatsen.

 

De multimodale routeplanner op de website en in de app van Slim naar Antwerpen hield altijd al rekening met verschillende vervoersmogelijkheden en -combinaties. Nu komen daar een aantal alternatieven zoals taxiritten en deelmobiliteit bij. Op deze manier krijgen gebruikers een nog vollediger overzicht van alle vervoersmogelijkheden in de stad.

 

Concreet komt het aanbod van Blue-bike (fietsen), Poppy (e-steps, e-scooters en auto’s), Bird (e-steps) en Cambio (auto’s) mee in de routeresultaten. Voor Poppy en Bird gaat het bovendien om routes gebaseerd op de realtime beschikbaarheid van de voertuigen. Bij Blue-bike en Cambio zijn de routes gebaseerd op de locaties waar de voertuigen ontleend kunnen worden. Daarnaast geeft de routeplanner, indien gekend, ook onmiddellijk het batterijniveau van de step, scooter of auto mee.

 

Voor taxiritten geeft de routeplanner suggesties van deur tot deur, of in combinatie met andere vervoersmogelijkheden zoals het openbaar vervoer. De geschatte prijs is gebaseerd op gemiddeldes van de taxisector.

 

Eenvoudig filteren en sorteren

Door de uitbreiding kan de routeplanner soms erg veel alternatieven voorstellen. Reizigers kunnen deze verfijnen door te filteren op vervoersmodus en aanbieder. Er is ook een sorteerknop toegevoegd om te rangschikken op basis van de volgende criteria:

-       slimste keuze (standaard-sortering);

-       snelste reistijd;

-       goedkoopste route;

-       minste overstappen;

-       meest sportief;

-       minst wandelen.

 

Slim naar Antwerpen hoopt op termijn alle deelmobiliteitsaanbieders toe te voegen aan haar routeplanner. De stad is met hen in gesprek om hun data zo snel mogelijk te koppelen. Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “De routeplanner van Slim naar Antwerpen wordt steeds slimmer. We zijn blij dat alle mobiliteitsaanbieders in onze stad en regio daaraan meewerken.”

 

Bereikbaarheid van de regio

Eind 2017 lanceerde de stad de website www.slimnaarantwerpen.be met een multimodale routeplanner en een slimme mobiliteitskaart. In 2018 werden deze ook via app beschikbaar gemaakt. Met de website zetten de stad en haar mobiliteitspartners in op de bereikbaarheid van de regio. Slim naar Antwerpen helpt bewoners, bezoekers en pendelaars om het juiste vervoersmiddel te vinden, rekening houdend met afstand, wegenwerken en het gewenste vertrek- of aankomstuur.

 

Je vindt de routeplanner op www.slimnaarantwerpen.be/routeplanner of in de App Store of de Google Play Store.

Kwetsbare jongeren krijgen financieel corona-steunpakket

 

Stad Antwerpen wil jongeren tussen 18 en 25 jaar die het door de coronacrisis extra moeilijk hebben, bijkomend ondersteunen. De federale overheid voorziet hiervoor een budget van 634.000 euro, dat de stad zal inzetten op het vlak van wonen, geestelijke gezondheidszorg, mobiliteit en e-inclusie.

 

Heel wat jongeren zijn wegens verschillende redenen extra getroffen door de coronacrisis, zoals meer moeilijkheden op school of inkomensverlies door het wegvallen van studentenwerk. Ook mentaal heeft de coronacrisis er bij veel jongeren stevig ingehakt. 

 

Schepen voor sociale zaken Tom Meeuws: “De Antwerpse sociale centra hebben bergen verzet tijdens de coronacrisis. Ze zagen hun aantal hulpvragen exponentieel toenemen en hebben zichzelf echt moeten heruitvinden. Toch zijn er nog steeds mensen voor wie de drempel naar hulp erg groot is, jongeren horen daar zeker bij. De coronacrisis heeft hun leven ontegensprekelijk zwaarder gemaakt. Velen hebben serieus afgezien: mentaal, sociaal en financieel. We moeten hen terug op de rails krijgen opdat ze hier sterker uitkomen. Met dit steunpakket willen we tegemoetkomen aan erg concrete hulpvragen, waarmee we hun dagelijks leven opnieuw makkelijker willen maken.”

 

Steun op vier domeinen

De Antwerpse steun spitst zich toe op vier domeinen: wonen, geestelijke gezondheidszorg, mobiliteit en e-inclusie. Daarbinnen zijn verschillende steunmaatregelen mogelijk. Zo kunnen dak- of thuisloze jongeren die een duurzame woning vinden een extra tussenkomst krijgen voor hun huurwaarborg. Wie psychologische hulp nodig heeft, krijgt een deel van de kosten terugbetaald. Om jongeren te ondersteunen bij hun studies of de zoektocht naar werk, kunnen ze een subsidie vragen bij de aankoop van een laptop of voor hun internetfactuur. Een tussenkomst in de kosten voor het halen van een rijbewijs, een abonnement voor het openbaar vervoer of de aankoop van een fiets is ook mogelijk. Dit zijn enkele voorbeelden, ook andere ondersteuning is mogelijk.

 

Het steunpakket gaat gepaard met een campagne die jongeren moet aansporen de stap te zetten naar sociale hulpverlening. Jongeren kunnen zich zelf aanmelden bij een sociaal centrum of worden doorverwezen door een andere sociale organisatie. Een maatschappelijk werker van het sociaal centrum bekijkt elke hulpvraag, afhankelijk van de individuele vraag van de jongere, en voert een sociaal onderzoek.

 

Samenwerking met andere organisaties

De stad gaat samen met andere organisaties (zoals studentenvoorzieningen, inloophuis JUMP, het JAC) op zoek naar de meest kwetsbare jongeren tussen 18 en 25 jaar. De jongeren kunnen alleenstaand zijn, een gezin hebben of zelfs nog thuis wonen. Ook wanneer ze geen leefloon krijgen, kunnen ze in aanmerking komen als hun inkomen onder het referentiebudget valt. Dat is het minimumbudget dat je nodig hebt om een menswaardig leven te leiden.

Foto: hln.be

Wilrijk pakt tijdens zomermaanden uit met pop-up skatepark

 

Skaters komen tijdens de zomervakantie extra aan hun trekken in Wilrijk. Het district plaatste aan de Edegemsesteenweg een tijdelijke extra zone. Die staat er tot eind augustus.

 

De pop-up skatezone bevindt zich op de parking bij de toegang tot Fort 6. De verschillende toestellen zijn samen goed voor 30 meter skateplezier. Blikvanger is een ramp van 4 bij 10 meter. Jongeren zijn er elke dag welkom en worden gevraagd om het er proper en rustig te houden.

 

“Ook kinderen en jongeren hebben het de afgelopen maanden niet makkelijk gehad door de corona-beperkingen”, weet  districtsschepen voor jeugd Hans Ides. “Met deze extra skatezone willen we extra ruimte bieden voor het zeer populaire skategebeuren in Wilrijk."

Sportschepen Robert Moens: "Wilrijk heeft al heel wat troeven voor sporten in open lucht, waaronder de skatezone aan de Krijgslaan. Met een tweede pop-up zone zorgen we voor extra capaciteit tijdens de zomervakantie.”

 

Het pop-up skateterrein aan de Edegemsesteenweg staat er tot het einde van de zomervakantie.

Foto: RR

Mobiele stadsapp en slim datagebruik moeten van Antwerpen digitale stad voor iedereen maken

 

Vandaag stelt stad Antwerpen haar strategie voor digitale transformatie voor. De stad schetst haar visie over de toekomst van Antwerpen op digitaal vlak, en koppelt hieraan enkele concrete projecten. Zo wil ze tegen eind 2022 een mobiele app ontwikkelen in het kader van haar dienstverlening. Denk aan eenvoudig een internationaal paspoort aanvragen, sluikstort melden, een gepersonaliseerd vrijetijdsaanbod ontvangen ... Ook heeft ze de ambitie om verder te evolueren als slimme stad met behulp van data. De stad gaat voluit voor digital first in haar relatie met bewoners, bezoekers, studenten en ondernemers. Daarbij wordt echter niemand uit het oog verloren: ook in de toekomst blijft Antwerpen aandacht hebben voor inwoners die digitaal minder vaardig zijn.

 

Voortrekkersrol op digitaal gebied

Stad Antwerpen begon al vroeg met het digitaliseren van haar dienstverlening, informatie en communicatie. In 1995 was het de eerste Belgische gemeente met een eigen website. Daarna bleef de stad volop de kaart trekken van digitalisering en ontwikkelde ze verschillende oplossingen op het vlak van digitale dienstverlening zoals het digitaal aanvragen van documenten.

 

Toegenomen (digitale) verwachtingen van ‘stadsgebruikers’

Intussen verlopen de digitale en technologische ontwikkelingen steeds sneller, en zijn de digitale kennis en vaardigheden van de ‘stadsgebruikers’ sterk toegenomen. Iedereen die in aanraking komt met de stad en de districten is een ‘stadsgebruiker’, van bewoner tot bezoeker en van student tot ondernemer. Zij maken elk op hun manier gebruik van de communicatie, dienstverlening, het openbaar domein of belevingsaanbod van de stad.

 

Stad Antwerpen gaat voor digital first in haar relatie met de stadsgebruikers, met de focus op één digitale beleving en gebruiksgemak. Ze zet ook verder in op het slimme gebruik van data op een geïntegreerde manier en op digitale inclusie.

 

Ontwikkeling mobiele stadsapp

Een van de belangrijkste projecten van de strategie is de ontwikkeling van een mobiele app. Met die app zal de ‘stadsgebruiker’ alle dienstverlening van de stad kunnen benutten en kan de stad in een een-op-eencommunicatie samenwerken met de stadsgebruiker. De ontwikkeling van de mobiele app is opgestart en verwacht wordt dat deze in het najaar van 2022 gelanceerd kan worden.

 

Enkele voorbeelden van wat de app van de stad in de toekomst mogelijk zal maken:

 • Inwoners krijgen in de toekomst via de app een persoonlijk bericht als hun internationaal paspoort aan vervanging toe is. Met een eenvoudige tik op het scherm kunnen ze meteen een verlenging aanvragen.
 • Als er sluikstort in de straat is, kunnen inwoners via de app een foto sturen, waarna de sluikstortcel in actie komt. Wanneer het sluikstort is verwijderd, krijgt de melder hiervan een persoonlijk bericht.
 • Via de app zal de stad het vrijetijdsaanbod veel persoonlijker en op basis van voorkeuren kunnen aanbieden.
 • Horeca-uitbaters zullen via de app makkelijk een aanvraag kunnen indienen om hun terras uit te breiden tijdens evenementen in de buurt van hun zaak.

 

"Een mobiele app heeft verschillende voordelen. Het biedt een betere beleving doordat gebruikers de functies van hun smartphone optimaal kunnen benutten. Daarnaast biedt een app de stad ook de mogelijkheid om beter en sneller in interactie te treden met stadsgebruikers en om hen proactief de juiste informatie en dienstverlening aan te bieden. Zo kunnen we de digitale band met onze stadsgebruikers nog een stuk versterken", zegt Claude Marinower, schepen voor digitalisering en innovatie.

 

Verder evolueren naar een slimme stad

De stad heeft ook de ambitie om data beter te gaan gebruiken. Op basis van de beschikbare data en met respect voor de privacy wil Antwerpen een digitale spiegelstad uitbouwen om sneller te kunnen ingrijpen op concrete problemen en om de impact van gepland beleid beter te kunnen inschatten. “Zo kan de stad bij de geplande heraanleg van een kruispunt een digitaal model op basis van data maken, en zo bekijken of een rondpunt dan wel een kruispunt met verkeerslichten beter is”, licht schepen Claude Marinower toe.

 

Iedereen digitaal mee

Een slimme stad is ook een digitaal inclusieve stad. De stad blijft aandacht hebben voor wie digitaal minder vaardig is. Telefonisch en fysiek contact blijven mogelijk en waar nodig zal de stad haar stadsgebruikers ondersteunen in hun digitale interacties met de stad. En wie vandaag niet digitaal mee is, kan het morgen wel zijn. Eenvoudige, intuïtieve toepassingen en de juiste begeleiding zorgen ervoor dat nog meer Antwerpenaren digitaal mee zijn. Chief Digital Officer Youri Segers: "We moeten ervoor zorgen dat we zo veel mogelijk drempels om de toepassingen te gebruiken, wegnemen. Dit doen we door klantgerichte oplossingen aan te bieden, doorgedreven eenvoud na te streven en vertrouwen op te bouwen bij de eindgebruikers."

 

Technologie als katalysator

Schepen Claude Marinower: “De stad schetst met de haar strategie voor digitale transformatie een toekomstbeeld waarin ze technologie wil inzetten als katalysator voor alle stedelijke uitdagingen. Met deze strategie wil de stad een betere en slimmere invulling van de behoeften realiseren, met focus op optimale stadsbeleving.”

 

Meer info

De volledige digitaletransformatiestrategie en een verhelderend animatiefilmpje zijn te vinden op https://digitaletoekomst.antwerpen.be.

 

 

Antwerpen zoekt partner voor opvang dak- en thuisloze jongeren

 

Dit najaar start stad Antwerpen met een aanpak op maat tegen dak- en thuisloosheid bij jongeren. Concreet gaat het om een nieuw opvang- en begeleidingsaanbod. Om dit mee uit te voeren, gaat de stad nu op zoek naar een externe partner. De stad voorziet in 580.000 euro toelage op jaarbasis voor deze nieuwe aanpak. Bijkomend stelt ze 30 woningen ter beschikking voor jongeren die anders op straat dreigen te belanden.

 

Dakloosheid vermijden

Met de lancering van een aanpak op maat tegen dak- en thuisloosheid bij jongeren kiest stad Antwerpen bewust voor een preventieve aanpak. In dat kader wordt de noodopvang ‘Pension Van Schoonhoven’ opgericht voor dak- en thuisloze jongeren tussen 18 en 25 jaar. Er wordt gefocust op korte opvang in het pension in combinatie met doorstroom naar een duurzame woonoplossing. Zo wil de stad echte dakloosheid bij jongeren vermijden.

 

Daarnaast stelt de stad 30 woningen uit haar eigen patrimonium ter beschikking als jongerenwoningen voor tijdelijke woonoplossing van één jaar. Heel wat jongeren missen vandaag vaak een tijdelijke veilige thuishaven waar ze tot rust kunnen komen en van waaruit ze een zelfstandig leven kunnen opbouwen. De stad creëert nu een aanbod op hun maat door in te zetten op kleinschalige en tijdelijke wooninitiatieven. Van daaruit worden de jongeren begeleid naar zelfstandige en duurzame huisvesting.

 

“Een existentiële vrijheidsdrang”

Schepen voor sociale zaken Tom Meeuws benadrukt het belang van deze nieuwe aanpak: “We weten niet hoeveel jongeren in onze stad met thuis- of dakloosheid flirten. Om allerlei redenen zijn ze verplicht op eigen benen te staan, vaak buiten hun wil om. Ze vallen tussen de mazen van het net. In onze daklozenopvang is één op tien bezoekers jonger dan 25. Dit is het topje van de ijsberg, jongeren voelen zich in de daklozenopvang niet op hun plek. Maar vooral willen we met deze aanpak dakloosheid vermijden bij een groep die we vandaag onvoldoende bereiken en erg kwetsbaar is. Heel wat jongeren kampen met een existentiële vrijheidsdrang. Ze willen hun leven in deze stad uitbouwen en hier hun vleugels uitslaan maar missen een veilig nest. Het is onze plicht hen daarbij te helpen. Door te voorzien in opvang en begeleiding creëren we rust in hun hoofd en perspectief voor de toekomst.”

 

De stad voorziet jaarlijks in 580.000 euro toelage. In oktober 2021 zou de nieuwe jongerenopvang ‘Pension Van Schoonhoven’ de deuren kunnen openen.

 

Op zoek naar externe partner

De stad zoekt nu een partner om deze nieuwe aanpak mee uit te voeren. Ze focust daarbij op 3 zaken:

 • de uitbating van 24/24u-opvang voor jongeren in Pension Van Schoonhoven;
 • begeleiding en opvolging in de jongerenwoningen;
 • ondersteuning van doorstroomtrajecten voor jongeren.

 

De projectoproep zal maandag 5 juli worden gepubliceerd via e-Procurement en loopt van 5 juli tot en met 15 augustus 2021. Na deze deadline zijn kandidaturen niet meer ontvankelijk.

 Foto: atv.be

Buddy’s helpen mensen in de LGBTQI+-gemeenschap

 

Vandaag wordt een nieuw buddyinitiatief gelanceerd voor LGBTQI+-personen met een migratieachtergrond. Initiatiefnemers stad Antwerpen, Het Roze Huis, Atlas, integratie & inburgering Antwerpen en Shouf Shouf vzw roepen vrijwilligers op om buddy te worden en deelnemers om zich aan te melden.

 

Stad Antwerpen neemt zelf heel wat initiatieven om inwoners te helpen zich 100% Antwerpenaar te voelen. Gelijkwaardigheid en toegankelijkheid, ongeacht iemands etnische achtergrond, seksualiteit en genderidentiteit staan daarbij centraal. Uit onderzoek blijkt dat LGBTQI+-personen met een migratieachtergrond vaak tegen bepaalde hindernissen aanlopen in hun zoektocht naar zichzelf in een (nieuwe) stad of gemeenschap. “Naast de taal en de andere problemen waar ze mee te maken krijgen, durven ze vaak niet voor hun seksuele voorkeur uit te komen. Uit schrik voor de reactie en represailles van hun herkomst-gemeenschap hier in België. Hierdoor wordt integreren en volledig jezelf kunnen zijn nog moeilijker”, aldus Chi Kong Man, voorzitter van Shouf Shouf vzw.

 

Men staat er niet alleen voor


Om LGBTQI+-personen met een migratieachtergrond de nodige ondersteuning te bieden, lanceert stad Antwerpen samen met Het Roze Huis, Atlas en Shouf Shouf vzw een nieuw buddyinitiatief. Ze roepen ook vrijwilligers op om buddy te worden en LGBTQI+-deelnemers om zich aan te melden.

 

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers ondersteunt het initiatief: “Als we kijken naar wat vandaag in Hongarije gebeurt, dan zien we dat er zelfs binnen Europa nog werk op de plank ligt. Dankzij onze inspanningen om LGBTQI+-rechten wettelijk te verankeren, staat ons land op de tweede plaats van de Europese Rainbow Index. Op vlak van LGBTQI+-rechten is België een gidsland, maar wetten alleen zijn niet voldoende. We moeten elke dag blijven werken aan een samenleving waar iedereen de vrijheid heeft om zichzelf te zijn. Niet enkel op papier, maar ook in de realiteit. Concrete acties die op het terrein een verschil maken. Dit project in Antwerpen dat LGBTQI+-personen met migratieroots ondersteunt is daar een mooi voorbeeld van. Chapeau!”

 

Schepen voor gelijke kansen en integratie Karim Bachar is enthousiast over het buddyinitiatief: “Als stadsbestuur is het onze taak om er mee over te waken dat iedereen zich in Antwerpen goed voelt en veilig voelt. Wanneer thema’s zoals gender en geaardheid een taboe zijn thuis of in je gemeenschap, dan bieden onze partners ondersteuning aan zodat je altijd ergens terechtkan met je zorgen of vragen. Het buddy-project vormt daarop een mooie aanvulling.”

 

De buddywerking

De Antwerpse multiculturele holebi- en transgenderorganisatie Shouf Shouf vzw matcht deelnemers aan buddy-vrijwilligers. Ze kijken naar de wensen en behoeften van de deelnemers om de juiste buddy aan hen te koppelen. Zo kunnen deelnemers de behoefte hebben om mensen te ontmoeten bij wie ze zich begrepen voelen. Maar het kan ook zijn dat een deelnemer wil afspreken voor een wandeling of activiteit. Het traject loopt voor een periode van minimum 6 maanden. Ook organiseert Shouf Shouf vzw groepsactiviteiten waarbij deelnemers andere LGBTQI+-personen kunnen ontmoeten.

 

Meld je aan als deelnemer of vrijwilliger

Wie ondersteuning wil van een buddy-vrijwilliger, kan zich aanmelden als deelnemer. Ook vrijwilligers kunnen zich aanmelden als buddy. Deelnemer en vrijwilliger engageren zich voor minstens 6 maanden. Als buddy-vrijwilliger bied je een luisterend oor, mentale steun en onderneem je graag activiteiten met de persoon aan wie je gekoppeld bent. Op die manier draag je bij aan het welzijn én aan de versterking van het sociaal netwerk van de deelnemer. Iedere buddy-vrijwilliger volgt een training en wordt begeleid door een coördinator.

 

Over de werking

Stad Antwerpen, Het Roze Huis, Atlas en Shouf Shouf vzw zetten samen dit buddyinitiatief op. Het maakt onderdeel uit van het grotere project Vinden en (Ver)binden waarin gelijkwaardigheid en toegankelijkheid binnen de stad Antwerpen ongeacht etnische achtergrond, seksualiteit en genderidentiteit centraal staan. Zo loopt er ook een diversiteitstraject in het Rode Kruis Opvangcentrum Linkeroever, ontstaan er lerende netwerken en worden er tools ontwikkeld, gericht op betere doorverwijzing van LGBTQI+-personen met een migratieachtergrond.

 

Meer informatie over het buddyinitiatief of over het aanmelden als deelnemer of vrijwilliger lees je op www.shoufshouf.be/buddy.

 

Allemaal Antwerpenaar

Ook via de campagne ‘Allemaal Antwerpenaar’ bindt de stad de strijd aan tegen racisme en discriminatie en roept ze alle Antwerpenaren op mee te werken aan een inclusieve stad. Op www.allemaalantwerpenaar.be vind je verhalen van Antwerpenaren, informatie over verschillende thema's en inspiratie om mee te werken aan zo’n stad. Stad Antwerpen blijft hier de hele legislatuur op inzetten vanuit verschillende invalshoeken.

 Foto: deregenboog.org

Wandel de nieuwe zoektocht: Ronde van Hoboken

 

Deze zomer gaat het district Hoboken ‘Gluren bij de buren’. Tijdens drie nieuwe fotozoektochten onder de noemer ‘Ronde van Hoboken’ wordt er over de districtsgrenzen heen gezocht in etappes van telkens circa 5 km in Wilrijk, Kiel en Hemiksem. Deelnemers die hun antwoorden inzenden maken bovendien kans op een mooie prijs.

Ga op zoek naar de plek op de foto

Een zoektocht is een gezellige manier om een wandeling te maken met het hele gezin. Je leert kijken naar details en ontdekt zo veel meer over Hoboken, de districten Wilrijk en Antwerpen (Kiel) en de gemeente Hemiksem. De opdracht bestaat erin om de plaatsen te vinden die op de foto’s te zien zijn.

Maak kans op een relaxerende prijs

De antwoorden kunnen doorgemaild worden voor woensdag 15 september 2021 naar stefan.hameau@antwerpen.be. Zo maken de wandelaars kans op een lekkere Hobokense verrassing of een waardebon voor een handverzorging of een rugmassage. De winnaars worden via mail gecontacteerd.

Tijdens de tocht vraagt het district Hoboken om de coronamaatregelen te respecteren. Hou een afstand van 1,5 meter, vermijd drukke plekken en maak gebruik van hand- en ontsmettende gels.

Districtsschepen Carine Leys: “Hobokenaren maar ook andere geïnteresseerden krijgen drie kansen om het district en de nabije omgeving op een leuke manier te ontdekken. Hoboken is de uitvalsbasis om met de hele familie een interessante speurtocht te maken.”

Deze info staat op www.hoboken.be.  Klik hier voor de rechtstreekse link.

Expo over collectieve woonvormen in Antwerpen

 

Op vrijdag 2 juli opent de gratis expo Housing Apart Together in Antwerpen. De tentoonstelling wil collectieve woonprojecten bekendmaken bij het grote publiek. Ze toont verschillende voorbeelden uit Antwerpen en Vlaanderen, van erfgoed tot nieuwbouw, van dorp tot stad, van kleine tot grote projecten.

 

De ruimte om te bouwen is beperkt. Meer en meer raken we overtuigd van de noodzaak om kwalitatief te verdichten in dorps- en stadskernen. Collectief bouwen kan één van de antwoorden zijn op de woonuitdagingen die zich aandienen. Tegelijk bestaan er veel vragen over het delen en samenleven. De expo Housing Apart Together probeert daarop een antwoord te bieden met sprekende voorbeelden.

 

Na succesvolle edities in Genk (2019) en Gent (2020) is de expo in Antwerpen toe aan haar derde editie. Voor die gelegenheid is de tentoonstelling aangevuld met 6 nieuwe Antwerpse projecten. Zo komen de AG Vespa-projecten Cadix Houtdok, Schengenplein en de Fierensblokken aan bod. Maar ook Chapel, Senioren Thuis en de Wasserij krijgen een plaats. In deze editie gaat bovendien speciale aandacht naar gezinsvriendelijk wonen, samenwonen met senioren en naar de wooncoöperatie als alternatief eigenaarsmodel.

 

Els van Doesburg, schepen voor wonen: “We willen als stad wonen aantrekkelijk en betaalbaar houden voor starters, gezinnen, alleenstaanden en ouderen. We proberen daarom verschillende formules uit, zoals betaalbare huur in de Fierensblokken en een Antwerps woonmodel met erfpacht in de Cadixwijk. Ook collectieve woonvormen met gemeenschappelijke functies horen zeker thuis in onze stad.”

 

Tentoonstelling ‘Housing Apart Together’: verschillende projecten met eigen invalshoek

De expo stelt verschillende collectieve woonprojecten voor. Deels gaat het over cohousingprojecten die zijn opgestart door een groep bewoners. Maar er komen ook projecten aan bod die ontwikkeld zijn door projectontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, autonome gemeentebedrijven of andere initiatiefnemers.

 

Alle woonprojecten vormen een variant op de klassieke verkaveling, de vrijstaande woning of het appartementsgebouw. Het zijn ofwel woningen in en rond een gedeelde buitenruimte, bijzondere woningunits binnen een bestaand pand of appartementen met een gemeenschappelijke ruimte op het gelijkvloers, een dakterras of een tuin. Het zijn vaak creatieve oplossingen op moeilijke locaties of in bijzondere panden, waar zo nieuwe woningtypes tot stand komen.

 

Het leven zoals het is

Om het collectief wonen beter te begrijpen, toont de expo niet enkel de architectuur maar ook het dagelijkse leven binnen enkele reeds gerealiseerde woonprojecten. Via terreinbezoeken en gesprekken met bewoners en architecten verzamelden curator Peggy Totté en antropologe Ruth Soenen gegevens over het alledaagse leven in een tiental projecten. Zo komt niet alleen het delen, maar bijvoorbeeld ook privacy aan bod.

 

Schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter van AG Vespa, Annick De Ridder: “We zetten enorm in op het aantrekkelijker maken van Antwerpen als stad waar het goed is om te wonen, te leven en te werken. De omgeving speelt daarbij een belangrijke rol. Collectieve woonvormen zorgen voor een verbondenheid met je omgeving. En als stad voorzien we natuurlijk ook in ruimte voor maatschappelijk functies als scholen, cultuur, maar ook ruimte om te ontmoeten en om te werken zoals horeca, kantoren, (klein)handel, maakbedrijven en ateliers. De Cadixwijk waar de expo plaatsvindt, is een mooi voorbeeld hiervan met musea zoals het Red Star Line Museum, gezellige pleintjes als het Schengenplen, horeca en bedrijvigheid aan het water, een dienstencentrum, kinderopvang en scholen.”

 

Praktisch

 • expo Housing Apart Together
 • gratis
 • vrijdag 2 juli tot en met zondag 31 oktober 2021
 • elke dag open van 11 tot 23 uur
 • Bar Paniek, Kattendijkdok-Oostkaai, Antwerpen
 • www.housingaparttogether.be

 

Atelier stadsbouwmeester, AG Vespa en stad Antwerpen ondersteunen de expo, een initiatief van Architectuurwijzer.