Start gefaseerde verdeling mondmaskers via apotheken

Midden mei besliste de stad om al haar inwoners van 12 jaar en ouder een mondmasker te geven. Deze worden vanaf volgende week gefaseerd verdeeld via de Antwerpse apotheken. Gezinnen krijgen vanaf 3 juni een uitnodiging in hun bus, waarmee ze naar een apotheek in hun buurt kunnen om hun mondmasker af te halen.

De stad kocht zelf mondmaskers aan, en koos voor de verdeling voor een samenwerking met de apotheken. Die vormen als vertrouwensfiguur een belangrijke hoeksteen van het zorgsysteem, zijn verspreid over de hele stad en vlot bereikbaar. Bovendien zijn ze professioneel het best geplaatst om uitleg te geven over het gebruik van de maskers.

Enkel op uitnodiging

Elk gezin ontvangt in de loop van de maand juni een uitnodiging in de brievenbus, waarop staat ‘haal uw mondmasker af met deze bon’. Verder bevat de brief de namen van de gezinsleden die recht hebben op een masker en een woordje uitleg. Elk gezinslid dat vermeld staat, kan vanaf dan de mondmaskers voor het hele gezin ophalen. Hij/zij neemt daarvoor uitnodiging en identiteitsbewijs mee naar een apotheek in de buurt.

Wie zelf niet in de mogelijkheid is om naar de apotheek te gaan, mag zijn uitnodiging en identiteitsbewijs meegeven met een vertrouwenspersoon.

Gefaseerde verdeling

De uitnodigingen worden verdeeld in de loop van juni, de eerste vallen op 3 juni in de bus.

Om de verdeling van de maskers veilig te laten verlopen en praktisch haalbaar te maken, worden de uitnodigingen gefaseerd gebust. Telkens een aantal straten per district per keer. Op die manier wordt vermeden dat iedereen in een bepaalde wijk op hetzelfde moment naar de apotheek gaat. Daardoor kan het dus gebeuren dat vrienden of familie al een uitnodiging kregen, maar je eigen gezin nog niet.

Als anderzijds al je buren wel een uitnodiging kregen en jij nog niet, kan je best dat best laten weten aan de stad via het contactformulier op www.antwerpen.be/corona.

De mondmaskers kunnen tot en met 15 juli opgehaald worden.

Maskers met filter en uitleg

Er is een masker voor elke Antwerpse burger van 12 jaar of ouder. Hierbij zijn ook de kinderen die later in 2020 nog 12 jaar worden, meegerekend.

Het gaat om herbruikbare stoffen comfortmaskers met een uitsparing voor een filter. Er zijn twee evenwaardige modellen, rechthoekig en ovaal, die willekeurig verdeeld worden. Beide modellen hebben een witte binnenkant en zwarte buitenkant, zodat die gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn.

Naast het masker per gezinslid dat er recht op heeft, geeft de apotheker ook verpakkingen met 2 filters per mondmasker mee. Verder krijgt iedereen een flyer met uitleg over correct gebruik.

Geen vervanging van andere maatregelen

Een mondmasker beschermt in de eerste plaats de omgeving indien men zelf besmet is, op voorwaarde dat het correct gedragen wordt. Het vervangt echter niet de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus, die blijven gelden: thuisblijven bij ziekte, 1,5 meter afstand houden, regelmatig de handen wassen, niezen of hoesten in wegwerpzakdoekjes of elleboog, en niet samenkomen in groep.

Alle informatie is ook te vinden op www.antwerpen.be/corona.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwerpen kijkt uit naar een bijzondere culturele zomer en seizoensstart

Geen Cultuurmarkt in Antwerpen in 2020

Nadat de Nationale Veiligheidsraad besliste om alle massa-evenementen minstens tot 31 augustus te verbieden, heeft ook de stad Antwerpen nu formeel beslist de jaarlijkse Cultuurmarkt niet te organiseren. Samen met alle betrokken partijen uit de kunst- en cultuursector wordt achter de schermen druk gewerkt aan een nieuw initiatief om de start van het culturele seizoen in Antwerpen kracht bij te zetten.

De cultuurmarkt, een breed cultureel evenement op het einde van de zomervakantie trok ieder jaar meer dan 100.000 bezoekers naar het stadscentrum. Eind 2019 werd bekend dat Prospekta, de organisator van de cultuurmarkt, niet langer zou kunnen rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid. De stad besliste daarop zowel Erfgoeddag, Museumnacht als ook een Antwerpse Cultuurmarkt zelf te organiseren.

Nadat door de veiligheidsvoorschriften van de federale crisiscel met betrekking tot Covid-19 eerst al de organisatie van Erfgoeddag Vlaanderen onmogelijk werd, moet nu helaas ook de cultuurmarkt afgelast worden.

“Veiligheid van onze inwoners, bezoekers en medewerkers is steeds mijn eerste prioriteit geweest in deze moeilijke tijd. Hoewel deze gezondheidscrisis een grote impact heeft op de culturele sector, moeten we realistisch zijn en onder ogen zien dat de Cultuurmarkt dit jaar helaas onmogelijk is”, verduidelijkt schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud. “We hopen deze zomer een beperkt maar kwalitatief aanbod te kunnen voorzien, zodat onze makers speelkansen krijgen en onze inwoners opnieuw kunnen genieten van prachtige voorstellingen. Dit vraagt natuurlijk meer duidelijkheid vanuit de federale crisiscel over wat er mag en kan doorgaan. Tegelijk werken we verder aan alternatieve scenario’s om na de zomer het nieuwe culturele seizoen groots van start te kunnen laten gaan.”

Voor Museumnacht wordt momenteel nog gekeken naar een alternatieve datum in het najaar in overleg met de stad en de Vlaamse museumsector.

Een bijzondere culturele zomer en seizoenstart

Samen met alle betrokken stedelijke en niet-stedelijke culturele en evenementiële partners onderzoekt de stad momenteel wat de mogelijkheden zijn om – met de beperkingen van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot Covid-19 – toch een aangepast cultureel aanbod te voorzien tijdens de zomermaanden. Tegelijkertijd worden gekeken hoe de stad met diezelfde partners vanaf september met de nodige evenementiële en promotionele luister de start van het culturele jaar op gang kan trekken. Op die manier hoopt de stad zowel het publiek opnieuw warm te maken voor cultuurbeleving, alsook de artiesten, gezelschappen en cultuurhuizen de broodnodige promotionele injectie te geven.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Musea open en gewijzigde afvalophaling op Pinksteren en pinkstermaandag

Op de feestdagen zondag 31 mei (Pinksteren) en maandag 1 juni (pinkstermaandag) zijn de stedelijke musea geopend. Verder verschuift de afvalophaling op zondagnacht en maandag overdag naar de volgende werkdag.

Musea open op zondag en maandag

Op maandag 18 mei openden de stedelijke musea hun deuren weer. Bezoekers kunnen sindsdien opnieuw genieten van de vaste collecties en tijdelijke expo’s van Museum Mayer van den Bergh, Middelheimmuseum, Rubenshuis, Letterenhuis, Museum Vleeshuis, MAS, Red Star Line Museum, Museum Plantin-Moretus, Maagdenhuis, DIVA en FOMU. Bovendien werden de expo’s van Stephan Vanfleteren in het FOMU en Cool Japan in het MAS op algemeen verzoek verlengd.

Op zondag 31 mei zijn de stedelijke musea – zoals elke zondag – geopend. Maandagen zijn de musea in principe gesloten. Uitzonderlijk openen op maandag 1 juni ook alle stedelijke musea hun deuren. Omwille van de coronacrisis zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen. Er wordt een maximaal aantal bezoekers toegelaten en iedereen moet vooraf online een ticket kopen om toegang te krijgen in alle veiligheid.

Verschoven afvalophaling op zondagnacht en maandag

Op zondagnacht 31 mei en maandag 1 juni overdag verschuift de afvalophaling naar de volgende werkdag, dus naar dinsdag 2 juni. Antwerpenaars wiens afval in principe dan wordt opgehaald, mogen uitzonderlijk hun huisvuil de volgende werkdag aanbieden. Op maandagnacht 1 juni en dinsdag 2 juni verloopt de afvalophaling weer normaal. Alle info staat op de ophaalkalender. U vindt de kalender ook op www.antwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Wie twijfelt, kan op werkdagen van 9 tot 17 uur het stedelijk contactcenter bellen op het nummer 03 22 11 333. Op zaterdag 30 mei, zondag 31 mei en maandag 1 juni is het contactcenter gesloten.

Op maandag 1 juni zijn ook de recyclageparken gesloten. Een bezoek aan de recyclageparken kan bovendien op andere dagen enkel op afspraak.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwerpen voorziet studieplaatsen voor studenten in nood

Blokken en examens afleggen zijn dit jaar zoals nooit tevoren geen evidente opdracht voor veel studenten. De coronacrisis zorgt ervoor dat thuiszitten de veiligste en beste optie is. Om studenten die geen stille studieplek hebben tegemoet te komen, voorzien de universiteit, hogescholen en stad Antwerpen in extra studieplaatsen. De stad doet dat vanaf 28 mei onder de noemer ‘Silent Study Spaces’. Studenten kunnen een studieplek aanvragen via hun eigen onderwijsinstelling.

De voorbije jaren organiseerde STAN, het voormalige GATE15, via het project STUDY360 zo’n 650 extra studieplaatsen op markante plaatsen waar studenten samen konden studeren tijdens de blok- en examenperiode. Deze studieperiode moest het project helaas gecanceled worden omwille van Covid-19.

De nood om samen te blokken is door corona onmogelijk in te vullen maar er is zeker nog nood naar comfortabele omstandigheden om in alle rust te blokken of digitale examens af te leggen. Voor studenten die thuis niet rustig kunnen studeren omwille van bijzondere omstandigheden heeft elke Antwerpse instelling voor hoger onderwijs een beperkt aantal plaatsen ter beschikking gesteld. De stad Antwerpen vond daarnaast zo’n 140 extra studieplaatsen bovenop de plaatsen die voorzien worden door de instellingen hoger onderwijs. Studenten kunnen vanaf 28 mei terecht op de verschillende locaties.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels verduidelijkt: “Naast de plaatsen waarin de instellingen voor hoger onderwijs voorzien, biedt de stad Antwerpen via het platform STAN (het voormalige GATE15) op een aantal locaties in de stad extra studieplaatsen aan waar studenten met een grote nood terecht kunnen: de ‘Silent Study Spaces’. Want niet iedereen heeft een comfortabele studiecontext; veel studenten kunnen niet thuis blokken of digitaal examens afleggen. Om hen toch de kans te geven in alle rust te blokken voorzien we in locaties waar studenten kunnen komen studeren.”

Hulp waar het echt nodig is

Omwille van de veiligheidsvoorschriften zijn de extra plekken beperkt. Daarom zijn ze voorbehouden voor studenten voor wie het echt moeilijk is om thuis of op kot te studeren.

Studenten voor wie de nood hoog is en die in aanmerking willen komen voor een studieplek melden zich bij hun onderwijsinstelling. Ook de plaatsen die de stad organiseert, worden verdeeld via de onderwijsinstellingen. Elke onderwijsinstelling beoordeelt of een student in aanmerking komt en volgt haar eigen aanvraagprocedure.

Alle info over hoe studenten een plaats kunnen aanvragen staat op www.stanstan.be/projecten/silent-study-spaces.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Passerelle Schijnpoort open

Sinds deze ochtend is de passerelle aan Schijnpoort open. Via die nieuwe brug kunnen voetgangers veilig in één beweging de Noordersingel en de Schijnpoortweg oversteken. In de toekomst, na de realisatie van de Oosterweelverbinding, sluit de passerelle aan op een fietsbrug die de verbinding met het Ringfietspad maakt.

De bouw van de passerelle begon in oktober 2018. De brug is zes meter breed en 180 meter lang. Ze laat toe om veilig over te steken tussen Spoor Oost en het Lobroekdok en dus Sportpaleis en Lotto Arena. Ze is bedoeld voor voetgangers, maar kan ook gebruikt worden door fietsers.

Tijdelijke trap

Momenteel eindigt de passerelle nog op een tijdelijke trap met een fietsgoot, waardoor ze enkel geschikt is voor gewone fietsen. Een veilige en integraal toegankelijke helling zou zo een 500 meter lang moeten zijn. Daarvoor is er nu niet voldoende ruimte; een groot deel van de zone rond het Lobroekdok zal immers worden ingenomen door de werken aan de Oosterweelverbinding.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Een tijdelijke helling zou betekenen dat zowel fietsers als voetgangers een hele omweg moeten maken om op hun bestemming te komen. Met de keuze voor een tijdelijke trap zorgen we er voor dat in deze eerste fase de vele bezoekers aan zowel het Sportpaleis als de Lotto Arena comfortabel de oversteek kunnen maken, ook tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding. Met de recente vernieuwing van het fietspad langs deze kant van de Schijnpoortweg kunnen fietsers eveneens op een snelle en veilige manier de stad bereiken.”

Toekomstige fietsverbinding                                             

Na de realisatie van de Oosterweelverbinding komt er ook een nieuwe fietsbrug, die zal aansluiten op de huidige passerelle. Zo zullen ook elektrische fietsers, rolstoelgebruikers en bakfietsers conflictvrij de verbinding maken tussen Spoor Oost en (vanaf dan) het Ringfietspad. De nieuwe fietsbrug wordt samen met de verdere uitwerking van Ringpark Lobroekdok en Ringpark het Schijn uitgetekend. Dan zal ook het Ringfietspad verder doorlopen langs het Sportpaleis richting noorden. Zo maakt het de aansluiting op de fietsbrug over het Albertkanaal en op de nieuwe fietsverbinding doorheen de toekomstige Scheldetunnel aan het Noordkasteel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitbater gezocht voor horecazaak in oranjerie en koetshuizen park Sorghvliedt

AG VESPA zoekt gemotiveerde kandidaten om een horecazaak met terras uit te baten in de oranjerie en de twee koetshuizen in park Sorghvliedt in Hoboken.

De gerestaureerde koetshuizen zijn twee 18e-eeuwse beschermde gebouwen aan de hoofdingang van het park. Ze werden samen met kasteel Sorghvliedt opgetrokken en dienden als wagenhuis en stalling. De nabijgelegen oranjerie is een beschermd monumentaal pand dat enkele jaren geleden grondig gerenoveerd werd. Samen met het recent gerestaureerde kasteel en de belvedère bepalen ze het uitzicht van het park.

Voorzieningen

“De koetshuizen zijn in 2018 aan de buitenzijde gerestaureerd en worden casco ter beschikking gesteld. De toekomstige uitbater kan deze gebouwen dus naar eigen smaak inrichten. Over de volledige lengte van de koetshuizen en de breedte van de plantsoenen is een kasseizone van circa 250 m² die geschikt is voor gebruik als terras”, stelt de voorzitter van AG VESPA en schepen voor patrimonium Fons Duchateau.

De oranjerie werd volledig gerenoveerd, en ook ingericht. Ze heeft een licht interieur met mobiele toog, keukenblok, geluidsinstallatie, sanitaire voorzieningen, berging en een vestiaire. Er is bovendien een terraszone van 190m² met mooi uitzicht op het park en het kasteel.

Concessie van 9 jaar

Kandidaten hebben de mogelijkheid om een voorstel in te dienen voor de oranjerie en één koetshuis ofwel voor de oranjerie en twee koetshuizen, met bijhorende terraszone van 440m² in totaal. De concessie loopt voor een periode van negen jaar met de mogelijkheid om te verlengen met opnieuw negen jaar.

De nieuwe invulling moet het park opnieuw laten bruisen. Indien de coronamaatregelen het toelaten, is het de bedoeling dat de uitbater deze zomer al een duurzame en permanente horecagelegenheid voorziet in de oranjerie. Zo kunnen de Hobokenaren tijdens de zomermaanden net zoals andere jaren genieten van een terrasje in de schaduw van het gerestaureerde kasteel.

“In park Sorghvliedt is het heerlijk vertoeven. Wat echter nog ontbreekt is een gezellige plek om na een fijne wandeling te bekomen, een terrasje te doen of iets lekkers te eten. De oranjerie of de koetshuizen zijn hiervoor de ideale locatie. We hopen hiervoor snel kandidaten te vinden zodat het park een nieuwe trekpleister wordt”, besluit districtsburgemeester Kathelijne Toen.

Kandidaat-concessiehouders kunnen voor meer informatie terecht op www.agvespa.be, klik hier voor de rechtstreekse link. Daar staan ook de inschrijvingsdocumenten die ten laatste op vrijdag 10 juli om 14 uur ingediend moeten zijn op het volgende adres: AG VESPA, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

District Borgerhout

bracht noden in kaart en maakt opnieuw 850 vrijetijdspakketten voor gezinnen kwetsbare situaties

De maatregelen omtrent het coronavirus treffen kwetsbare gezinnen het hardst. Na een eerste actie waarbij 850 vrijetijdspakketten verdeeld waren onder Borgerhoutse gezinnen in kwetsbare situaties, bracht het district de noden verder in kaart. Daarop investeerde het districtsbestuur opnieuw 7000 euro in vrijetijdspakketten vol met sport- en spelplezier om zo nieuwe gezinnen in kwetsbare situaties te bereiken.

De eerste levering pakketten werd positief onthaald, maar ook kwamen er extra vragen van burgers naar boven. Tegelijk ontving het districtsbestuur vragen naar bijkomende pakketten via scholen en welzijnsinstanties,  zoals het wijkteam van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

De vrijetijdsdiensten van het district stelden de nieuwe pakketten, opnieuw 850, samen en dragen ze over aan de twee Borgerhoutse Huizen van het Kind. Zij organiseren de verdeling van de pakketten voor gezinnen die er klant zijn, maar ook bij Borgerhoutse scholen. De scholen werden gecontacteerd door het district of het Huis van het Kind en zullen daarna een aantal pakketten ontvangen, specifiek voor hun meest kwetsbare leerlingen en ouders. Op deze manier hoopt het district gezinnen te kunnen bereiken die anders tussen de mazen van het net vallen.

In de pakketten vinden de kinderen onder andere kleurpotloden, krijt, spelmateriaal en knutselgerief. Een laagdrempelige infobundel geeft beweegtips, spelplezier en nuttige contactgegevens mee voor zowel kinderen als hun ouders.

Omar Al Jattari, districtsschepen voor jeugd: “De jeugd- en welzijnsorganisaties doen nog steeds het uiterste om ook in deze periode gezinnen en kinderen die het moeilijk hebben, niet uit het oog te verliezen. In een district waar 1 op 3 inwoners jonger is dan 18 jaar, blijft de nood aan extra aandacht voor kinderen en jongeren hoog. Het district Borgerhout wil via de pakketten kinderen in kwetsbare situaties een extra hart onder de riem steken. Heel wat kwetsbare kinderen spelen vooral buiten en samen met vrienden. Deze gezinnen beschikken dan ook niet over veel spel- en speelmateriaal thuis. Alle kinderen hebben recht op een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding. Zeker in deze moeilijke tijden is het onze verantwoordelijkheid om gezinnen hierbij te helpen.” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commandant Van Laethemstraat wordt fietsstraat

De Commandant Van Laethemstraat wordt door het district Hoboken volledig heringericht als fietsstraat. Een nieuwe groene zone aan het einde van de straat, naast het Jef Van Lindenfietspad, maakt een voetgangers- en fietsverbinding mogelijk richting stationsparking. Voor dit plan keurde het stadscollege de projectdefinitie, het concept en mobiliteitsvoorwaarden goed. De uitvoering is voorzien voor 2022.

De huidige fietsostrade F13 tussen Antwerpen en Boom is al voor een groot deel gerealiseerd. Zo fiets je vandaag vlot, veilig en comfortabel over het Jef van Lindenfietspad naast het spoor richting het station van Hoboken-Polder. De aansluiting van zowel het fietspad als de stationsomgeving op de Commandant Van Laethemstraat  is echter onduidelijk en wordt dikwijls geblokkeerd door fout geparkeerde auto’s. Ook de huidige inrichting van de Commandant Van Laethemstraat, deels woonerf, is verouderd.

Fietsstraat

Om dit aan te pakken wordt de volledige straat door het district Hoboken heraangelegd als een fietsstraat. In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers, maar zijn ook auto’s toegelaten. Fietsers mogen in elke richting de helft van de rijbaan langs de rechterzijde gebruiken. Men mag er maximum 30 kilometer per uur rijden en de fietsers nooit inhalen.

De herinrichting van de Commandant Van Laethemstraat, samen met de geplande verbreding van het huidige fietspad in de spoorwegberm langs de Fodderiestraat en de herinrichting van de spoorovergang op de Cockerillplaats, werkt de volgende missing link op de fietsostrade F13 tussen Antwerpen en Boom weg.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Investeren in fietsinfrastructuur doen we niet alleen omdat dit nodig is, maar omdat we dat willen. Als we mensen op de fiets willen krijgen, dan moeten ze dat kunnen doen in de beste omstandigheden, veilig en comfortabel.”

Districtsschepen voor openbaar domein en wijkoverleg Carine Leys: “Samen met de stad willen we investeren in goede fietsverbindingen. Zo zal ook het eerste stuk van de Fodderiestraat ingericht worden als fietsstraat en wordt het kruispunt van de Kapelstraat en de Cockerillplaats ook heraangelegd.”

Concept inrichting

De Commandant Van Laethemstraat krijgt een rijbaan van 4,65 meter breed, in de tweede helft van 4,80 meter breed, uitgevoerd in rode asfalt. Door de straat te versmallen wordt er op een natuurlijke manier voor gezorgd dat automobilisten de zone 30 in de straat respecteren. Verkeer in beide richtingen blijft alleszins mogelijk. In het eerste deel zijn parkeerplaatsen voorzien aan de kant van de spoorweg. In het tweede deel kan men aan beide kanten parkeren. Waar mogelijk worden er in de parkeerstroken nieuwe bomen aangeplant. Zowel aan het begin als aan het einde van de straat komen er fietsbeugels.

Nieuwe groene zone

Op het einde van de straat zorgt een grote groene zone voor een veilig afgebakende en comfortabele doorgang naar het Jef van Lindenfietspad. Mede door de fietsostrade aan het einde van de straat om te buigen ontstaat er meer ruimte voor onder andere een voetgangers- en fietsverbinding naar de huidige stationsparking.

Districtsschepen voor openbaar domein en wijkoverleg Carine Leys: “Het is de ambitie van het district om samen met de bewoners te bekijken hoe het plein kan uitgroeien tot een echte ontmoetingsplek gedragen door de buurt. Zo is er ruimte voor bijvoorbeeld zitplekjes, spelaanleidingen, water en meer groen. Een afbakening van het pleintje ten opzichte van het fietspad zal er voor zorgen dat de huidige conflicten worden weggenomen.”

Volgende stappen

Met de goedkeuring van de projectdefinitie, het concept en de mobiliteitsvoorwaarden kan dit verder uitgewerkt worden tot een uitvoerbaar plan. Na het verkrijgen van een omgevingsvergunning en het aanstellen van een aannemer, kunnen de werken waarschijnlijk in de loop van 2022 van start gaan.

Inzetten op de fiets

De stad Antwerpen moedigt bezoekers, bewoners en pendelaars aan op een andere manier naar de stad te komen. Onder meer de fiets is hiervoor een alternatief. De stad zal daarom verder investeren op de grote fietsroutes, met het wegwerken van missing links.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stad heropent speeltuinen

In navolging van het meest recente Ministerieel Besluit opent Antwerpen alle stedelijke speeltuinen opnieuw voor het publiek vanaf woensdag 27 mei. Daarbij gelden wel een aantal regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De stad opent al haar speeltuinen, die aan het begin van de coronacrisis werden afgesloten, opnieuw. Dat zijn 230 speeltuinen, klein en groot, in parken en op pleinen of pleintjes, verspreid over alle districten. De afspanningen die er nu nog hangen worden vanaf 27 mei verwijderd. De stad denkt alle speeltuinen terug open te hebben tegen het komende weekend.

Regels

Wel gelden daarbij uiteraard een aantal regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:

  • Enkel kinderen jonger dan 13 jaar zijn toegelaten, zoals vermeld in het Ministerieel Besluit van 25 mei.
  • Volwassenen die kinderen begeleiden moeten onderling de social distance van 1,5 meter respecteren;
  • Als bezoekers merken dat het te druk is op de speeltuin, komen ze beter op een ander moment terug;
  • Aan iedereen wordt gevraagd om zijn speeltijd te beperken, zodat anderen ook de kans krijgen om te spelen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘Antwerpen Breekt Uit’ en maakt zich klaar voor de toekomst

De stad wil haar straten en pleinen zo aangenaam mogelijk maken en kiest ervoor om extra ruimte te creëren voor groen en water. Daarom maakt ze geld vrij om projecten op te starten rond ontharding, onder de noemer ‘Antwerpen Breekt Uit’. Op deze manier worden de visies van het Waterplan en het Groenplan gerealiseerd in elke Antwerpse straat en op elk Antwerps plein.

Ontharding betekent een onnodig verharde oppervlakte, zoals een stuk plein, vervangen door een oppervlak dat water doorlaat, zoals een plantvak voor een boom. De stad ontwikkelt deze projecten om haar straten, pleinen en parken klaar te maken voor de toekomst. Een oppervlakte ontharden zorgt niet enkel voor meer woonkwaliteit maar biedt ook antwoorden op uitdagingen zoals hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regens. Door meer ruimte te creëren voor groen en water op publiek domein zoekt de stad manieren om overstromingen te vermijden bij hevige regen, verkoeling te brengen tijdens warme zomerdagen en water op te vangen om tijdens extreme droogte te hergebruiken. ‘Antwerpen breekt uit’ omvat drie deelprojecten. Het gaat om de verdere uitrol van de tuinstraten; het project woonstraten (waarbij onderzocht wordt welke maatregelen mogelijk zijn om woonstraten verder te ontharden); en quick win onthardingen. 

Verdere uitrol tuinstraten

In een tuinstraat staat het groene karakter van de straat voorop. Bestaande verharding wordt vervangen door bijvoorbeeld plantvakken, bomen of klimplanten. Tuinstraten versterken het woonerf waarbij meer vergroening, verblauwing (meer water) en verbinding nagestreefd wordt. Een tuinstraat wordt in nauwe samenwerking met de bewoners ingevuld en bewoners onderhouden mee het groen in de straat. 

Woonstraten

Naast de verdere uitrol van de tuinstraten zal de stad ook in gewone woonstraten onderzoeken hoe er bij een klassieke straatinrichting extra maatregelen voor vergroening en verblauwing kunnen toegepast worden. Antwerpen wil het Waterplan toepassen bij elke heraanleg, door deze aanpak wordt daar nog een extra stimulans aan gegeven.

Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de private en publieke ruimte gekoppeld worden. Schepen voor openbaar domein Claude Marinower verduidelijkt: “Bij de heraanleg van straten en pleinen nemen we als stad reeds onze verantwoordelijkheden en zetten we maximaal in op vergroenen, maar ook op infiltratie en buffering van regenwater. We willen deze initiatieven aangrijpen om burgers ook te stimuleren acties te ondernemen op eigen terrein. Denken we hierbij bijvoorbeeld aan ontharden en vergroenen van hun voortuin of regenwater opvangen en lokaal infiltreren, of gebruiken om de auto te wassen of de planten water te geven.”

Hiervoor werken verschillende stadsdiensten zoals de districten, het EcoHuis en de afdeling Publieke Ruimte samen. Ook externe partners zoals Aquafin, in samenwerking met water-link, zijn sterk betrokken binnen dit experiment, ondersteund door Vlaanderen Breekt Uit (Departement Omgeving).

Quick wins

Een laatste initiatief zijn de quick win onthardingen, waar extra gestimuleerd wordt om in de publieke ruimte plaats te maken voor groen door onnodig verharde oppervlaktes te ontharden. Bijvoorbeeld door het deels vergroenen van een stuk asfaltweg. Dat zorgt op korte termijn voor een minder grijze woonkern met plek voor meer groen.

De stad bekijkt samen met alle districten welke straten en pleinen in aanmerking komen voor deze drie deelprojecten van Antwerpen Breekt Uit.

“Veel ruimte in onze stad en in Vlaanderen is verhard omdat het de gewoonte was. Het was gewoon hoe we naar beschikbare ruimte keken in het verleden. Door dat recht te trekken en verharding uit te breken, kunnen we echt wel het verschil maken. De vierde droge zomer op rij dwingt ons om daar heel bewust over na te denken. Door al deze stimulerende maatregelen willen we het Groenplan tot op straatniveau uitrollen en extra stadsgroen realiseren zodat de stad Antwerpen zich klaar maakt voor de toekomst”, aldus Fons Duchateau, schepen voor groen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deurne blijft permanent bewegen met Zeger Van Noten

Als afsluiter en hoogtepunt van 6 weken beweegfilmpjes met Zeger Van Noten, lanceren het district Deurne en Zeger, in samenwerking met het Provinciaal Domein Rivierenhof, vandaag de nieuwe interactieve beweegwandeling ‘Wandel je fit met Zeger’.

De afgelopen weken werkten het district Deurne en Zeger samen om zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen of houden, met ludieke filmpjes vol verrassende beweegtips op de districtskanalen. 

Afwisselende opdrachten

De laatste post verschijnt vandaag. Daarin stellen beide partners, in samenwerking met het Provinciaal Domein Rivierenhof, nu een nieuwe wandeling in het thema voor, die de mooiste en meest verrassende plekjes van het Rivierenhof en Park Groot Schijn verbindt. Deurnenaar Zeger neemt iedereen als coach mee ‘door zijn eigen achtertuin’ en geeft onderweg meerdere beweegopdrachten en aanmoedigingen. De wandeling is 6,5 kilometer lang en bevat 6 opdrachten: bruglopen, steppen, pompen, oefening erop/erover, boomstamlopen en een work-out op het skateterrein. Er is aan ieder spiertje gedacht. De wandeling combineert geluids- en videofragmenten om de wandelaar extra te motiveren.  

Districtsschepen voor sport Elke Brydenbach kijkt alvast uit naar de nieuwe wandeling: “De filmpjes met Zeger als beweegcoach waren een absoluut succes! Dat bleek uit de vele positieve reacties. Uiteraard stopt het verhaal hier niet. We willen de Deurnenaar blijven motiveren om te bewegen! Voor jong én iets minder jong hebben we een prachtige interactieve wandeling uitgewerkt waarin Zeger je meeneemt naar verassende plekjes in het Rivierenhof en Park Groot Schijn. Je kan genieten van een rustige wandeling doorheen het prachtige groen of  je wandeling net een extra dimensie geven en voluit gaan voor de beweegopdrachten. Voor ieder wat wils. Ik kan alleen maar beamen dat het meer dan de moeite loont om deze wandeling met heel het gezin uit te proberen en dat Zeger de perfecte beweegcoach is. Ik wil Zeger extra bedanken omdat hij ons de afgelopen periode met veel enthousiasme en op een ludieke manier heeft meegenomen in dit sportief avontuur.”

Heel wat wandelingen beschikbaar

Het district Deurne heeft een rijke traditie in het uitwerken van interactieve wandelingen in verschillende thema’s. Al deze tochten zijn te vinden via het platform izi.travel. Ze kunnen daar gedownload of online gevolgd worden op de smartphone of tablet. Ertbrugge ontdekken, graffiti spotten in Kronenburg, de wereld van de volkstuinders induiken, … het kan allemaal. Er is voor ieder wat wils. Met deze wandelingen wil het district mensen extra motiveren om te blijven bewegen én om alle hoekjes van het district te ontdekken en te beleven, wat zeker ook geldt voor ‘Wandel je fit met Zeger’.

Het is wel noodzakelijk dat deelnemers tijdens de wandelingen rekening blijven houden met de geldende veiligheidsvoorschriften in het kader van de coronamaatregelen: het bewaren van een afstand van 1,5 meter, het vermijden van drukke momenten, het gebruik van hand- en ontsmettende gels, … Bewegen is belangrijk, maar moet te allen tijde op een veilige en leuke manier gebeuren.

De wandelingen blijven permanent (ook na de coronacrisis) online staan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parkpaden Park Brialmont opengesteld voor publiek

De twee eerste deelprojecten van Park Brialmont in Berchem, het natuurpark Wolvenberg en de Entree Grotesteenweg, zijn vandaag deels opengesteld voor het publiek. Het district Berchem wil zo tegemoetkomen aan de vraag naar groene buitenruimte. Voorlopig worden enkel de wandelpaden en het voorplein aan de Grotesteenweg opengesteld. Het gras wordt op dit moment nog gezaaid en mag een tijd niet betreden worden. Van zodra het gras voldoende sterk is, kan het hele park opengesteld worden.

Het masterplan Park Brialmont is de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans. De stad Antwerpen en het district Berchem willen er één groot ‘groen hart’ van maken dat de delen van Berchem binnen en buiten de Ring met elkaar verbindt, als onderdeel van de Groene Singel.

Wandelpaden en voorplein opengesteld

De afgelopen maanden zijn de laatste grote werken uitgevoerd: er zijn een pad en vlonders aangelegd, de standbeelden met leeuwenkoppen zijn naar hun definitieve plaats verhuisd en er zijn 280 bomen aangeplant. Het gaat om 256 bomen in natuurpark Wolvenberg (eiken, wilgen en fruitbomen) en 24 bomen aan de Entree Grotesteenweg (lindes, kastanjes en eiken). De aannemer is intussen ook bezig met het zaaien van het gras. Om het gras een goede kans te geven om te groeien, mag het nog een hele tijd (afhankelijk van de weersomstandigheden) niet betreden worden. Daarom worden voorlopig enkel de wandelpaden en het voorplein aan de Grotesteenweg opengesteld. Van zodra het gras voldoende sterk is om te betreden, kan het hele park opengesteld worden.

Door de wandelpaden en het voorplein open te stellen, is er dus meer groene buitenruimte in Berchem. Mensen kunnen er vanaf vandaag gaan wandelen, conform de coronarichtlijnen.

Natuurpark Wolvenberg, naast natuurgebied Wolvenberg, geënt op ecologie en erfgoed

Tussen de Ring en de Singel ligt Wolvenberg, het enige natuurgebied binnen de Ring. Binnen Park Brialmont blijft Wolvenberg een gebied waar de natuur haar gang kan gaan. Het gebied naast dit natuurgebied wordt omgevormd tot een nieuw open groen natuurpark, een waardevol natuurlandschap met nieuwe recreatieve open plekken voor iedereen. Ook de erfgoedwaarde van de locatie wordt niet vergeten. Zo krijgen bijvoorbeeld de historische leeuwenkoppen een plaats in het park. Het ontwerp voor het gebied is verder waterbestendig zodat natuurlijke waterinfiltratie en buffering mogelijk zijn. Het geheel vormt een wenselijke aanvulling op het schaarse publiek toegankelijke groen en verbetert de leefbaarheid van heel Berchem in het algemeen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

District Merksem zoekt kandidaten voor het ‘Junior Team 2020-2021’

In september 2020 start het district Merksem met een nieuw project: het Junior Team. Twaalf gemotiveerde tieners uit het zesde leerjaar werken tijdens tien workshopdagen rond maatschappelijk relevante thema’s en zijn ambassadeur voor alle lokale jongeren. Merksemse tieners kunnen zich tot 21 juni kandidaat stellen om lid te worden van het Junior Team.

Het district Merksem draagt het recht op inspraak en participatie van kinderen hoog in het vaandel en vindt het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de meningen en inzichten van kinderen en jongeren. Om de Merksemse tieners te betrekken bij belangrijke maatschappelijke thema’s en discussies, wordt het Junior Team in het leven geroepen.

Unieke ervaring
Twaalf Merksemse tieners uit het zesde leerjaar krijgen de kans een schooljaar lang mee te denken over relevante thema’s en mee te werken aan een leeftijdsvriendelijk beleid. De thema’s die aan bod komen zijn onder andere afval, armoede, dierenwelzijn, publieke ruimte, vrede en pesten. “We zijn als het ware op zoek naar politiek talent. We kunnen immers niet vroeg genoeg beginnen met het betrekken van jongeren in de maatschappelijke thema's waar ze nu en ook later mee geconfronteerd worden”, aldus districtsschepen voor jeugd Sonja De Meyer.

Het district biedt de geselecteerde jongeren met het Junior Team een unieke ervaring. Tijdens de 10 workshopdagen verruimen ze hun blik op de samenleving, leren ze kritisch nadenken, een mening en advies formuleren en worden ze mediawijzer. Het is voor de deelnemers uiteraard ook een kans om leeftijdsgenoten te leren kennen en samen plezier te maken.

De jongeren zijn bovendien ambassadeur voor hun leeftijdsgenoten: zo vertegenwoordigen ze hun stem bij het districtsbestuur, werken ze mee aan een leeftijdsvriendelijk beleid en delen ze hun ervaringen in hun klas of school.

Kandidaturen welkom
Alle leerlingen die in Merksem wonen, nu in het vijfde leerjaar van één van de Merksemse basisscholen zitten, en tijdens schooljaar 2020-2021 in het zesde leerjaar, komen in aanmerking voor het Junior Team. Kandidaturen indienen kan tot zondag 21 juni via het online inschrijvingsformulier. 

De selecties vinden plaats in juli, zodat het Junior Team tegen de start van het nieuwe schooljaar compleet is en van start kan gaan.

Alle info en de link naar het inschrijvingsformulier staat op www.merksem.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afbouw verkeerslichten aan kruispunt Karel Oomsstraat, Doornelei en Korte Lozanastraat

Sinds oktober 2019 staan de verkeerslichten op het kruispunt van de Karel Oomsstraat met de Doornelei en de Korte Lozanastraat op oranje knipperlicht wegens een technisch defect. De stad besliste nu de verkeerslichtenregeling op dit kruispunt af te bouwen. Het kruispunt wordt zo veilig en comfortabel mogelijk gemaakt voor alle weggebruikers in afwachting van een definitieve heraanleg.

Het kruispunt van de Karel Oomsstraat met de Doornelei en de Korte Lozanastraat werd in de vorige legislatuur al opgenomen in de lijst van stadskruispunten die in aanmerking kwamen voor een mogelijke afbouw van de verkeerslichten. Toen de lichten in oktober 2019 uitvielen wegens een technisch defect bleek dat de gehele installatie vernieuwd moest worden tegen een aanzienlijke kostprijs. In plaats van die kosten te maken, evalueerde de stad de mogelijkheden voor het versneld afschakelen en verwijderen van de verkeerslichten.

Uit de evaluatie kwamen enkele knelpunten in verband met de verkeersveiligheid naar voren. Ondertussen werden daarvan ook enkele gemeld door burgers en weggebruikers. Daarom worden er nu, in afwachting van de geplande heraanleg van de Karel Oomsstraat en het desbetreffende kruispunt al enkele infrastructurele aanpassingen doorgevoerd om de veiligheid te verbeteren:

  • Parkeren tot vlak voor het kruispunt, wat sowieso niet mag, wordt nu ook fysiek onmogelijk gemaakt.
  • Het kruispunt en de rijbanen in de Korte Lozanastraat en de Karel Oomsstraat worden versmald door extra wegmarkeringen en paaltjes.
  • De 2 voorsorteerstroken in de Karel Oomsstraat worden herleid naar 1.
  • Het linksafverbod vanaf de Korte Lozannastraat naar de Markgravelei wordt afgedwongen.
  • Er komen rijbaankussens op alle toekomende kruispunttakken.
  • Dubbelrichtingsfietsverkeer op het stukje fietspad tussen de Markgravelei en de Karel Oomstraat wordt mogelijk gemaakt.

De maatregelen worden in de loop van mei en juni als proefopstelling ingevoerd en worden de komende maanden gemonitord en geëvalueerd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personeelbestand stad Antwerpen wordt steeds diverser
 
Aan de hand van gegevens uit de kruispuntbank brengt stad Antwerpen de evolutie van de diversiteitsgegevens van haar personeel in kaart. Zowel diversiteit naar leeftijd, geslacht als herkomst wordt bekeken. De resultaten zijn opnieuw positief: het werknemersbestand van de stad weerspiegelt steeds meer de diversiteit van haar inwoners.
 
Jaarlijks vraagt stad Antwerpen de diversiteitsgegevens voor de Groep stad Antwerpen* op bij de kruispuntbank. De meest recente gegevens gaan over het jaar 2018 en bevatten de cijfers op 31/12/2018.
 
Herkomstnationaliteit*
Het personeelsbestand van de Groep kende in de periode 2014-2018 een toename van 32% van werknemers met een vreemde herkomst. Spitsen we ons enkel toe op het personeelsbestand van de stad Antwerpen en het OCMW dan kende deze groep een groei van 46%. In een bredere maatschappelijke context geplaatst is deze stijging beduidend groter dan de toename van deze groep in de algemene beroepsactieve Antwerpse bevolking (9%).
 
Op 31/12/2018 vertegenwoordigden de personen met een vreemde herkomst achtergrond 23,7% van het totale personeelsbestand van de Groep stad Antwerpen. Kijken we enkel naar stad Antwerpen en OCMW dan vertegenwoordigt deze groep 26,7% van het totale personeelsbestand. De herkomstdiversiteit bij de polyvalente werkmannen (E-niveau) en werkervaringsklanten Artikel 60 is hoger dan bij de bevolking op beroepsactieve leeftijd, het totale percentage ligt echter lager.
 
Geslacht
Op 31/12/2018 vertegenwoordigen de vrouwelijke medewerkers 58% van het totale personeelsbestand van de Groep stad Antwerpen. Dat is meer dan het aantal vrouwelijke medewerkers op niveau van de Antwerpse beroepsbevolking (48,7%). Deze verhouding vinden we terug voor bijna alle functieniveaus. Enkel op het D-niveau zijn er meer mannen dan vrouwen werkzaam bij de Groep.
 
Leeftijd
Op 31/12/2018 waren de medewerkers van de Groep gemiddeld ouder dan de Antwerpse beroepsactieve bevolking. Op niveau A, B en C en bij de artikel 60’ers zijn de jongere leeftijdsgroepen meer vertegenwoordigd, bij de niveaus
D en E is meer dan de helft van de medewerkers ouder dan 45 jaar.
 
Arbeidshandicap
Uit de gegevens van de kruispuntbank kan de stad geen conclusies trekken voor medewerkers met een arbeidshandicap. De stad gebruikt hiervoor de informatie uit de eigen welzijnsbevraging. Hierbij geeft 3% aan een erkende arbeidshandicap te hebben, maar geeft 15,5% aan hinder te ondervinden omwille van een beperking. Voor hen blijft de Groep werken  met aanpassingen op maat.
Maatregelen rond meer diversiteit
De stad Antwerpen nam de voorbije jaren verschillende initiatieven om diversiteit ‘in te bouwen’ in de werving- en selectieprocedures.
 
“Samenwerken in diversiteit is de kernboodschap die we meegeven naar al onze medewerkers. We hanteren niet enkel het motto ‘Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan je afkomst, geslacht, leeftijd, geaardheid of handicap’, we passen dit ook toe in de praktijk. Bijvoorbeeld in de manier van opstellen van de vacatures, het gebruikte beeldmateriaal bij getuigenissen van medewerkers of via een uitgebreide welzijnsbevraging waar we ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Bovendien hebben we specifieke trajecten uitgewerkt, onder andere taalcoaching, een project rond hoger opgeleide anderstaligen en aanpassingen op de werkvloer voor mensen met een beperking. Zo geven we de groepen die momenteel ondervertegenwoordigd zijn ook de kans om bepaalde vaardigheden bij te schaven, zodat ze met gelijke kansen aan de start komen”, verduidelijkt schepen voor personeel Nabilla Ait Daoud.
 
Schepen voor gelijke kansen Karim Bachar vult aan: “Als schepen van gelijke kansen vind ik het belangrijk dat we als stadsbestuur een voorbeeldfunctie opnemen naar andere werkgevers in onze stad toe. Ik ben dan ook blij te zien dat collega Ait Daoud heel wat inspanningen doet. We zijn er echter nog niet, en daarom wil ik ook vanuit mijn bevoegdheid de expertise van onze diensten ter beschikking stellen.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tunnels onder Operaplein geopend

Op woensdagochtend 20 mei gingen de tunnels onder het Operaplein open voor verkeer. De tunnels, die de Jeanne en Jos Brabantstunnel gedoopt werden, maken deel uit van de Noorderlijn en zijn een van de laatste onderdelen daarvan die in gebruik worden genomen. De komende weken wordt de verkeerslichtenregeling op de invalswegen, die aangepast werd in aanloop naar de knip in de Leien, opnieuw genormaliseerd. De dosering op die kruispunten wordt dan dus opgeheven.

De tunnels zorgen, samen met de uitbreiding van premetrostation Opera, voor het ontwarren van een van de grootste mobiliteitsknopen van de stad. Het lokaal autoverkeer op de Leien kan voortaan onder de kruispunten met de Kipdorpbrug en de De Keyserlei doorrijden. Dat zorgt niet alleen voor een vlottere doorstroming; ook krijgen voetgangers, fietsers en trams hierdoor bovengronds meer ruimte.

Bovenlokaal verkeer blijft gebruik maken van de verschillende toegangspoorten tot de stad, via de Ring en de Singel.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Dankzij deze tunnels is het hele stuk van de Leien tussen de De Keyserlei en de Franklin Rooseveltplaats een autoluw gebied geworden, waar voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer de toon zetten. Wanneer later dit najaar de parkings voor auto’s en fietsers die bij het tunnelcomplex horen open gaan, krijgen we een volwaardig multimodaal knooppunt in het hart van de stad. Bezoekers, handelaars en horeca in de ruime omgeving zullen hier zeker hun voordeel bij doen.”

Zwevende tunnels
De tunnelkokers zijn een technisch huzarenstukje. Ze hangen als een omgekeerd T-profiel vast aan de dakbalken van de ondergrondse parking . Daardoor lijkt het alsof ze door de ruimte zweven en ontstaat eronder een open ruimte onder de tunnels. Manuel de Solà Morales ontwierp de tunnels op die manier om de ondergrondse parking ernaast en eronder zo open en licht mogelijk te maken.

De realisatie zorgde voor heel wat bouwkundige uitdagingen. Om de vloerplaat te gieten, werd eerst over de hele lengte van de parking een gigantische stelling gebouwd. Daarop rustte de bekisting. In totaal werd 720 m³ beton gegoten en telt de vloerplaat ook nog eens zo’n 114 ton bewapening.

Open voor doorgaand verkeer
Inclusief de hellingen meet elke tunnel 550 meter. Vanaf die hellingen vertrekken telkens twee rijstroken. Een voor doorgaand verkeer, en een die leidt naar de ondergrondse parking op 3 niveaus. Op 20 mei worden voorlopig enkel de doorgaande rijstroken opengesteld, aangezien de parking dan nog niet open is. De autoparking wordt samen met de fietsenstalling in het najaar van 2020 in gebruik genomen.

De Jeanne Brabantsunnel loopt van noord naar zuid, richting Maria Theresialei. Doorgaand verkeer passeert daarbij de originele muur van de oude stadsomwalling. De Jos Brabantstunnel gaat van zuid naar noord, richting Violierstraat. Automobilisten passeren er via de glazen wand door de parking. Dat zorgt voor een speciaal lichteffect voor wie vanuit de parking naar de tunnels kijkt.

Om een constante doorstroming te garanderen, geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. In beide kokers is trajectcontrole voorzien. Lokaal vrachtverkeer en voertuigen hoger dan 2,90 meter kunnen niet door en moeten bovengronds te blijven om hun bestemming te bereiken.

Aanpassing verkeerslichten invalswegen
De Leien werden halverwege 2017, omwille van de geplande werken aan het Operaplein, ‘geknipt’. In aanloop naar die knip werden verschillende verkeerslichten op de invalswegen van Antwerpen aangepast. Het doel was om de verkeersstroom te doseren en de bereikbaarheid voor het lokaal verkeer en het openbaar vervoer in de binnenstad te garanderen. Met de opening van de tunnels wijzigt de verkeerssituatie in de binnenstad, daarom wordt die verkeerslichtenregeling opnieuw aangepast. Die aanpassingswerken duren tot twee weken na de opening van de tunnels. Eens die werken klaar zijn zal de doorstroming voor alle weggebruikers gevoelig verbeteren. Bovendien wijzigt dan de verkeerscirculatie bovengronds, en treedt de slimme lichtenregeling voor de trams in werking. Het nieuwe bereikbaarheidsplan is te vinden op www.noorderlijn.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

Jeanne en Jos Brabants
Jeanne en Jos Brabants waren de grondleggers van het Ballet van Vlaanderen, een van de meest iconische culturele instellingen van Antwerpen. De stad besliste dan ook om deze dames te eren door de tunnels die vlak onder hun geliefde Opera lopen naar hen te vernoemen. 

Op de Facebookpagina van de Noorderlijn zijn filmpjes te vinden over de plaatsing van de dakbalken en de integratie van de autotunnels in de oude omwalling.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pas vanaf 25 mei weer mogelijk om afspraak te maken voor loketproducten

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, focust de stad Antwerpen zich op de meest essentiële dienstverlening. Daarom kunnen burgers zelf momenteel geen afspraak maken voor een bezoek aan een stadsloket. Omwille van een toestroom aan vragen om afspraken sinds 4 mei - zowel fysiek als telefonisch en per mail - roept de stad Antwerpen burgers op om niet massaal naar stadsloketten te gaan of contact op te nemen met de stad voor een afspraak. Pas vanaf 25 mei is een afspraak maken weer mogelijk. Ondertussen blijft de stad burgers met een hoogdringende vraag verder helpen, is de inhaalbeweging rond het afleveren van vervallen identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten ingezet en kunnen burgers voor heel wat documenten en attesten een digitale aanvraag doen.

De stad ontvangt veel vragen en wil daarom duidelijkheid scheppen: zelf via de website of telefoon een afspraak maken voor een bezoek aan een stadsloket kan niet en ook zonder afspraak langsgaan bij een stadsloket heeft momenteel geen zin.

Enkel voor wie hoogdringende vragen heeft of zelf uitgenodigd wordt door stadsloket

In Antwerpen kunnen momenteel enkel burgers met een hoogdringende vraag, bijvoorbeeld bij verlies of diefstal van hun identiteitsdocumenten, terecht bij een stadsloket na afspraak.

Wie een hoogdringende vraag heeft, moet een andere procedure dan gebruikelijk volgen. De burger moet mailen naar info@antwerpen.be. Een medewerker beoordeelt de vraag en regelt bij hoogdringendheid een afspraak in een stadsloket. Enkel burgers die een dringende vraag hebben en hun weg niet op een digitale manier vinden, kunnen bellen naar het stedelijk contactcenter.

Sinds de eerste versoepeling van de coronamaatregelen op 4 mei startten de stadsloketten bijkomend met een inhaalbeweging en nodigen ze zelf alle burgers met een intussen vervallen elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart uit.

De andere dienstverlening die fysiek aan het loket moet gebeuren, is momenteel nog niet mogelijk. Sommige vragen zijn ook minder dringend dan ze op het eerste zicht lijken. Zo werkt de chip van een vervallen identiteitskaart of vreemdelingenkaart nog en kan ze nog steeds gebruikt worden bij de apotheek of de dokter. En wie te kampen krijgt met een vervallen (voorlopig) rijbewijs kan het rijexamen afleggen tot 31 december.

Digitale dienstverlening

Burgers kunnen wel heel wat attesten digitaal aanvragen en laten afleveren via het e-loket op www.antwerpen.be. Ook een adreswijziging kan – zoals daarvoor al het geval was – digitaal doorgegeven worden. Omdat de chip op de identiteitskaart niet van op afstand kan aangepast worden, krijgen aanvragers nu een attest via mail om bij hun identiteitsdocumenten te voegen.

Schepen voor loketten Nabilla Ait Daoud: “Het is belangrijk om een correcte en efficiënte dienstverlening naar onze inwoners toe te verzekeren. Maar in het belang van onze werknemers en onze inwoners, doen we dat gefaseerd. We behandelen eerst de dringendste aanvragen, zodat iedereen verder kan.”

Afspraken maken mogelijk vanaf 25 mei

Vanaf 25 mei breidt de stad haar dienstverlening verder uit met bijkomende loketproducten. Vanaf dan kunnen klanten weer zelf een afspraak maken om ten vroegste in juni langs te komen.

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen op dat ogenblik en een evaluatie van de toestand in het stadsloket is een verdere uitbreiding van de dienstverlening voorzien vanaf 15 juni. Vanaf dan wordt ook geëvalueerd of de attestenzuilen in het stadsloket van Antwerpen en Deurne kunnen heropstarten. De selfloketten zelf blijven voorlopig wel nog een tijdje dicht en ook zonder afspraak langskomen is dan nog niet aan de orde.

Burgers vinden meer info op www.antwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afvalophaling Hemelvaart verschuift naar dag erna

 

Op Hemelvaart en de nacht ervoor is er geen afvalophaling. De recyclageparken zijn ook gesloten.

 

Op de feestdag donderdag 21 mei (Hemelvaart), is er geen afvalophaling in de stad Antwerpen. Ook in de nacht voordien, van woensdag 20 op donderdag 21 mei, rijden de vuilniswagens niet uit. Antwerpenaren met die ophaalmomenten mogen hun huisvuil op vrijdag 22 mei aanbieden, het wordt dan opgehaald.

 

In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 mei en op vrijdag 22 mei verloopt de afvalophaling wel weer normaal.

 

Deze info staat op de ophaalkalenders. De digitale versie van de kalenders is ook te vinden op www.antwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

 

Wie twijfelt, kan op werkdagen van 9 tot 17 uur het stedelijk contactcenter bellen op het nummer 03 22 11 333. Op donderdag 21 mei (Hemelvaart) is het contactcenter gesloten.

 

Ook de recyclageparken zijn gesloten op donderdag 21 mei. Op vrijdag 22 mei zijn ze wel geopend, maar omwille van de coronamaatregelen nog steeds enkel op afspraak. Meer info op www.antwerpen.be/recyclageparken.

Wijzigingen in Antwerps parkeerreglement

 

De gemeenteraad keurde enkele wijzigingen in het Antwerps parkeerreglement goed. De grootste is dat bestuurders vanaf midden juli een parkeerticket voor 1 of 4 weken kunnen aankopen.

 

Het nieuwe stedelijke parkeerreglement is vanaf 1 juli van kracht en bevat enkele belangrijke wijzigingen. Bestuurders die regelmatig binnen één bepaalde zonecode parkeren, zullen vooraf een parkeerticket voor 1 of 4 weken kunnen aankopen. In de rode tariefzone (centrum) zal een minimale onderbreking van één uur gelden tussen 2 parkeersessies. De 10 minuten gratis parkeren zullen ook via app beschikbaar zijn. Daarnaast zal het minimum te betalen bedrag van 0,20 euro aan de parkeerautomaten worden geschrapt.

 

Vooraf betalen voor parkeren op straat

De stad rolt in juli een prepaid-systeem uit voor parkeren op straat in de vorm van week- en 4-wekentarieven. Deze formule maakt het dagelijks of frequent parkeren in 1 bepaalde zonecode gemakkelijker. Gebruikers moeten niet meer bij elke parkeerbeurt een transactie opstarten en beëindigen.

 

Het week- of 4-wekentarief is enkel geldig voor één nummerplaat binnen één bepaalde zonecode in de groene of roze tariefzone. Voor de winkelstraten, zones met schijfparkeren, rode en gele tariefzones zijn géén week- of 4-wekentarieven beschikbaar.

 

Een weektarief geldt voor 7 opeenvolgende kalenderdagen. Het te betalen bedrag is berekend op basis van 5 betalende dagen. Een 4-wekentarief geldt voor 28 opeenvolgende kalenderdagen, waarbij het tarief is berekend op basis van 20 betalende dagen. De week- en 4-wekentarieven zullen voorlopig enkel door de provider 4411 (Be-Mobile) worden aangeboden, vanaf midden juli.

 

Tariefzone

Uren

Dagtarief voor

10 uur parkeren

(incl. 21% btw)

Weektarief

(incl. 21% btw)

4-wekentarief

(incl. 21% btw)

Lichtgroen

09u - 19u

€ 13,60

€ 68,00

€ 272,00

Lichtgroen

09u - 22u

€ 13,60

€ 68,00

€ 272,00

Donkergroen

09u - 19u

€ 5,00

€ 25,00

€ 100,00

Donkergroen

09u - 22u

€ 5,00

€ 25,00

€ 100,00

Roze

09u - 19u

€ 3,50

€ 17,50

€ 70,00

 

Onderbreking van 1 uur in de rode tariefzone

In het centrum van Antwerpen geldt het rode parkeertarief. Bestuurders mogen hier maximaal 3 uur parkeren aan een stijgend tarief. Het eerste uur kost 2 euro, het tweede uur 3 euro en het derde uur 5 euro. In het centrum is er een hoge parkeerdruk. Via dit tarief worden bestuurders ontmoedigd om hier lang op straat te parkeren.

 

Vanaf 1 juli zal in de rode zone een minimale onderbreking van 1 uur gelden tussen 2 parkeersessies. Hierdoor kunnen bestuurders niet meermaals na elkaar enkel het eerste en dus ook goedkoopste uur betalen. Bovendien kan zo de maximale parkeertijd van 3 uur niet meer overschreden worden door aansluitend een nieuwe parkeersessie te starten zonder het voertuig te verplaatsen. Bestuurders kunnen nadat ze zich verplaatst hebben naar een andere zonecode daar wel onmiddellijk een nieuwe parkeersessie starten, ook binnen de rode zone.

 

10 minuten gratis parkeertijd nu ook via app

In bepaalde tariefzones hebben bestuurders dagelijks één keer recht op 10 minuten gratis parkeertijd. Voor deze gratis parkeertijd moet een sessie gestart worden aan een automaat. Vanaf 1 juli kunnen bestuurders de gratis tijd ook starten via app. Via sms is dat niet mogelijk, omdat daar altijd transactiekosten aan verbonden zijn.

 

Geen minimumbedrag aan parkeerautomaten

Het minimum te betalen bedrag van 0,20 euro aan de parkeerautomaten wordt geschrapt vanaf 1 juli. Bij de oude parkeerautomaten was een inworp van minstens 0,20 euro nodig om een parkeersessie te starten. Bij de nieuwe automaten kan enkel met kaart worden betaald, dus is dit minimumbedrag is niet langer vereist.

Parkpaden Park Brialmont opengesteld voor publiek
 
De twee eerste deelprojecten van Park Brialmont in Berchem, het natuurpark Wolvenberg en de Entree Grotesteenweg, zijn vandaag deels opengesteld voor het publiek. Het district Berchem wil zo tegemoetkomen aan de vraag naar groene buitenruimte. Voorlopig worden enkel de wandelpaden en het voorplein aan de Grotesteenweg opengesteld. Het gras wordt op dit moment nog gezaaid en mag een tijd niet betreden worden. Van zodra het gras voldoende sterk is, kan het hele park opengesteld worden.
 
Het masterplan Park Brialmont is de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans. De stad Antwerpen en het district Berchem willen er één groot ‘groen hart’ van maken dat de delen van Berchem binnen en buiten de Ring met elkaar verbindt, als onderdeel van de Groene Singel.
 
Wandelpaden en voorplein opengesteld
De afgelopen maanden zijn de laatste grote werken uitgevoerd: er zijn een pad en vlonders aangelegd, de standbeelden met leeuwenkoppen zijn naar hun definitieve plaats verhuisd en er zijn 280 bomen aangeplant. Het gaat om 256 bomen in natuurpark Wolvenberg (eiken, wilgen en fruitbomen) en 24 bomen aan de Entree Grotesteenweg (lindes, kastanjes en eiken). De aannemer is intussen ook bezig met het zaaien van het gras. Om het gras een goede kans te geven om te groeien, mag het nog een hele tijd (afhankelijk van de weersomstandigheden) niet betreden worden. Daarom worden voorlopig enkel de wandelpaden en het voorplein aan de Grotesteenweg opengesteld. Van zodra het gras voldoende sterk is om te betreden, kan het hele park opengesteld worden.
 
Evi Van der Planken, districtsburgemeester van Berchem, licht toe: “Door de corona-maatregelen blijven we veel vaker binnen. Het is belangrijk voor ons fysieke en mentale welzijn om af en toe eens een frisse neus te kunnen halen. Daarom stellen we nu al de parkpaden van de nieuwe sites van Park Brialmont open. Op die manier winnen we op korte termijn al aan extra groene ruimte om te wandelen. De zaaiwerken van het gras zijn nog niet volledig rond, het gras moet nog rustig de kans krijgen om te groeien. Hoe lang dit zal duren is moeilijk te voorspellen, dit hangt samen met hoeveel regen er de komende weken valt. Het is dus belangrijk dat wandelaars niet op het gras komen en netjes de paden volgen, zo geven we het groen alle kansen om mooi te groeien. Door alvast de parkpaden open te stellen kunnen de Berchemnaars al wel hun nieuwe park komen bewonderen en beleven.”
 
Door de wandelpaden en het voorplein open te stellen, is er dus meer groene buitenruimte in Berchem. Mensen kunnen er vanaf vandaag gaan wandelen, conform de coronarichtlijnen.
 
Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder stelt: “Meer groen in de stad is een vraag waar we vandaag zowel op vlak van stadsontwikkeling als ruimtelijke ordening een lans voor breken. Met de opening van deze parken zetten we de eerste stappen naar een groene gordel rond en in onze stad. Zo zetten we in op één groot ecologisch landschap.”
 
Natuurpark Wolvenberg, naast natuurgebied Wolvenberg, geënt op ecologie en erfgoed
Tussen de Ring en de Singel ligt Wolvenberg, het enige natuurgebied binnen de Ring. Binnen Park Brialmont blijft Wolvenberg een gebied waar de natuur haar gang kan gaan. Het gebied naast dit natuurgebied wordt omgevormd tot een nieuw open groen natuurpark, een waardevol natuurlandschap met nieuwe recreatieve open plekken voor iedereen. Ook de erfgoedwaarde van de locatie wordt niet vergeten. Zo krijgen bijvoorbeeld de historische leeuwenkoppen een plaats in het park. Het ontwerp voor het gebied is verder waterbestendig zodat natuurlijke waterinfiltratie en buffering mogelijk zijn. Het geheel vormt een wenselijke aanvulling op het schaarse publiek toegankelijke groen en verbetert de leefbaarheid van heel Berchem in het algemeen.
 
Schepen voor stadsbeheer Fons Duchateau besluit: “Antwerpen wordt steeds groener. De Antwerpenaar vindt steeds makkelijker rustgevende plaatsen in zijn buurt. De inhaaloperatie die wij gestart zijn, komt er geen moment te vroeg. Park Brialmont is een nieuwe parel. Een uitdaging voor onze groendienst, maar wel een die we maar wat graag aangaan.”
 
Meer info
Het plan voor Park Brialmont werd opgemaakt door CLUSTER en Witteveen+Bos, in samenwerking met Natuurpunt. AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de ontwikkeling van Park Brialmont. Meer info staat op www.agvespa.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.