Start plaatsing brugelementen fietshelling Parkbrug

Vanaf vandaag worden de verschillende brugelementen van de fietshelling aan de Parkbrug naar hun definitieve locatie in Antwerpen gebracht. De ingebruikname van de fietshelling is gepland voor mei 2021.

De afgelopen dagen werden aan het Willemdok de elementen voor de fietshelling van de Parkbrug geleverd. Vandaag werd gestart met de volgende fase: het overbrengen van het eerste brugelement van 35 ton vanop het ponton in het dok naar de definitieve locatie. Het betreft een waar huzarenstuk dat enkel bij gunstig weer kan uitgevoerd worden.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “De meest fotogenieke brug van ’t stad krijgt met de fietshelling nu een sierlijke krul, en ik maak me sterk dat hier ook flink wat selfies zullen gemaakt worden. En uiteraard werken we hiermee een belangrijke ontbrekende schakel voor fietsverkeer tussen het noorden het centrum van de stad weg.”

De verdere planning van de werken ziet er als volgt uit:

 • week 25/01: plaatsing 4 verschillende onderdelen op hun definitieve locatie afhankelijk van de weersomstandigheden, afsluiten van de Parkbrug gedurende een week;
 • week 1/02: afbraak en afvoer kraan.

Daarna wordt alles in gereedschap gebracht voor de ingebruikname van de fietshelling: de plaatsing balustrade, schilder- en laswerken, de aanleg van een fietspad op de helling, de plaatsing van verlichting …

Het ontwerp van de fietshelling is, net zoals dat van de Parkbrug, van Ney & Partners. De helling wordt 140 meter lang en krijgt een lusvormig ontwerp in een witte, lichte staalstructuur om het gewicht op de bestaande structuur te beperken. Het fietspad is voorzien in gietasfalt en wordt verlicht. Aannemer is Emotec NV uit Puurs.

AG Vespa coördineert de werken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwetsbare werkzoekenden geven Antwerpse weesfietsen een nieuw leven

De stad Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en Werkmmaat werken samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weesfietsen te laten herstellen. Weesfietsen zijn fietsen die worden achtergelaten op het openbaar domein. Ze laten opknappen of herstellen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, biedt verschillende voordelen. Enerzijds krijgen de fietsen een tweede leven, anderzijds kunnen deze mensen zo werkervaring opdoen om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Om de fietsen te verkopen wordt in de loop van 2021 een tweedehandswinkel geopend aan de Paardenmarkt, midden in de studentenbuurt.

Werkmmaat biedt arbeidskansen voor kansengroepen. Einddoel is een vaste tewerkstelling bij bedrijven in Antwerpen. Werkmmaat heeft al veel ervaring opgebouwd rond fietsherstelling en realiseerde sterke relaties met Antwerpse fietsenwinkels. In Antwerpen zijn er jaarlijks 5000 weesfietsen op het openbaar domein. Bovendien is er een constante vraag naar degelijke tweedehandsfietsen.

De stad Antwerpen en Werkmmaat beslisten daarom samen te werken om deze weesfietsen te laten opknappen zodat ze nadien verkocht kunnen worden. Werkmmaat baat al 8 jaar een herstelatelier uit bij de Universiteit Antwerpen, en zal dat nu uitbreiden met een tweedehandswinkel voor opgeknapte weesfietsen. Op termijn zullen er minstens 8 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meerdere jaren de nodige opleidingen krijgen en tewerkgesteld kunnen worden. Zij kunnen daarna doorstromen naar regulier werk bij andere Antwerpse fietsenwinkels. De stad Antwerpen en de Universiteit Antwerpen ondersteunen Werkmmaat hierbij financieel.

Tom Meeuws, schepen voor sociale economie: “Als schepen en fietsliefhebber supporter ik voluit voor dit project. Kwetsbare werkzoekenden kunnen heel wat betekenen voor onze economie, dat bewijzen we hier opnieuw. Ze krijgen een nieuwe portie vaardigheden en zelfvertrouwen waardoor ze sneller kunnen doorstromen naar regulier werk. Daarom is dit ook een oproep aan andere ondernemers die mogelijk met koudwatervrees zitten: hier liggen kansen voor het grijpen.”

In februari 2021 zal het fietsatelier verhuizen naar een nieuwe locatie waar ook de tweedehandswinkel zal geopend worden. Dat wordt de Paardenmarkt 33, tegenover ondergrondse fietsenstalling van de Universiteit Antwerpen en midden in de studentenbuurt.

Luc Troonbeeckx, verantwoordelijke herstel en verkoop weesfietsen van Werkmmaat: “We willen weesfietsen een tweede leven geven. Elk jaar worden 5000 weesfietsen achter gelaten op straat. Het is fantastisch om deze fietsen met onze medewerkers terug op punt te zetten, in de hoop voor hen een nieuwe eigenaar te vinden. We bieden onze klant een garantie van 1 jaar. Zo blijven we nog in contact met onze fietsen.”

Antwerpen stimuleert sociaal ondernemerschap

De stad ondersteunt dit project via het toelagereglement ‘Nieuwe werkvloeren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Het reglement kadert in de stedelijke ambitie om sociaal ondernemerschap te versterken. Elk Antwerps bedrijf kan een innovatief project indienen dat werkgelegenheid creëert voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na goedkeuring van het dossier kent de stad financiële steun toe.

Meer info en voorwaarden staan op www.ondernemeninantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link. Bedrijven die interesse hebben, kunnen zich via work@antwerpen.be alvast aanmelden voor een webinar hierover dat in het voorjaar van 2021 zal plaatsvinden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektrische deelsteps van Lime komen naar Antwerpen

Vanaf maart 2021 zullen de elektrische deelsteps van Lime in het Antwerpse straatbeeld te vinden zijn. In het begin zullen er 250 steps worden ingezet om stapsgewijs uit te breiden naar 1000 steps, rekening houdend met de door de stad opgelegde spreidingscriteria. De steps vinden, ontlenen en betalen gebeurt via de app. Er worden geen registratiekosten aangerekend, gebruikers betalen enkel voor het gebruik.

Elektrische deelsteps zijn een handig vervoersmiddel in de stad. Ze zijn wendbaar, gemakkelijk te parkeren en milieuvriendelijk. Momenteel vind je in Antwerpen de deelsteps van Bird en Poppy. Dit voorjaar start Lime op en zullen gebruikers de keuze hebben uit drie aanbieders.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Ik ben blij met de komst van Lime naar Antwerpen. Ik geloof dat hun deelsteps een mooie aanvulling zullen zijn op het reeds bestaande aanbod in onze stad.”

Naast Antwerpen is Lime actief in meer dan 60 steden in Europa met hun duurzame vloot. Lime zet in Antwerpen hun laatste nieuwe model van step in, het Gen 3.0 model, en vanaf augustus het Gen 4.0 model dat nu proefdraait in Parijs. Samen met Parijs zal Antwerpen de primeur krijgen in Europa wat betreft dit type. De nieuwe modellen bieden voordelen op het vlak van kwaliteit, levensduur en batterij.

Free-floatingsysteem

Het gaat om een free-floatingsysteem waarbij de ontleende steps geen vaste ophaalplek of terugbrengplek hebben. Om een dergelijk deelsysteem in Antwerpen uit te kunnen uitrollen, moet de stad een vergunning toekennen. Enkel aanbieders die voldoen aan de toelatings- en exploitatievoorwaarden worden toegelaten en krijgen een vergunning.

Dit is nodig om de openbare orde en veiligheid te kunnen garanderen en een overaanbod aan deelsystemen te vermijden. Verder wordt er zo ook gekeken of er voldoende capaciteit is bij de opstart voor een goed functioneren. Per type deelvoertuigen wordt er een maximum aantal aanbieders toegelaten. Voor deelsteps werd het aantal vergunningen vastgelegd op drie, die momenteel vergund zijn aan Poppy, Bird en nu dus Lime. De vergunningen worden uitgereikt voor maximum drie jaar en worden periodiek geëvalueerd. 

“We hebben een verantwoordelijkheid naar de stad Antwerpen en haar inwoners om onze diensten op hen af te stemmen en de publieke ruimte te respecteren. We zullen ervoor zorgen dat de Lime steps goed geparkeerd worden en deel zullen uitmaken van de stad”, zegt Romain Dekeyser, Operations Manager voor Lime Benelux.

Meer info over deelsteps en andere deelsystemen in Antwerpen vind je hier: https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/deelmobiliteit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5000 mondmaskers met doorkijkvenster voor dove of slechthorende Antwerpenaars

 

Mondmaskers zijn een belangrijk wapen in de strijd tegen corona. Maar ze maken communicatie moeilijker voor sommige personen met een handicap. Daarom verdeelt de stad Antwerpen 5000 herbruikbare mondmaskers met een doorkijkvenster, in eerste instantie naar doven en slechthorenden. Burgers, die in aanmerking komen, kunnen een aanvraag indienen via de website van de stad.

Sommige personen met een handicap zijn voor hun communicatie afhankelijk van liplezen of het volgen van de mimiek van hun gesprekspartner. De standaardmaskers maken het voor hen dan ook extra moeilijk om goed te communiceren. De stad wil hen ondersteunen door 5000 herbruikbare mondmaskers met een doorkijkvenster ter beschikking te stellen.

 

Antwerpenaren met een gehoorbeperking of handicap kunnen via een formulier op www.antwerpen.be/diversiteit een aanvraag indienen tot en met 5 februari 2021. Elke aanvrager krijgt vervolgens 5 venstermondmaskers toegestuurd tegen midden februari. Ze kunnen deze dan verdelen onder hun familie, kennissen, begeleiders of leraars. Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt.

 

Als na de verdeling van deze 5000 gratis venstermondmaskers blijkt dat er nog nood is aan venstermondmaskers of dat er ook vanuit professionele organisaties een grote vraag is, bekijkt de stad hoe deze bijkomende noden kunnen ondersteund worden.

Bewoners en professionele organisaties kunnen dit melden via een formulier op www.antwerpen.be/diversiteit.

 

“Deze crisis valt iedereen zwaar, maar mensen met een beperking lopen nu vaker tegen nieuwe drempels aan“, zegt schepen voor gelijke kansen Karim Bachar. “Zo maken de normale mondmaskers het communiceren moeilijker voor doven en slechthorenden. Vanuit gelijke kansen willen we er mee voor zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving.“

 Foto: invlaanderen.be

Stad biedt deel eigenaars Ten Eekhovelei vrijblijvend aan om hun pand te kopen

 

De werken aan de Oosterweelverbinding, die op termijn de Ring rond maakt, zullen de komende jaren op kruissnelheid geraken. In Deurne-Noord staan grote werken gepland in de omgeving van het Sportpaleis. Daarnaast is een eerste ontwerp in de maak voor Ringpark Het Schijn, met nieuwe en aantrekkelijke toegangen tot het park. Aan de rand van het park is er ruimte voor stadsontwikkeling met panden die zowel aan de park- als aan de straatzijde een meerwaarde bieden. De woningen langs de Ten Eekhovelei bevinden zich dicht bij de toekomstige werfzone en ze liggen deels op de locatie waar de stad de rand van het park wil ontwikkelen. Daarom wil de stad Antwerpen de eigenaars van panden in de Ten Eekhovelei, aan de onpare zijde van de straat met de rug naar de Ring, de mogelijkheid geven om hun pand vrijwillig te verkopen.

 

Met ‘De Grote Verbinding’ bouwt Antwerpen aan zijn internationale reputatie als stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s zoveel als mogelijk onder de grond. Er komen ook zeven Ringparken en een Scheldebrug. Zo wordt gezorgd voor een betere mobiliteit voor stad en haven, meer groen, schonere lucht, minder lawaai en worden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring verbonden. Een van die toekomstige Ringparken is Ringpark Het Schijn. Momenteel is een ontwerpteam aan de slag om een eerste ontwerp voor dat Ringpark uit te tekenen.

 

Werken Oosterweelverbinding

Op korte termijn zullen de werken voor de Oosterweelverbinding van start gaan op de rechteroever. In Deurne-Noord staan grote werken gepland in de omgeving van het Sportpaleis, die in eerste instantie zullen bestaan uit het tijdelijk omleiden van het ringverkeer en de inplanting van het Ringpark Het Schijn achter de Ten Eekhovenlei. De aannemers die op de werf aan de slag gaan, zullen er alles aan doen om de hinder voor de omwonenden te beperken.

 

Ringpark Het Schijn

Het toekomstige Ringpark Het Schijn ligt tussen de huidige Ring van het Cogelsplein tot de Bisschoppenhoflaan. De achterzijde van de huizenrij aan de Ten Eekhovelei en Lakborslei grenst aan het park. Het is aangewezen om de bestaande panden op termijn en stelselmatig om te vormen naar bebouwing met twee ‘voorkanten’: een levendige gevel aan zowel de straatzijde als de parkzijde. Daarnaast is het noodzakelijk voor de vlotte bereikbaarheid en toegankelijkheid van het toekomstige Ringpark Het Schijn dat de huidige gesloten rand van bebouwing onderbroken wordt. De vrijgekomen ruimte wordt dan omgevormd tot aantrekkelijke toegangen naar het nieuwe park.

 

Omwille van beide argumenten, de tijdelijke hinder door de grootschalige werken en de realisatie van een levendige rand voor Ringpark Het Schijn, wil de stad Antwerpen de eigenaars van panden in de Ten Eekhovelei, aan de onpare zijde van de straat met de rug naar de Ring, de mogelijkheid geven om hun pand vrijwillig te verkopen.

 

Vrijwillig aanbod

Het aanbod is geldig voor alle eigenaars van panden in de Ten Eekhovelei, aan de onpare zijde van de straat met de rug naar de Ring. Het aanbod geldt vanaf Ten Eekhovelei huisnummer 69 tot en met Ten Eekhovelei huisnummer 361. Het aanbod geldt ook voor de hoekpanden aan de Bisschoppenhoflaan huisnummers 34 en 36.

 

Het betreft een aanbod aan alle eigenaars binnen deze perimeter die hun pand vrijwillig willen verkopen. Het aanbod blijft behouden tot eind 2024.

 

Alle bewoners van de panden in kwestie (ook niet-eigenaars) kunnen van het Woonkantoor advies en informatie krijgen bij het zoeken naar een gepaste vervangwoning.

 

De aangekochte panden zullen tijdens de looptijd van de werken een tijdelijke invulling krijgen, zoals bijvoorbeeld als werflokalen voor de Oosterweelverbinding of via partners die aan leegstandsbeheer doen. Tegen het einde van de werken aan de Oosterweelverbinding en Ringpark Het Schijn, rond 2030, zullen ze gebruikt worden voor de ontwikkeling van een levendige stadsrand aan het Ringpark en om nieuwe en aantrekkelijke toegangen tot het toekomstige Ringpark Het Schijn te realiseren.

 

AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, volgt de eventuele aankoop van panden op.

 

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “De volgende jaren stropen we de mouwen op om de stad klaar te maken voor de toekomst. De Oosterweelwerken zijn een hefboom voor een meer leefbaar, beter bereikbaar en welvarend Antwerpen.”

 

Meer info

Meer info over Ringpark Het Schijn staat op www.degroteverbinding.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

 

Meer info over de Oosterweelverbinding staat op www.oosterweelverbinding.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Foto: atv.be

Oproep innovatieve projecten voor tijdelijke invulling Kempeneiland

 

AG Vespa lanceert een oproep voor innovatieve projecten voor de tijdelijke invulling van het Kempeneiland, op het Antwerpse Eilandje. Ze wil daarmee bedrijven aantrekken die later kunnen doorgroeien naar een permanente locatie binnen de Innovatieve Stadshaven.

 

De stad Antwerpen wil van de noordoostkant van het Eilandje en het aansluitende Steenborgerweert een ‘Innovatieve Stadshaven’ maken om de bedrijvigheid te behouden en verder te stimuleren. De zone omvat de Asiadok-Oostkaai (tussen de Noorderlaan en het Asiadok), het Kempeneiland (tussen het Asiadok en het het Kempisch dok) en het Mexico-eiland (tussen het Houtdok en Straatsburgdok). Steenborgerweert ligt aan de andere kant van de Noorderlaan tussen de Ijzerlaan, de Noorderlaan en het Albertkanaal. De zones zijn zeer divers qua uitstraling maar hangen functioneel en geografisch aan elkaar. Ze hebben allebei een eilandkarakter, afgesneden van hun omgeving door water en/of infrastructuurbundels.

 

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “We willen de interactie tussen land en water nieuw leven inblazen en tegelijkertijd de bedrijvigheid in dit gebied verder stimuleren. We merken dat een geschikte locatie vinden in de stad of in het havengebied voor veel startende innovatieve bedrijven geen evidentie is. Door een tijdelijke invulling op dit vrijgekomen terrein mogelijk te maken, willen we deze een kans geven en hopen we dat deze kunnen doorgroeien naar voldoende capaciteit om op zoek te gaan naar een permanente locatie.”

 

In dit overgangsgebied tussen stad en haven, zit veel bedrijvigheid. En die bedrijvigheid wil de stad daar graag behouden. Daarom gaat AG Vespa nu op zoek naar innovatieve projecten voor een tijdelijke invulling van het Kempeneiland. Het gaat om 9 percelen met oppervlaktes die variëren tussen de 420 m² en 920 m². Het proefproject loopt tot maximum 31 december 2024. Bedrijven betalen een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van een perceel.

 

De projectvoorstellen kunnen ingediend worden vanaf 19 februari 2021 om 14 uur.

Meer informatie over de beschrijving van de terreinen en de beoordelingscriteria zijn terug te vinden via https://www.agvespa.be/te-koop-te-huur/proefproject-innovatieve-stadshaven.

 

Meer informatie over de Innovatieve Stadshaven staat op de website van AG Vespa. Klik hier voor de rechtstreekse link.

 

AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de ontwikkeling van de Innovatieve Stadshaven.

 Foto: cartoon-production.be

Sint-Bernardsesteenweg wordt verkeersveiliger

 

Het Antwerpse college keurde het ontwerp goed voor een aantal aanpassingswerken op de Sint-Bernardsesteenweg ter hoogte van de Abdijstraat en shoppingcomplex Den Tir. Dankzij de ingrepen verhoogt de verkeersveiligheid er. Het gaat om een duidelijkere brede oversteekplaats, bredere voetpaden en een aangepaste verkeerslichtenregeling voor fietsers. De werken vinden tijdens de zomervakantie van 2021 plaats.

 

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “De Sint-Bernardsesteenweg is een belangrijke verbindingsweg voor auto’s, trams en bussen. Ook de Abdijstraat en shoppingcentrum Den Tir genereren veel bewegingen, in het bijzonder van voetgangers. In deze oefening hebben we gekeken wat nodig was om de veiligheid te verbeteren, en tegelijk de doorstroming van alle verkeersdeelnemers te garanderen.”

 

Allereerst wordt het voor voetgangers veiliger om over te steken tussen de winkelstraat Abdijstraat, het shoppingcomplex Den Tir en de toegang tot de tramperrons. Er komt één grote gemarkeerde oversteekplaats van 10 meter breed voor alle voetgangersstromen. De tramperrons worden verlengd tot aan deze oversteek. Dankzij deze ingreep is het voor andere weggebruikers duidelijker waar er voetgangers oversteken en worden kriskrasbewegingen vermeden.

 

Ook de voet- en de fietspaden worden aangepakt. Momenteel zijn deze smal en bovendien is het onderscheid tussen fiets- en voetpad niet duidelijk. Als oplossing is gekozen om de fietsers mee gemengd op de rijweg te laten fietsen. De overgang van fietspad naar rijweg gebeurt ter hoogte van De Bosschaertstraat en de Zaanstraat. Met een aangepaste lichtenregeling en andere maatregelen zoals fietslogo’s en snelheidsremmers waar fietsers invoegen op de rijbaan, kan dit veilig en conflictloos gebeuren. De hele zone is vandaag al zone 30 en heeft een ander karakter dan de rest van de steenweg door onder andere de luifel en het winkelgebeuren. De ruimte die vrijkomt wordt gebruikt om de voetpaden te verbreden.

 

Daarnaast krijgen fietsers een aparte groenfase in de verkeerslichtenregeling aan de kruispunten met De Bosschaertstraat, Zaanstraat en Hendriklei. Zo worden de bestaande conflicten met auto- en tramverkeer opgelost. Om dit mogelijk te maken verdwijnen de aparte afslagstroken voor het gemotoriseerd verkeer. Dit biedt, naast nodige ruimte voor de bijkomende verkeerslichten, ook extra opstelruimte voor voetgangers op de middenberm.

 

De ingrepen zijn een samenwerking tussen de stad Antwerpen, De Lijn en het Vlaamse Gewest. De geplande aanpassingen werden gebundeld in een gezamenlijk project om de hinder van de werken voor de omgeving te beperken. De uitvoering is voorzien tijdens de zomervakantie van 2021 om de hinder te beperken.

 Foto: atv.be

Tijdelijke vrijstelling LEZ voor bezoekers vaccinatiedorp Spoor Oost

 

De stad Antwerpen zal vanaf 1 februari een versoepeling van de Lage-emissiezone (LEZ) invoeren voor bezoekers van het vaccinatiedorp op Spoor Oost. Het vaccinatiedorp bevindt zich in de LEZ, maar bezoekers zullen gezien het belang van een spoedige en brede vaccinatiecampagne vrijgesteld worden van eventuele boetes.

 

Naast het testdorp wordt ook een vaccinatiedorp ingericht op Spoor Oost. De stad Antwerpen wil daar zo snel en zoveel mogelijk bewoners laten vaccineren in de strijd tegen het COVID-19-virus. Aangezien zowel het vaccinatie- als testdorp op Spoor Oost in de LEZ liggen, zal de LEZ vanaf 1 februari niet gehandhaafd worden voor bezoekers van beide dorpen.

 

“We willen alle drempels wegnemen opdat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Daarom zal er geen boete verzonden worden voor de voertuigen die Park Spoor Oost oprijden en niet toegelaten zijn in de LEZ. Dit doen we door deze voertuigen automatisch uit ons boetesysteem te filteren. Uiteraard geldt die vrijstelling enkel voor de dag van je bezoek aan het test- en vaccinatiedorp”, aldus Tom Meeuws, schepen voor leefmilieu.

 

Indien een foutieve lezing door de camera’s van de nummerplaat toch zou leiden tot een boete, wordt deze kwijtgescholden. Wanneer men elders parkeert dan op Spoor Oost en daardoor een boete krijgt, zal deze ook worden kwijtgescholden als men dit kan staven met de uitnodiging tot vaccinatie.

 

“Gezien het belang van deze operatie, het terugwinnen van onze vrijheid in de Antwerpse regio, meteen ook de grootste logistieke operatie in onze na-oorlogse geschiedenis, is dit een geval van nood breekt wet. Wie naar Spoor Oost komt in het kader van zijn/haar vaccinatie, ontvangt geen LEZ-boete”, voegt Fons Duchateau, schepen voor gezondheidszorg, toe.

Foto: hln.be

Sneeuw- en ijzelbestrijding in Antwerpen

 

De afgelopen nachten gingen de temperaturen onder het vriespunt en zaterdag wordt er sneeuw verwacht. De stadsdiensten staan paraat om deze nacht en morgen de wegen en fietspaden veilig te houden.

 

De strooidiensten hebben de afgelopen nachten al preventief gestrooid om de gladheid op wegen en fietspaden te beperken. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt er uitgereden. Zaterdag staan alle diensten paraat om de voorspelde sneeuwval te bestrijden.

 

Inzet van stad en partners

“Met onze voorraad van 1200 ton zout, 105.000 liter pekel, 14 zoutstrooiers voor de rijwegen en 12 pekelstrooiers voor de fietspaden hebben we in principe voldoende middelen klaar staan om sneeuw en ijzel vlot aan te pakken”, zegt schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau. “Dat neemt niet weg dat de wegen en fietspaden moeilijker berijdbaar kunnen zijn dan gewoonlijk. Ik roep dus al onze bewoners op om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen in het verkeer. Helmen zijn modieus op de fiets. Maar nu zeker aan te raden!”

 

De stad levert nog meer inspanningen.

 

 • Ze houdt 300 vegers en 150 werknemers van de groendienst paraat om manueel bij te strooien op gladde plaatsen. Ook de voetpaden voor en rond stadsgebouwen worden sneeuw- en ijzelvrij gemaakt door de stadsdiensten.
 • Elke dag staan ook 26 chauffeurs klaar om uit te rijden met een strooiwagen. In totaal zijn 63 chauffeurs opgenomen in een wachtsysteem om ook ’s nachts en in het weekend uit te rijden.
 • Het Havenbedrijf Antwerpen draagt zorg voor de fiets- en voetpaden en de wegen in het havengebied.
 • De brandweer zal mee ingeschakeld worden voor het sneeuw- en ijzelvrij maken van de tunnelhellingen van de Leientunnels op vraag van politie of stad.
 • Op alle Antwerpse marktpleinen staan er zoutkisten. Die kunnen marktkramers en winkeliers gebruiken om de omgeving rond hun marktkraam of winkel begaanbaar te maken.

 

Bewoners dragen hun steentje bij

Naast de inspanningen van de stad en andere diensten is elke bewoner verplicht om de stoep voor zijn deur proper en veilig te houden, zodat buren en voorbijgangers zonder ongelukken op hun bestemming geraken.

 

De stad vraagt ook aan alle weggebruikers om hun snelheid aan te passen en om gevaarlijke situaties meteen aan de politie te melden via de Blauwe Lijn (0800 123 12). De politie bepaalt dan of er bijkomend gestrooid moet worden en neemt in dat geval contact op met de strooidiensten.

 

75-plussers en personen met een handicap die zelf geen sneeuw kunnen ruimen, vragen het best hulp aan buren, familie of vrienden. Als ze geen beroep kunnen doen op mensen uit hun naaste omgeving, kunnen ze op het moment dat er sneeuw ligt, via het online-aanvraagformulier op www.antwerpen.be een melding doen (klik hier voor de rechtstreekse link – die pas werkt als er effectief sneeuw ligt), of tijdens weekdagen, door te bellen naar het stedelijk contactcenter (03 22 11 333). Er komt dan gratis iemand langs om de stoep sneeuw- en ijzelvrij te maken.  

 

Meer info

Meer informatie over de aanpak van de stad en het sneeuw- en ijzelplan dat hiervoor is opgesteld is te vinden op de www.antwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link. Klik hier voor meer informatie over hoe burgers zelf een steentje moeten bijdragen en de service voor 75-plussers.

Foto: gva.be

De Grote Verbinding: ontwerpteam Ringpark Zuid is gekend

 

Eind vorig jaar duidde de Vlaamse regering het ontwerpteam aan dat, in het kader van De Grote Verbinding, Ringpark Zuid in Antwerpen verder zal vormgeven. Dit park loopt van aan de Kennedytunnel, over het huidige op- en afrittencomplex Antwerpen-Zuid en de aansluiting op de A112, tot aan de Kolonel Silvertopstraat. Met de herinrichting van dit op- en afrittencomplex en de overkapping van de A112, ontstaan er nieuwe, groene verbindingen tussen de wijken het Kiel, Antwerpen-Zuid en Brederode. Zo biedt het Ringpark een antwoord op het groentekort in de omliggende wijken, creëert het nieuwe kansen voor stadsontwikkeling, zorgt het voor betere waterbuffering en stelt het de bermen open voor fietsers en voetgangers. De omliggende buurten wordt nauw betrokken in het verdere proces. In het voorjaar van 2021 vinden de eerste startmomenten met de buurten plaats.

 

Met de aanstelling van het ontwerpteam voor Ringpark Zuid worden de leefbaarheidsprojecten ‘Park Knoop Zuid’ en ‘Nieuwe kap Jan de Voslei en verlaging onderliggende A112’ mee opgenomen in de al geplande herinrichting van het aansluitingscomplex Knoop Zuid door Agentschap Wegen en Verkeer. Deze drie projecten worden door het aangestelde ontwerpteam als één geïntegreerd project verder uitgewerkt tot uitvoerbare plannen.

 

Het zuidelijke Ringpark zal, net als de Ringparken in het noorden, stadsdelen met elkaar verbinden die vandaag afgesneden zijn van elkaar en zorgen voor meer zuurstof en bruikbare groene ruimte. Ringpark Zuid vormt de verbinding tussen Knoop Zuid, de wijken Zuid, Brederode, Kiel en de Tentoonstellingswijk, en gebieden in ontwikkeling zoals Nieuw Zuid en Blue Gate Antwerp.

 

Het ontwerpteam dat de verdere uitwerking van het Ringpark Zuid zal opnemen bestaat uit 51N4E, H+N+S, Tractebel, Endeavour, Bollinger+Grohmann, Plant&Houtgoed en MDC. Net zoals bij ‘Over de Ring’ zal het ontwerpteam bij zijn voorbereidingen nauw samenwerken met de buurten, wijken en gebruikers. In het voorjaar van 2021 vinden de eerste startmomenten met de buurten plaats.

 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters “Met de opstart van het ontwerptraject en de aanstelling van het ontwerpteam kunnen we nu ook van start met het grootste Ringpark uit de verschillende leefbaarheidsprojecten dat een gecombineerde opdracht voor parkontwerp én infrastructuuraanleg omvat. Het zal om die reden een complexe oefening worden waarbij het Agentschap Wegen en Verkeer de trekkersrol op zich zal nemen. Het gaat hier ook de facto om de verlenging van de Antwerpse Leien tot over de Ring. Er doen al wilde speculaties de ronde over hoe deze ‘extra Lei’ dan wel zal gaan heten, waarbij de Australiëlei of Canadalei geregeld als naam opduiken.”

 

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Dit is een belangrijke stap om een betere mobiliteit met een verhoogde leefbaarheid in Antwerpen te verzoenen. We weten uit studies dat steden die daarin slagen aantrekkelijke steden zijn om in te leven, te werken, te investeren en om te bezoeken.”

 

Ringpark Zuid vertrekt vanuit herinrichting aansluitingscomplex Knoop Zuid

In de periode maart tot juni 2020 werd in een reeks intensieve ontwerpsessies, een consensus bereikt over een volledige nieuwe herinrichting van het aansluitingscomplex Knoop Zuid. Zowel Vlaamse als stedelijke administraties, de burgerbewegingen en andere belangrijke actoren namen hieraan deel, onder begeleiding van intendant Alexander D’hooghe. Het draagvlak voor deze ‘Synthesevariant’ biedt een goede basis voor zowel de opmaak van een plan-Mer en GRUP voor Ringpark Zuid, als het verdere ontwerptraject (richting uitvoeringsdossier).

 

Door een efficiëntere en compactere inrichting van de infrastructuurknoop en de overkapping van de A112/Jan De Voslei, komt er meer ruimte vrij voor groen en parkinfrastructuur, veilige en toegankelijke wegen voor voetgangers en fietsers en kan het openbaar vervoer en autoverkeer vlotter passeren. De omgeving van het Zuidstation kan zich ontpoppen tot een multimodaal knooppunt.

 

De aanleg van bermen langs de Ring reduceert op korte termijn bovendien de lucht- en geluidsoverlast voor de omwonenden. Daarnaast vormt het park ook een ecologische verbinding van noord naar zuid en langs de Ring.

 

Overige Ringparken

Tussen september 2017 en mei 2018 zijn zes ontwerpteams binnen ‘Over de Ring’ aan de slag gegaan om projecten voor te stellen die de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring verhogen. Dit deden ze samen met heel wat Antwerpenaars, stakeholders en partners, waaronder de Vlaamse overheid, de stad, de haven, de burgerbewegingen, Lantis en de intendant. Hieruit zijn 18 leefbaarheidsprojecten geselecteerd, goed voor een bedrag van 1,250 miljard euro. Samen vormen deze projecten zeven Ringparken en een Scheldebrug.

 

De ontwerpteams voor Ringpark West en Ringpark Groene Vesten zijn al sinds begin 2020 aan de slag in ‘hun’ park. Voor Ringpark West werkt het ontwerpteam toe naar een omgevingsvergunning voor de aanleg van de nieuwe fietspaden en geluidsbermen. Zo kan de uitvoering maximaal worden afgestemd op de lopende werken voor de Oosterweelverbinding op Linkeroever. Het ontwerpteam voor Ringpark Groene Vesten is zo goed als rond met zijn concept voor de inrichting en het verhogen van de leefbaarheid in het volledige projectgebied.

 

In de vier noordelijke Ringparken; Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en het Schijn, zijn de ontwerpteams in september 2020 aan de slag gegaan en hebben ze hun eerste kennismakingsmomenten met de buurt achter de rug.

 

Ook de studie rond de nieuwe Scheldekruising in het zuiden van Antwerpen is afgerond en is er definitief gekozen definitief voor een fiets- en wandelbrug over de Schelde ter hoogte van de Kennedytunnel. Daar deze nieuwe fiets- en wandelverbinding aansluit op Ringpark Zuid is ook de samenhang tussen beide projecten van groot belang, net zoals de aansluiting van Ringpark op het Ringpark Groene Vesten ter hoogte van het zuidstation. Het team van de intendant waakt over deze aansluitingen en houdt op regelmatige basis coherentiesessies hierover met de verschillende ontwerpteams.

 

De Grote Verbinding

Met ‘De Grote Verbinding’ bouwt Antwerpen aan zijn internationale reputatie als stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s onder de grond. Zo wordt gezorgd voor een betere mobiliteit voor stad en haven, meer groen en schonere lucht en worden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring verbonden.

 

De volgende jaren werken alle partners, de burgerbewegingen en de intendant nauw samen om de plannen verder vorm te geven. Lantis, de stad Antwerpen, Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg nv, die instaan voor de uitvoering van De Grote Verbinding, zetten op hun werven zo veel mogelijk lokaal talent aan het werk. Iedereen uit Antwerpen en omstreken wordt dan ook warm opgeroepen om mee de schouders te zetten onder De Grote Verbinding.

 

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “De Grote Verbinding zorgt ervoor dat de broodnodige bereikbaarheid van onze stad en haven hand in hand gaat met een duurzame toekomst. Rond dit park ontstaan kansen voor nieuwe stadsontwikkelingen zoals woningen, voorzieningen en bedrijvigheid. We kijken dan ook uit naar de vervolgstappen: namelijk de ontwikkeling van verschillende vooruitstrevende stadsontwikkelingsprojecten langs deze Ringparken die er nog een extra meerwaarde aan zullen geven.”

 

Claude Marinower, schepen voor openbaar domein: “De Ringparken zijn projecten bij uitstek om het Antwerps Waterplan uit te rollen. Waterschaarste is een heel actueel probleem, het is dan ook noodzakelijk de wateropslag te verhogen en maximaal in te zetten op ontharding om dit in de toekomst te voorkomen. Meer groenruimte en de mogelijkheid tot wateropslag zorgen voor een duurzame en leefbare stad.”

Foto: metkennisvanzaken.be

Vaccinatiedorp Spoor Oost zoekt honderden vrijwilligers

 

Mensen die als vrijwilliger willen werken in het vaccinatiedorp aan Spoor Oost, kunnen zich vanaf nu registreren op www.antwerpenhelpt.be. Met deze website gaat VacCovid (de naam van het vaccinatiedorp) op zoek naar de honderden medewerkers die nodig zijn om de komende maanden honderdduizenden Antwerpenaren in te enten. 

 

In de eerste stap registreren mensen zich, geven ze aan welke rollen hen interesseren en welke opleiding of relevante ervaring ze hebben. Uit deze inschrijvingen contacteert Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) gericht voldoende medewerkers per profiel. Elke medewerker krijgt tot slot een opleiding in het vaccinatiedorp. Eind januari wordt het vaccinatiedorp opgeleverd, begin februari starten de vaccinaties. 

 

Fons Duchateau, voorzitter ZNA:“We merken steeds opnieuw hoeveel solidariteit er leeft in Antwerpen. Nog voor we deze oproep lanceerden, waren er zoveel spontane sollicitaties om van het vaccinatiedorp een succes te maken. Dat doet werkelijk deugd. Samen gaan we de strijd aan in de laatste rechte lijn tegen Covid-19. Ik dank iedereen alvast voor hun engagement.”

 

Werk voor zes profielen 

VacCovid zoekt zes types medewerkers.

 1. steward: bezoekers begeleiden, organisatie van de parking;
 2. scriptor: mensen registreren in de computer;
 3. medewerker die de vaccinaties voorbereidt (farmaceutisch assistent);
 4. logistiek medewerker: vaccins leveren bij de vaccinatieboxen, materiaal ophalen en voorraadbeheer;
 5. vaccinator: de arm ontsmetten en het vaccin toedienen;
 6. arts: observatie na de inenting.

Ook voor de afname van pcr-tests in het testdorp blijven vrijwilligers welkom.

 

Administratieve, communicatieve, logistieke en medische profielen

Op www.antwerpenhelpt.be vinden mensen een korte toelichting over de taken en vereisten. Ze kunnen aangeven welke rollen hen interesseren, en welke opleiding of relevante ervaring ze hebben. Het vaccinatiedorp zoekt mensen met verschillende profielen: administratief, logistiek, communicatief en medisch.

 

Privacy en veiligheid staan voorop

De vrijwilligers zullen vertrouwelijk moeten omgaan met gevoelige informatie en privégegegevens. Alles gebeurt binnen het wettelijke kader.

 

Uiteraard staat ook veiligheid voorop. Het klaarmaken van de spuiten met het vaccin gebeurt onder toezicht van een apotheker, een arts of verpleegkundige volgt de vaccinaties op. Ook krijgen de vrijwilligers alle nodige veiligheidsmateriaal om hun werk te kunnen uitvoeren.

Foto: gva.be

Iedereen naar het vaccinatiedorp, mobiele teams voor wie dat niet kan

 

De vier Antwerpse eerstelijnszones intensifiëren hun samenwerking om zoveel mogelijk inwoners van de stad Antwerpen en de gemeenten Schoten, Stabroek, Wommelgem en Borsbeek te vaccineren. Dit zal niet alleen gebeuren vanuit het nieuwe vaccinatiedorp VacCovid aan Spoor Oost. Minder mobiele inwoners zullen in eigen buurt gevaccineerd worden.

 

Deze week startte de bouw van het eerste Antwerpse vaccinatiedorp VacCovid aan Spoort Oost. Het overgrote deel van de inwoners uit Antwerpen, Schoten, Stabroek, Wommelgem en Borsbeek zullen in VacCovid hun inenting tegen Covid-19 krijgen.

 

Voor mensen die niet of minder mobiel zijn worden ‘vliegende vaccinatoren’ ingeschakeld die vanuit het vaccinatiedorp op tijdelijke vaccinatielocaties neerstrijken. Ook die medewerkers vertrekken vanuit VacCovid. Op die manier blijft de logistieke keten duidelijk en veilig.

 

Over wie op deze manier wordt gevaccineerd, zal later nog informatie volgen.

Voor wie zijn woning niet kan verlaten, wordt er gewerkt aan een plan om mensen thuis te laten vaccineren.

 

Fons Duchateau, Antwerps schepen voor gezondheidszorg: “Antwerpen wil als centrumstad zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen en ook buurgemeenten ondersteunen. Met gebundelde krachten gaan we voor de bevrijding van onze regio”.

 

Maarten De Veuster, burgemeester Schoten: “Wij bundelen de krachten en kiezen de snelste, efficiëntste en beste manier voor de Schotenaren.”

 

Frank Gys, burgemeester Wommelgem: “Dankbaar dat we van de kracht van onze buur kunnen gebruikmaken zodat de Wommelgemnaar efficiënt en zeer vlakbij kan gevaccineerd worden.”

 

Rik Frans, burgemeester Stabroek: “Het is een goede zaak dat er gemeenteoverschrijdend wordt gewerkt op vlak van de eerstelijnszorg. Dat is niet alleen efficiënt maar het zorgt ook voor een duidelijke en heldere communicatie naar alle inwoners. Enkel met vereende krachten zullen we de onzichtbare vijand verslagen. Alleen kom je ver, samen kom je verder.”

 

Dis Van Berckelaer, burgemeester Borsbeek: “Borsbeek is bijzonder blij dat ze samen met de huisartsen van Borsbeek op Spoor Oost terechtkunnen. We kennen de locatie zeer goed en hebben kunnen ervaren hoe professioneel het testdorp functioneert. We zijn blij dat de Vlaamse regering ons deze kans geeft”.

Borgerhoutse sportclubs geven bewoners een boost met online sportlessen 

 

Corona maakt het de sportclubs niet gemakkelijk, maar in Borgerhout laten ze de moed niet zakken. Samen met het district werkten ze een divers en online aanbod uit voor jong en oud. Van kickboksen met Jesfit tot Bollywood dansen met Bollyfit. Ze gaan zelfs terug de jaren tachtig in met een les ‘Eighties Aerobics’. Bovendien brengt het district enkele toplocaties zoals De Roma of TRIX tot bij de mensen thuis.

 

 

“Genoeg gefietst, gewandeld, gejogd? En je had nu net goede voornemens? Geen nood”, aldus Borgerhouts districtsschepen Luc Moerkerke. “Het district Borgerhout start met deze lessen om zowel bewoners te laten sporten als de clubs te kunnen steunen, twee vliegen in één klap dus”.

 

Elke week, tot aan de start van de lente, verschijnen nieuwe lessen. Je kan dus je conditie verbeteren in je living of je slaapkamer. Veilig thuis sporten, samen met andere Borgerhoutenaren. Extra voordeel: deelnemers kunnen dit bijzondere aanbod wanneer ze willen en zo vaak ze willen herbekijken.

 

Het district Borgerhout lanceert elke lessenreeks via de Facebookpagina (www.facebook.com/district.borgerhout). Alle lessen kan je nadien bekijken via www.borgerhout.be. De videofilmpjes geven heel wat extra info, ook leuk wanneer je enkel wat wil strechen op je zetel. Je komt bijvoorbeeld meer te weten over de roots van sommige lesgevers of de unieke locatie waar de video is opgenomen. Tegen de lente ben je in topconditie. Maak je klaar voor deze gratis online sportlessen. De reeks opent met ‘Eighties Aerobics’ op vrijdag 15 januari om 19 uur. Trek alvast je beenverwarmers en je legging aan!

 

Programma:

 

        Eighties Aerobics met Saartje

        Kickboks met JES Fit met wereldkampioen Nordin en Amira

        Bollywood Dance met Nikita Singla van Bollyfit Antwerp

        Tiktok dance (ouder en kind) met Moves Borgerhout

•        Turnen en dansen met Karina (55+)

Foto: atv.be

Ontdek en kies de mooiste kunstwerken van Tour Elentrik

 

De afgelopen maanden gaven street artists in Wilrijk tientallen nutskasten een nieuw en kleurrijk uitzicht. Wilrijkenaars kunnen deze kunstwerken nu ontdekken via een wandel- en fietsroute, waarbij ze hun top-drie mogen doorgeven.

 

Tour Elentrik (een concept van Treepack) streek in november neer in Wilrijk. De artiesten – lokaal Antwerps talent – brachten tekeningen aan op nutskasten in de wijken Oosterveld, Elsdonk en Valaar. De kunstwerken draaien rond drie thema’s:

 • Kleurrijke dieren. Tal van straten in de Elsdonkwijk dragen immers dierennamen.
 • De Olympische Spelen. Honderd jaar geleden werden tijdens de Olympische Spelen van Antwerpen de pistewedstrijden afgewerkt op een (intussen afgebroken) velodroom aan de Garden Citylaan.
 • Ferre Grignard. Op het naar hem vernoemde plantsoen aan de De Bruynlaan krijgen twee nutskasten een tekening die verwijzen naar deze folkzanger, die opgroeide op het Valaar.

 

Route verbindt kunstwerken

Treepack bracht de 23 kunstwerken van Tour Elentrik samen in een wandel- en fietsroute op het platform Street Art Cities. De afstand van wandeling in de wijken Oosterveld en Elsdonk, die langs 21 kunstwerken leidt, bedraagt ongeveer 7 kilometer. Wie ook het eerbetoon aan Ferre Grignard op het Valaar wil meepikken, kan een extra traject volgen van 4 kilometer. De route staat op de website van Street Art Cities, waar je ook heel wat andere street art-kunst vindt.

 

Wedstrijd voor allermooiste kunstwerk

Treepack en het district Wilrijk verbinden aan de artistieke nutskasten een wedstrijd en roepen iedereen op om een top-drie in te sturen van de mooiste ontwerpen. Dit kan via het webformulier op www.wilrijk.be/tourelentrik   Stemmen kan tot en met 31 maart.

 

Van de meest gekozen ontwerpen maakt Treepack kleurplaten, die zullen worden verspreid in alle lagere scholen van Wilrijk.

 

Nog meer nutskasten aanpakken in 2021

"Je kan nu niet enkel wandelen in onze parken maar ook langs deze kunstwerken die voorgoed geschiedenis maken van onze saaie grijze nutskasten”, stelt Wilrijks districtsschepen voor cultuur Hans Ides. “We gaan verder en zullen in 2021 weer een dertigtal kasten aanpakken, maar dan in de andere wijken van Wilrijk."

 

“Wilrijk heeft al een sterke reputatie als stripdistrict. Met Tour Elentrik voegen we aan dat imago kleurrijke streetart toe”, zegt Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt. “We wensen iedereen een prettige ontdekkingstocht toe in twee van onze minder bekende, maar daarom niet minder mooie wijken.”

Foto: cartoon-productions.be

Sporting A lanceert de Antwan-wandelquiz in vier Antwerpse parken

 

Vandaag heeft Sporting A met de enthousiaste medewerking van stedelijke basisschool Kosmos de Antwan-wandelquiz gelanceerd in vier Antwerpse parken. Zo wil de stad gezinnen op een leuke en laagdrempelige manier aan het bewegen krijgen of houden in deze coronatijden. Met de lancering bij het begin van een nieuw jaar speelt de stad ook in op de goede voornemens van veel Antwerpenaars om meer te bewegen.

 

Sporting A wil zoveel mogelijk Antwerpenaars in beweging krijgen en houden. In deze coronatijden is dat een nog grotere uitdaging en wordt de focus gelegd op laagdrempelige activiteiten, zoals wandelen. Vanaf vandaag tot het einde van de krokusvakantie kunnen gezinnen in vier parken in de districten Antwerpen, Deurne, Ekeren en Hoboken hun wandelbenen en sportieve kennis testen tijdens de Antwan-wandelquiz. Op de uitgestippelde wandelroute komen de sportievelingen 12 borden tegen met daarop telkens een toffe sportvraag met Sporting A-mascotte Antwan in de hoofdrol. Elk juist antwoord levert een letter op en met die letters kunnen ze aan het einde van de wandeling een inspirerende boodschap vormen.

 

Extra plezier dankzij AntwanGo-app

Antwan is de immer sympathieke en sportieve mascotte van Sporting A die de jongste Antwerpenaars warm maakt voor sport en beweging. Hij zag het levenslicht in 2019 en maakt sindsdien zijn opwachting op de sportkampen en andere activiteiten voor de Antwerpse jeugd. Sporting A zet volop in op de beweegdoelstelling voor Antwerpse kinderen en jongeren en wil Antwan via verschillende kanalen nog meer tot in de leefwereld van kinderen brengen. En daarvoor gaat het ook de innovatieve toer op. Zo kunnen Antwerpenaars met een smartphone de Antwan-wandelquiz via digitale weg een extra dimensie geven. Via de AntwanGo-app, kunnen ze meteen de quizvragen beantwoorden tijdens de wandeling én op het einde een leuke foto maken met Antwan in Augmented Reality (AR).

 

Goede voornemens én coronaproof 

Het begin van 2021 brengt net zoals elk jaar heel wat goede voornemens met zich mee. En op dat lijstje staat ergens bovenaan traditiegetrouw ‘meer bewegen’ bij veel Antwerpenaars. Bovendien is wandelen een heel laagdrempelige sportactiviteit waarbij je, mits het respecteren van de geldende maatregelen, volledig coronaveilig op pad kan. Dat maakt de Antwan-wandelquiz de ideale actieve gezinsuitstap deze eerste twee maanden van het nieuwe jaar.    

 

Schepen voor sport Peter Wouters: “In 2020 trokken we massaal onze wandelschoenen aan en (her)ontdekten we samen met onze bubbel onze wijken en parken. Ook in het nieuwe jaar draagt Sporting A graag een steentje bij tot wandelstimulering en tot het promoten van gezinssport. Bovendien hebben we met onze mascotte Antwan voor de kids de ideale gids en gangmaker in huis. Jong geleerd is oud gedaan. Een leven lang sporten en bewegen begint bij kinderen. Wie beweegt, stimuleert ook de hersenactiviteit, en met deze sportieve en educatieve Antwan-wandelquiz doen we daar nog een schepje bovenop en maken we van onze kinderen wandelende sportencyclopedieën.”

 

 

Antwan-wandelquiz – Praktisch

Foto: hln.be

Nieuwe stap voor RUP Hoekakker in Ekeren

 

De Raad van State heeft het verzoek tot vernietiging van het RUP Hoekakker in Ekeren verworpen. Daarmee wordt er een nieuwe stap gezet om ca. 13 hectare woonuitbreidingsgebied te herbestemmen naar parkgebied.

 

Voor de realisatie van het RUP Hoekakker werken de stad Antwerpen en het district Ekeren samen met de eigenaars van het gebied, Vooruitzicht en de Ideale Woning, aan een nieuwe toekomst. Op de planning staat in de eerste plaats de ontwikkeling van een groot nieuw park. Aan de randen zullen er woningen, appartementen en voorzieningen voor de buurt komen.

 

Hoekakker was voorheen een woonreservegebied en sinds 1 januari 2016 een woongebied. De stad Antwerpen en het district Ekeren willen dat het groen maximaal bewaard blijft en ingericht wordt als park. Daarom wordt de bebouwing geconcentreerd langsheen de randen van het gebied.

 

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “Het is een positief signaal dat het RUP standhoudt. We wachten nu nog op de uitspraak voor de vergunning van het park die voorligt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen alvorens we van start kunnen gaan met de aanleg van het park. Hopelijk komt die uitspraak er snel en krijgt Ekeren een publiek toegankelijk park van 13 hectare waar iedereen van kan genieten.”

 

Koen Palinckx, districtsburgemeester Ekeren: “Van de ca. 18 hectare woonuitbreidingsgebied herbestemmen we met dit plan 13 hectare tot park. Op die manier zorgen we voor maximale creatie van nieuwe groene publieke ruimte. Ik ben verheugd dat de Raad ons volgt in deze redenering. Het park zal een prachtig landschapspark zijn met waterpartijen, dat er op voorzien is om het water op te vangen door gebruik te maken van hoogteverschillen. Ik kijk erg uit naar de realisatie.”

Foto: atv.be

Merksemnaren krijgen budget voor initiatieven die hun buurt aangenamer maken

 

Onder het motto ‘jouw idee voor de buurt is geld waard’ stelt het district Merksem in 2021 opnieuw een budget van 10.000 euro ter beschikking voor bewonersinitiatieven die het leven in de Merksemse straten, buurten en wijken aangenamer maken. Projecten moeten worden ingediend voor 15 maart.

 

Een ontmoetingsplek voor buurtbewoners? Een coronaveilig project met de buurt? Meer groen in de straten? Merksemnaren hebben zelf het beste zicht op hoe hun buurt aangenamer en gezelliger kan worden. Daarom geeft het district ondernemende bewoners de kans om zich actief in te zetten in hun straat, wijk of buurt en ondersteunt het hen daar financieel bij via het ‘wijkbudget’.

 

Elke Merksemnaar kan een project uitschrijven. Dat project moet door minstens 4 buurtbewoners samen worden ingediend voor 15 maart 2021. Alle initiatieven die bewoners dichter bij elkaar brengen of de buurt een aangenamere leefomgeving maken, maken kans op een deel van het wijkbudget.

 

De voorbije jaren werden er al heel wat waardevolle projecten uitgevoerd, zoals de realisatie van een ecoplantsoen en een bijenhotel, de organisatie van taallessen, een speel- en muziekoptocht en een tentoonstelling over het verleden van de wijk Oud-Merksem.

 

Uitgebreide info over het wijkbudget vindt u op www.merksem.be. 

 

Wie gemotiveerd is en een idee heeft, maar na het lezen van de info op de website graag hulp krijgt bij het uitschrijven van zijn project, kan contact opnemen met de Merksemse dienst Wijkoverleg via wijkoverleg.merksem@antwerpen.be of 03 338 72 49.

Foto: hln.be